Zakaz zbywania nieruchomości jako zabezpieczenie roszczenia - co może zrobić właściciel nieruchomości? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia31 maja, 2022

Zakaz zbywania nieruchomości jako zabezpieczenie roszczenia – co może zrobić właściciel nieruchomości?

zakaz-zbywania-nieruchomosci-2022

Zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości to jeden ze sposobów zabezpieczenia roszczenia pieniężnego. Zakaz ten, może zostać ustanowiony, w sytuacji gdy osoba zadłużona podejmuje próby sprzedaży lub obciążenia swojej nieruchomości, tym samym uniemożliwiając wierzycielowi zaspokojenie. Ustanowiony zakaz jest swego rodzaju ochroną dla uprawnionego. Mogłoby się wydawać, że ustanowienie zakazu zbywania nieruchomości, daje wierzycielowi pewność, że nieruchomość pozostanie w majątku dłużnika i nie zostanie sprzedana osobie trzeciej. Lecz, czy rzeczywiście, nieruchomości obciążonej sądowym zabezpieczeniem nie można zbyć?

Kiedy zostaje ustanowiony zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości?

Sąd wydaje postanowienie o zabezpieczeniu nieruchomości gdy strona lub uczestnik postępowania uprawdopodobni roszczenie i wykaże interes prawny. Chodzi zatem o wykazanie, że brak nałożenia takiego zabezpieczenia roszczenia, poskutkuje utrudnieniem lub wręcz uniemożliwieniem wykonania orzeczenia lub osiągnięcia celu postępowania. Wnioskodawca winien uprawdopodobnić ten fakt w kierowanym do sądu wniosku (art. 730. kodeks postępowania cywilnego). Uprawdopodobnienie nie wymaga dowodów, lecz wykazania stopnia pewności co do zaistnienia sytuacji. W kontekście wierzyciela i dłużnika, wierzyciel powinien wykazać, że bez postanowienia sądu dotyczącego zakazu zbywania i obciążania, dłużnik może np. dążyć do sprzedaży lub darowizny swojej nieruchomości.

Wydanie przez właściwy urząd (sąd rejonowy lub sąd okręgowy) postanowienie o ustanowieniu zakazu zbywania nieruchomości przesyłane jest do sądu wieczystoksięgowego, w celu wpisania zabezpieczenia do treści księgi wieczystej (postanowienie jest podstawą do dokonania wpisu (§ 1 art. 756 k.p.c) Następnie, już po dokonaniu wpisu ostrzeżenia o zakazie sprzedaży nieruchomości, informacja o zabezpieczeniu wysyłana jest do dłużnika.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Zakaz zbywania nieruchomości a sprzedaż

Co istotne, sprzedaż nieruchomości z ustanowionym zakazem zbywania nie jest nieważna, jednak wiąże się z pewnymi konsekwencjami dla nabywcy. Gdy nabywca nieruchomości będącej przedmiotem zakazu zbywania, wiedział o istniejącym ostrzeżeniu, jest nabywcą w złej wierze. Oznacza to, że wierzyciel będzie mógł dochodzić roszczeń z wykorzystaniem skargi pauliańskiej – może zaspokoić się z nieruchomości należącej aktualnie do osoby trzeciej.

Zakaz zbywania nieruchomości – co może zrobić właściciel nieruchomości?

Gdy na nieruchomości dłużnika ciąży zakaz zbywania, wciąż może on podjąć działania – złożyć zażalenie, żądać uchylenia postanowienia czy dążyć do jego wygaśnięcia. W zażaleniu postanowienia o zabezpieczeniu poprzez ustanowienie zakazu zbywania nieruchomości, dłużnik powinien odpowiednio uargumentować i podważyć wykazane przez wierzyciela przesłanki. Jeśli ten sposób zawiedzie, zobowiązany może również żądać uchylenia bądź zmiany postanowienia dotyczącego zakazu zbywania nieruchomości. W takiej sytuacji, pozwany może np. udowodnić, że jego sytuacja majątkowa nie zagraża wykonaniu wyroku, lub przeciwnie, że brak możliwości zbycia nieruchomości będzie zbyt uciążliwy i może doprowadzić dłużnika do upadłości. Zobowiązany może również wykorzystać instytucję depozytu sądowego – składając pewną sumę pieniężną do sądu, celem zabezpieczenia żądań wierzyciela. W ten sposób dłużnik może wpłynąć na wygaśnięcie zabezpieczenia.

Zakaz zbywania i obciążania nieruchomości – gdzie uzyskać pomoc?

Może cię zainteresować: Jak uchronić spadek przed komornikiem?

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, w której to Twoja nieruchomość zabezpieczona jest zakazem zbywania, niezbędna okaże się pomoc prawna w celu weryfikacji stanu prawnego i doboru sposobu działania. Skup nieruchomości, pomaga osobom, których nieruchomość została sądownie zabezpieczona, podjąć właściwe czynności prawne, sprzedać nieruchomość i uwolnić się od wszelkich zobowiązań. W ramach współpracy z przedsiębiorstwem, zyskujesz bezpłatne wsparcie prawne, dzięki któremu w bezpieczny sposób pozbędziesz się zadłużenia oraz negatywnych konsekwencji z tym związanych.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń