Zakup gruntu rolnego z licytacji komorniczej nie będąc rolnikiem - ważne informacje - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia28 czerwca, 2022

Zakup gruntu rolnego z licytacji komorniczej nie będąc rolnikiem – ważne informacje

zakup-gruntow-z-licytacji-komorniczej

Czerwiec 2019 r. przyniósł niemałe zmiany w zasadach nabywania gruntów rolnych pochodzących z licytacji komorniczych. W myśl wcześniej obowiązujących przepisów, znalezienie spełniającego wymogi nabywcy było bardzo trudne, co przekładało się na niską skuteczność dochodzenia wierzytelności w postępowaniach egzekucyjnych. Nowelizacja przepisów wprowadziła możliwość zakupu gruntu rolnego z licytacji komorniczej przez osobę niebędącą rolnikiem.

Zakup gruntu rolnego w wyniku prowadzonej licytacji komorniczej – wcześniej

Ówczesne surowe przepisy zakładały możliwość nabycia nieruchomości w toku egzekucji komorniczej tylko w lsytuacji gdy nabywca był: rolnikiem indywidualnym (osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze, prowadząca osobiście gospodarstwo rolne nieprzekraczające 300 ha przez co najmniej 5 lat, zamieszkująca co najmniej 5 lat na terenie gminy, na której obszarze położona jest jedna z nieruchomości wchodząca w skład gospodarstwa),  osoba bliska zbywcy, Skarb państwa, jednostka samorządu terytorialnego, park narodowy, kościelna osoba prawna, niektóre spółki państwowe. Co więcej, istniała możliwość, aby osoba spoza powyższego kręgu, mogła wziąć udział w licytacji, jednak za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – to zaś było trudne do zrealizowania.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Wobec powyższego, znalezienie nabywcy działki rolnej pochodzącej z licytacji komorniczej stanowiło duży problem, przez co niewielka ilość licytacji była skuteczna.

Zakup gruntu rolnego z licytacji komorniczej nie będąc rolnikiem – przepisy po zmianach

Nowelizacja Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która weszła w życie z dniem 26 czerwca 2019, zakłada, że nieruchomość rolną w toku licytacji komorniczej mogą nabyć osoby niebędące rolnikami. To oznacza, że w praktyce każdy zainteresowany bez rolniczych kwalifikacji będzie mógł nabyć nieruchomość rolną w toku postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego. Co ważne, zgoda Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nie będzie w takiej sytuacji wymagana.  Po nabyciu nieruchomości rolnej z licytacji komorniczej przez osobę niebędącą rolnikiem taka osoba, jest zobowiązana prowadzić gospodarstwo rolne, w którego skład weszła nowo nabyta nieruchomość, przez okres co najmniej 5 lat. W tym czasie nieruchomość nie może zostać sprzedana lub oddana w posiadanie innej osobie. Wyjątkiem, który pozwala zbyć nieruchomość rolną z egzekucji komorniczej w czasie krótszym, jest otrzymanie zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – możliwe jedynie w ważnych wypadkach. 

Zakup gruntu rolnego z licytacji komorniczej nie będąc rolnikiem a prawo nabycia przez KOWR

W tym aspekcie warto jednak wiedzieć, że w niektórych przypadkach, przepisy przyznają KOWR prawo nabycia licytowanej nieruchomości. Zadaniem sądu i komornika jest zawiadomienie KOWR o sprzedaży nieruchomości rolnej w toku egzekucji danej osobie. KOWR może skorzystać z prawa nabycia nieruchomości w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia. KOWR nie przysługuje powyższe prawo m. in. w sytuacji gdy nabywcą jest rolnik indywidualny, powiększający gospodarstwo rodzinne, a nieruchomość położona jest gminie, w której rolnik zamieszkuje lub w gminie sąsiadującej.

Zakup nieruchomości rolnej z licytacji komorniczej nie będąc rolnikiem – podsumowanie

Nowelizacja przepisów z roku 2019, daje “nierolnikom” możliwość zakupu nieruchomości rolnej z licytacji komorniczej. Zmiana, znacznie rozszerza krąg osób uprawnionych do nabycia gruntu. Skutkiem takiego działania, jest większa liczba osób przystępujących do licytacji oraz niejednokrotnie osiągnięcie wyższej ceny sprzedaży nieruchomości. To zaś powoduje pozytywne konsekwencje zarówno dla wierzyciela jak i samego dłużnika. Wierzycielowi daje możliwość zaspokojenia w całości lub w większej części, a rolnikowi pozwala w niektórych przypadkach zachować większą część pieniędzy z licytacji nieruchomości dla siebie.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń