Fundusz wsparcia kredytobiorców - co to jest? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia5 lipca, 2022

Fundusz wsparcia kredytobiorców – co to jest?

co-to-jest-fundusz-wsparcia-kredytobiorcow-2022

Kredytobiorcy, którzy szczególnie odczuli wzrost stóp procentowych oraz stawki WIBOR w ostatnich miesiącach, mogą skorzystać z Funduszu wsparcia kredytobiorców. Co to jest Fundusz wsparcia kredytobiorców? To wsparcie, dla osób zobowiązanych do spłaty rat kredytu hipotecznego i borykających się z trudnościami natury finansowej, oraz dla tych, którzy dokonali sprzedaży nieruchomości obciążonej kredytem, lecz otrzymana suma nie była wystarczająca, aby pokryć całość zobowiązania.

W poniższym artykule przybliżamy kwestię:

 • co to jest Fundusz wsparcia kredytobiorców?
 • jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby kredytobiorca mógł skorzystać z dotacji?
 • jaka jest wysokość dofinansowania?
 • kto nie otrzyma dotacji z Funduszu wsparcia kredytobiorców?
 • kiedy kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu przyznanego świadczenia?

Fundusz wsparcia kredytobiorców – co to jest i dla kogo?

Wiele osób spłacających kredyty hipoteczne, znalazło się w trudnej sytuacji po podwyżkach stóp procentowych. Przypomnijmy, że główna stopa procentowa NBP wzrosła z 0,1% do 6,00% w okresie między wrześniem ubiegłego roku a czerwcem roku obecnego. Dla wielu kredytobiorców oznacza to wzrost wysokości rat kredytowych o ponad połowę. Wobec tego, z rządowego programu decyduje się skorzystać coraz więcej osób.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Co to jest Fundusz wsparcia kredytobiorców i jak działa? Jest to szczególna forma pomocy finansowej, udzielana na maksymalnie 3 lata. Kwota wsparcia, udzielanego miesięcznie wynosi nie więcej niż 2000 zł, a zatem mowa o maksymalnie 72 tysiącach złotych przez 36 miesięcy. Dotacja wypłacana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który przekazuje kwotę wsparcia wprost do banku, z którym kredytobiorca zawarł umowę kredytową. Udzielone wsparcie może również przybrać formę pożyczki, która posłuży na uregulowanie kwoty pozostałej do spłaty bankowi, po sprzedaży kredytowanej nieruchomości – kwota pożyczki na spłatę zadłużenia to maksymalnie 72 tysiące złotych.

Fundusz wsparcia kredytobiorców – warunki

Kto może skorzystać z Funduszu wsparcia kredytobiorców? Osoby, chcące skorzystać z pomocy rządowej, muszą spełniać określone kryteria. Aby otrzymać wsparcie z funduszu, należy spełnić co najmniej jeden poniższych warunków:

 • co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej (utrata pracy zarobkowej nie nastąpiła z winy kredytobiorcy)
 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50% miesięcznie osiąganych dochodów gospodarstwa domowego,
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego na osobę nie może przekraczać 1552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, i 1200 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Szczegółowe wytyczne dla zainteresowanych warunkami i Funduszem wsparcia kredytobiorców są dostępne do wglądu na stronie rządowej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Fundusz wsparcia kredytobiorców co trzeba zrobić, aby skorzystać ze wsparcia lub pożyczki? Należy złożyć wniosek o wsparcie do banku, w którym zaciągnięto kredyt. Bank ma 3 tygodnie, aby rozpatrzyć wniosek, a w przypadku gdy wystąpiły jakieś braki we wniosku, czas ten może się wydłużyć o kolejne 2 tygodnie.

Co to jest Fundusz wsparcia kredytobiorców – kiedy nie otrzymamy pomocy kredytowej

Chcąc skorzystać ze wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, powinniśmy zapoznać się z regułami ich przyznania. Z tego typu pomocy finansowej nie skorzystają osoby:

 • które utraciły zatrudnienie z własnej winy,
 • przed złożeniem wniosku o wsparcie, została im wypowiedziana umowa kredytu np. ze względu na opóźnienia w spłacie i brak płatności,
 • posiadające więcej niż jedną nieruchomość, lub takie, które były właścicielem lokalu lub domu w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, a także posiadające spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub takie, które miały powyższe prawo w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • posiadające roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu, spółdzielczego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego w spółdzielni, a także gdy osoba miała takie roszczenie w ciągu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Fundusz wsparcia kredytobiorców 2022 – zwrot wsparcia lub pożyczki

Czy pieniądze otrzymane z Funduszu wsparcia kredytobiorców należy zwrócić? Tak, jest to pomoc podlegająca zwrotowi. Kiedy pożyczkobiorca musi zwrócić otrzymane wsparcie z funduszu? Zwrot następuje po 2 latach od daty wypłacenia przez BGK ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata pożyczki następuje w 144 równych ratach, które nie są oprocentowane. Ponadto, gdy pożyczkobiorca spłaci terminowo 100 rat, pozostałe raty zostaną umorzone.

Fundusz wsparcia kredytobiorców co to – podsumowanie

Co to jest Fundusz wsparcia kredytobiorców? To szczególne wsparcie finansowe, które pomaga ustabilizować trudną sytuację finansową gospodarstwa domowego, które spłaca kredyt mieszkaniowy. Nie jest to rozwiązanie skierowane do osób, które posiadają kilka nieruchomości w celach inwestycyjnych, a dla tych, które zaciągnęły kredyt w celach mieszkaniowych. Fundusz wsparcia kredytobiorców czy warto? Z pewnością jest to rozwiązanie, które pomaga “uspokoić” sytuację finansową pogorszoną nagłym i szybkim wzrostem rat kredytu. Przez 3 lata otrzymuje się wsparcie finansowe, a jego spłata następuje dopiero po kolejnych dwóch, według ekspertów, to długi okres w którym sytuacja finansowa kredytobiorcy może się zmienić na lepsze.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń