Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia6 września, 2021

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z dniem 1 stycznia 2019 r. dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów, stali się ich właścicielami. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotyczy gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. 

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – kogo dotyczy?

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności, mówi o warunkach i konsekwencjach tejże zmiany. Ustawa objęła:

  • jednorodzinne budynki mieszkalne,
  • wielorodzinne budynki mieszkalne, z których co najmniej połowa lokali, to lokale mieszkalne,
  • budynki, o których mowa w dwóch pierwszych punktach wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, obiektami i urządzeniami budowlanymi, które umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Grunty nie objęte ustawą przekształceniową, pozostają w użytkowaniu wieczystym. 

Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dokumentem potwierdzającym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest uzyskane zaświadczenie. Zaświadczenie otrzymuje się od: starosty, jeżeli właścicielem gruntu był Skarb Państwa, od wójta, burmistrza, prezydenta miasta jeśli grunt należał do gminy lub od zarządu powiatu, lub województwa jeśli grunt był własnością powiatu lub województwa. Wydanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego na własność, może nastąpić na trzy sposoby: z urzędu, na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od złożenia wniosku lub na wniosek właściciela w trybie pilnym w terminie do 30 dni od złożenia wniosku. 

Następnie zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przekazywane jest przez odpowiedni organ do sądu wieczystoksięgowego. Na jego podstawie sąd dokonuje stosowne wpisy w księdze wieczystej nieruchomości. Zmiany dokonywane są w: Dziale II – wpisany zostaje właściciel, oraz w Dziale III – roszczenie o opłatę roczną od właściciela nieruchomości. Na końcu, zaświadczenie o dokonanych w księdze wieczystej wpisach, otrzymuje właściciel. Dokonanie powyższych wpisów w księdze wieczystej, jest bezpłatne.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – co zawiera zaświadczenie?

Uzyskane zaświadczenie zawiera najważniejsze informacje dotyczące prawa własności, między innymi:

  • potwierdzenie przekształcenia.
  • dokładny opis przedmiotu przekształcenia,
  • informacja o obowiązku zapłaty corocznych opłat przekształceniowych oraz możliwości dokonania opłaty jednorazowej,
  • pouczenie o możliwości złożenia wniosku o ustalenie okresu i wysokości opłaty w drodze decyzji – jeśli nie odpowiada nam określona wysokość opłaty,
  • wzmiankę, że zaświadczenie stanowi podstawę do ujawnienia wpisów w księdze wieczystej.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z uzyskanego zaświadczenia dowiemy się o wysokości, terminach i okresie wnoszenia corocznych opłat. Jaka jest wysokość opłaty, którą zobowiązany jest uiszczać nowy właściciel gruntów? Coroczna opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi tyle samo, co opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu. Nowy właściciel, wnosi opłaty na rzecz dotychczasowego właściciela przez 20 lat. Warto wiedzieć, że istnieje możliwość zmiany okresu dokonywania wpłat, na okres lat 99, 50 lub 33. Opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 wnosimy do 31 marca każdego roku.

Jednorazowa opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – opłata przekształceniowa

Według obowiązujących przepisów, nowy właściciel oprócz dokonywania corocznych wpłat w celu wykupienia użytkowania wieczystego, może również wnieść opłatę jednorazową.  Aby to zrobić, należy złożyć odpowiedni formularz, informujący właściwy organ o swoim zamiarze. Następnie organ, ma 14 dni, aby ustalić wysokość jednorazowej opłaty i przedstawić ją właścicielowi gruntu. Opłata jednorazowa za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynosi równowartość wysokości opłaty obowiązującej w roku zgłoszenia przekształcenia pomnożoną przez ilość lat pozostałych do spłaty. 

Bonifikata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Decyzję, o chęci dokonania jednorazowej opłaty, można podjąć w dowolnym roku, podczas trwania 20-letniego okresu spłat. Należy jednak wiedzieć, że zrobienie tego w pierwszych latach przekształcenia, wiąże się z niemałą bonifikatą. Uiszczenie opłaty jednorazowej w  tym samym roku, w którym nastąpiło przekształcenie skutkuje otrzymaniem 60% bonifikaty. Z każdym kolejnym rokiem, wartość bonifikaty zmniejsza się o 10%, aż w szóstym roku po przekształceniu wynosi ona zaledwie 10%.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń