Kaucja w umowie najmu - co warto wiedzieć - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia17 listopada, 2021

Kaucja w umowie najmu – co warto wiedzieć

kaucja-w-umowie-najmu

Kaucja w umowie najmu stanowi doskonałe zabezpieczenie interesów właściciela lokalu w przypadku naruszeń, zaległości w opłatach czy zniszczeń mienia przez lokatorów. Mimo że  jej zastosowanie w umowie nie jest obowiązkowe, w praktyce z kaucją będziemy mieli do czynienia przy każdej umowie wynajmu lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego. Właśnie dlatego, warto bliżej przyjrzeć się zasadom towarzyszącym wpłacie kaucji przy wynajmie mieszkania. Ile wynosi? Kiedy zwracana jest w całości, a kiedy właściciel ma prawo potrącić jej część? 

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące kaucji w umowie najmu.

Kaucja w umowie najmu – co to jest?

Kaucja w umowie najmu to dodatkowa, jednorazowa opłata, uiszczana przez najemcę/lokatora przy zawieraniu umowy najmu nieruchomości. Według zapisów Ustawy o ochronie praw lokatorów kaucja może, lecz nie musi być wymagana podczas zawierania umowy najmu. Jest ona swoistym zabezpieczeniem pieniężnym dla właściciela lokalu. W przypadku gdy lokator spowoduje szkody w mieszkaniu, właściciel ma prawo potrącić część kwoty kaucji na poczet naprawy zniszczeń. Kaucja w umowie najmu, jest opłatą zwrotną, co oznacza, że po zakończeniu umowy powinna wrócić do lokatora w całości lub pomniejszona o kwotę potrąceń.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
 

 Ile wynosi kaucja za mieszkanie

To ile wynosi kaucja za mieszkanie, jest kwestią indywidualną ustalaną między lokatorem a właścicielem lokalu. Maksymalną wysokość kaucji regulują przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów. Regulacja ta, ma na celu ochronę interesów najemcy. Choć górna granica jej wysokości to dwunastokrotność miesięcznego czynszu, to najczęściej kaucja w umowie najmu wynosi 1-2-krotność opłaty czynszowej. Umowa najmu instytucjonalnego i okazjonalnego przewiduje maksymalną wysokość kaucji jako 6-krotność miesięcznego czynszu. W temacie tego ile wynosi kaucja za mieszkanie, warto dodać, że przy jej ustalaniu właściciel często bierze pod uwagę prawdopodobieństwo powstania szkód. Jeśli najemcami są niestroniący od imprez studenci lub osoby ze zwierzętami, można domniemać, że w takim przypadku istnieje większe ryzyko powstania zniszczeń wyposażenia. Tym samym, wynajmujący może żądać wyższej kwoty kaucji. 

Może cię zainteresować: Przeniesienie własności nieruchomości

Zwrot kaucji po zakończeniu najmu – potrącenia za zniszczenia

Zwrot kaucji powinien nastąpić w ciągu miesiąca od zakończenia umowy najmu. Wynajmujący może potrącić część kaucji lub całość, aby pokryć koszty szkód spowodowanych przez najemcę lub opłacić zaległe należności. Przy tworzeniu umowy najmu, warto, aby strony dokładnie określiły zakres obowiązków oraz praw zarówno najemcy jak i wynajmującego. Najemca, który należycie dba o wynajmowany lokal, nie powoduje szkód oraz stosuje się do wytycznych umownych w przypadku awarii, może liczyć na całkowity zwrot kaucji po zakończeniu najmu. Zniszczenia i szkody z winy lokatora spowodują potrącenie z kaucji, przez co kwota do zwrotu będzie niższa. Przy podpisywaniu umowy najmu, warto zwrócić uwagę na opis stanu mieszkania i wyposażenia w protokole zdawczo-odbiorczym. Dodatkowo można też zrobić zdjęcia. Dzięki temu, w przypadku konfliktów, strony umowy łatwiej rozwieją wątpliwości, czy szkody powstały w wyniku nieprawidłowego korzystania lokatora ze sprzętu, cy istniały już wcześniej.

Zwrot kaucji po zakończeniu umowy najmu – prawa najemcy

Właściciel lokalu na zwrot kaucji po zakończeniu najmu ma miesiąc, i termin ten nie może zostać wydłużony. Gdy właściciel uchyla się od swoich obowiązków, najemca powinien wyznaczyć wynajmującemu dodatkowy termin na spłatę należności. Gdy mimo to, zwrot kaucji nie nastąpi, najemca może złożyć pozew o zapłatę do sądu.

Kaucja na poczet ostatniego czynszu

Zaliczenie kaucji na poczet ostatniego czynszu jest dość popularnym pomysłem wśród najemców z kończącą się umową. Taka praktyka jest błędna. Kaucja nie może zostać zaliczona na poczet ostatniego czynszu. Gdy najemca stwierdzi, że kaucją chciałby rozliczyć opłatę za czynsz, wynajmujący może takie działanie potraktować jako brak terminowej zapłaty czynszu i naliczać najemcy odsetki z tytułu zaległości. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń