Dług w spadku i co dalej? Masz 3 wyjścia. - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia22 lutego, 2023

Dług w spadku i co dalej? Masz 3 wyjścia.

dlug-w-spadku-i-co-dalej-masz-3-wyjścia-przyjęcie-odrzucenie-i-sprzedaż-zadłużonej-nieruchomości

Jeśli w wyniku śmierci bliskiej osoby otrzymasz dług w spadku, musisz zastanowić się, czy odziedziczone dobra nie wpłyną negatywnie na zgromadzony przez Ciebie majątek. Dziedziczenie nieruchomości w spadku to bardzo powszechna sytuacja. I chociaż troski związane ze śmiercią bliskiego sprawiają, że najmniej istotną kwestią wydaje się w takim momencie mieszkanie odziedziczone w spadku, to bezwzględnie warto poświęcić temu swój czas, szczególnie gdy wiemy, że zmarły miewał problemy finansowe.

Należy wiedzieć, że dług w spadku może być przyczyną utraty majątku posiadanego przez spadkobiercę jeszcze przed śmiercią spadkodawcy. Z tego powodu, potomkowie zmarłego często zadają sobie pytanie: odziedziczyłem dług w spadku i co dalej?

Jeśli otrzymasz spadek z długami, masz trzy opcje: przyjęcie spadku, odrzucenie go i sprzedaż zadłużonej nieruchomości. Przyjęcie oznacza, odpowiedzialność za długi do wysokości odziedziczonego majątku, lub odpowiedzialność za całą wartość długu. Odrzucenie, oznacza odmowę przyjęcia spadku oraz zaniechanie jakichkolwiek czynności mających na celu spłatę długów spadkodawcy. Natomiast sprzedaż zadłużonej nieruchomości polega na wykorzystaniu dochodów ze sprzedaży do sfinansowania długu, niekiedy pozostawiając spadkobiercy pokaźny zysk. Przeanalizujemy każdą z tych opcji, abyś mógł dokonać najlepszego dla Ciebie wyboru!

Dług w spadku i co dalej – jak sprawdzić, czy w spadku są długi

Spadek a długi – w tej kwestii najważniejszą informacją jest fakt, że niespłacone zobowiązania spadkodawcy (pożyczki, kredyty, nieuregulowane rachunki) przechodzą na jego spadkobierców, chyba że podejmą oni odpowiednie kroki, by temu zapobiec. Spadek z długami nie zawsze jest oczywistą sprawą dla osób dziedziczących. Bywa, że zmarła osoba prowadziła samotniczy tryb życia, a jej spadkobiercy jedynie domyślają się istniejących zaległości finansowych lub w ogóle nie są ich świadomi. Wiedza o zadłużeniu oraz o jego wysokości jest niezwykle istotną kwestią w temacie: dług w spadku i co dalej.

Bardzo duże obciążenia finansowe mogą przewyższać wartość majątku, jaki pozostawił po sobie zmarły, a wtedy jego przyjęcie może okazać się niekorzystne, a nawet niebezpieczne dla naszych własnych finansów.

Spadek jak sprawdzić dług w spadku na własną rękę

Jak sprawdzić, czy w spadku są długi? Wiele osób ma problemy ze spłatą długów po śmierci bliskiej osoby. Dlatego, jeśli jesteś spadkobiercą, powinieneś jak najszybciej podjąć działania, aby znaleźć informację dotyczące wysokości długów w spadku. To jak sprawdzić, czy w spadku są długi, nie jest taką prostą sprawą. Niestety, instytucje takie jak banki, BIK, BIG, ale również niektóre urzędy, mogą odmówić udzielenia informacji na temat finansów osoby zmarłej. Dziedzice, mogą poprosić rodzinę i przyjaciół zmarłego o pomoc i informacje, oraz przeszukać jego korespondencję i dokumenty osobiste, co niekiedy pomaga w zidentyfikowaniu istniejących problemów finansowych. Takie informacje mogą zostać pozostawione przez zmarłego w testamencie czy dokumentach z instytucji finansowych. 

Można również zgłosić się o udzielenie informacji na temat długu np. do urzędów, spółdzielni mieszkaniowej, dostawców mediów. Warto również sprawdzić, czy w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zmarłego są wpisane jakiekolwiek wzmianki o prowadzonej egzekucji komorniczej lub, czy na mieszkaniu ciążą hipoteki. 

Jak sprawdzić, czy w spadku są długi – wykonanie spisu inwentarza po zmarłym

Jeśli chce się sprawdzić, czy w spadku są długi, to najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie wykonanie spisu inwentarza po zmarłym. Jest to szczegółowe i dokładne przeanalizowanie wszystkich aktywów i pasywów osoby zmarłej. Spisu inwentarza dokonuje komornik, który zostaje do tego zobowiązany przez sąd. Jest to usługa odpłatna, jednak w ten sposób można ustalić, czy spadkobierca miał jakieś długi wobec innych osób lub instytucji. To zaś, przybliża spadkobiercę do odpowiedzi na pytanie, czy dług w spadku opłaci się przyjąć.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Dług w spadku – Odpowiedzialność za długi spadkowe w polskim prawie

Odpowiedzialność za długi spadkowe reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z przepisami, odpowiedzialność ta może być ograniczona lub wyłączona w testamencie. W przypadku braku testamentu spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność solidarnie.

Odpowiedzialność za długi spadkowe solidarna, oznacza, że przed dokonaniem podziału spadku wszyscy spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi w spadku. Oznacza to również, że wierzyciel może żądać zapłaty całego długu od jednego ze spadkobierców, a ten będzie mógł później dochodzić swoich należności (innymi słowy zwrotu) od pozostałych spadkobierców, w wysokości proporcjonalnej do wartości udziału każdego z nich. Przeprowadzenie działu spadku powoduje, że odpowiedzialność za długi spadkowe jest ponoszona przez spadkobierców adekwatnie do wysokości posiadanych udziałów.

Spadek a długi – jak przyjąć spadek bez długów

Otrzymanie spadku po bliskiej osobie to dla wielu z nas trudny czas. Jednakże, gdy staje się jasne, że dziedziczymy również dług w spadku, kwestia ta może stać się jeszcze bardziej skomplikowana. W takim przypadku istnieje kilka opcji, które możemy wybrać: przyjęcie spadku z długami, odrzucenie spadku z długami lub sprzedaż zadłużonej nieruchomości. Pamiętajmy jednak, że każda z tych opcji ma swoje wady i zalety, dlatego warto dokładnie się im przyjrzeć i wybrać taką, która najlepiej odpowiada naszej sytuacji. 

spadek-z-dlugami

Dług w spadku a przyjęcie spadku wprost

Jak wygląda przyjęcie spadku z długami? Spadkobierca może przyjąć spadek na dwa sposoby. Jednym z nich jest przyjęcie spadku wprost, czyli, innymi słowy, proste przyjęcie spadku z długami bez ograniczenia odpowiedzialności za długi. Co to oznacza dla spadkobiercy w praktyce? Tyle że dziedziczy on zarówno wszystkie aktywa jak i obciążenia finansowe zmarłego. W sytuacji, gdy spadkobierca dziedziczy po zmarłym nieruchomość wartą 200 000 zł, ale również zadłużenie przewyższające tę kwotę, spadkobierca będzie musiał “dołożyć” do spłaty zadłużenia z własnego kapitału. Takie, dziedziczenie spadku z długami może być wyjątkowo niekorzystne i wpędzić spadkobiercę w niemałe kłopoty finansowe. 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a długi

 Kiedy otrzymujemy spadek, możemy zdecydować się także na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli go przyjmiemy, to bierzemy na siebie długi, pozostawione przez zmarłego, jednak jesteśmy za nie odpowiedzialni jedynie do wartości otrzymanego w spadku majątku. W praktyce nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a długi oznacza, że spadkobierca odpowiada za zobowiązanie całym swoim majątkiem, lecz do pewnej określonej wysokości – stanu czynnego spadku. A zatem, przyjęcie spadku w takim wypadku, nie spowoduje starty po stronie spadkobiercy, lecz może również oznaczać, że na nabyciu spadku nic on nie zyska. 

Analizując powyższe możliwości przyjęcie spadku z długami, należy dokładnie przemyśleć, tak aby nie ucierpiał na tym nasz majątek.

Dług w spadku – 6 miesięcy na decyzję

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a długi, które będziemy zobowiązani spłacić jedynie do określonej wysokości, stanowi pewne zabezpieczenie dla spadkobiercy. Należy jednak wiedzieć, że jeśli decydujemy się na przyjęcie spadku lub jego odrzucenie, musimy złożyć stosowne oświadczenie u notariusza lub w sądzie w ciągu 6 miesięcy. Brak reakcji spadkobiercy w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się on o tytule powołania do spadku, powoduje, że spuścizna dziedziczona jest zawsze jako spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Odrzucenie spadku a długi

Odrzucenie spadku to jedna z trzech opcji, które możemy wybrać w sytuacji, gdy nasz bliski zmarł i pozostawił po sobie spore długi. Wiąże się to ze ściśle określonymi prawami i obowiązkami. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, odrzucenie spadku oznacza wyłączenie z dziedziczenia spadkobiercy, tak jak gdyby nie dożył on momentu otwarcia spadku. Jeżeli więc odrzucimy spadek, nie będziemy odpowiedzialni za zadłużenie naszego zmarłego bliskiego, a do spadku zostaną powołane dalsze osoby według kolejności dziedziczenia. W kwestii odrzucenie spadku a długi należy podkreślić, że działanie to sprawi, iż przestaniemy się bać, że wierzyciele spadkodawcy zwrócą się do nas po należności, jednakże nie dziedziczymy również żadnego majątku po zmarłym.

Jak odrzucić spadek z długami? Jak zostało wspomniane powyżej, decydując się na odrzucenie spadku z długami, musimy złożyć stosowne oświadczenie w sądzie lub kancelarii notarialnej w terminie do 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o tytule powołania do spadku.  Jeżeli tego nie zrobimy – automatycznie bierzemy na siebie odpowiedzialność za jego długi. Bywa, że spadkobierca może odrzucić spadek po upływie powyższego terminu. Dzieje się tak, gdy spadkobierca nie wiedział, że przysługuje mu spadek (a co więcej dług w spadku) i z tego powodu, nie złożył odpowiedniego oświadczenia. Innym powodem, może być przyjęcie spadku wynikające z błędnych informacji dotyczących stanu majątku – obciążeń i aktywów. Co więcej, po wykazaniu, że nie dokonaliśmy odrzucenia spadku w terminie, z powodu gróźb osób trzecich lub spadkobierców, również można odrzucić spadek w późniejszym terminie. 

Jeżeli twoim problemem jest spadek z długami, i równocześnie posiadasz wiedzę o tym, że zadłużenie jest dużo wyższe niż ewentualny zysk związany z przejęciem spadku zmarłej osoby, odrzucenie spadku to dobre wyjście.

Odrzucenie spadku a długi w banku

Odrzucenie spadku powoduje, że osoba odrzucająca spadek traci prawo do majątku zmarłego, a także nie ponosi odpowiedzialność za jego długi. Dotyczy to również długów bankowych. Jednakże w temacie, odrzucenie spadku a długi w banku, należy pamiętać, że dług magicznie nie zniknie, a stanie się problemem następnej w kolejności dziedziczenia osoby. Mogą to być np. dzieci spadkobiercy.

W takim wypadku należy złożyć stosowne oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu niepełnoletnich dzieci. Można tego dokonać po wcześniejszym uzyskaniu zgody sądu. 

dlug-w-spadku-i-co-dalej

Jak uniknąć spadku z długami – skup nieruchomości

Powyżej opisaliśmy dwie metody, jakie może zastosować spadkobierca, rozważając – dług w spadku i co dalej? Ostatnia z nich jest co prawda związana z przyjęciem spadku z długami, ale pozwala wyjść z całej sytuacji z mniejszym lub większym zyskiem. Sprzedaż zadłużonej nieruchomości, warto rozważyć, gdy:

  • nie wiążemy żadnych planów z odziedziczoną nieruchomością (nie zamierzamy w niej mieszkać, wynajmować),
  • wiemy, że dług w spadku, opiewa na kwotę mniejszą niż cały majątek zmarłego, w tym nieruchomości,
  • przyjęliśmy spadek z długiem, i chcemy jak najszybciej pozbyć się ciążącego zobowiązania, tak, aby nie pogorszyć własnej sytuacji finansowej. 

Takie rozwiązanie, to sposób na to jak uniknąć spadku z długami, a jednocześnie coś z niego uzyskać. Aby dokonać sprzedaży zadłużonej nieruchomości otrzymanej w spadku, musimy znaleźć kupca na nieruchomość, oferującego cenę wystarczającą do spłaty zadłużenia zmarłego. Wobec takiej sytuacji warto skorzystać z profesjonalnej pomocy skupu mieszkań Skup.io, którego pracownicy, podpowiedzą, jakie kroki należy podjąć, aby bezpiecznie sprzedać nieruchomość, a dług w spadku nie spowodował uszczerbku na naszych finansach. Skup.io pomoże załatwić formalności, a w przypadku gdy spadkobierca mieszka za granicą lub w znacznej odległości od odziedziczonej nieruchomości, służy kompleksowym wsparciem i odciążeniem z obowiązków związanych z transakcją. Jest to możliwe po udzieleniu pełnomocnictwa. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż zadłużonego mieszkania do Skupu nieruchomości – dlaczego warto

Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku, odbywa się za gotówkę. Jest to bardzo ważne, ponieważ sprawia, że transakcja może zostać dokonana niezwłocznie, co w przypadku długu w spadku i rosnących odsetek jest wskazane. 

Wielu spadkobierców obawia się, że jeśli bliski zmarły był zadłużony, to dług spadnie na ich głowy. Takie obawy nie są bezpodstawne. Jednak istnieje kilka sytuacji, w których można sięgnąć po nieruchomość zmarłego, uniknąć problemów finansowych, wyjść z tej sytuacji obronną ręką i z zyskiem. Jeśli twoim problemem jest nieruchomość w spadku z długami, skontaktuj się z nami!

Mam długi dostałem spadek – czyli spadek a długi spadkobiercy

W kwestii spadek a długi warto również pochylić się nad inną kwestią, a mianowicie – spadek a długi spadkobiercy. W sytuacji, kiedy to nie spadkodawca, a spadkobierca boryka się z problemami natury finansowej, należy wiedzieć, że wierzyciel,  ma prawo dochodzić swoich należności również ze spadku otrzymanego przez spadkobiercę. Wobec tego, gdy dojdzie do działu spadku, nieruchomość lub udział w nieruchomości przypadający dłużnikowi, może przejąć wierzyciel.

Spadek a długi komornicze

Jak zostało wspomniane we wcześniejszej części artykułu, zobowiązania finansowe zmarłego, przechodzą na jego dziedziców. W kontekście spadek a długi komornicze należy dodać, że egzekucja komornicza prowadzona przeciwko spadkodawcy, może być kontynuowana wobec spadkobierców. To, czy i w jakim zakresie będą oni odpowiedzialni ze spadku za długi komornicze, zależy od tego czy przyjęli spadek wprost, z dobrodziejstwem inwentarza czy też go odrzucili. 

Dług w spadku i co dalej – czy warto przyjąć spadek z długami

Spadek z długami może być korzystny, nawet jeśli jest niewielkim udziałem w nieruchomości. Jeśli dług w spadku nie jest zbyt duży, można rozważyć sprzedaż zadłużonej nieruchomości lub sprzedaż udziału w nieruchomości i spłatę obciążeń. Wszystko to zależy od indywidualnej sytuacji, w której znajduje się spadkobierca. 

Warto przyjąć spadek z długami, jeśli można go szybko i łatwo spłacić, a dodatkowo wyjść z takiej transakcji z zyskiem. W innym wypadku lepiej jest go odrzucić. Sprzedaż zadłużonej nieruchomości to opcja, która w wielu przypadkach pozwala uniknąć długów. Jeśli osoba, która odziedziczyła nieruchomość, nie jest w stanie udźwignąć jej finansowo, to może ją sprzedać. W ten sposób uzyskane pieniądze mogą w całości pokryć zobowiązania, a spadkobiercy pozostawić kwotę wolną od obciążeń, którą może przeznaczyć na własne potrzeby. 

Każdy z tych wyborów ma swoje plusy i minusy. Przed podjęciem decyzji warto ją dokładnie przeanalizować lub uzyskać wsparcie od osób zaznajomionych z literą prawa. Dług w spadku nie musi zawsze oznaczać kłopotów!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń