Kara umowna za niedotrzymanie terminu przeniesienia własności mieszkania przez dewelopera - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia3 stycznia, 2022

Kara umowna za niedotrzymanie terminu przeniesienia własności mieszkania przez dewelopera

Kara umowna za niedotrzymanie terminu przeniesienia własności mieszkania przez dewelopera

Dlaczego warto dowiedzieć się więcej o prawach nabywcy wobec niedotrzymania terminu przeniesienia własności mieszkania przez dewelopera? Radość z bycia pierwszym mieszkańcem nowego lokalu, łatwo może zostać zgaszona przez przeciągające się terminy. Choć inwestor zapewnia o terminowym oddaniu lokalu, i w przeszłości nie zdarzyły się sytuacje mogące powodować zwątpienie w jego działalność, nabywca powinien liczyć się z możliwością opóźnień spowodowanych zarówno przez dewelopera jak i z przyczyn niezależnych od niego. W obliczu niedotrzymania terminu przeniesienia własności mieszkania przez dewelopera warto wiedzieć, na jaką rekompensatę może liczyć nabywca i w jaki sposób dochodzić swoich praw.

Niedotrzymanie terminu umowy przez dewelopera – ważna umowa deweloperska

W przypadku opóźnień i niedotrzymania terminu umowy przez dewelopera dokumentem do którego należy odnieść się w pierwszej kolejności, jest umowa deweloperska. W kwestii dochodzenia roszczeń z tytułu opóźnień niezwykle istotne będą: 

  • termin przeniesienia prawa własności lokalu na nabywcę, 
  • termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych,
  • określenie wysokości odsetek i kar umownych.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
 

Przeniesienie prawa własności lokalu na nabywcę, odbywa się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lokalu, a to zaś uzależnione jest od zakończenia prac budowlanych. Oba terminy zazwyczaj dzieli około 6-miesięczny odstęp. Deweloper powinien ponieść odpowiedzialność i karę umowną za niedotrzymanie terminu przeniesienia własności nieruchomości lub terminu wydania lokalu nowemu nabywcy. 

Kara umowna od dewelopera za niedotrzymanie terminu umowy

Zapisy dotyczące kar umownych  dewelopera za niedotrzymanie terminu umowy  muszą bezwzględnie zostać zawarte w treści umowy (wynika to z przepisów ustawy deweloperskiej). Wyłączenie kar umownych dodatkową klauzulą – jest niedopuszczalne. Wysokość kary umownej może zostać wyrażona w procentach – np.  0,1% ceny nieruchomości za każdy dzień opóźnień, lub z góry ustalona kwota –  100 zł za każdy dzień opóźnień. Warto wiedzieć, że kara umowna od dewelopera za niedotrzymanie terminu umowy, należy się nabywcy niezależnie od tego czy opóźnienie spowodowało szkody nabywcy. Co w przypadku, gdy całkowity koszt szkód, jakie ponosi nabywca w związku z niedotrzymaniem terminu umowy przez dewelopera, przewyższy kwotę uzyskanej kary umownej od dewelopera? W tej kwestii nabywca może ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie.

Odszkodowanie od dewelopera za opóźnienia

Może zdarzyć się sytuacja, w której kara umowna od dewelopera za niedotrzymanie terminu umowy, nie pokryje wszystkich szkód, jakich doznał nabywca w związku z opóźnieniem (ponoszenie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, rata kredytu, ubezpieczenie pomostowe…). W takiej sytuacji nabywca ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego od dewelopera, lecz tylko w przypadku, gdy w umowie deweloperskiej znajduje się postanowienie dopuszczające możliwość dochodzenia tegoż odszkodowania. Taki zapis umożliwia nabywcy dochodzenie odszkodowania od dewelopera za opóźnienie w kwocie wyższej od kary umownej – kwocie rzeczywiście poniesionych szkód.

Niedotrzymanie terminu przeniesienia własności mieszkania przez dewelopera a odstąpienie od umowy deweloperskiej

W przypadku niedotrzymania terminu przeniesienia własności mieszkania przez dewelopera nabywca ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin zawarcia umowy przenoszącej własność. Termin ten nie może być dłuższy niż 120 dni, od pierwotnej daty, w której miało nastąpić przeniesienie własności. Jeśli przeniesienie własności nieruchomości, w dalszym ciągu nie nastąpi, po tej dacie nabywca ma prawo bez ponoszenia dodatkowych  kosztów odstąpić od umowy deweloperskiej. Środki finansowe wpłacone przez nabywcę na poczet nieruchomości, powinny zostać mu zwrócone. Ponadto ma on prawo zachować środki pochodzące z tytułu kary umownej. 

Niedotrzymanie terminu umowy przez dewelopera – podsumowanie

Zakup nieruchomości od dewelopera to najczęściej dobrze przekalkulowane i przemyślane działanie, które nierzadko pochłania oszczędności całego życia. Właśnie z tego powodu, powinniśmy szczególnie zadbać o zapisy zawarte w umowie deweloperskiej i zawczasu zabezpieczyć się na wypadek niedotrzymania terminu przeniesienia własności przez dewelopera

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń