Mieszkanie dla uchodźców z Ukrainy - co zrobić? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia20 czerwca, 2022

Mieszkanie dla uchodźców z Ukrainy – co zrobić?

mieszkanie-dla-uchodzcow-z-ukarainy

Obywatele Ukrainy uciekający z kraju objętego konfliktem zbrojnym, coraz liczniej przekraczają granice Polski szukając bezpiecznego schronienia. Od początku wojny do 12 kwietnia nasze granice przekroczyło 2,7 mln Ukraińców – ta liczba stale się zwiększa. W odpowiedzi na rosnące potrzeby mieszkaniowe, wielu Polaków wynajmuje lub użycza własne nieruchomości uchodźcom.

Z poniższego artykułu dowiesz się jak udostępnić mieszkanie dla uchodźców z Ukrainy, oraz na jakie wsparcie od rządu możesz liczyć.

Mieszkanie dla uchodźców z Ukrainy – od czego zacząć?

Przede wszystkim, należy pamiętać, że chęć przyjęcia i zakwaterowania pod swoim dachem obcokrajowców z Ukrainy należy zgłosić do Urzędu Gminy. Bez względu na formę udostępnienia mieszkania uchodźcom z Ukrainy (odpłatną bądź nieodpłatną), należy pamiętać o zawarciu stosownej umowy. Ważne, aby umowa została przetłumaczona na język ukraiński, tak aby uchodźcy mogli zrozumieć jej treść i zasady korzystania z lokalu.

Wynajem mieszkania dla uchodźców z Ukrainy

Jeśli zdecydujemy się wynajmować mieszkanie uchodźcom z Ukrainy, umowa najmu może przybrać formę zarówno ustną, jak i pisemną, przy czym forma pisemna jest tą bezpieczniejszą. Kodeks cywilny oraz Ustawa o ochronie praw lokatorów regulują zasady i zawierają najważniejsze informacje w zakresie praw i obowiązków obu stron umowy – wynajmującego i najemcy. Wobec powyższego, umowa najmu może zostać wypowiedziana przez właściciela tylko w określonych przez prawo przypadkach. Co ważne, warto rozważyć podpisanie umowy najmu okazjonalnego, która lepiej chroni interes właściciela, gdy lokator sprawia problemy i np. nie chce opuścić nieruchomości pomimo wygaśnięcia umowy. Dzięki temu proces eksmisyjny jest skrócony. W myśl ustawy dotyczącej pomocy dla uchodźców z Ukrainy z marca 2022, przy zawieraniu umowy najmu okazjonalnego nie trzeba wskazywać miejsca, do którego lokator przeniesie się po wyprowadzce z wynajmowanego lokum. Umowa najmu może zostać zawarta na czas nieokreślony lub czas określony. Wielu uchodźców komunikuje chęć powrotu do kraju tak szybko jak tylko będzie to bezpieczne i możliwe, zatem często preferują oni krótki czas najmu ok 2-3 miesiące.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Mieszkanie dla uchodźców z Ukrainy – użyczenie lokalu

Udzielanie pomocy cudzoziemcom w zakresie zakwaterowania może również przybrać bezpłatną formę – umowa użyczenia. Dzięki użyczeniu nieruchomości, uchodźcy mogą korzystać z mieszkania bez konieczności zapłaty czynszu właścicielowi. Tego typu umowa, również może przybrać formę ustną jak i pisemną, i zarówno w tej kwestii bezpieczniej jest zawrzeć umowę na papierze aby wyszczególnić istotne jej założenia np. czas trwania umowy. Jeśli chodzi o opłaty za gaz, prąd czy wodę – to, kto ponosi te koszty, strony umowy również powinny zawrzeć w zapisach umowy. Taka umowa, może zostać wypowiedziana w każdej chwili z zachowaniem terminu wypowiedzenia.

Dofinansowanie za udostępnienie mieszkania dla uchodźców z Ukrainy

W marcu 2022, zdecydowano również o udzieleniu dofinansowań dla osób, które pod swój dach przyjęły uciekające z Ukrainy osoby. Od 16 marca, właściciele mieszkań mogą składać wniosek o refinansowanie kosztów wynikających z przyjęcia uchodźców. Pieniądze zostają przyznane od dnia przyjęcia obywateli Ukrainy – również wstecz przed 16 marca. Świadczenie może być pobierane przez maksymalnie 60 dni, jedynie w szczególnych przypadkach ten okres zostanie przedłużony. Kwota dofinansowania to 40 zł/dzień za każdą osobę, i ma ona posłużyć na zakwaterowanie i wyżywienie.

Istotną informacją, jest fakt, że powyższe świadczenie przysługuje jedynie osobom, które przyjęły pod swój dach uchodźców bezpłatnie – umowa użyczenia! Wypełniając wniosek o przyznanie rekompensaty, należy złożyć oświadczenie, że za użyczenie mieszkania dla uchodźców nie otrzymało się żadnej zapłaty.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń