Spadki - skup.io

Z momentem śmierci spadkodawcy wszystkie jego prawa majątkowe i obowiązki dziedziczą jego spadkobiercy. Bliscy mogą odziedziczyć zobowiązania, których spadkodawca nie uregulował za życia. Jednocześnie, każdy spadkobierca może swobodnie zadecydować czy spadek chce przyjąć. Czy odrzucenie spadku uwolni rodzinę od długów zmarłego? To ważne pytanie, na które...

Każdy ze współwłaścicieli ma określone prawa i obowiązki. Są oni zobowiązani do współzarządzania i przesądzania w sprawie ważnych czynności takich jak remonty, wynajem czy sprzedaż. Problemy pojawiają się, gdy jeden ze współwłaścicieli samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące całej nieruchomości.  Jednym ze spornych tematów jest zamieszkanie bez zgody...

Współwłasność domu jednorodzinnego może powstać na skutek śmierci spadkodawcy i dziedziczenia jednej nieruchomości przez kilku jego spadkobierców lub np. gdy dwie lub więcej osób zdecyduje się wspólnie nabyć budynek jednorodzinny. Choć współwłasność może się wydawać atrakcyjna, nie zawsze łatwo jest zarządzać wspólną nieruchomością. Często pojawiają się...

Sądowy nakaz sprzedaży nieruchomości - kiedy sąd decyduje o sprzedaży i jak przebiega ten proces? Postanowienie sądu dotyczące sprzedaży całej nieruchomości może zostać wydane podczas postępowania o zniesienie współwłasności. Sądowe rozporządzenie dotyczące sprzedaży, przebiega według ściśle określonych zasad i najczęściej nie stanowi najlepszego rozwiązania współwłasności dla...

Bardzo często po zmarłych bliskich dziedziczy się nieruchomość. Jednak wraz z przyjęciem spadku i potwierdzeniem swoich praw do majątku po zmarłym rodzi się pytanie - Po jakim czasie można sprzedać mieszkanie odziedziczone w spadku?  O sprzedaży odziedziczonego mieszkania decydują spadkobiercy, jednakże przed dokonaniem transakcji powinni załatwić...

Jak wygląda dziedziczenie mieszkania po rodzicach? Jakie formalności czekają na spadkobiercę? Co w sytuacji gdy nieruchomość dziedziczy kilkoro dzieci? Jak wygląda zarządzanie nieruchomością przez kilka osób? Po jakim czasie można sprzedać mieszkanie odziedziczone w spadku? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te i inne ważne pytania dotyczące dziedziczenia....

Jesteś jednym z kilku właścicieli odziedziczonej nieruchomości, ale nie chcesz angażować się w skomplikowane i czasochłonne procedury spadkowe? Dobrym i szybkim rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się sprzedaż nieruchomości bez działu spadku. Jakich formalności wymaga taka transakcja? Jakie korzyści daje sprzedaż nieruchomości bez działu spadku?...

Jeżeli przedmiotem dziedziczenia jest nieruchomość, a spadkobierców jest wielu, to wszyscy oni są zobligowani pokrywać koszty, jakie stwarza nieruchomość, a także razem stanowić o jej dalszych losach. Mogą również zdecydować się na wyjście z łączącej ich wspólności spadkowej przez dział spadku. Dział spadku sprzedaż nieruchomości przez...

Jak zrzec się spadku po zmarłej osobie? Śmierć bliskiej osoby jest zawsze trudnym momentem w życiu. Jednak czasami dziedziczenie spadku może przynieść nam jeszcze więcej problemów. Długi w spadku, które opiewają na wysokie kwoty, kłótnie w gronie spadkobierców, spory o podział majątku, perspektywa uciążliwych postępowań sądowych...

Zadzwoń