Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe? 2024 - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia20 stycznia, 2023

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe? 2024

świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Czy wiesz, że posiadanie aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wielu budynków? Jeśli planujesz sprzedaż lub wynajem nieruchomości, to koniecznie musisz się z tym zapoznać! W dzisiejszym wpisie omówimy dokładnie, co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dlaczego jest tak ważne. Przekonaj się, dlaczego nie warto lekceważyć tego obowiązku!

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który opisuje w jaki sposób dana nieruchomość wykorzystuje energię. Świadectwo zawiera informacje o całkowitym zużyciu energii na metr kwadratowy oraz o optymalnych rozwiązaniach, które mogą zmniejszyć ten wskaźnik. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przede wszystkim przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości.

Świadectwo charakterystyki energetycznej obejmuje również informacje dotyczące m.in. rodzaju i ilości zainstalowanych urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, współczynników przenikania ciepła oraz sposobu ogrzewania budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważnym narzędziem do oceny efektywności energetycznej nieruchomości. Stanowi ono istotną wskazówkę dla potencjalnych kupców lub najemców, pozwalając im lepiej zrozumieć, ile energii będzie potrzeba do ogrzewania i chłodzenia nieruchomości oraz jakie są koszty tego procesu.

Kto wydaje świadectwo charakterystyki energetycznej

Kto wydaje świadectwo charakterystyki energetycznej budynków w Polsce? Świadectwo charakterystyki energetycznej wydaje certyfikowany audytor energetyczny. Audytor ten musi przeprowadzić szczegółowe badania i ocenić wskaźniki energetyczne danej nieruchomości lub urządzenia. Musi on również sporządzić raport, który jest podstawą do wydania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Wszyscy uprawnienie audytorzy są wpisani na listę ministerstwa.

Obecnie dzięki cyfryzacji, można już zamówić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku online, bez wychodzenia z domu. Taki audyt energetyczny online sporządza certyfikowany audytor na podstawie szczegółowej ankiety przeprowadzonej z właścicielem audytowanej nieruchomości.

Kto sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej

Kto sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej (SCE) jest dokumentem, który określa rzeczywiste zapotrzebowanie na energię pierwotną niezbędną do ogrzania i wentylacji budynku oraz do zapewnienia ciepłej wody użytkowej. Świadectwo energetyczne budynku jest wystawiane przez uprawnionego audytora energetycznego wpisanego na liste ministerstwa infrastruktury

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe?

Tak, świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe przy sprzedaży lub wynajmie każdej nieruchomości. Wartość opłaty uzależniona jest od metrażu mieszkania, domu czy też biura, a także od tego, czy jest to budynek nowy, czy używany. Najkrócej mówiąc, świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa rzeczywiste zużycie energii elektrycznej i ciepła przez dany budynek. Wyniki badań mają na celu umożliwienie odbiorcom wskazanie stopnia efektywności energetycznej budynku oraz podstaw do porównania go ze standardami.

Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej

Wbrew pozorom, kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej może być dość surowa. W zależności od tego, czy wynajmujemy mieszkanie sami, czy prowadzimy działalność gospodarczą, kara może wynieść od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o tym obowiązku i mieć świadectwo charakterystyki energetycznej przed rozpoczęciem wynajmu nieruchomości.

Obowiązkiem jest również posiadanie świadectwa charakterystyki energetycznej, aby zgłosić budynek do rejestru budynków wykorzystujących energię, który jest prowadzony przez Urząd Regulacji Energetyki. Aby uniknąć wszelkich kar i sankcji, należy upewnić się, że świadectwo charakterystyki energetycznej jest aktualne i ma ważność.

Jeśli sprzedajesz nieruchomość, notariusz od 28 kwietnia 2023 roku będzie wymagał świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży. Bez tego dokumentu, transakcja może zostać wstrzymana przez notariusza.

Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej budynku może spotkać, również osoby które sprzedały lokal przed 2023 rokiem bez przekazania dokumentu kupującemu. W takim wypadu Kupujący może wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej na koszt sprzedającego w terminie do 5 lat od zaistniałej transakcji.

Podsumowując, należy zawsze mieć aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, aby uniknąć kar i sankcji.

świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej koszt

Świadectwo charakterystyki energetycznej koszt jest obowiązkowe w przypadku każdej nowej nieruchomości, która ma być użytkowana na cele mieszkaniowe. Koszt świadectwa charakterystyki energetycznej zależy od wielkości i typu nieruchomości, a także od tego, czy jest ona wykonywana na podstawie projektu czy też bez niego.

Koszt świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości o powierzchni do 50m2 jest zazwyczaj w przedziale od 390 do 500 zł. Jeśli chodzi o budynki o większych powierzchniach, takie jak domy czy apartamenty, to koszty mogą wynosić nawet do 2500-3000 zł. Dodatkowe koszty mogą być ponoszone w przypadku, gdy trzeba uwzględnić projekt lub istniejące systemy grzewcze.

Jakie są rodzaje świadectw charakterystyki energetycznej?

Występuje jeden rodzaj świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Jest ono wymagane przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury w celu oceny potrzeb energii pierwotnej i końcowej oraz emisji gazów cieplarnianych na jednostkę powierzchni użytkowej. Świadectwo zawiera dane techniczne, które są uznawane za podstawową informację pozwalającą określić stopień efektywności energetycznej budynku lub lokalu.

Wyróżnić można wg rodzaju nieruchomości:

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku potwierdza, że budynek spełnia wymagania dotyczące efektywności energetycznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe w przypadku budynków użytkowanych na cele mieszkaniowe oraz budynków użyteczności publicznej powyżej 50m2.

Kiedy trzeba sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Trzeba sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku w następujących sytuacjach:

– Podczas sprzedaży lub wynajmu domu/mieszkania
– Na etapie projektowania nowego budynku
– Gdy chcemy uzyskać dofinansowanie z programów dotacyjnych na poprawę efektywności energetycznej
– W przypadku modernizacji istniejącego już budynku
– Aby wypełnić wymagania wprowadzone przez unijne dyrektywy dotyczące ograniczenia emisji CO2.

Sprzedaż mieszkania a świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

W przypadku sprzedaży mieszkania nabywca może poprosić o świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej może być wymagane przez nabywcę, jeżeli chce on uzyskać kredyt hipoteczny na zakup mieszkania.

Od 28 kwietnia 2023 Notariusz może wymagać świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży każdej nieruchomości.

Jak wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe dla wszystkich budynków użytkowych i mieszkalnych.  Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku musi być wykonane przez osobę uprawnioną do prowadzenia takich badań – certyfikowanego audytora energetycznego. Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej obejmuje:
– Ocenę stanu izolacji termicznej i szczelności okien oraz drzwi;
– Pomiar temperatury wewnętrznej i na zewnątrz budynku;
– Określenie typu i sprawności systemu grzewczego;
– Analizę rachunków za ciepło i/lub gaz.

Ile jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Ile jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez okres 10 lat od momentu wydania. W tym czasie pozwala ocenić, jak dana nieruchomość będzie efektywna energetycznie i określić skalę tej wydajności.

Po okresie 10 lat należy przeprowadzić ponownie audyt energetyczny budynku i zaktualizaować świadectwo charatyerystyki energetycznej danego lokalu.

 

Kto może wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Kto może wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z przepisami, do wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej uprawniony jest inżynier budownictwa lub inny technik budowlany posiadający odpowiednie uprawnienia. Przede wszystkim musi on mieć ukończone szkolenie w zakresie charakterystyki energetycznej budynków oraz spełniać określone warunki dotyczące doświadczenia zawodowego.

Osoba ta powinna być wpisana na listę uprawnionych osób na stronie ministerstwa infrastruktury.

Podsumowanie

Podsumowując, świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe w przypadku budynków użytkowych o powierzchni większej niż 50 m2. Warto pamiętać, że jest to dokument, który może mieć wpływ na cenę nieruchomości.

Świadectwo określa potencjał energetyczny budynku w odniesieniu do zużycia energii i komfortu cieplnego. Informacje podane w świadectwie charakterystyki energetycznej są wykorzystywane do oceny efektywności energetycznej budynku.

Dokument ten jest ustalany przez certyfikowanego audytora lub inżyniera, który przeprowadza testy i badania, aby określić aktualny stan budynku. Wyniki tych badań są zapisywane w świadectwie i mogą być wykorzystane do ulepszenia efektywności energetycznej budynku poprzez modernizację lub poprawianie istniejących systemów.

Wniosek jest taki, że świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważnym dokumentem dla właścicieli nieruchomości i może mieć pozytywny lub negatywny wpływ na cenę nieruchomości.

Jacek Kusiała
Doradca Nieruchomości at Skup.io | Website | + posts

Jacek Kusiała to doświadczony specjalista od nieruchomości, który zyskał uznanie w branży dzięki swojej ekspertyzie i pasji do swojej pracy. Jego wykształcenie i doświadczenie pozwoliły mu zdobyć szeroki zakres wiedzy na temat rynku nieruchomości, w tym trendów, wartości, prognoz i procesów transakcyjnych.

Jego podejście do klientów jest indywidualne i profesjonalne, a jednocześnie przyjazne i troskliwe. Jego priorytetem jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta, aby móc zaproponować najlepsze rozwiązania dopasowane do jego sytuacji.

Jako specjalista od nieruchomości, Jacek Kusiała jest znany z doskonałych umiejętności negocjacyjnych i zdolności do przeprowadzania skomplikowanych transakcji. Jego cierpliwość, determinacja i zdolność do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami pozwalają mu osiągać pozytywne wyniki dla swoich klientów.

W wolnym czasie Jacek Kusiała interesuje się sztuką, kulturą i sportem. Jest także aktywny w lokalnej społeczności, angażując się w różnego rodzaju inicjatywy charytatywne i społeczne.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń