Kiedy umowa deweloperska, a kiedy przedwstępna - bezpieczna sprzedaż nieruchomości - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia25 sierpnia, 2021

Kiedy umowa deweloperska, a kiedy przedwstępna – bezpieczna sprzedaż nieruchomości

kiedy-umowa-deweloperska

Zakup lub sprzedaż, tak wartościowej rzeczy jaką bez wątpienia są nieruchomości, najczęściej wiąże się podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży, bądź umowy deweloperskiej. Kiedy umowa deweloperska, a kiedy przedwstępna?  Oba dokumenty stosowane są dla zabezpieczenia przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę lokalu. Co powinny zawierać, oraz jak zabezpieczają interesy stron transakcji  – wyjaśniamy poniżej. 

Kiedy umowa deweloperska a kiedy przedwstępna – czym jest umowa deweloperska?

Aby wiedzieć kiedy umowa deweloperska a kiedy przedwstępna, cofnijmy się do definicji obu terminów. Czym jest umowa deweloperska? Jest to dokument, mówiący o zobowiązaniu dewelopera do ustanowienia odrębnej własności danej nieruchomości oraz przeniesienia tejże własności na nabywcę. Nabywca zaś, zobowiązany jest zapłacić określone w umowie świadczenia pieniężne, aby nabyć nieruchomość. Innymi słowy jest to zabezpieczenie, że w zamian za pewne środki pieniężne, deweloper wybuduje lokal i w przyszłości ustanowi nabywcę, jego właścicielem.

Umowa deweloperska powinna przybrać formę aktu notarialnego. Dokument jest formą ochrony stron transakcji, a jego treść została ściśle określona w przepisach Ustawy deweloperskiej. Co zawiera umowa deweloperska?

 • dane stron umowy,
 • cenę przedmiotu sprzedaży oraz harmonogram wpłat na rachunek powierniczy,
 • dokładne określenie przedmiotu sprzedaży oraz standardu wykończenia (opis mieszkania, domu)
 • termin rozpoczęcia i termin zakończenia budowy,
 • termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu,
 • termin przeniesienia na nabywcę praw własności,
 • informacje na temat mieszkaniowego rachunku powierniczego/gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej,
 • zasady odstąpienia od umowy i zwrotu środków oraz kary umowne i informacja o odsetkach.

Umowa deweloperska powinna zawierać prospekt informacyjny, który zawiera informacje na temat dewelopera. Nabywca powinien zapoznać się z prospektem przed podpisaniem umowy. 

Co to jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości?

Umowa przedwstępna w odróżnieniu od umowy deweloperskiej, może lecz nie musi przybrać formę aktu notarialnego. Jest to umowa, która zobowiązuje strony do zawarcia umowy przyrzeczonej (umowy kupna/sprzedaży nieruchomości) w przyszłości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?

 • dane stron umowy,
 • dokładne określenie przedmiotu sprzedaży,
 • cenę przedmiotu sprzedaży,
 • termin zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • termin wydania lokalu,
 • informacje na temat zaliczki lub zadatku,

Kiedy umowa deweloperska a kiedy przedwstępna? 

Znając podstawowe informacje na temat obu dokumentów, wyjaśnijmy kiedy umowa deweloperska a kiedy przedwstępna – podczas sprzedaży nieruchomości. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości podpisywana jest wtedy, gdy lokal jest już oddany w użytkowanie. Zaś umowa deweloperska, podpisywana jest gdy budowa nieruchomości jeszcze się nie rozpoczęłą, lub gdy budowa jest w trakcie. Ryzyko związane z kupnem lokalu, gdy nawet nie rozpoczęto jeszcze budowy fundamentów jest duże – umowa deweloperska ma chronić interesy nabywcy w tym zakresie.

Umowa deweloperska a umowa przedwstępna – różnice

Pierwszą, wspomnianą wcześniej różnicą między dwoma dokumentami jest obligatoryjność podpisania umowy deweloperskiej w obecności notariusza, podczas gdy umowa przedwstępna może być podpisana w obecności notariusza lecz może również przybrać formę zwykłej umowy pisemnej między stronami. Umowa deweloperska a umowa przedwstępna – inną różnicą jest fakt, że oprócz przeniesienia własności na nabywcę, umowa z deweloperem nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wybudowania mieszkania lub domu.

Kiedy umowa deweloperska a kiedy przedwstępna – znaj swoje prawa

Wiedza o tym kiedy umowa deweloperska a kiedy przedwstępna oraz jakie prawa zyskujemy dzięki obu dokumentom, jest szczególnie ważna. Zdarza się, że deweloperzy proponują klientom umowy przedwstępne zamiast umów deweloperskich. Umowa przedwstępna między deweloperem a nabywcą jest słuszna, gdy poprzedza ona podpisanie umowy deweloperskiej. Jednak zdarza się, że podpisywana jest jedynie umowa przedwstępna, a umowa deweloperska, nie jest zawierana wcale. Następnie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lokali – podpisuje się stosowne umowy u notariusza. Najczęściej, jest to spowodowane faktem, że podpisywanie z klientami umowy deweloperskiej, wymusza na inwestorze poniesienie dodatkowych kosztów związanych m. in. z otworzeniem rachunku powierniczego czy sporządzeniem prospektu. Podpisywanie jedynie umów przedwstępnych (bez obecności notariusza!), gdy budynek nie został wybudowany, jest działaniem, które ma na celu obejście przepisów. 

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń