Czy komornik może zająć nieruchomość wspólną małżonków? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia8 lipca, 2021

Czy komornik może zająć nieruchomość wspólną małżonków?

czy-komornik-moze-zajac-nieruchomosc-wspolna

Gdy jeden z małżonków popada w długi, czy komornik może zająć ich nieruchomość wspólną? Rozdzielność majątkowa i wspólność majątkowa, przedstawiają kwestię egzekucji komorniczej w niejednakowy sposób. Czy komornik może zająć mieszkanie za długi małżonka? Przeczytaj poniższy tekst.

Czy komornik może zająć nieruchomość wspólną?

Wierzyciel, może wskazać egzekucję z nieruchomości, jako sposób odzyskania zaległych świadczeń. Jeśli nieruchomość, jest składnikiem wspólnego majątku małżonków, czy komornik może zająć nieruchomość wspólną? Tak, komornik ma prawo zająć nieruchomość, będącą częścią majątku wspólnego, i wystąpić o wpis ostrzegawczy do księgi wieczystej, lecz bez uzyskania tytułu wykonawczego względem obojga małżonków, egzekucja nie będzie mogła zostać wykonana. Wówczas, wierzyciel może żądać zaspokojenia świadczeń w inny sposób: z majątku osobistego dłużnika (przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa, lub odziedziczone, darowane podczas trwania małżeństwa) lub przymusowej rozdzielności majątkowej.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Warto wiedzieć, że wpis do księgi wieczystej dotyczący wszczęcia egzekucji, może zostać wykreślony, gdy małżonek dłużnika złoży stosowny wniosek, nie zgadzając się na zajęcie mieszkania lub domu, który stanowi część wspólnego majątku. Wpis do księgi wieczystej, utrudnia zarządzanie zajętą nieruchomością, dlatego warto wziąć to pod uwagę.

Kiedy komornik może zająć nieruchomość wspólną?

Komornik może zająć nieruchomość wspólną, gdy oboje małżonkowie są dłużnikami lub gdy komornik uzyska tytuł wykonawczy również względem drugiego małżonka. Dzieje się tak, gdy wierzyciel posiada dowód na to, że współmałżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania (dokument urzędowy, poręczenie, umowa).

 

Czy komornik może zająć nieruchomość wspólną małżonków – przymusowa rozdzielność majątkowa

Prawem wierzyciela jest złożenie wniosku o przymusową rozdzielność majątkową. W takim wypadku ustanie wspólności majątkowej, umożliwia ściągnięcie zobowiązania z udziału w majątku dłużnika. W przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku osobistego dłużnika wierzyciel musi uzyskać tytuł wykonawczy oraz wykazać istnienie wierzytelności, aby doszło do przymusowej rozdzielności majątkowej. Wierzyciel, w trakcie postępowania musi dowieść, że podział majątku wspólnego, spowoduje odzyskanie należności. Skutkiem rozdzielności majątkowej, jest podział majątku wspólnego, i powstanie majątku osobistego każdego z małżonków. Wtedy, pojawia się możliwość zaspokojenia należności tylko z majątku osobistego dłużnika.

Czy komornik może zająć mieszkanie gdy małżonkowie posiadają rozdzielność? 

Rozdzielność majątkowa powstaje nie tylko wskutek żądania wierzyciela. Tworzy się, również poprzez zawarcie umowy przez małżonków, na mocy orzeczenia sądu ustanowionego na żądanie małżonka, a także w przypadku ubezwłasnowolnienia, ogłoszenia upadłości lub na skutek orzeczenia o separacji. Czy komornik może zająć mieszkanie gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, a dłużnikiem jest jedno z nich? W przypadku rozdzielności majątkowej małżonkowie posiadają udziały w nieruchomości, którymi mogą dowolnie rozporządzać. Wierzyciel może wnieść wniosek o egzekucję z udziału w nieruchomości dłużnika. Odstępstwem od tej reguły, jest sytuacja gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte przez jednego małżonka, w sprawach, które wynikają z zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny. Mamy tu na myśli: opłaty za media, urządzenia użytku domowego, odzież oraz żywność. 

Czy komornik może zająć nieruchomość wspólną małżonków – podsumowanie

Odpowiedzieć na pytanie : czy komornik może zająć nieruchomość wspólną małżonków, można krótko – tak. Jednak dalsze czynności zmierzające do egzekucji, mogą zostać przeprowadzone tylko jeśli wierzyciel uzyska tytuł wykonawczy przeciwko obojgu małżonkom – musi wykazać, że zobowiązanie powstało za zgodą małżonka dłużnika. Jeśli takiego tytułu nie uzyska, może próbować wyegzekwować należności z majątku osobistego dłużnika, lub starać się o przymusową rozdzielność majątkową.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń