Współwłaściciel domu nie płaci rachunków - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia3 lipca, 2023

Współwłaściciel domu nie płaci rachunków

wspolwlasciciel-domu-nie-placi-rachunkow

Każdemu ze współwłaścicieli nieruchomości, przysługują pewne prawa, ale także obowiązki. Nieznajomość przepisów dotyczących współwłasności, lub ich ignorowanie może doprowadzić do konfliktów rozstrzyganych przez sąd. 

Jednym z najczęstszych problemów jest sytuacja, gdy współwłaściciel domu nie płaci rachunków za czynsz czy opłaty. Co w takiej sytuacji robić? Czy pozostali właściciele muszą pokrywać jego dług? A może istnieją inne rozwiązania? W dzisiejszym artykule przyjrzymy się temu problemowi i przedstawimy możliwe sposoby radzenia sobie z taką sytuacją.

 

Współwłaściciel domu nie płaci rachunków – kto płaci czynsz przy współwłasności

Współwłasność nieruchomości może powstać gdy udziały w tej samej nieruchomości nabywa kilka osób jednocześnie. Dziedziczenie, lub przeniesienie własności nieruchomości w formie darowizny również może sprawić, że jedna nieruchomość będzie posiadała wielu właścicieli. 

Spory o przedmiot współwłasności zachodzą najczęściej między osobami, którym prawo do nieruchomości zostało niejako narzucone np. przez dziedziczenie. Takie osoby, często nie interesują się odziedziczoną nieruchomością, a to może prowadzić do wielu trudnych sytuacji.

Jednym z najczęstszych problemów jest sytuacja, gdy współwłaściciel domu nie płaci rachunków. W takim przypadku najczęściej dzieje się tak, że część opłat przypadającą na niepłacącego współwłaściciela, opłacają pozostali, aby nie doprowadzić do zadłużenia lub innych problemów.

Kto płaci czynsz przy współwłasności? Otóż według przepisów prawa, koszty, jakie stwarza nieruchomość, powinni opłacać wszyscy współwłaściciele. 

Współwłaściciel domu nie płaci rachunków – współwłasność mieszkania a opłaty

Współwłasność mieszkania to sytuacja, w której kilka osób jest właścicielami jednej nieruchomości. W takim przypadku opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości powinny być rozdzielone między wszystkich współwłaścicieli proporcjonalnie do ich udziałów. 

Art. 207 K.C. zawiera istotne informacje dotyczące powyższego tematu: “pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną””. Współwłaściciele powinni zatem wspólnie pokrywać koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją domu. 

Sytuacja, gdy współwłaściciel domu nie płaci rachunków, może wynikać z nieznajomości przepisów prawa. Często współwłaściciele nie mają świadomości praw i obowiązków, jakie wiążą się ze wspólnym mieszkaniem czy domem. W wielu przypadkach brak uiszczania opłat jest jednak celowy.

Chociaż często bywa tak, że kwota rachunków przypadająca na niepłacącego współwłaściciela, jest regulowana przez pozostałych, to mogą oni podjąć pewne działania, w celu uzyskania należnego im zwrotu oraz aby taka sytuacja nie miała więcej miejsca. Współwłaściciel domu nie płaci rachunków – co można zrobić w takiej sytuacji?

Współwłaściciel domu nie płaci rachunków – co robić

Jeżeli współwłaściciel domu nie płaci rachunków, mamy kilka możliwości, które mogą pomóc rozwiązać ten problem. Zaczynając od rozmowy ze współwłaścicielem po wezwanie do zapłaty, postępowane sądowe, i kończąc na definitywnym rozwiązaniu współwlasności. W takiej sytuacji ważne jest podjęcie niezbędnych działań, aby uniknąć dalszych niekorzystnych konsekwencji.

W pierwszej kolejności warto porozmawiać ze współwłaścicielem i przypomnieć o obowiązku wnoszenia opłat za nieruchomość, która jest również jego własnością. Może to być skuteczne zwłaszcza wtedy, gdy przyczyna braku wpłat wynika z nieznajomości obowiązków współwłaściciela.

Jeżeli, wspólna komunikacja jest niemożliwa lub nie przyniesie pożądanego efektu, możemy wezwać współwłaściciela do zapłaty należnych kwot. Jeżeli i ten sposób okaże się nieskuteczny, współwłaściciele mogą żądać zwrotu części opłat w trybie sądowym. 

Jeśli powyższe sposoby zawiodą lub jeśli sytuacja powtarza się już od dłuższego czasu, można rozważyć podjęcie bardziej drastycznych kroków. Jednym z nich może być zniesienie współwłasności nieruchomości. W sytuacji spornej to sąd rozwiąże współwłasność.

Podobny efekt, daje sprzedaż udziału w nieruchomości. Każdy ze współwłaścicieli może sprzedać swój udział i w ten sposób wydostać się ze współwłasności, która jest problematyczna i naraża na dodatkowe koszty. Ten sposób jest zdecydowanie szybszy niż sądowe postępowanie o zniesienie współwłasności. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Współwłaściciel domu nie płaci rachunków – poinformowanie współwłaściciela o jego obowiązku

Sytuacja, w której współwłaściciel domu nie płaci rachunków, może budzić wiele negatywnych emocji oraz rodzić pytania dotyczące odpowiedzialności za opłaty. W takim przypadku ważne jest, aby poinformować współwłaściciela o jego obowiązkach związanych z utrzymaniem nieruchomości.

Pierwszym krokiem powinno być upewnienie się, czy druga strona zdaje sobie sprawę z terminów płatności rachunków i konieczności ich uregulowania. Może okazać się bowiem, że brak wpłat wynika z przeoczenia, braku świadomości istnienia takiego obowiązku lub innych przyczyn.

Podejmując się rozmów z niepłacącym właścicielem, warto przedstawić mu konkretne kwoty rachunków i daty płatności – takie informacje ułatwią dalszą komunikację obu stronom. Ustalenie warunków dzielenia kosztów, pozwoli na lepszą współpracę w przyszłości.

Jeśli jednak mimo wielokrotnego przypominania o obowiązku ponoszenia kosztów wspólnej nieruchomości problem nadal występuje, współwłaściciel nie dąży do porozumienia, lub nie ma z nim kontaktu – istnieją inne metody radzenia sobie z tą sytuacją. 

Współwłaściciel domu nie płaci rachunków – powództwo o zapłatę

Jeśli współwłaściciel domu nie płaci rachunków, a upłynął już odpowiedni termin na uregulowanie należności, wtedy nadszedł czas na podjęcie działań prawnych. Najlepszym sposobem jest wówczas złożenie powództwa o zapłatę.

W pierwszej kolejności należy wezwać niepłacącego współwłaściciela do zwrotu części opłat. W tym celu należy obliczyć jaką kwotę zaległych rachunków powinien zapłacić współwłaściciel, a następnie wysłać do niego formalne pismo, informujące o konieczności zapłaty oraz konsekwencjach, jakie zostaną podjęte, gdy współwłaściciel nie opłaci należności. 

W wielu przypadkach, gdy współwłaściciel domu nie płaci rachunków, takie pismo, będzie wystarczające, aby uregulować spłatę wobec współwłaścicieli. Jeżeli jednak współwłaściciel pozostanie konsekwentny w swoich działaniach, i nie ustosunkuje się do wezwania, pozostaje nam dochodzenie roszczeń drogą sądową. 

W przypadku gdy jeden ze współwłaścicieli nie ponosi swojej części wydatków i ciężarów związanych ze współwłasnością, pozostali właściciele mogą zdecydować się na skierowanie sprawy do sądu. Takie postępowanie ma na celu wyegzekwowanie zwrotu części opłat.

Powództwo o zapłatę to najskuteczniejszy sposób, gdy współwłaściciel domu nie płaci rachunków. Składając pozew do sądu, należy dysponować dowodami w postaci opłaconych rachunków. Aby obliczyć, jaką kwotę powinien zapłacić nierzetelny współwłaściciel, należy podzielić kwoty wszystkich rachunków odpowiednio do posiadanego przez niego udziału (np. współwłaściciel posiadający 1/3 udziału w nieruchomości, powinien opłacać 1/3 wydatków i ciężarów).

Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy, sąd nakaże spłatę – zwrot poniesionych kosztów na rzecz współwłaściciela, który opłacał rachunki. Jeżeli współwłaściciel mimo to, nie ureguluje należności, pozostaje skierowanie sprawy do komornika, który dokona egzekucji długu. 

sprzedaz-udzialu-w-nieruchomosci

Współwłaściciel domu nie płaci rachunków – zniesienie współwłasności

Kiedy współwłaściciel domu nie płaci rachunków, nie dokonuje opłat terminowo lub nie w pełnej kwocie, i taki stan utrzymuje się dłuższy czas, rozwiązaniem może okazać się zniesienie współwłasności.

Zniesienie współwłasności polega na zlikwidowaniu stosunków łączących współwłaścicieli, i może okazać się dobrym rozwiązaniem, gdy współwłasność i brak wywiązywania się z obowiązku opłacenia rachunków drugiego współwłaściciela przysparza nam problemy. Taki przeciągający się, niekorzystny stan może spowodować, że nie będziemy chcieli dłużej trwać we współwłasności. 

Postępowanie o zniesienie współwłasności w sądzie możliwe jest przez: podział nieruchomości w naturze, przyznanie jej jednemu współwłaścicielowi, który spłaci pozostałych lub też sprzedaż wspólnej nieruchomości na licytacji komorniczej.

Co istotne, w takim postępowaniu, rozstrzyga się także o wzajemnych rozliczeniach współwłaścicieli. W takim postępowaniu współwłaściciel, który opłacał rachunki powinien zgłosić swoje roszczenie, ponieważ po zakończeniu postępowania nie będzie mógł ich dochodzić. Rozliczeń dokonuje się na wniosek uczestnika postępowania, który powinien udowodnić konieczność zapłaty jak i jej wysokość.

A zatem, postępowanie sądowe o zniesienie współwłasności, nie tylko gruntownie zakończy współpracę z nierzetelnym współwłaścicielem, jak również spowoduje finalne rozliczenie poniesionych kosztów. Warto pamiętać, że proces zniesienia współwłasności wymaga czasu oraz nakładów finansowych ( koszty sądowe, wynagrodzenie prawnika). Nie mamy również 100% pewności, że sąd podzieli nieruchomość w sposób, jaki by nam odpowiadał.


Jeśli jednak wszelkie próby porozumienia zawiodły, współwłaściciel domu nie płaci rachunków, a dług za opłaty stale rośnie, wniosek o zniesienie współwłasności może okazać się jedynym wyjściem z trudnej sytuacji dla obydwóch stron.

Współwłaściciel domu nie płaci rachunków – sprzedaż udziału w nieruchomości

W sytuacji, gdy współwłaściciel domu nie płaci rachunków, i obowiązek ten ciąży na pozostałych właścicielach, sprzedaż udziału w nieruchomości również może okazać się metodą na uniknięcie trwania we współwłasności. Jednak przed podjęciem decyzji o takim kroku warto dokładnie rozważyć wszystkie aspekty tej opcji.

Na początek należy zwrócić uwagę na fakt, że sprzedaż udziału w nieruchomości spowoduje wyjście ze współwłasności z problematycznym właścicielem, a zarazem całkowite wyzbycie się swoich praw do nieruchomości. Takie działanie ma jednak swoje plusy.

Sprzedaż udziału w nieruchomości jest o wiele szybsza niż postępowanie o zniesienie współwłasności. Wystarczy znaleźć odpowiedniego nabywcę, a transakcję można sfinalizować podczas jednej wizyty u notariusza. Właściciel za swój udział otrzymuje gotówkę i nie musi dłużej martwić się problemami, jakie stwarza niepłacący współwłaściciel. 

Jeżeli współwłaściciel domu nie płaci rachunków i sytuacja ta jest na tyle uciążliwa, że nie chcemy dłużej pozostawać w stanie współwłasności, sprzedaż udziałów w nieruchomości może być dobrym pomysłem.

Należy również pamiętać o konsekwencjach prawnych wynikających ze zmiany właściciela nieruchomości. Nowy współwłaściciel ma takie same prawa i obowiązki jak jego poprzednik. Od momentu nabycia nieruchomości, jest on współodpowiedzialny za zapłatę rachunków i innych opłat – czynszu, opłat za media, podatków, kosztów remontów itp. Jego problemem staje się również niepłacący właściciel.

 Jak znaleźć osobę gotową przejąć część własności nieruchomości?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Współwłaściciel domu nie płaci rachunków – skup nieruchomości

Decyzja o sprzedaży udziału w nieruchomości powinna być dobrze przemyślana. Jeżeli decydujemy się na taki krok, warto postawić na pomoc profesjonalistów, czyli skup nieruchomości Skup.io. Transakcja ze skupem ma duże plusy: jest to bezpośrednia sprzedaż, a zarazem kompleksowe wsparcie osób doświadczonych w takich transakcjach. Dzięki temu sprzedaż udziałów w nieruchomości jest bezpieczna i zawsze przebiega zgodnie z przepisami prawa. 

Korzystając z oferty skupu, i decydując się na sprzedaż udziałów w obliczu problemu niepłacącego współwłaściciela, możesz uniknąć egzekwowania należności w sądzie, jak również zniesienia współwłasności w trybie sądowym. Jest to dobry wybór dla tych współwłaścicieli, którzy woleliby nie brać udziału w sądowych bataliach. 

Sprzedaż udziałów wymaga skompletowania dokumentów oraz zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego – przebiega tak samo jak sprzedaż całej nieruchomości. Wymagane jest stawiennictwo sprzedającego, lub jego pełnomocnika. Formalności finalizowane są podczas jednej wizyty w kancelarii notarialnej.

Nasza kadra pomoże Ci we wszystkich formalnościach, doradzi i odpowie na nurtujące pytania. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów na temat transakcji oraz usług, jakie oferuje Skup.io, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami!

Współwłaściciel domu nie płaci rachunków – podsumowanie

Współwłasność nieruchomości wymaga od właścicieli współpracy na wielu płaszczyznach. Istotne jest, aby, współwłaściciele znali swoje prawa i obowiązki oraz wywiązywali się z nich. W przypadku gdy współwłaściciel domu nie płaci rachunków, pozostali mogą zostać zmuszeni ponosić koszty za jego udział w nieruchomości. 

Ponosząc koszty za innego współwłaściciela, możemy żądać zwrotu części opłat, jakie przypadałyby współwłaścicielowi, który nie płaci. Właściwym jest przeprowadzenie postępowania sądowego. Jednak można spróbować uniknąć takiej sytuacji przez wcześniejszą rozmowę i ustalenie warunków rozliczeń i spłaty zaległości. 

Mając do czynienia z wyjątkowo upartym współwłaścicielem, lub gdy problemy związane z niewywiązywaniem się ze swoich obowiązków finansowych, są tak uciążliwe, że nie chcemy dłużej trwać we współwłasności – można rozważyć zniesienie współwłasności lub sprzedaż swoich udziałów w nieruchomości.

Obydwa sposoby pozwolą raz na zawsze pozbyć się problemów, jakie stwarza współwłasność. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń