Udział w nieruchomości - prawa i obowiązki współwłaściciela - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia13 czerwca, 2022

Udział w nieruchomości – prawa i obowiązki współwłaściciela

udzial-w-nieruchomosci-jakie-prawa

Ze współwłasnością mamy do czynienia w sytuacji gdy własność nieruchomości – np. dom, mieszkanie, działka – przysługują niepodzielnie dwóm lub więcej osobom. Taki stan, niesie ze sobą pewne ograniczenia w rozporządzaniu rzeczą wspólną. Szczęśliwy posiadacz udziału w nieruchomości ma określona prawa i obowiązki. Jakie? O tym przeczytasz poniżej.

Prawa i obowiązki współwłaściciela – rodzaje współwłasności nieruchomości

Polskie prawo wyróżnia dwa rodzaje współwłasności: łączną oraz ułamkową. Współwłasność łączna, która nie określa wysokości udziałów, występuje pomiędzy małżonkami podczas trwania małżeńskiej wspólności majątkowej lub między wspólnikami spółki cywilnej. Zaś współwłasność ułamkowa, to taka w której współwłaściciele posiadają określone ułamkiem udziały. Należy wskazać, że współwłasność łączna nie przewiduje możliwości zbycia tegoż prawa przez jednego właściciela – jest to możliwe dopiero po przeprowadzeniu zniesienia współwłasności. Przeciwnie, przedstawia się sytuacja u współwłaścicieli, którym przysługuje współwłasność ułamkowa – Ci, swobodnie mogą sprzedać udział w nieruchomości.

Udział we współwłasności – obowiązki współwłaściciela

Wśród obowiązków współwłaścicieli ułamkowych znajduje się zarządzanie nieruchomością wspólną. Czynności zwykłego zarządu, to takie które służą utrzymaniu nieruchomości w dotychczasowym stanie, oraz takie które są niezbędne aby pobierać pożytki bądź korzystać z nieruchomości – innymi słowy, zwykłe gospodarowanie rzeczą wspólną. Według zapisów kodeksu cywilnego, aby móc podjąć czynności zarządu zwykłego, potrzeba zgody większości współwłaścicieli (większości w odniesieniu do udziałów). Co ciekawe, gdy jeden ze współwłaścicieli będzie posiadał 70% udziałów, to sam może podejmować decyzje w zakresie czynności zwykłego zarządu. Do czynności tych należą np. zawieranie umów najmu nieruchomości oraz pobieranie czynszu, budowa niezbędnych instalacji, prace porządkowe w obrębie nieruchomości. Wszelkie czynności wykraczające poza zakres zwykłego zarządu wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli. Do takich czynności należą m. in.: zmiana przeznaczenia nieruchomości wspólnej, jej obciążanie czy zbycie. W przypadku braku porozumienia między współwłaścicielami, co do podjęcia danej czynności, każdy z udziałowców może skierować sprawę na drogę sądową. Uzyskanie orzeczenia sądowego, uprawnia osobę do dokonania danej czynności. Ponadto współwłaściciele mogą wyznaczyć jedną osobę, która będzie sprawowała posadę zarządcy rzeczą wspólną. Zazwyczaj jest on uprawniony do wykonywania czynności zwykłego zarządu, lecz współwłaściciele mogą wspólnie rozszerzyć zakres uprawnień zarządcy. Zarządcą może być jeden ze współwłaścicieli lub osoba trzecia – taka osoba może żądać wynagrodzenia za swoje działania.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Właściciele udziału w nieruchomości mają obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości, należy wskazać, że wszyscy współwłaściciele są do tego wspólnie zobligowani.

Udział w nieruchomości – prawa współwłaściciela

Prawem każdego ze współwłaścicieli ułamkowych jest korzystanie i współposiadanie nieruchomości, w sposób jaki daje się pogodzić z korzystaniem i współposiadaniem tej nieruchomości przez pozostałych – czyli wspólne władanie rzeczą.

Każdy ze współwłaścicieli ma prawo rozporządzać swoim udziałem. Może on dokonać sprzedaży udziału w nieruchomości bez wiedzy pozostałych współwłaścicieli. Ponadto, udziałowiec może darować swoją część innej osobie, a także ją obciążyć (udział w nieruchomości podlega egzekucji komorniczej). Właściciel może zawierać umowy związane z jego udziałem, jeśli nie mają one wpływu na udziały pozostałych współwłaścicieli lub całą rzecz wspólną. Wielkość udziału w nieruchomości, ma ogromne znaczenie przy pobieraniu pożytków, przychodów, a także ponoszeniu wydatków. Kwestie te, rozliczane są proporcjonalnie do wysokości posiadanego udziału.

Każdemu ze współwłaścicieli przysługuje również roszczenie o zniesienie współwłasności.

Prawa i obowiązki współwłaściciela nieruchomości – podsumowanie

Nieruchomość przysługująca niepodzielnie kilku osobom, przy odpowiednim zarządzaniu, może stanowić doskonałe źródło dochodu. Jednak, często zdarza się, że współwłasność, szczególnie ta nieplanowana (pochodząca ze spadku) jest przedmiotem sporów, a nawet kłopotów. Wobec tego, współwłaściciele mogą zgłosić się do firmy skupującej nieruchomości, i zamienić niewygodną współwłasność na gotówkę. Dobrą wiadomością jest fakt, że firma Skup.io jest zainteresowana kupnem udziału nawet gdy jest on niewielki. Sprawdź ile możesz zyskać!

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń