Wynajem mieszkania z ukrytymi wadami - prawa najemcy - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia29 lipca, 2021

Wynajem mieszkania z ukrytymi wadami – prawa najemcy

wynajem-mieszkania-z-wadami

Wady lokalu, potrafią skutecznie ograniczyć, lub wręcz uniemożliwić należyte korzystanie z wynajmowanej nieruchomości. Niemniej jednak lokator, ma prawo dochodzić roszczeń z tym związanych. Wynajem mieszkania z ukrytymi wadami, uprawnia najemcę do skorzystania z pewnych przywilejów z tytułu rękojmi – obniżenia czynszu lub nawet natychmiastowego wypowiedzenia umowy. Warto wiedzieć, za co odpowiada wynajmujący, a jakie prawa posiada w tej sytuacji lokator. 

Ukryte wady lokalu – wynajem mieszkania

Wady, o których najemca nie został poinformowany przez wynajmującego, a które ujawniły się, już po zawarciu umowy najmu, uprawniają najemcę do podjęcia odpowiednich działań. Wadami fizycznymi lokalu mogą być między innymi:

 • niezgodność metrażu między zapisem w umowie a stanem faktycznym,
 • zawilgocone, zagrzybione pomieszczenia, 
 • niesprawne instalacje grzewcze, wodociągowe, gazowe,
 • brak cech lub wyposażenia mieszkania, które powinny zostać zapewnione, zgodnie z umową.

Wynajem mieszkania z ukrytymi wadami – prawa najemcy

Najemca może żądać od wynajmującego, obniżenia czynszu lub wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym tylko w przypadku, gdy o istnieniu wad, dowiedział się po podpisaniu umowy. Po ujawnieniu wad, najemca powinien niezwłocznie poinformować o nich wynajmującego.

Wynajem mieszkania z ukrytymi wadami – obniżenie czynszu

Wynajem mieszkania z ukrytymi wadami skutkuje obniżeniem czynszu w przypadku, gdy ujawnione wady nieruchomości powodują ograniczenie w użytkowaniu, na jakie umówione były obie strony. W takim wypadku najemca ma prawo żądać obniżenia czynszu aż do czasu naprawy awarii lub wady. Co więcej, obniżenie ceny najmu, powinno być adekwatne do poziomu zmniejszenia użytkowania lokalu. Najemca nie może zatem zaprzestać spłaty czynszu całkowicie. Po usunięciu wady przez wynajmującego cena najmu powinna wrócić do wartości zawartej w umowie. 

Wynajem mieszkania z ukrytymi wadami skutkuje również prawem najemcy do  domagania się, obniżenia czynszu za poprzednie okresy rozliczeniowe, w których wada istniała, a które opłacił w całości. W takiej sytuacji może żądać od wynajmującego zwrotu części czynszu.

Wynajem mieszkania z ukrytymi wadami – wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym

W niektórych przypadkach ujawnienia wad lokalu najemca ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia. Kiedy najemca może to zrobić?

 • gdy istniejących wad, nie można usunąć,
 • gdy w momencie wydania mieszkania, miało ono wady uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie,
 • gdy wady, powstały po zawarciu umowy najmu, a wezwany do usunięcia wad wynajmujący – nie wywiązał się ze swojego obowiązku.

Jeśli zaś, najemca w dniu zawarcia umowy, został poinformowany o istniejących wadach, i mimo to zdecydował się umowę podpisać – wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym będzie niemożliwe. 

Odpowiedzialność za wady lokalu

Warto wiedzieć, że przepisy, które definiują uprawnienia najemcy z tytułu wad rzeczy najętej, mogą zostać zmienione w treści umowy. Nie można jednak zmieniać zapisów uprawniających najemcę do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z powodu wad lokalu, które zagrażają życiu lub zdrowiu.  

Wynajem lokalu z ukrytymi wadami  – zagrożenie życia

Jeżeli lokal posiada wady zagrażające życiu najemcy, domowników lub osób zatrudnionych u najemcy, ma on prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. Dotyczy to zarówno wynajmu mieszkania z ukrytymi wadami jak i sytuacji, w której najemca został poinformowany o istnieniu wad. Takie prawo przysługuje najemcy bez względu na to czy wiedział on o wadach jeszcze przed podpisaniem umowy, czy też nie, czy wada powstała po podpisaniu umowy lub też, czy da się ją usunąć. W przypadku wystąpienia wad lokalu, zagrażających zdrowiu lub życiu, najemca nie ma obowiązku, uprzedniego wezwania wynajmującego do naprawy szkód.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Przykłady wad lokalu zagrażających życiu lub zdrowiu:

 • duże zagrzybienie lokalu,
 • emisja szkodliwych substancji (gazów, płynów),
 • uszkodzenia budynku, mogące skutkować zawaleniem konstrukcji,
 • wibracje oraz hałas, który wykracza ponad normę.
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń