Czy komornik może zająć mieszkanie spółdzielcze własnościowe? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia12 lipca, 2021

Czy komornik może zająć mieszkanie spółdzielcze własnościowe?

W Polsce jest około 2 miliony mieszkań spółdzielczych własnościowych. Z punktu widzenia prawa, właścicielem takiego mieszkania jest spółdzielnia, która może ustanowić na rzecz innych osób, ograniczone prawo rzeczowe, dzięki czemu stają się oni uprawnieni do korzystania z lokalu oraz rozporządzania swoim prawem. Jak zatem wygląda kwestia obciążenia i zadłużenia takiego mieszkania? Czy komornik może zająć mieszkanie spółdzielcze własnościowe, aby spłacić dług względem wierzyciela? Dowiedz się więcej.

Komornik a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

Czym właściwie jest, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? To ograniczone prawo rzeczowe, które umożliwia posiadaczowi, korzystanie z mieszkania, podczas gdy właścicielem budynku lub gruntu pod budynkiem, pozostaje spółdzielnia. Takie prawo do mieszkania, posiadacz może z powodzeniem sprzedać, darować lub obciążyć hipoteką. Podlega ono również dziedziczeniu. Od 2007 r. ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stało się niemożliwe, jednak prawa ustanowione przed tą datą, nadal przysługują osobom, na rzecz których zostały ustanowione. Takie osoby, mogą starać się o przekształcenie prawa do lokalu w prawo własności lokalu

Jak wygląda egzekucja komornicza z nieruchomości, w przypadku gdy dłużnik posiada mieszkanie spółdzielcze własnościowe? Odpowiedź na pytanie, czy komornik może zająć mieszkanie spółdzielcze własnościowe, znajdziemy w Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27 – który stanowi, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu podlega egzekucji.

Czy komornik może zająć mieszkanie spółdzielcze własnościowe?

Tak, komornik może zająć mieszkanie spółdzielcze własnościowe, przy czym taką egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości. Zajęcie lokalu następuje w momencie, gdy w księdze wieczystej pojawia się wpis o wszczęciu egzekucji  lub w momencie złożenia wniosku do zbioru dokumentów. Dłużnik otrzymuje wezwanie do zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. W przypadku nieustosunkowania się do wezwania następuje opis i oszacowanie nieruchomości, w celu jej licytacji.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Co ciekawe, kodeks postępowania cywilnego stanowi, że jeśli nikt nie przystąpił do licytacji spółdzielczego prawa do lokalu, prawo to, może przejąć wierzyciel za cenę, nie mniejszą od ¾  oszacowanej wartości lokalu. Aby to nastąpiło, należy złożyć wniosek o przejęcie, w terminie do tygodnia, licząc od dnia, w którym odbywała się licytacja. W ten sposób wierzyciel może przejąć mieszkanie, już po pierwszej bezskutecznej licytacji – a także po drugiej. 

Za jaki dług komornik może zająć mieszkanie spółdzielcze własnościowe?

Komornik działa na zlecenie wierzyciela. Jeśli wierzyciel we wniosku wskazał egzekucję z nieruchomości jako sposób odzyskania należności, organ egzekucyjny musi się do tego ustosunkować. Teoretycznie, egzekucję z nieruchomości, wierzyciel może wskazać nawet za niewielki dług, jednak najczęściej dotyczy to większych kwot, których wyegzekwowanie z innych składników majątku dłużnika, nie wystarczy, aby pokryć całe zobowiązanie. 

Czy komornik może zająć mieszkanie spółdzielcze własnościowe, za dług w spółdzielni? 

Choć egzekucja z nieruchomości, w dużej mierze dotyczy zadłużeń opiewających na większe kwoty, zwłoka w spłacie należności do spółdzielni mieszkaniowej (czynsz, rachunki) także może spowodować zajęcie i zlicytowanie mieszkania. Znana jest sytuacja, w której  za nieuregulowane zobowiązania względem spółdzielni, wynoszące 3 tys. złotych, sąd dopuścił możliwość licytacji mieszkania. 

Czy komornik może zająć mieszkanie spółdzielcze własnościowe – porady

Czy komornik może zająć mieszkanie spółdzielcze własnościowe? Tak, lecz istnieją sposoby, aby skutecznie tego uniknąć. Bez względu na to, czy egzekucja komornicza została wszczęta, czy też nie, bezczynność i brak komunikacji z wierzycielem, jest najgorszym rozwiązaniem. W większości przypadków zadłużenia można wypracować rozwiązanie, pozwalające uniknąć niekorzystnej licytacji komorniczej i eksmisji z mieszkania. Zawsze lepszym rozwiązaniem, jest sprzedaż mieszkania na własną rękę i uzyskanie większej kwoty ze sprzedaży, niż utrata praw do lokalu podczas egzekucji komorniczej. Jest to możliwe, nawet gdy mieszkanie zostało już zajęte przez komornika. Chęć samodzielnej sprzedaży nieruchomości i spłata zadłużenia otrzymaną kwotą, powinna uprzednio zostać przedstawiona wierzycielowi.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń