Przyznanie nieruchomości jednemu ze spadkobierców bez obowiązku spłaty - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia20 czerwca, 2024

Przyznanie nieruchomości jednemu ze spadkobierców bez obowiązku spłaty

przyznanie-nieruchomosci-jednemu-ze-spadkobiercow-bez-obowiazku-splaty

Podział spadku to często skomplikowany proces, który może generować wiele trudności, szczególnie gdy w jego skład wchodzi nieruchomość. W takiej sytuacji jednym z rozwiązań jest przyznanie nieruchomości jednemu ze spadkobierców bez obowiązku spłaty pozostałych. 

Z punktu widzenia spadkobiercy, który chciałby przejąć nieruchomość na wyłączność to rozwiązanie wydaje się najkorzystniejszą opcją. 

Sprawdź, co trzeba wiedzieć o podziale nieruchomości ze spadku!

W wyniku spadkobrania stałeś się współwłaścicielem nieruchomości? Możesz sprawnie sprzedać posiadany udział w nieruchomości! Marka Skup.io oferuje spadkobiercom szybką i bezproblemową transakcję. Współpraca ze Skup.io przynosi liczne korzyści: pomoc w formalnościach, opiekę prawną, wypłatę zawsze w dniu sprzedaży oraz zerowy koszt transakcji i pomocy specjalistów. Sprawdź Skup.io już dziś – skorzystaj z bezpłatnej wyceny!

Spis treści

Dział spadku i jak go dokonać

Dział spadku polega na podziale majątku spadkowego w taki sposób, aby majątek ten rozdysponować między spadkobierców. 

Do momentu dokonania działu spadku, cały majątek po spadkodawcy jest przedmiotem współwłasności. Taki stan rzeczy najczęściej nie jest łatwy do zaakceptowania dla spadkobierców z różnych powodów.

Między spadkobiercami często dochodzi do kłótni i nieporozumień. Współwłasność wymusza współpracę, a jeżeli współwłaściciele mają różne potrzeby i w różny sposób chcą wykorzystać odziedziczone dobra, to dobrym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie procedury działu spadku

Podział spadku może być dokonany zarówno u notariusza, jak i w sądzie. Procedura notarialna jest prostsza i szybsza, ale wymaga zgody wszystkich spadkobierców. W przeciwnym razie konieczne jest wniesienie sprawy do sądu, gdzie proces może być dłuższy i bardziej skomplikowany.

Dla spadkobierców najkorzystniejszym rozwiązaniem jest osiągnięcie porozumienia w kwestii podziału spadku. Nie istnieje jednak uniwersalna zasada dotycząca tego, jak należy dokonywać działu spadku, ponieważ zależy to od wielu okoliczności, takich jak skład spadku czy liczba spadkobierców. Nieruchomości stanowią szczególny problem, ponieważ nie zawsze można je łatwo podzielić.

Dział spadku nieruchomość – jak podzielić odziedziczone mieszkanie lub dom

Najtrudniejsze sytuacje mają miejsce wtedy, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość. Gdy nieruchomość jest jedna, a spadkobierców kilku, to może prowadzić do licznych problemów i konfliktów. W przypadku nieruchomości dostępne możliwości podziału to:

  • Fizyczny podział nieruchomości. Jeśli nieruchomość może być podzielona na kilka części, odpowiadających udziałom spadkobierców.
  • Przyznanie nieruchomości jednemu spadkobiercy z obowiązkiem spłaty pozostałych spadkobierców.
  • Przyznanie nieruchomości jednemu spadkobiercy bez obowiązku spłaty: Pozostali spadkobiercy zgadzają się na przekazanie nieruchomości jednej osobie bez otrzymywania rekompensaty finansowej.
  • Sprzedaż licytacyjna i podział uzyskanych środków: Nieruchomość zostaje sprzedana na aukcji, a uzyskane środki są dzielone między spadkobierców odpowiednio do udziałów.

Każda z tych metod ma swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniego sposobu podziału zależy od indywidualnych okoliczności, woli spadkobierców czy decyzji sądu.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Fizyczny podział nieruchomości

Fizyczny podział nieruchomości jest jednym z rozwiązań, ale nie zawsze jest on możliwy do przeprowadzenia. Podział taki można wykonać jedynie w przypadku nieruchomości gruntowych o odpowiednich rozmiarach. Dla budynków mieszkalnych, jak domy jednorodzinne czy mieszkania, fizyczny podział może okazać się niemożliwy ze względów technicznych.

Przyznanie nieruchomości jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty pozostałych

Jeden ze spadkobierców może wyrazić chęć przejęcia nieruchomości na wyłączność. Taki spadkobierca zazwyczaj zamieszkiwał razem ze spadkodawcą w przedmiotowej nieruchomości, dysponuje większym udziałem w nieruchomości niż pozostali, bądź posiada środki finansowe, które pozwolą na spłatę udziałów w nieruchomości pozostałych spadkobierców.

Jeżeli więcej niż jedna osoba chciałaby przejąć nieruchomość na wyłączność, to sprawę może rozstrzygnąć sąd. 

Przyznanie nieruchomości więcej niż jednej osobie

Możliwe jest również przyznanie nieruchomości więcej niż jednemu spadkobiercy. Najczęściej dochodzi do tego, w przypadku wspólnie dziedziczącego rodzeństwa lub małżeństwa.

Przyznanie nieruchomości jednemu ze spadkobierców bez obowiązku spłaty

Przyznanie nieruchomości jednemu ze spadkobierców bez obowiązku spłaty pozostałych jest możliwe tylko za zgodą wszystkich spadkobierców. W przypadku braku zgody w tym temacie konieczne może być przeprowadzenie postępowania sądowego. 

Taka zgoda jest bezwzględnie wymagana. 

spadkobiercy-nie-moga-sie-dogadac

Sprzedaż nieruchomości i podział środków

Gdy żaden ze spadkobierców nie chce przejąć nieruchomości, nie ma wystarczających środków, aby spłacić pozostałych, lub spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia, sąd może zadecydować o sprzedaży nieruchomości i podziale uzyskanych środków. To rozwiązanie stosowane jest w ostateczności, gdy nie są możliwe inne metody podziału.

Jeżeli o sprzedaży nieruchomości decyduje sąd, to procedura odbywa się na warunkach sprzedaży komorniczej. Licytacja komornicza nieruchomości, jej sprzedaż i późniejszy podział uzyskanych środków nie jest najkorzystniejszą opcją dla spadkobierców.

Licytacja komornicza bardzo często wiąże się z niską kwotą sprzedaży, niższą nawet o ⅓ szacowanej wartości nieruchomości. Do tego, spadkobiercy zostaną obciążeni kosztami komorniczymi związanymi z licytacją. 

Jeżeli spadkobiercy bez udziału sądu stwierdzą, że sprzedaż nieruchomości i podział kwoty ze sprzedaży jest najlepszym i najwygodniejszym rozwiązaniem, to mogą oni dokonać sprzedaży na wolnym rynku. Zdecydowanie jest to bardziej korzystne rozwiązanie, które poskutkuje dużo lepszym rezultatem finansowym. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Ugoda w sprawie o dział spadku

Często podczas postępowań o dział spadku strony walczą ze sobą, nie chcą słyszeć o kompromisach, i żadna z osób nie chce odpuścić. To może sprawić, że procedura sądowa będzie długotrwała. 

Aby temu zapobiec, lub zapobiec niekorzystnej licytacji komorniczej wspólnej nieruchomości, w postępowaniu dotyczącym działu spadku może zostać zawarta ugoda. 

Jeśli strony chcą dojść samodzielnie do porozumienia, nie ma ku temu formalnych przeszkód, a ugoda, zgodna z prawem i możliwa do wykonania, zostanie zaakceptowana i zatwierdzona przez sąd. 

Taka ugoda zawarta między stronami ma moc prawną równą wyrokowi sądowemu i może być egzekwowana przez komornika. 

Terminy i koszty postępowania o dział spadku

Postępowanie o podział spadku może być czasochłonne i kosztowne, szczególnie gdy spadkobiercy nie potrafią się dogadać. Sprawa sądowa o dział spadku nie musi zakończyć się po jednej rozprawie. Jeżeli rozpatrywane są dodatkowe roszczenia, spadkobiercy nie widzą możliwości kompromisu, sprawa wymaga zaangażowania biegłego, to rozpraw może być kilka. To wpływa na czas trwania całej procedury, która w zależności od okoliczności może potrwać kilka miesięcy lub nawet kilka lat. 

Koszty notarialne są zwykle wyższe, ale procedura jest szybsza i prostsza. Dział spadku u notariusza wymaga stawienia się w wyznaczonym terminie w kancelarii notarialnej. Terminy nie są tak odległe jak w przypadku rozpraw sądowych, toteż jest to rozwiązanie dobre dla tych spadkobierców, którzy mają zgodne poglądy w temacie podziału spadku i dążą do sprawnego zakończenia procedury. 

Przyznanie nieruchomości jednemu ze spadkobierców bez obowiązku spłaty – wskazówki praktyczne

Przyznanie nieruchomości jednemu ze spadkobierców bez obowiązku spłaty jest możliwe zarówno w postępowaniu sądowym o dział spadku jak i podczas działu spadku dokonywanego u notariusza. 

Jednak w obydwu przypadkach, najważniejszym warunkiem takiego sposobu działu spadku i wspólnej nieruchomości jest bezwzględna zgoda wszystkich spadkobierców co do braku konieczności spłaty

Skup nieruchomości jako alternatywne rozwiązanie na problemy współwłaścicieli nieruchomości

Dział spadku, gdy jego składnikiem jest nieruchomość, nie zawsze jest prostą procedurą. Wielu spadkobierców chciałoby uniknąć uczestnictwa w postępowaniu sądowym, jak tego dokonać?

Spadkobierca może zbyć udział w spadku, który odziedziczył na korzyść innego spadkobiercy, ale też innej, obcej osoby. Można to zrobić bez zgody i wiedzy innych spadkobierców. 

W ten sposób spadkobierca pozbywa się praw i obowiązków związanych ze swoim udziałem w spadku, na korzyść nowego nabywcy. 

Współwłaściciel nieruchomości może także rozważyć sprzedaż udziałów w nieruchomości, gdy nieruchomość stanowi główny punkt sporny między spadkobiercami. 

Sprzedażą udziałów w nieruchomości ze spadku oraz udziałów w spadku, gdy składnikiem jest nieruchomość, zajmuje się Skup.io.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak może pomóc Ci Skup.io?

Skup nieruchomości świadczący usługi sprzedaży udziałów w nieruchomości oraz sprzedaży udziałów w spadku stanowi atrakcyjną alternatywę dla tych spadkobierców, którzy chcieliby uniknąć sądowej procedury podziału nieruchomości.

Sprzedaż udziałów natychmiast eliminuje wszelkie problemy, których doświadcza spadkobierca udziałów w nieruchomości. Skup nieruchomości to proste rozwiązanie, umożliwiające zakończenie współwłasności nieruchomości, bez konieczności prowadzenia długotrwałych negocjacji i postępowań sądowych znoszących współwłasność.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości lub spadku to wygoda i oszczędność czasu. 

Jeżeli nie jesteś zainteresowany nabyciem nieruchomości na wyłączność, lub spadkobiercy nie godzą się na “oddanie” swoich udziałów bez obowiązku spłaty, być może zainteresuje Cię możliwość sprzedaży udziałów w nieruchomości do Skup.io.

Na początek zachęcamy do skorzystania z możliwości bezpłatnej i niewiążącej wyceny Twoich udziałów. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące sprzedaży! 

Przyznanie nieruchomości jednemu ze spadkobierców bez obowiązku spłaty – podsumowanie

Przyznanie nieruchomości jednemu ze spadkobierców bez obowiązku spłaty jest jednym z kilku możliwych rozwiązań w procesie podziału spadku. Kluczowe jest osiągnięcie porozumienia między spadkobiercami – wszyscy spadkobiercy muszą zgodzić się, aby transakcja przebiegła bez spłat.

FAQ 

1. Na czym polega przyznanie nieruchomości jednemu ze spadkobierców bez obowiązku spłaty?

Przyznanie nieruchomości jednemu ze spadkobierców bez obowiązku spłaty oznacza, że nieruchomość zostaje przekazana jednemu spadkobiercy, a pozostali spadkobiercy nie otrzymują rekompensaty finansowej za swoje udziały. Wymaga to zgody wszystkich spadkobierców.

2. Jakie są warunki przyznania nieruchomości jednemu spadkobiercy bez spłaty innych?

Warunkiem jest zgoda wszystkich spadkobierców na takie rozwiązanie. 

3. Co  jeżeli jeden ze spadkobierców nie zgadza się na taki sposób podziału nieruchomości spadkowej?

Brak zgody któregokolwiek ze spadkobierców uniemożliwia przyznanie nieruchomości bez obowiązku spłaty. W takim przypadku konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego lub osiągnięcie innego porozumienia.

4. Jakie są sposoby na podział nieruchomości spadkowej, odziedziczonej przez kilku spadkobierców?

Podział nieruchomości może polegać na: fizycznym podziale nieruchomości, przyznaniu nieruchomości jednemu ze spadkobierców z obowiązkiem spłaty pozostałych lub sprzedaż nieruchomości i podział uzyskanych środków.

5. Jak wygląda proces podziału spadku u notariusza?

Proces podziału u notariusza wymaga zgody wszystkich spadkobierców. Notariusz sporządza akt notarialny, w którym określa się sposób podziału spadku. Jest to szybsza i mniej skomplikowana procedura niż postępowanie sądowe.

6. Co zrobić, gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia?

Jeśli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia, konieczne jest wniesienie sprawy do sądu. Sąd rozstrzygnie o sposobie podziału spadku, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.

7. Czy można podzielić nieruchomość fizycznie?

Tak. Budynek lub lokal można podzielić fizycznie, lecz tylko wtedy gdy taki podział jest zgodny z przepisami prawa i pozwalają na to względy techniczne.

8. Co to jest podział do korzystania?

Podział do korzystania polega na tym, że nieruchomość zostaje przypisana do użytkowania przez określonych spadkobierców. Przykładem może być sytuacja, gdy jeden spadkobierca korzysta z parteru domu, a drugi z piętra.

9. Jakie są koszty postępowania notarialnego?

Koszty postępowania notarialnego zależą od wartości spadku i są ustalane według taks notarialnych. Zwykle są wyższe niż koszty postępowania sądowego, ale procedura jest szybsza i mniej skomplikowana.

10. Czy sprzedaż nieruchomości zawsze wymaga zgody wszystkich spadkobierców?

Tak, sprzedaż nieruchomości wymaga zgody wszystkich spadkobierców. Współwłasność wymaga pełnego porozumienia w tak ważnej kwestii, jaką jest zbycie nieruchomości. Brak zgody uniemożliwia sprzedaż, natomiast sąd może zobowiązać do sprzedaży nieruchomości na aukcji komorniczej na skutek postępowania o dział spadku.

11. Jakie są możliwości ugody w postępowaniu dotyczącym działu spadku?

Ugoda w postępowaniu dotyczącym działu spadku jest możliwa, jeśli strony samodzielnie dogadają się w kwestii podziału spadku lub nieruchomości. Sąd zatwierdzi ugodę.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń