Jak znieść współwłasność nieruchomości? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia 28 lipca, 2021

Jak znieść współwłasność nieruchomości?

jak-zniesc-wspolwlasnosc-nieruchomosci

Współwłasność nieruchomości, czyli sytuacja w której jedna nieruchomość posiada kilku właścicieli, może zostać rozwiązana poprzez tzw. zniesienie współwłasności. Taki zabieg, ma niemałe znaczenie w kontekście zarządzania nieruchomością i np.otrzymania pełni praw do lokalu, przez konkretnego współwłaściciela. Jak znieść współwłasność nieruchomości? Można to zrobić na drodze sądowej lub poprzez wizytę u notariusza – wybór uzależniony jest od porozumienia między współwłaścicielami.

Co to jest zniesienie współwłasności nieruchomości?

Współwłasność nieruchomości, najczęściej powstaje poprzez wspólny zakup nieruchomości, dziedziczenie lub w wyniku istnienia wspólności majątkowej małżonków. Co to jest zniesienie współwłasności nieruchomości? To nic innego jak, rozwiązanie stosunku prawnego łączącego współwłaścicieli. Każdy ze współwłaścicieli może domagać się zniesienia współwłasności w dowolnym momencie. 

Jak znieść współwłasność nieruchomości u notariusza

Możliwe jest zniesienie współwłasności podczas wizyty u notariusza, jednak wymaga to pełnej zgody wszystkich właścicieli, co do sposobu zniesienia współwłasności. Ta opcja niesie ze sobą niemałe koszty taksy notarialnej, lecz jednocześnie gwarantuje szybsze rozwiązanie problemu istnienia współwłasności.

Jak znieść współwłasność nieruchomości na drodze sądowej

Aby dokonać zniesienia współwłasności, właściciele mogą również wystosować wniosek do sądu. Koszty sądowe będą niższe niż opłata notarialna w przypadku podania zgodnego sposobu zniesienia współwłasności. Jednakże, najczęściej zniesienie współwłasności nieruchomości, odbywa się na drodze sądowej, jeśli nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia przez współwłaścicieli. 

Zastanawiając się, jak znieść współwłasność nieruchomości, pamiętajmy, że sądowa likwidacja współwłasności nie należy do najszybszych rozwiązań, szczególnie gdy pomiędzy współwłaścicielami nie ma zgody.

Jak pozbyć się współwłasności nieruchomości – sposoby

Do zniesienia współwłasności nieruchomości może dojść na 3 sposoby

  1. Podział fizyczny – Jeżeli nieruchomością posiadającą wielu właścicieli jest działka, może nastąpić jej fizyczny podział np. na kilka mniejszych powierzchni. Jeśli podział dotyczy domu, wydzielone zostają np. dwa osobne, samodzielne lokale. Czasami jednak, taki podział może okazać się niemożliwy do zrealizowania gdy: okaże się sporny z treścią ustawy, sprzeczny z przeznaczeniem nieruchomości lub gdy podział spowoduje utratę wartości danej nieruchomości.
  2. Przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli – W tym wypadku, współwłaściciel na rzecz którego zostaną przekazane pełne prawa do nieruchomości, zobowiązany jest spłacić pozostałych współwłaścicieli w wyznaczonym terminie. Jeżeli kilku współwłaścicieli ubiega się o całkowite przyznanie nieruchomości, sąd poprzez zgromadzone informacje (wysokość poniesionych kosztów związanych z nieruchomością, przywiązanie do nieruchomości, możliwości spłaty pozostałych współwłaścicieli, sytuacja rodzinna, posiadanie innych nieruchomości) orzeka, o tym komu należy przyznać nieruchomość.
  3. Sprzedaż całej nieruchomości i podział uzyskanej kwoty pomiędzy wszystkich współwłaścicieli – Egzekucyjna sprzedaż nieruchomości niesie ze sobą duże koszty, między innymi: wynagrodzenie komornika czy postępowania sądowego, które zmniejsza zysk ze sprzedaży. Zdecydowanie lepszym pomysłem będzie samodzielna sprzedaż nieruchomości przez wszystkich współwłaścicieli i odpowiedni podział kwoty, z pominięciem procesu sądowego i egzekucyjnego – jednak do tego potrzeba zgody wszystkich właścicieli.

Zniesienie współwłasności nieruchomości – koszty

W przypadku sądowego zniesienia współwłasności, jeśli strony są zgodne co do podziału i przedstawiły jednomyślny projekt, opłata sądowa wyniesie 300 zł. W przypadku złożenia samego wniosku – opłata sądowa wyniesie 1000 zł. Dodatkowo, i w zależności od sytuacji,  należy liczyć się z poniesieniem innych kosztów takich jak: 

  • opłata za założenie księgi wieczystej,
  • opłata za wpis do księgi wieczyste o zniesieniu współwłasności,
  • koszt powołania biegłego, który dokona wyboru sposobu podziału majątku.
Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Ile kosztuje zniesienie współwłasności nieruchomości w przypadku skorzystania z usług notariusza? W takim wypadku, poniesione koszty będą zależne od wartości samej nieruchomości, i mogą wynosić od 100 zł do 10 000 zł. Koszty poniesione przez współwłaścicieli, którzy wybiorą zniesienie własności w obecności notariusza, zawsze będą wyższe niż wybór drogi sądowej –  przynajmniej o stawkę taksy notarialnej.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wiadomość
Zadzwoń