Kiedy umowa deweloperska, a kiedy przedwstępna - bezpieczna sprzedaż nieruchomości - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia25 sierpnia, 2021

Kiedy umowa deweloperska, a kiedy przedwstępna – bezpieczna sprzedaż nieruchomości

kiedy-umowa-deweloperska

Zakup lub sprzedaż, tak wartościowej rzeczy, jaką bez wątpienia są nieruchomości, najczęściej wiąże się podpisaniem przedwstępnej umowy sprzedaży, bądź umowy deweloperskiej. Kiedy umowa deweloperska, a kiedy przedwstępna?  Oba dokumenty stosowane są dla zabezpieczenia przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę lokalu. Co powinny zawierać, oraz jak zabezpieczają interesy stron transakcji  – wyjaśniamy poniżej. 

Kiedy umowa deweloperska a kiedy przedwstępna – czym jest umowa deweloperska?

Aby wiedzieć kiedy umowa deweloperska a kiedy przedwstępna, cofnijmy się do definicji obu terminów. Czym jest umowa deweloperska? Jest to dokument, mówiący o zobowiązaniu dewelopera do ustanowienia odrębnej własności danej nieruchomości oraz przeniesienia tejże własności na nabywcę. Nabywca zaś, zobowiązany jest zapłacić określone w umowie świadczenia pieniężne, aby nabyć nieruchomość. Innymi słowy, jest to zabezpieczenie, że w zamian za pewne środki pieniężne, deweloper wybuduje lokal i w przyszłości ustanowi nabywcę, jego właścicielem.

Umowa deweloperska powinna przybrać formę aktu notarialnego. Dokument jest formą ochrony stron transakcji, a jego treść została ściśle określona w przepisach Ustawy deweloperskiej. Co zawiera umowa deweloperska?

 • dane stron umowy,
 • cenę przedmiotu sprzedaży oraz harmonogram wpłat na rachunek powierniczy,
 • dokładne określenie przedmiotu sprzedaży oraz standardu wykończenia (opis mieszkania, domu)
 • termin rozpoczęcia i termin zakończenia budowy,
 • termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu,
 • termin przeniesienia na nabywcę praw własności,
 • informacje na temat mieszkaniowego rachunku powierniczego/gwarancji bankowej/gwarancji ubezpieczeniowej,
 • zasady odstąpienia od umowy i zwrotu środków oraz kary umowne i informacja o odsetkach.

Umowa deweloperska powinna zawierać prospekt informacyjny, który zawiera informacje na temat dewelopera. Nabywca powinien zapoznać się z prospektem przed podpisaniem umowy. 

Co to jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości?

Umowa przedwstępna w odróżnieniu od umowy deweloperskiej może, lecz nie musi przybrać formę aktu notarialnego. Jest to umowa, która zobowiązuje strony do zawarcia umowy przyrzeczonej (umowy kupna/sprzedaży nieruchomości) w przyszłości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?

 • dane stron umowy,
 • dokładne określenie przedmiotu sprzedaży,
 • cenę przedmiotu sprzedaży,
 • termin zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • termin wydania lokalu,
 • informacje na temat zaliczki lub zadatku,

Kiedy umowa deweloperska a kiedy przedwstępna? 

Znając podstawowe informacje na temat obu dokumentów, wyjaśnijmy kiedy umowa deweloperska a kiedy przedwstępna – podczas sprzedaży nieruchomości. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości podpisywana jest wtedy, gdy lokal jest już oddany w użytkowanie. Zaś umowa deweloperska, podpisywana jest gdy budowa nieruchomości jeszcze się nie rozpoczęła, lub gdy budowa jest w trakcie. Ryzyko związane z kupnem lokalu, gdy nawet nie rozpoczęto jeszcze budowy fundamentów jest duże – umowa deweloperska ma chronić interesy nabywcy w tym zakresie.

Umowa deweloperska a umowa przedwstępna – różnice

Pierwszą, wspomnianą wcześniej różnicą między dwoma dokumentami jest obligatoryjność podpisania umowy deweloperskiej w obecności notariusza, podczas gdy umowa przedwstępna może być podpisana w obecności notariusza, lecz może również przybrać formę zwykłej umowy pisemnej między stronami. Umowa deweloperska a umowa przedwstępna – inną różnicą jest fakt, że oprócz przeniesienia własności na nabywcę, umowa z deweloperem nakłada na przedsiębiorcę obowiązek wybudowania mieszkania lub domu.

Kiedy umowa deweloperska a kiedy przedwstępna – znaj swoje prawa

Wiedza o tym kiedy umowa deweloperska a kiedy przedwstępna oraz jakie prawa zyskujemy dzięki obu dokumentom, jest szczególnie ważna. Zdarza się, że deweloperzy proponują klientom umowy przedwstępne zamiast umów deweloperskich. Umowa przedwstępna między deweloperem a nabywcą jest słuszna, gdy poprzedza ona podpisanie umowy deweloperskiej. Jednak zdarza się, że podpisywana jest jedynie umowa przedwstępna, a umowa deweloperska, nie jest zawierana wcale. Następnie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lokali – podpisuje się stosowne umowy u notariusza. Najczęściej, jest to spowodowane faktem, że podpisywanie z klientami umowy deweloperskiej, wymusza na inwestorze poniesienie dodatkowych kosztów związanych m.in. z otworzeniem rachunku powierniczego czy sporządzeniem prospektu. Podpisywanie jedynie umów przedwstępnych (bez obecności notariusza!), gdy budynek nie został wybudowany, jest działaniem, które ma na celu obejście przepisów. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń