Na kogo przechodzi odrzucony spadek w 2024? Sprawdziliśmy! - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia24 czerwca, 2024

Na kogo przechodzi odrzucony spadek w 2024? Sprawdziliśmy!

na-kogo-przechodzi-odrzucony-spadek

Dziedziczenie spadku nie jest obowiązkowe. Spadkobierca ma wybór odnośnie tego, co chce zrobić z odziedziczonym majątkiem – przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, przyjąć wprost czy też odrzucić.

Trzecia z możliwości poskutkuje tym, że spadkobierca nie odziedziczy ani majątku ani długów spadkodawcy. Na kogo przechodzi odrzucony spadek? Jaka jest kolejność dziedziczenia z ustawy i testamentu? Kiedy odrzucenie spadku może być opłacalne dla spadkobiercy? Sprawdzamy w dzisiejszym artykule!

A jeśli w spadku odziedziczyłeś nieruchomość lub udział w nieruchomości i rozważasz jego odrzucenie, być może zainteresuje Cię propozycja Skup.io! Skup.io odkupuje nieruchomości oraz udziały w nieruchomościach ze spadku, również te niewielkie i problematyczne! Dowiedz się więcej od naszych konsultantów i już dziś skorzystaj z szybkiej i darmowej wyceny nieruchomości online!

Odrzucenie spadku – czym jest i jakie ma konsekwencje?

Odrzucenie spadku to decyzja, którą spadkobierca podejmuje, aby zrezygnować z dziedziczenia majątku po zmarłym. W praktyce oznacza to, że spadkobierca jest traktowany, jakby nie żył w momencie gdy dochodzi do dziedziczenia po spadkodawcy.

Dzięki takiej decyzji nie przejmuje on zobowiązań spadkodawcy, ale też żadnych aktywów np. nieruchomości, ruchomości, oszczędności itp. Często decydujemy się na odrzucenie spadku, aby uniknąć odpowiedzialności za długi, które mogą przewyższać wartość pozostawionego majątku.

Dziedziczenie spadku może odbywać się na podstawie testamentu lub ustawy. Testament daje spadkodawcy pełną swobodę w wyborze osób, które mają po nim dziedziczyć. Brak testamentu powoduje, że dziedziczenie odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, według ustalonej hierarchii.

Każdy spadkobierca, niezależnie od tego, czy został powołany do dziedziczenia z ustawy, czy z testamentu, ma prawo do odrzucenia spadku. W przypadku odrzucenia spadku, istotne jest zrozumienie, na kogo przechodzi odrzucony spadek.

Na kogo przechodzi odrzucony spadek, w przypadku dziedziczenia z ustawy?

Gdy dochodzi do odrzucenia spadku przez spadkobiercę ustawowego, dziedziczenie przechodzi na jego zstępnych. Jeśli nie ma zstępnych, dziedziczenie przechodzi na kolejne osoby według hierarchii ustawowej.

Hierarchia dziedziczenia

Hierarchia dziedziczenia ustawowego wygląda następująco:

 1. Dzieci i małżonek – w pierwszej kolejności dziedziczą dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek w częściach równych, a część małżonka nie może być mniejsza niż ¼ spadku. Dopóki żyje choć jeden zstępny spadkodawcy, nie dojdą do dziedziczenia inne osoby.
 2. Rodzice – jeśli dzieci i małżonek odrzucą spadek, dziedziczą rodzice spadkodawcy.
 3. Rodzeństwo i ich zstępni – gdy rodzice odrzucą spadek, do dziedziczenia powoływane jest rodzeństwo i ich dzieci.
 4. Dziadkowie i wujostwo – następnie spadek przechodzi na dziadków spadkodawcy, a potem na ich zstępnych.
 5. Pasierbowie – w dalszej kolejności dziedziczą pasierbowie.
 6. Gmina lub Skarb Państwa – jeśli nikt z wyżej wymienionych krewnych nie dziedziczy, spadek przypada Gminie lub Skarbowi Państwa.

W związku z powyższym można zauważyć, że to, na kogo przechodzi odrzucony spadek zależy od struktury rodziny oraz, tego kto z nich zdecyduje się na odrzucenie spadku. 

Na kogo przechodzi odrzucony spadek, w przypadku dziedziczenia testamentowego?

Jeśli spadkobierca testamentowy odrzuci spadek, mogą wystąpić trzy scenariusze:

 1. Przyrost – jeśli testament przewiduje kilku spadkobierców, spadek przechodzi na pozostałych.
 2. Podstawienie – jeśli spadkodawca zawarł w testamencie informację o tym, jaka osoba odziedziczy spadek, gdy spadkobierca testamentowy dziedziczący w pierwszej kolejności go odrzuci,
 3. Dziedziczenie ustawowe – w przypadku braku innych spadkobierców testamentowych lub podstawionych, do dziedziczenia powoływani są spadkobiercy ustawowi.
Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Na kogo przechodzi odrzucony spadek – o czym warto pamiętać?

Odrzucający spadek spadkobierca, nie ma dowolności wskazania osoby, której chciałby przekazać swoją część spadku! Odrzucenie spadku przez spadkobiercę najczęściej poskutkuje powołaniem do spadku innych osób, według ustalonej w przepisach hierarchii.

Spadkobierca może jednak, po przyjęciu spadku, zbyć go lub jego część za pomocą umowy zbycia spadku.

Co więcej, odpowiedź na pytanie: na kogo przechodzi odrzucony spadek, często brzmi: na zstępnych spadkobiercy. Jeżeli na skutek odrzucenia spadku, zstępni spadkobiercy zostaną powołani do dziedziczenia, lecz są oni niepełnoletni, to jeżeli życzeniem rodziców jest odrzucenie spadku również za nich, to oni powinni dopełnić należytych formalności w tym zakresie. 

Odrzucenie spadku przez małoletnich może wymagać zgody sądu rodzinnego. 

Jaki jest termin na odrzucenie spadku?

Spadkobierca ma sześć miesięcy od momentu dowiedzenia się o powołaniu do spadku na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Termin ten może rozpocząć swój bieg w różnym momencie, na przykład od dnia śmierci spadkodawcy (najczęstszy termin dla spadkobierców powołanych w pierwszej kolejności) lub od chwili dowiedzenia się o odrzuceniu spadku przez poprzedniego spadkobiercę (termin dla spadkobierców odrzucających spadek w dalszej kolejności).

odrzucenie-spadku-po-terminie

Procedura odrzucenia spadku

Odrzucenie spadku to jednostronne oświadczenie woli składane przed sądem lub notariuszem. Procedura odrzucenia spadku nie jest zbyt skomplikowana i nie nastręczy problemów. Wystarczy skompletować wymagane dokumenty: akt zgonu zmarłego, akt urodzenia lub akt małżeństwa spadkobiercy.

Odrzucenie spadku u notariusza sfinalizujemy dużo szybciej niż w sądzie.

Koszty odrzucenia spadku

Odrzucenie spadku w sądzie kosztuje 100 zł, a u notariusza maksymalnie 50 zł plus 23% VAT oraz koszty wypisów. Mimo konieczności poniesienia pewnych kosztów nie są one zbyt wygórowane. Odrzucenie spadku może uchronić spadkobiercę przed większymi zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z zadłużenia spadkodawcy.

Korzyści z odrzucenia spadku

Odrzucenie spadku jest korzystne, gdy masa spadkowa składa się głównie z długów. Chroni to spadkobiercę przed koniecznością spłaty zobowiązań przewyższających wartość majątku spadkowego.

W teorii, przed długami w pewnym stopniu chroni również przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, które zapewnia ograniczenie odpowiedzialności za długi tylko do wysokości majątku odziedziczonego w spadku. Wierzyciele spadkodawcy mogą jednak egzekwować spłatę nie tylko z przedmiotów odziedziczonych w spadku zaś, z całego majątku spadkobiercy. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinna być zatem bardzo dobrze przemyślana.

Decyzja o odrzuceniu spadku może być podyktowana również złymi relacjami w rodzinie. Dziedziczenie wspólnie z krewnymi, z którymi spadkobierca nie ma dobrych stosunków, może być uciążliwe. Odrzucenie spadku eliminuje udział w postępowaniu spadkowym oraz ewentualne spory rodzinne.

Zastanawiając się, na kogo przechodzi odrzucony spadek, oraz czy odrzucenie spadku będzie właściwą decyzją, możemy rozważyć skorzystanie z usług Skup.io, które zainteresują spadkobierców dziedziczących nieruchomości

W przypadku dziedziczenia nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, zamiast odrzucać spadek, warto rozważyć sprzedaż nieruchomości, szczególnie wtedy, gdy chęć odrzucenia spadku spowodowana jest współwłasnością nieruchomości z wieloma innymi osobami, posiadaniem małego udziału w nieruchomości, czy zadłużeniem spadku.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Skup.io szybko i bez żadnych kosztów, wyceni posiadany udział lub nieruchomość. W ten sposób możesz sprawdzić, czy sprzedaż jest korzystniejszą opcją, a przy okazji od razu zyskać nabywcę chętnego na zakup odziedziczonej nieruchomości lub udziałów. To warta rozważenia, ciekawa możliwość.

Odrzucenie spadku po terminie

Spadkobierca ma tylko 6 miesięcy, na odrzucenie spadku. W teorii czas ten jest wystarczający, aby dopełnić formalności w sądzie lub u notariusza, natomiast w praktyce, często po starcie bliskiej osoby, “tracimy głowę” do takich działań i zapominamy o niezbędnych działaniach.

W kwestii odrzucenia spadku po terminie warto wiedzieć, że spadkobierca może złożyć wniosek o uchylenie się od skutków prawnych braku złożenia oświadczenia, lecz jedynie z powodu groźby lub błędu.

Wniosek należy odpowiednio uzasadnić i złożyć w ciągu roku od momentu uświadomienia sobie błędu lub ustania groźby. Sprawę rozpatrzy następnie sąd. 

Na kogo przechodzi odrzucony spadek – podsumowanie

Na kogo przechodzi odrzucony spadek? Odrzucony spadek przechodzi na zstępnych spadkobiercy, a gdy spadkobierca ich nie ma, to powołuje się do spadku osoby następne według kolejności dziedziczenia wynikającej z Kodeksu cywilnego. 

W przypadku dziedziczenia testamentowego odrzucony przez spadkobiercę spadek może przejść na: pozostałych spadkobierców testamentowych, spadkobiercę podstawionego lub na spadkobierców ustawowych, gdy brak jest powyższych.

FAQ  Na kogo przechodzi odrzucony spadek?

 1. Co to jest odrzucenie spadku i jakie są jego skutki? Odrzucenie spadku to formalne zrzeczenie się prawa do dziedziczenia majątku po zmarłym. Skutkiem jest traktowanie spadkobiercy jak osoby, która nie dożyła otwarcia spadku, co oznacza, że nie dziedziczy on ani aktywów, ani długów.
 2. Kiedy można odrzucić spadek? Spadek można odrzucić w terminie sześciu miesięcy od momentu, gdy spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do dziedziczenia.
 3. Na kogo przechodzi odrzucony spadek? Po odrzuceniu spadku przez spadkobiercę, jego część przechodzi na jego zstępnych (dzieci, wnuki), albo jeśli ich nie ma, na kolejne osoby zgodnie z hierarchią, którą znajdziemy w Kodeksie cywilnym.
 4. Czy można odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka? Tak, rodzice mogą odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka, ale w niektórych przypadkach wymaga to zgody sądu rodzinnego.
 5. Czy można częściowo odrzucić spadek? Nie, odrzucenie spadku musi dotyczyć całości majątku przypadającego spadkobiercy. Nie można odrzucić długów, a przyjąć jedynie aktywa.
 6. Jakie są koszty odrzucenia spadku? Koszt odrzucenia spadku w sądzie to 100 zł, natomiast u notariusza maksymalnie 50 zł plus VAT i koszty wypisów.
 7. Czy można odrzucić spadek po upływie sześciu miesięcy? Nie, jednakże w wyjątkowych sytuacjach, takich jak złożenie oświadczenia pod wpływem groźby lub błędu, można wnioskować o uchylenie się od skutków prawnych złożenia oświadczenia po tym terminie.
 8. Jak przebiega proces odrzucenia spadku? Proces odrzucenia spadku polega na złożeniu oświadczenia przed sądem lub notariuszem.
 9. Czy odrzucenie spadku wpływa na dziedziczenie przez moje dzieci? Tak, odrzucenie spadku powoduje, że prawo do dziedziczenia przechodzi na dzieci spadkobiercy, które muszą podjąć decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeżeli są niepełnoletnie, to rodzice powinni podjąć w ich imieniu odpowiednie czynności.
 10. Co się dzieje, gdy wszyscy spadkobiercy odrzucą spadek? Jeśli wszyscy spadkobiercy odrzucą spadek, spadek przechodzi ostatecznie na Gminę lub Skarb Państwa.
 11. Czy można odrzucić spadek przed otwarciem spadku? Nie, spadek można odrzucić dopiero po otwarciu spadku, czyli po śmierci spadkodawcy.
 12. Jakie są konsekwencje braku odrzucenia spadku w terminie? Brak odrzucenia spadku w terminie oznacza automatyczne przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co ogranicza odpowiedzialność za długi do wartości majątku spadkowego.
 13. Czy odrzucenie spadku wymaga zgody innych spadkobierców? Nie, odrzucenie spadku to jednostronne oświadczenie woli i nie wymaga zgody ani obecności innych spadkobierców.
 14. Czy można odrzucić spadek obciążony długami? Tak, odrzucenie spadku jest często korzystne właśnie w przypadku, gdy masa spadkowa składa się głównie z długów.
 15. Co to jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca dziedziczy zarówno majątek, jak i długi, ale jego odpowiedzialność za długi jest ograniczona do wartości odziedziczonego majątku.
 16. Jak liczyć termin sześciu miesięcy na odrzucenie spadku? Termin sześciu miesięcy na odrzucenie spadku liczy się od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku. 
 17. Czy można zrzec się spadku za życia spadkodawcy? Tak, za życia spadkodawcy można zrzec się dziedziczenia poprzez umowę notarialną między spadkodawcą a przyszłym spadkobiercą. Po śmierci spadkodawcy można tylko odrzucić spadek.
 18. Co to jest przyrost w kontekście dziedziczenia testamentowego? Przyrost w kontekście dziedziczenia testamentowego to sytuacja, w której spadek przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym, jeśli jeden z nich odrzuci spadek lub nie może dziedziczyć.
 19. Jakie są różnice między odrzuceniem spadku a zrzeczeniem się dziedziczenia? Odrzucenie spadku następuje po śmierci spadkodawcy, a zrzeczenie się dziedziczenia jest umową notarialną zawieraną za życia spadkodawcy. Zrzeczenie się dziedziczenia może od razu dotyczyć także potomków osoby zrzekającej się.
Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń