Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości i jego alternatywa - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia2 lutego, 2024

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości i jego alternatywa

sadowe-zniesienie-wspolwlasnosci-nieruchomosci

Problemy związane ze współwłasnością nieruchomości mogą zostać definitywnie rozwiązane dzięki możliwości zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności może mieć formę umowy notarialnej między współwłaścicielami, a w przypadku sporów o nieruchomość i sprzecznych poglądów co do sposobu podziału pozostaje jedynie droga sądowa. 

Sądowe zniesienie współwłasności to procedura, w której to sąd, biorąc pod uwagę interesy i wnioski współwłaścicieli podejmie ostateczną decyzję w temacie podziału nieruchomości. 

Sądowe zniesienie współwłasności ma jednak kilka mankamentów, które powodują, że współwłaściciele często wzbraniają się przed tym rozwiązaniem. Alternatywą dla postępowania w sądzie jest sprzedaż udziałów w nieruchomości. Sprzedaż udziału w nieruchomości może być szybszą i prostszą opcją, która pozwala uniknąć całego procesu sądowego.

Sprawdź korzyści obu rozwiązań i zdecyduj, do będzie lepszym rozwiązaniem w Twojej sytuacji. Zapraszamy do lektury artykułu.

Sądowe zniesienie współwłasności – na czym polega zniesienie współwłasności

Na czym polega zniesienie współwłasności? Zniesienie współwłasności to proces, który skutkuje rozwiązaniem współwłasności nieruchomości. 

Współwłasność nieruchomości, to sytuacja, w której jedno mieszkanie lub dom przypada jednocześnie kilku właścicielom. Współwłasność może powstać między kilkoma osobami, które wspólnie kupiły nieruchomość, może powstać w wyniku darowania nieruchomości kilku osobom, czy spadkobrania.

Każdy współwłaściciel posiada ułamek własności nieruchomości zwany udziałem w nieruchomości. Wysokość udziałów w nieruchomości może być przeróżna – 1/3 udziału w nieruchomości, 1/9 udziału w nieruchomości itp. Współwłasność oznacza, że każdy ze współwłaścicieli może korzystać z całej wspólnej nieruchomości. Nie oznacza zaś tego, że posiadacz 1/3 udziału w nieruchomości ma fizycznie wydzieloną 1/3 część lokalu, do której ma prawo!

Współwłaściciele powinni współdziałać nad zarządem nieruchomością. Razem decydują o podjęciu niezbędnych dla nieruchomości czynności najczęściej w formie głosowania. Taki wspólny zarząd jest w bardzo wielu przypadkach utrudnieniem. Im więcej współwłaścicieli tym więcej pomysłów i wizji związanych z nieruchomością. To zaś, często jest przyczyną problemów, kłótni i sporów.

Właśnie dlatego współwłaścicielom pozostawiono furtkę, w postaci możliwości zniesienia współwłasności

Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności w każdym momencie jej trwania. Prawo do zniesienia współwłasności nie przedawnia się, lecz może zostać wyłączone umową między współwłaścicielami na okres maksymalnie 5 lat, a następnie okres ten można wydłużyć na kolejne 5 lat i jeszcze raz przedłużyć 

Sądowe zniesienie współwłasności to jedna z form tej procedury, inną możliwością jest polubowne zniesienie współwłasności u notariusza.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sądowe zniesienie współwłasności – jak przebiega

Jak wygląda sądowe zniesienie współwłasności? Po pierwsze postępowanie w sprawie zniesienia współwłasności rozpocznie się na wniosek. Do złożenia wniosku uprawniony jest każdy współwłaściciel. Jeśli choć jeden współwłaściciel złoży wniosek to sąd rozpatrzy sprawę.

Wnioskodawca, podaje we wniosku sposób zniesienia współwłasności, który według niego będzie odpowiedni. Oczywiście, pozostali współwłaściciele, jeżeli nie zgadzają się z wnioskodawcą, mają prawo przedstawić swoje stanowiska. Ostatecznie, to sąd zdecyduje, jaki będzie najlepszy sposób na zniesienie współwłasności. 

Następnie zostaje wyznaczona rozprawa, na której sąd przeanalizuje sprawę. Podczas procesu sądowego, rozstrzyga się nie tylko o najlepszym sposobie na zniesienie współwłasności, lecz również o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli. Bywa, że tylko jeden ze współwłaścicieli regulował opłaty za nieruchomość, bądź tylko jeden korzystał, nie dopuszczając do niej innych. Właśnie te kwestie mogą podlegać rozliczeniom podczas rozprawy. Po zakończeniu sądowego zniesienia współwłasności nie będzie można dochodzić już tych roszczeń.

Sądowe zniesienie współwłasności przewiduje 3 sposoby, w jakie można zakończyć współwłasność. Pierwszy, najbardziej preferowany sposób to podział fizyczny nieruchomości. Jeżeli nie będzie on możliwy, to sąd może przyznać nieruchomość na własność jednemu ze współwłaścicieli. Jeżeli jest więcej niż jeden chętny na przyznanie mu nieruchomości, to sąd podejmie decyzje na podstawie dotychczasowego wykorzystania nieruchomości czy możliwości finansowych współwłaścicieli, którzy będą musieli spłacić udziały pozostałych.

Ostatnim sposobem na sądowe zniesienie współwłasności jest sprzedaż nieruchomości na aukcji komorniczej i podział uzyskanej kwoty między współwłaścicieli. To najbardziej niekorzystna z opcji, bo cena uzyskana ze sprzedaży może być sporo niższa od wartości rynkowej, a dodatkowo sprzedający poniosą koszty pracy komornika. 

Sądowe zniesienie współwłasności kończy się wydaniem postanowienia sądu.

Proces sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości nie zawsze jest prosty i łatwy. Najczęściej strony zgłaszają się do sądu o pomoc w rozstrzygnięciu sporu związanego z podziałem nieruchomości między współwłaścicieli. Brak porozumienia najczęściej prowadzi do wydłużenia procesu zniesienia współwłasności i poniesienia większych kosztów postępowania (np. gdy konieczna będzie wycena biegłego, czy postępowanie zakończy się aukcją komorniczą).

Sądowe zniesienie współwłasności – ile czasu trwa sądowe zniesienie współwłasności

Nie sposób odpowiedzieć jednoznacznie na to, ile czasu trwa sądowe zniesienie współwłasności. Czas trwania postępowania zależy od wielu czynników, takich jak obciążenie sądu, zdolność do porozumienia współwłaścicieli czy dodatkowe rozpatrywane roszczenia.

Przede wszystkim należy pamiętać, że samo wyznaczenie rozprawy może potrwać kilka miesięcy – w mniejszych miastach może trwać krócej, w większych dłużej. Jeżeli sprawa nie jest skomplikowana, to może zakończyć się wydaniem postanowienia już po pierwszej rozprawie. Jeżeli jednak współwłaścicieli jest wielu, mają różne poglądy, współwłaściciele nie są znani lub nie mogą dojść do porozumienia, to sprawa może składać się z wielu rozpraw (wyznaczanych w odstępie kolejnych miesięcy).

Bywa, że sądowe zniesienie współwłasności trwa kilka miesięcy, a bywa, że taka procedura trwa latami. 

Sądowe zniesienie współwłasności – współwłaściciele nie zawsze się na to decydują

Oprócz tego, że sądowe zniesienie współwłasności może potrwać dłuższy czas, istnieją inne kwestie, które wpływają na to, że choć współwłaścicielom nie odpowiada wspólne posiadanie nieruchomości, wciąż trwają w tej mało dogodnej relacji.

Długotrwałe postępowanie sądowe może pociągać za sobą spore koszty. Oprócz tego, że samo sądowe zniesienie współwłasności wiąże się z uiszczeniem opłaty, to najczęściej współwłaściciele będą potrzebowali pomocy prawnika, który prawidłowo sporządzi niezbędną dokumentację, będzie reprezentował współwłaściciela w sądzie i dbał o jego interesy. 

Postępowanie w sądzie dla wielu osób nie jest komfortowe. Występowanie przed sądem, czy spory z osobami, które często należą do bliskiej rodziny, bywają dużym dyskomfortem. 

Osoby, które kłócą się ze współwłaścicielami i chcą rozwiązać spór zniesieniem współwłasności w sądzie, powinny zdawać sobie sprawę z tego, że postępowanie może nie zakończyć się w sposób dla nich dogodny. Współwłaściciele muszą wiedzieć, że gdy sąd rozstrzyga w sprawie, to co prawda orzeknie najlepszy sposób na zakończenie współwłasności, lecz taki sposób może być niepożądany przez jednego ze współwłaścicieli. 

firmy-skupujace-udzialy-w-nieruchomosciach

Sądowe zniesienie współwłasności – sądowa i notarialna procedura

Sądowe zniesienie współwłasności to proces, który umożliwia rozwiązanie problemów związanych z własnością nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że istnieją dwie drogi, które można podjąć w celu przeprowadzenia takiego postępowania – sądowa i notarialna procedura.

Przedstawione wyżej sądowe zniesienie współwłasności ma zastosowanie wtedy, gdy współwłaściciele nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie podziału nieruchomości. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby do sądu udali się współwłaściciele przedstawiający zgodny pogląd na podział nieruchomości. Takie postępowanie może zakończyć się na pierwszej rozprawie,

Istnieje również możliwość skorzystania z notarialnej procedury zniesienia współwłasności. W tym przypadku strony muszą zgłosić swoje intencje notariuszowi oraz dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające ich prawa do nieruchomości. Notariusz sporządza akt notarialny, który formalnie dokonuje podziału udziałów w nieruchomości między współwłaścicieli.

Notarialne zniesienie współwłasności jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy współwłaściciele potrafią się dogadać i mają jeden pomysł, w jaki znieść współwłasność. Notarialne zniesienie współwłasności będzie dużo szybsze niż procedura sądowa. 

Co ciekawe, istnie jeszcze jeden sposób, który pozwala współwłaścicielowi łatwo wyjść ze współwłasności, bez konieczności wszczynania sądowej procedury.

Sądowe zniesienie współwłasności – co zamiast postępowania w sądzie? 

Notarialne i sądowe zniesienie współwłasności to nie jedyna opcja, gdy chcemy rozwiązać problem współwłasności nieruchomości. Istnieje również inna, ciekawa alternatywa – sprzedaż udziału w nieruchomości. Ta metoda to doskonały sposób na wyjście ze współwłasności, gdy nie możemy porozumieć się ze współwłaścicielami, a zarazem obawiamy się długotrwałego postępowania w sądzie.

Sprzedaż udziału w nieruchomości jest prawem każdego współwłaściciela. Transakcja nie wymaga pytania o zgodę pozostałych – to wyłączna i swobodna decyzja każdego współwłaściciela

Komu można sprzedać udział w nieruchomości? Nabywcą może być zupełnie dowolna osoba, choć najczęściej jest to drugi współwłaściciel lub gdy brak chęci, lub możliwości, aby zbyć udział współwłaścicielowi, sprzedaż warto zrealizować z firmą skupującą udziały w nieruchomości. Osoba, która nabędzie udział, staje się jego nowym współwłaścicielem.

Jak działają firmy skupujące udziały w nieruchomościach?

Takie firmy stanowią doskonałą alternatywę w przypadku problematycznej współwłasności. Działają szybką i są w stanie odkupić udział w nieruchomości nawet w kilka dni. Dodatkowo, w przypadku problemów prawnych, skup udziałów w nieruchomości pomoże je rozwiązać i skutecznie sprzedać udział. To gruntowna i bezpłatna pomoc sprzedającemu, który nie ponosi żadnych kosztów związanych z podejmowanymi czynnościami oraz samą transakcją sprzedaży.

Chciałbyś wyjść ze współwłasności, lecz obawiasz się długiego i kosztownego postępowania sądowego? Masz problem ze współwłaścicielem, który wymaga podjęcia działań prawnych? A może nie wiesz, co zrobić w twojej konkretnej sytuacji i jak przeprowadzić sprzedaż udziału w nieruchomości?

Możemy Ci pomóc! Skup.io skup udziałów w nieruchomościach to zespół specjalistów, którzy pomogą Ci rozwiązać Twój problem dzięki sprzedaży nieruchomości. To bezpieczna opcja, bo transakcja jest w pełni zabezpieczona przez współpracującą ze Skup.io kancelarię prawną. 

Nie wiesz, czy warto sprzedać udział w nieruchomości, czy przeprowadzić zniesienie współwłasności? Wycena udziału w nieruchomości na sprzedaż dokonana przez naszych analityków jest zupełnie bezpłatna i niezobowiązująca. Przekonaj się sam, czy sprzedaż udziałów w nieruchomości to Twoim wypadku korzystne rozwiązanie!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sądowe zniesienie współwłasności – korzyści wynikające ze sprzedaży udziału w nieruchomości

Sądowe zniesienie współwłasności zdecydowanie jest dobrym wyborem w sytuacji, gdy współwłaściciel chciałby zatrzymać nieruchomość w swoim majątku. W wyniku postępowania może stać się jedynym właścicielem mieszkania lub domu.

A kiedy warto rozważyć sprzedaż udziałów w nieruchomości?

  • Sprzedaż udziałów w nieruchomości jest bardzo szybka. Procedura sprzedaży będzie szybszą alternatywą dla procedury sądowej, która często może trwać wiele miesięcy. Jeśli zależy nam na sprawnym rozwiązaniu kwestii współwłasności, to sprzedaż jest opcją wartą rozważenia.
  • Współwłaściciel ma możliwość uniknąć konfliktów i sporów związanych z podziałem nieruchomości i zniesieniem współwłasności.
  • Poprzez sprzedaż swojego udziału można uzyskać natychmiastowy dostęp do gotówki. W przypadku sądowego zniesienia współwłasności sąd może zobowiązać osobę, która otrzyma nieruchomość na wyłączność do spłaty w ratach.
  • Brak kosztów postępowania oraz kosztów wynagrodzenia adwokata.
  • Brak stresu, nerwów i wyeliminowanie konieczności występowania przed sądem. 
  • W przypadku sprzedaży do skupu udziałów w nieruchomości, sprzedający ma zapewnioną pomoc w formalnościach przy realizacji transakcji.

Sądowe zniesienie współwłasności – podsumowanie

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości to proces, który prowadzi do rozwiązania stosunku współwłasności łączącego współwłaścicieli. Postępowanie może wszcząć już jeden współwłaściciel, a sąd będzie zobowiązany do rozpatrzenia sprawy. Procedura sądowa wymaga stawienia się na rozprawie w sądzie.

Sądowe zniesienie współwłasności  może być procesem czasochłonnym i skomplikowanym. W zależności od okoliczności może trwać kilka miesięcy lub kilkanaście, a zdarza się, że dłużej. Współwłaściciele mogą przedstawić pożądane sposoby na rozwiązanie współwłasności, jednakże ostateczna decyzja w sprawie będzie należała do sądu.Sprzedaż udziału w nieruchomości może być szybszą i prostszą opcją, która pozwala uniknąć całego procesu sądowego.

Sprzedaż, to dużo szybsze rozwiązanie niż postępowanie sądowe. Umożliwia uniknięcie sporów między współwłaścicielami, a współwłaściciel nie musi brać udziału w rozprawach przed sądem. Eliminuje również koszty związane z takim postępowaniem (opłaty stałe i wynagrodzenie adwokata).

Sądowe zniesienie współwłasności to słuszny wybór, gdy zależy nam, aby przejąć nieruchomość na własność. Jeżeli jednak obawiamy się czasochłonnej procedury sądowej i chcemy zażegnać problem związany ze współwłasnością od ręki, to warto rozważyć sprzedaż udziałów w nieruchomości. To szybka i łatwą opcją, aby wyjść ze współwłasności.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń