Dzierżawa a zasiedzenie - czy zasiedzenie dzierżawionych gruntów jest możliwe? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia27 lipca, 2021

Dzierżawa a zasiedzenie – czy zasiedzenie dzierżawionych gruntów jest możliwe?

dzierzawa-a-zasiedlenie

Na podstawie umowy wzajemnej, jaką jest dzierżawa, wydzierżawiający oddaje dzierżawcy do używania grunty, z których, ten drugi może pobierać pożytki, po opłaceniu umownego czynszu. Zdarza się, że umowa dzierżawy trwa nieprzerwanie przez dłuższy okres czasu – nawet kilkadziesiąt lat. Wtedy, pojawić się może wątpliwość: czy dzierżawione grunty można przejąć przez zasiedzenie? Dzierżawa a zasiedzenie – sprawdzamy czy dzierżawione grunty można zasiedzieć.

Dzierżawa a zasiedzenie – definicja

Kiedy dochodzi do zasiedzenia? Gdy posiadacz nieruchomości, niebędący jej właścicielem, posiada nieruchomość nieprzerwanie przez okres lat 20 jako posiadacz samoistny, lub jeśli uzyskał posiadanie w złej wierze – po okresie lat 30, może zasiedzieć nieruchomość – i nabyć ją na własność. Innymi słowy, zasiedzenie daje posiadaczom samoistnym możliwość nabycia własności wskutek upływu czasu.

Warto podkreślić wagę posiadania samoistnego, ponieważ jest ono warunkiem koniecznym, który należy spełnić, aby móc zasiedzieć daną nieruchomość. Posiadacz samoistny, czyli osoba, która włada daną nieruchomością jak właściciel – płaci podatki i koszty związane z nieruchomością, uprawia grunt czy po prostu nie płaci za posiadanie nieruchomości żadnego czynszu, lub świadczeń na rzecz właściciela.

Dzierżawa a zasiedzenie – kiedy może dojść do zasiedzenia

Do zasiedzenia może dojść w sytuacji gdy “prawowity” właściciel nie interesuje się nieruchomością, lub gdy właściwie nie wiadomo kto tym właścicielem jest, a osoba użytkująca traktuje nieruchomość jako swoją własność. Zasiedzenie może nastąpić również wtedy, gdy doszło do przeniesienia własności bez dotrzymania należnej formy aktu notarialnego. Taka osoba ma prawo legalnie nabyć prawo własności do danej rzeczy poprzez zasiedzenie.

Dzierżawa a zasiedzenie – dzierżawa w świetle przepisów prawa

Dzierżawa regulowana jest przez przepisy kodeksu cywilnego. Mając do czynienia z umową dzierżawy, mówimy o posiadaniu zależnym. Posiadaczem zależnym jest osoba, która włada rzeczą w zakresie innego prawa niż prawo własności. Dzierżawca, prawo do władania nad rzeczą ( w tym wypadku gruntem) nabywa od innej osoby.

Mając przed sobą podstawowe informacje na temat obu instytucji, jak wygląda zależność – dzierżawa a zasiedzenie?

Czy na podstawie dzierżawy można zasiedzieć nieruchomość?

Aby mogło dojść do zasiedzenia, muszą zostać spełnione dwa warunki:

  • trzeba być posiadaczem samoistnym,
  • musi upłynąć odpowiedni okres (lat 20 lub lat 30).

Dzierżawa a zasiedzenie – czy dzierżawioną nieruchomość można zatem zasiedzieć?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak wiemy, na podstawie umowy dzierżawy stajemy się posiadaczem zależnym,  nie władamy nieruchomością w sposób właścicielski. Nie ma możliwości, aby zasiedzieć nieruchomość na podstawie umowy dzierżawy, nawet jeśli użytkujemy ją w ten sposób przez 30 lat. Dzierżawca nie zachowuje się jak właściciel, ponieważ jest zobowiązany płacić koszty użytkowania nieruchomości. Tak więc podkreślamy jeszcze raz: umowa dzierżawy nie prowadzi do zasiedzenia.

Dzierżawa a zasiedzenie – słowna umowa dzierżawy

Zdarza się, że umowa dzierżawy nie została sporządzona w formie pisemnej, a określona słownie pomiędzy dzierżawcą a wydzierżawiającym. Czy jest się o co martwić w kwestii słownej umowy dzierżawy a zasiedzenia? W takim wypadku umowa słowna jest oczywiście wiążącą i poprawną formą zobowiązania obu stron, jednak trudno udowodnić jej istnienie, w przypadku sytuacji spornej, gdy mamy do czynienia z nieszczerym dzierżawcą. Dobrym wyjściem w takiej sytuacji będzie sporządzenie pisemnej umowy dzierżawy – niekoniecznie za pośrednictwem notariusza – wystarczy umowa sporządzona samodzielnie.  

Dzierżawa a zasiedzenie – przekształcenie posiadania zależnego w samoistne

Dzierżawa może zostać wypowiedziana przez dzierżawcę jak i wydzierżawiającego. Następnie, jeśli po wypowiedzeniu, rzecz nie zostanie odebrana dzierżawcy, i będzie on władał nią jak właściciel, stanie się posiadaczem samoistnym. Od tego momentu zacznie płynąć czas konieczny do zasiedzenia nieruchomości.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń