Umowa przedwstępna - na co uważać podczas zawierania - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia22 lipca, 2021

Umowa przedwstępna – na co uważać podczas zawierania

umowa-przedwstepna-na-co-zwrocic-uwage

Poprawnie sformułowana, jest korzystnym zabezpieczeniem interesów zarówno kupującego jak i sprzedającego. Umowa przedwstępna – bo o niej mowa – nie jest obligatoryjnym dokumentem, bez którego nie sprzedamy nieruchomości, jednak w gruncie rzeczy to najczęściej wybierane rozwiązanie gwarantujące dojście transakcji sprzedaży do skutku.Co zawiera, kiedy jest nieważna oraz z jakimi konsekwencjami musi liczyć się strona zrywająca ustalenia? Umowa przedwstępna, na co uważać podczas zawierania? Przeczytaj tekst poniżej. 

Co powinna zawierać umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna to rodzaj umowy, która zobowiązuje strony do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Nie ma jednej, z góry ustalonej formy umowy przedwstępnej. Może ona przybrać formę umowy podpisanej w obecności notariusza (licząc się z dodatkowym kosztem usług notariusza)  lub umowy cywilnoprawnej – utworzonej samodzielnie. Zawieranie tego typu umowy w formie ustnej, nie jest polecane ze względu na trudniejsze dochodzenie roszczeń z tytułu niewywiązania się ze zobowiązania. 

Co powinna zawierać umowa przedwstępna? 

  • dane osobowe obu stron umowy (numer dowodu osobistego, PESEL),
  • szczegółowy opis przedmiotu umowy przedwstępnej,
  • cena nieruchomości,
  • kwota wpłaconego zadatku lub zaliczki,  
  • data podpisywanej umowy,
  • podpisy stron transakcji,

Ponadto, w umowie przedwstępnej może również znaleźć się dokładny termin podpisania umowy przyrzeczonej u notariusza oraz termin przekazania nieruchomości. Umowa przedwstępna, na co uważać? Wybierając formę umowy, pamiętajmy, że w Internecie znajdziemy wiele bezpłatnych formularzy umów, jednak umowa przedwstępna podpisana u notariusza niesie ze sobą więcej korzyści. W takim wypadku, strona umowy może domagać się przymusowego zawarcia umowy przyrzeczonej lub odszkodowania z tytułu braku zawarcia umowy przyrzeczonej. Umowa cywilnoprawna gwarantuje jedynie odszkodowanie.  

Umowa przedwstępna, na co uważać – nieważność umowy

Kiedy umowa przedwstępna jest nieważna? Gdy w zapisach umowy nie znajdzie się wzmianka o kwocie sprzedaży nieruchomości lub przynajmniej sposobie ustalenia tej kwoty. Ważne aby w umowie znalazł się również szczegółowo określony opis przedmiotu umowy. Kiedy umowa przedwstępna jest nieważna, strony nie mogą żądać zawarcia umowy przyrzeczonej, trudnością będzie również dochodzenie odszkodowania z tego tytułu. 

Umowa przedwstępna – co jeśli nie dojdzie do sprzedaży nieruchomości?

Odstąpienie od umowy przedwstępnej jest możliwe dla każdej ze stron, jednak niesie to ze sobą odpowiednie konsekwencje finansowe. Podczas podpisywania umowy przedwstępnej najczęściej na ręce sprzedającego przekazywana jest zaliczka lub zadatek. Co różni te dwa pojęcia?  W przypadku zaliczki, niezależnie od tego z czyjej winy nie dojdzie do transakcji – zaliczka zostaje w całości zwrócona stronie kupującej. Inaczej jest bowiem, gdy kupujący przekaże sprzedającemu tzw. zadatek. W przypadku zadatku, gdy nie dojdzie do sprzedaży nieruchomości z winy kupującego – sprzedający zatrzymuje całą sumę zadatku. Gdy zaś, nie dojdzie do finalizacji transakcji z winy sprzedającego – niedoszły kupujący ma prawo egzekwować podwojoną kwotę zadatku. Istnieje również możliwość, że nie dojdzie do podpisania aktu sprzedaży za porozumieniem obu stron, wówczas zadatek wraca do nabywcy. 

Wartość zadatku to zazwyczaj 10% całej ceny sprzedaży nieruchomości. Jest to część kwoty przekazana na poczet przyszłej transakcji. Po podpisaniu aktu nieruchomości kupujący przekazuje pozostałe 90%. Zadatek w większym stopniu zabezpiecza wykonanie umowy.

Umowa przedwstępna, na co uważać?

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Przed podpisaniem umowy przedwstępnej, koniecznie zwróć uwagę na stan prawny nieruchomości oraz przeanalizuj zapisy w księdze wieczystej nieruchomości.

Jeśli masz wątpliwości co do poprawności, sporządzonej przez Ciebie lub drugą stronę umowy przedwstępnej, możesz skorzystać z usług odpowiedniego prawoznawcy, który zwróci uwagę na niekorzystne zapisy umowy. Jest to usługa odpłatna. Sprzedając mieszkanie do firm takich jak skup nieruchomości Skup.io, masz pewność, że sporządzona umowa przedwstępna w najwyższym stopniu chroni interesy sprzedającego.  Ponadto współpraca z kancelariami prawnymi, zapewnia bezpłatną opiekę prawną dla klientów.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń