Spadki - skup.io

Spadkobierca, który nie interesuje się spadkiem i odziedziczoną nieruchomością, może sprawić niemały kłopot. Brak zainteresowania spadkiem może być spowodowany brakiem świadomości, że odziedziczyło się pewien majątek. Czasami jednak spadkobierca nie interesuje się spadkiem celowo, uznając, że nie jest to jego problemem, powodując tym samym problemy...

Z uwagi na problemy, jakie często spotykają współwłaścicieli nieruchomości, wielu z nich poszukuje sposobu na zrzeczenie się swojej części mieszkania. W jaki sposób i czy w ogóle można zrezygnować z udziałów w nieruchomości, które posiadamy? Czy jest to trudne?  Sprawdź, jakie możliwości ma właściciel udziałów w...

Dział spadku a sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat - co warto wiedzieć w tym temacie? Gdy spadek dziedziczy kilka osób jednocześnie, mogą oni podjąć kroki ku podziałowi odziedziczonego majątku. Dział spadku to postępowanie, które będzie właściwe w takiej sytuacji. Podział majątku między spadkobierców obejmie również...

Osoby, które interesuje temat, jakim jest zrzeczenie się praw do mieszkania, zazwyczaj są to osoby, chcące uniknąć kłopotliwego dziedziczenia nieruchomości, bądź osoby, które chciałyby zrezygnować z dziedziczenia na korzyść wybranego, drugiego spadkobiercy. Jak wygląda zrzeczenie się praw do mieszkania po ich odziedziczeniu? Co zrobić, gdy chcemy...

Dziedzicząc majątek po bliskich krewnych, dziedziczymy również ewentualne długi spadkowe - to oznacza, że pewne niespłacone zobowiązania spadkodawcy mogą wejść w skład spadku. Takimi zobowiązaniami mogą być m.in. obowiązek zwrotu pożyczki, zapłata zaległego czynszu, koszty leczenia spadkodawcy i koszty pogrzebu spadkodawcy. Przyjęcie spadku z długami niekoniecznie...

Zastanawiasz się, co oznacza i jakie skutki niesie ze sobą zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicach? Niekiedy bywa tak, że dziedziczenie spadku po bliskich krewnych nie jest rzeczą pożądaną. Może być to spowodowane istnieniem długów w spadku, sporami rodzinnymi czy problematycznym dziedziczeniem spadku w udziałach wspólnie...

Jak przyspieszyć sprawę spadkową w sądzie? Dziedziczenie nieruchomości po spakodawcy zdecydowanie może przynieść wiele korzyści i zysków finansowych, choć nie jest tak w każdym przypadku. Nieruchomość dziedziczona wspólnie przez kilku spadkobierców może spowodować powstanie rożnorodnych problemów, z których wyjściem będzie przeprowadzenie działu spadku w sądzie. To,...

Problemy związane ze współwłasnością nieruchomości mogą zostać definitywnie rozwiązane dzięki możliwości zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności może mieć formę umowy notarialnej między współwłaścicielami, a w przypadku sporów o nieruchomość i sprzecznych poglądów co do sposobu podziału pozostaje jedynie droga sądowa.  Sądowe zniesienie współwłasności to procedura, w której...

Gdy emocje po stracie bliskiej osoby opadną, spadkobiercy zaczynają myśleć nad uporządkowaniem spraw spadkowych. Jednym z pytań, które często pojawia się w związku z tematem dziedziczenia, jest to, czy postępowanie spadkowe jest obowiązkowe.  Jak przebiega i co daje spadkobiercom postępowanie spadkowe? W jakim czasie spadkobiercy powinni...

Zadzwoń