Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności nieruchomości? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia13 maja, 2024

Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności nieruchomości?

czy-sad-moze-zmusic-do-zniesienia-wspolwlasnosci

Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności? Żądanie zniesienia współwłasności jest prawem każdego ze współwłaścicieli. To sposób na to, aby zakończyć stan prawny, w którym kilka osób jednocześnie jest współwłaścicielami jednej nieruchomości.

W jaki sposób sąd zniesie współwłasność nieruchomości? Kiedy procedura sądowa nie będzie możliwa? Co jeśli jeden ze współwłaścicieli sprzeciwia się zniesieniu współwłasności? Sprawdzamy.

Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności – co trzeba wiedzieć o sądowym zniesieniu współwłasności 

Sądowe zniesienie współwłasności rozpoczyna się na wniosek. Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do złożenia wniosku do sądu w dowolnym momencie trwania współwłasności.

Chęć zniesienia współwłasności najczęściej wynika z pojawiających się w gronie współwłaścicieli konfliktów. Żaden ze współwłaścicieli nie ma wystarczających praw, aby samodzielnie decydować o przyszłości nieruchomości. Współwłaściciele powinni współdziałać nad zarządem, co okazuje się trudne gdy ich potrzeby i pomysły są rozbieżne.

Do dokonania czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda co najmniej połowy w udziałach, natomiast do czynności przekraczających zwykły zarząd nieruchomością potrzeba zgody wszystkich.

W gronie współwłaścicieli często dochodzi do konfliktów i nadużyć np. gdy tylko jeden współwłaściciel korzysta z nieruchomości blokując innym do niej dostęp, gdy jeden ze współwłaścicieli nie reguluje swojej części opłat lub w ogóle nie interesuje się nieruchomością i nie uczestniczy w zarządzie.

Takie sytuacje mogą znaleźć swój finał w sądzie. Ostatecznym rozwiązaniem dla takich problemów jest zniesienie współwłasności, które w przypadku braku porozumienia między współwłaścicielami przeprowadzi sąd.

Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności? Gdy do sądu wpłynie wniosek o zniesienie współwłasności, sąd zobowiązany jest do jego rozpatrzenia. Sprzeciw innego współwłaściciela co do zniesienia współwłasności nie będzie miał wpływu na rozpatrzenie sprawy. Są jednak przypadki kiedy zniesienie współwłasności jest niemożliwe.

Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności – kiedy zniesienie współwłasności jest niemożliwe

Możliwość dokonania zniesienia współwłasności współwłaściciele mogą wyłączyć zawarciem odpowiedniej umowy. Wszyscy, lub wybrani współwłaściciele mogą zawrzeć umowę, w myśl której uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności nieruchomości zostanie wyłączone na okres maksymalnie 5 lat. W ostatnim roku przed upływem umownego ukresu współwłaściciele mogą znów przedłużyć umowę. 

Sąd oddali również wniosek o zniesienie współwłasności wystosowany przez osobę nieuprawnioną.

Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności, jeżeli jeden ze współwłaścicieli nie zgadza się na taką czynność? Procedura sądowego zniesienia współwłasności rozpocznie się, gdy jeden ze współwłaścicieli złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami i ureguluje opłatę sądową. Brak zgody jednego ze współwłaścicieli na taką czynność nie spowoduje, że do zniesienia współwłasności nie dojdzie. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności – sposoby zniesienia współwłasności przez sąd

Są trzy sposoby, które ma do dyspozycji sąd znosząc współwłasność nieruchomości.

Jeżeli jest to możliwe, sąd może orzec o zniesieniu współwłasności przez podział w naturze. Podział fizyczny nie zawsze jednak będzie możliwy i zgodny z prawem. Jeżeli współwłaścicieli jest kilku a nieruchomość to niewielkie mieszkanie, ten sposób podziału nie będzie odpowiedni.

Kolejną opcją jest przyznanie na własność nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli. W wyniku zniesienia współwłasności stanie się on wyłącznym właścicielem nieruchomości, a pozostali współwłaściciele otrzymają spłatę adekwatną do wartości nieruchomości oraz wysokości udziałów, których się wyzbyli.

Ostatnią możliwością, którą może wykorzystać sąd, gdy powyższe dwa sposoby nie będą możliwe, jest sprzedaż wspólnej nieruchomości na licytacji komorniczej i podział otrzymanego w ten sposób kapitału między współwłaścicieli adekwatnie do ich udziałów. Cena uzyskana przy sprzedaży przez komornika może być niższa o nawet 1/3 od szacowanej wartości nieruchomości. Ponadto współwłaściciele poniosą dodatkowy koszt, jakim jest wynagrodzenie komornika. Opcja ta jest najmniej opłacalna pod względem finansowym.

Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności – sąd nie może nikogo zmusić do przejęcia nieruchomości

Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności poprzez przyznanie nieruchomości na wyłączność jednemu współwłaścicielowi? Chociaż przyznanie nieruchomości na wyłączność to jeden ze sposobów zniesienia współwłasności to współwłaściciel sam musi chcieć nabyć ową nieruchomość. 

Sąd nie może zmusić nikogo ze współwłaścicieli do przejęcia nieruchomości. Decyzja dotycząca przejęcia nieruchomości powinna być dobrowolna. Współwłaściciel, który chciałby przejąć nieruchomość na własność, może przedstawić swoje stanowisko sądowi, który może (choć nie musi!) przystać na jego wniosek.

Osoba, która chciałaby, aby to jej przyznano nieruchomość, powinna dysponować możliwościami spłaty udziałów pozostałych współwłaścicieli. 

Może zdarzyć się tak, że żaden ze współwłaścicieli nie będzie chciał przejąć nieruchomości na wyłączność, lub nie będzie dysponował środkami finansowymi, aby spłacić współwłaścicieli, w takim przypadku sąd może orzec o sprzedaży licytacyjnej. W odwrotnej sytuacji, gdy więcej niż jeden współwłaściciel będzie chciał przejąć nieruchomość, to sąd podejmie decyzje o tym, komu ją przyznać biorąc pod uwagę wiele czynników.

kiedy-zniesienie-wspolwlasnosci-jest-niemozliwe

Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności – konsekwencje zniesienia współwłasności przez sąd 

Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności? Zniesienie współwłasności w sądzie rozpocznie się wtedy, gdy z wnioskiem wystąpi choćby jeden współwłaściciel – bez odpowiedniego wniosku sąd nie podejmie czynności. Jakie mogą być konsekwencje przeprowadzenia sądowej procedury?

Konsekwencje zniesienia współwłasności przez sąd mogą być zaskakujące dla współwłaścicieli. Decyzja sądu nie zawsze spełni oczekiwania wszystkich stron zaangażowanych w proces. Mimo tego, że osoba wnioskująca przedstawi sądowi proponowany sposób podziału, to pozostali współwłaściciele również mają możliwość wyrażenia swojego stanowiska w tym zakresie.

W konsekwencji postępowanie może, lecz nie musi, zakończyć się w sposób, jaki byśmy sobie życzyli. Ostateczna decyzja w sprawie zawsze należy do sądu. Warto wziąć to pod uwagę decydując się na zniesienie współwłasności w sądzie.

Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności poprzez sprzedaż licytacyjną? W przypadku braku porozumienia między współwłaścicielami oraz innych możliwości na zniesienie współwłasności, sąd może orzec o licytacyjnej sprzedaży nieruchomości. 

Jak najbardziej, sprzedaż poprzez licytację komorniczą to jeden z dostępnych sposobów, aby znieść współwłasność nieruchomości. Tego rozwiązania współwłaściciele powinni unikać, z uwagi na niekorzystne konsekwencje finansowe. Lepiej, gdy nieruchomość sprzedadzą samodzielnie na wolnym rynku i podzielą się uzyskaną kwotą. 

Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności – co zamiast postępowania o zniesienie współwłasności 

W sytuacji, gdy współwłaściciele nie potrafią dojść do porozumienia co do sposobu podziału nieruchomości, zniesienie współwłasności musi przybrać formę postępowania w sądzie. Jak już wiemy, rezultat sądowego postępowania nie musi być taki, jak byśmy sobie tego życzyli. To sąd podejmuje ostateczną decyzję. 

Istnieje jednak jeszcze jedno wyjście, gdy zależy nam na zniesieniu współwłasności, czyli pozbyciu się udziałów w nieruchomości. Jest nim sprzedaż udziałów w nieruchomości.

Jest to prosty sposób na rozwiązanie problemu współwłasności bez konieczności angażowania sądu, gdy nie możemy porozumieć się ze współwłaścicielami. Na takie indywidualne rozwiązanie i “wyjście ze współwłasności” może zdecydować się każdy współwłaściciel, ponieważ według litery prawa sprzedaż udziału nie wymaga zgody innych współwłaścicieli.

Art. 198. KC Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Sprzedaż udziałów w nieruchomości to prostsze i dużo szybsze rozwiązanie niż postępowanie sądowe, które skutkuje pozbyciem się udziałów w nieruchomości. 

Dzięki sprzedaży udziałów w nieruchomości można uniknąć długotrwałych sporów sądowych i skomplikowanych procedur prawnych. Współwłaściciel, który nie chce uczestniczyć w sądowym zniesieniu współwłasności, może zbyć swoją część, aby nie brać udziału w postępowaniu przed sądem. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności – skup udziałów w nieruchomościach Skup.io

Sprzedaż udziałów w nieruchomości to ciekawa opcja, która może pomóc rozwiązać wiele problemów spowodowanych przez współwłasność. Skup udziałów w nieruchomościach Skup.io to właściwy wybór, w przypadku chęci sprzedaży udziałów w nieruchomości szybko i bez problemów

Skup.io to marka, która specjalizuje się w sprzedaży udziałów w nieruchomości za gotówkę. Transakcja z profesjonalną firmą to gwarancja bezpiecznej i zgodnej z przepisami prawa sprzedaży. Skup.io oferuje pomoc w formalnościach, bezpłatną opiekę prawną oraz zawsze terminową i błyskawiczną wypłatę środków. 

Skup udziałów w nieruchomości odciąża współwłaścicieli z długotrwałych negocjacji i sądowych sporów. To możliwość szybkiego pozbycia się udziału w nieruchomości bez względu na jego wysokość, bez zbędnych komplikacji i formalności. Skup.io pokrywa również wszelkie koszty związane z transakcją.

Dla osób posiadających udziały w nieruchomościach i chcących wyjść ze współwłasności, skorzystanie z usług Skup.io może być atrakcyjną alternatywą. Dzięki temu rozwiązaniu masz szansę uniknąć stresującego i długotrwałego procesu sądowego.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej o transakcji sprzedaży udziałów w nieruchomości? Zastanawiasz się, ile warty jest Twój udział? Skontaktuj się ze Skup.io już dziś i porozmawiaj z kompetentnym doradcą o możliwości sprzedaży udziałów w nieruchomości. Uzyskaj bezpłatną wycenę!

Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności – podsumowanie

Czy sąd może zmusić do zniesienia współwłasności? Trzeba wiedzieć, że gdy do sądu wpłynie wniosek o zniesienie współwłasności, to sąd będzie zobowiązany do rozpatrzenia sprawy. Wniosek o zniesienie współwłasności może złożyć każdy ze współwłaścicieli.

Sprzeciw pozostałych współwłaścicieli, co do przeprowadzenia sądowego zniesienia współwłasności nie spowoduje oddalenia sprawy. Co istotne, chociaż decyzję w sprawie podejmie sąd, to współwłaściciele mają pewien wpływ na to, w jaki sposób współwłasność zostanie zniesiona. Sąd nie narzuci przejęcia nieruchomości na własność osobie, która nie będzie tego chciała. 

Alternatywą dla współwłaścicieli, którzy wolą uniknąć postępowania w sądzie, jest sprzedaż udziałów w nieruchomości. 

Sprzedaż udziałów w nieruchomości nie wymaga informowania ani zgody pozostałych współwłaścicieli. Dzięki transakcji sprzedaży pojedynczy współwłaściciel może wyjść ze współwłasności bardzo szybko i bez konieczności wszczynania procedury prawnej. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń