Dopłata dla osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy - jak dostać? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia21 czerwca, 2022

Dopłata dla osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy – jak dostać?

doplata-dla-osob-z-ukrainy

Osoby goszczące w swoich domach obywateli Ukrainy, którzy schronili się w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym, mogą liczyć na rządowe wsparcie. Ustawa, z dnia 12 marca, o pomocy obywatelom Ukrainy reguluje istotne kwestie związane między innymi z: legalizacją pobytu w Polsce, zatrudnieniem, edukacją, opieką medyczną czy dostępem do usług publicznych. W treści ustawy, zostały również zawarte informacje, ważne z punktu widzenia osoby chcącej zaoferować własne mieszkanie na potrzeby mieszkaniowe uchodźców – osoby te mogą liczyć na wsparcie finansowe od rządu. Jak dostać dofinansowanie do pobytu uchodźców z Ukrainy?

Dofinansowanie dla osób, które przyjęły uchodźców

Od dnia 16 marca 2022 istnieje możliwość składania wniosków o refinansowanie kosztów pobytu uchodźców, dla osób które zdecydowały się przyjąć pod swój dach uchodźców. Świadczenie to, będzie przyznawane wstecz, od dnia kiedy uchodźcy faktycznie zamieszkali u danej rodziny – od dnia 24 lutego. Dofinansowanie będzie wypłacane przez maksymalnie 60 dni, a jego wysokość to 40zł na osobę, na dzień. Oznacza to, że beneficjent, może otrzymać do 1200zł dopłaty przez 2 miesiące, w zamian za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy. Okres przyznawania świadczenia może wydłużyć się jedynie w szczególnych przypadkach, za zgodą wojewody. Wnioski o dofinansowanie dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy, przyjmują samorządy – gmina. Czas na rozpatrzenie wniosku to jeden miesiąc.

Dopłata za przyjęcie pod swój dach uchodźców z Ukrainy – kiedy nie przysługuje

Powyższe świadczenie – dopłata do mieszkania dla uchodźców – nie przysługuje jednak w każdej sytuacji. Najważniejszą kwestią otrzymania świadczenia finansowego za zapewnienie zakwaterowania jest brak pobierania przez właściciela nieruchomości wynagrodzenia z tytułu zamieszkiwania w niej uchodźców. Oznacza to, że osoby które przyjęły uchodźców np. zawierając z nimi umowę najmu i pobierając czynsz – nie będą mogły starać się o dodatkowe refinansowanie kosztów pobytu uchodźców od rządu. Ponadto, właściciel może nie otrzymać świadczenia pieniężnego gdy urzędnik gminy, po wcześniejszej weryfikacji stwierdzi, że oferowane warunki mieszkalne, nie spełniają podstawowych norm i zagrażają życiu lub zdrowiu zakwaterowanych, a także gdy beneficjent we wniosku podał nieprawdę.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Osoba, która chciałaby otrzymać dofinansowanie za przyjęcie uchodźców z Ukrainy  w swoim domu, wraz z wnioskiem składa oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych we wniosku pod rygorem odpowiedzialności karnej jaka grozi za składanie fałszywych zeznań.

Pomoc dla uchodźców – dodatkowe informacje

Oprócz dofinansowań dla osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy pod swój dach, również sami obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o szereg różnych świadczeń. W zależności od wybranego świadczenia, jego otrzymanie może zostać uzależnione od nadania uchodźcy numeru PESEL. Jest tak w przypadku jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę. Ta kwota, ma posłużyć na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb – kupno odzieży, obuwia, pożywienia, środków higieny czy opłaty mieszkanie. Zasiłek ten, otrzymają osoby, które przekroczyły granicę Polska-Ukraina w dniu 24 lutego lub później, składa się go w gminie. Przyznanie powyższego świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Ponadto, oprócz pomocy finansowej, uchodźcy mogą otrzymać bezpłatną pomoc psychologiczną.

Inne świadczenia dostępne dla obywateli Ukrainy:

  • – świadczeń rodzinnych,
  • – świadczenie wychowawcze 500+,
  • – świadczenie dobry start 300+,
  • – świadczenia rodzinnego kapitału opiekuńczego,
  • – dofinansowanie żłobkowe.

Legalizacja pobytu w Polsce, poprzez uzyskanie numeru PESEL skutkuje możliwością podjęcia pracy, edukacji czy otrzymania opieki zdrowotnej.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie dla osób, które przyjęły uchodźców z Ukrainy do swojego domu, nie ma konieczności, by te osoby posiadały nadany numer PESEL.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń