Lokator bez umowy najmu i zameldowania - co zrobić - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia31 lipca, 2023

Lokator bez umowy najmu i zameldowania – co zrobić

lokator-bez-umowy-najmu-i-zameldowania

Lokator bez umowy najmu i zameldowania, może stanowić niemały problem dla właściciela nieruchomości. Z pewnością, każdy słyszał o przypadkach nadużyć ze strony lokatorów, kiedy to po wygaśnięciu umowy najmu, lokator odmawia wyprowadzki lub przestaje płacić należny czynsz. 

Co można zrobić w przypadku takich kłopotów z lokatorem? Co mówią przepisy prawa? Czy możemy wyrzucić lokatora samodzielnie? Czy korzystanie z usług firm oferujących “usunięcie” problematycznych lokatorów jest dobrym pomysłem? Kiedy sprzedaż mieszkania z lokatorem może okazać się trafiona? Informacje znajdziesz poniżej. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Lokator bez umowy najmu i zameldowania – problemy z lokatorami

Problemy z lokatorami mogą być niezwykle frustrujące. Jednak sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy mamy do czynienia z lokatorem bez umowy najmu i zameldowania. Co to dokładnie oznacza? Taka osoba, która zajmuje nasz lokal bez posiadania żadnego prawnego tytułu do tego miejsca np. umowy najmu.


Bywa, że najemcy przestają wywiązywać się ze swoich obowiązków, do których zobowiązali się, podpisując umowę najmu. Przestają płacić czynsz, dopuszczają się rażących zachowań, naruszają warunki umowy czy dewastują lokal. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości może podjąć dostępne kroki i np. wypowiedzieć umowę najmu.

Po skutecznym wypowiedzeniu umowy lub gdy termin obowiązywania umowy minie, lokator traci prawo do lokalu. Jeżeli mimo to, nie chce go opuścić, właściciel powinien podjąć dostępne kroki prawne w celu usunięcia lokatora oraz jego rzeczy z mieszkania. Lokator, który zajmuje lokal bez tytułu prawnego, jest popularnie nazywany “dzikim lokatorem”.

Kwestia meldunku pozostaje bez znaczenia. Zameldowanie w lokalu jest dopełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa i służy ewidencji ludności. Zameldowanie nie nadaje praw do lokalu, i nie ma żadnego wpływu na możliwość usunięcia  takiego lokatora.

Zameldowana osoba, również podlega eksmisji. Natomiast, zarówno osoby zameldowanej jak i niezameldowanej nie można wyrzucić z mieszkania ot tak po prostu. Należy przestrzegać przepisów związanych z eksmisją lokatora. 

W przypadku konfliktu z takim lokatorem warto zapoznać się z przepisami prawa dotyczącymi wynajmu nieruchomości i eksmisji. Istnieją regulacje prawne obejmujące ten temat, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. 

Lokator bez umowy najmu i zameldowania – co zrobić w pierwszej kolejności

Lokator bez umowy najmu i zameldowania to lokator, który nie posiada żadnego tytułu prawnego do zajmowanego przez siebie lokalu. Wobec takiego stanu rzeczy, właściciel powinien w pierwszej kolejności samodzielnie wezwać lokatora do opuszczenia mieszkania lub domu. 

Wezwanie lokatora do opuszczenia lokalu powinno nastąpić, zanim rozpoczniemy procedury sądowe. W treści takiego dokumentu należy upomnieć lokatora o konieczności opróżnienia i opuszczenia lokalu w związku z zakończeniem lub rozwiązaniem umowy najmu. Należy również wskazać datę ostatecznego terminu na opuszczenie nieruchomości oraz zawrzeć informacje o tym, że nieustosunkowanie się do powyższego żądania, będzie skutkowało podjęciem czynności prawnych w celu eksmisji. 

Wezwanie do opuszczenia lokalu powinno zostać doręczone lokatorowi za potwierdzeniem odbioru. Dla właściciela nieruchomości, doręczenie dokumentu będzie dowodem niezbędnym w sądzie. W toku postępowania o eksmisję sąd zbada, czy właściciel podjął próbę polubownego, pozasądowego rozwiązania problemu. 

Lokator bez umowy najmu i zameldowania, który sprawia problemy to niekiedy bardzo duża udręka dla właściciela nieruchomości. Jeżeli taki lokator nie chce współpracować, unika kontaktu z właścicielem, “przewłaszcza” nieruchomość dla siebie – bezwzględnie i jak najszybciej należy podjąć kroki w celu poprawy sytuacji. Dziki lokator, który nie płaci, może spowodować poważne problemy finansowe u właściciela nieruchomości.

Wobec takiej sytuacji właściciela mieszkania może czekać długa i uciążliwa walka o swoją nieruchomość. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Lokator bez umowy najmu i zameldowania – lokator bez umowy nie chce opuścić mieszkania

Lokator bez umowy najmu i zameldowania – jak z nim walczyć? W takim wypadku właściciel nieruchomości musi wiedzieć, że należy postępować zgodnie z prawem, aby nie narazić się na konsekwencje prawne.

Właściciele nieruchomości, którzy zmagają się z problemem dzikiego lokatora, poszukując porad na to jak w szybki sposób usunąć intruza ze swojej posiadłości, bez problemu natrafią na kilka porad. Niestety, część z nich może sprawić, że właściciel sam narazi się na reperkusje karne lub prawne. Właśnie dlatego, warto wiedzieć, co, jako właściciele możemy zrobić, gdy lokator bez umowy najmu i zameldowania stanie się naszą udręką. 

Pierwsze, co przychodzi na myśl, to poradzenie sobie z sytuacją w pojedynkę. Wyrzucenie lokatora bez umowy na własną rękę, zdecydowanie nie jest dobrym pomysłem. Właściciel nieruchomości samodzielnie może zaś wezwać lokatora do opuszczenia lokalu. 

Pomoc świadczą również firmy, które oferują pomoc przy tzw. usuwaniu lokatorów. Niestety, bywa, że takie firmy podejmują działania niezgodne z prawem. A to, może narazić właściciela nieruchomości na konsekwencje prawne. 

Eksmisja jest właściwym rozwiązaniem, gdy mamy do czynienia z problematycznym lokatorem. To jedyny legalny sposób, który zagwarantuje nam pozbycie się uciążliwej osoby z naszej nieruchomości.

Innym dostępnym rozwiązaniem, które może zastosować właściciel, jest sprzedaż nieruchomości razem z problematycznym lokatorem. Wbrew pozorom, takie rozwiązanie bywa bardzo korzystne i pozwala w krótkim czasie pozbyć się problemu.

Lokator bez umowy najmu i zameldowania – wyrzucenie lokatora bez umowy

Warto zdawać sobie sprawę z ryzyka samodzielnych działań mających na celu usunięcie lokatora bez umowy najmu i zameldowania

Wyrzucenie lokatora bez umowy najmu i zameldowania własnymi sposobami, jest dla wielu pierwszą myślą. Należy jednak wiedzieć, że usuwanie lokatora lub jego rzeczy siłą, lub przymusem czy też uniemożliwianie mu dostępu do lokalu, nie jest dobrym pomysłem, nawet mimo tego, że lokator zajmuje lokal bezprawnie.

Dokonując wyrzucenia lokatora z własnej nieruchomości, właściciel naraża się na nieprzyjemne konsekwencje. Począwszy od kary grzywny po ograniczenie lub pozbawienie wolności. Należy zatem przestrzegać procedur prawnych i unikać prób samodzielnego wydalenia lokatora. Wobec samodzielnych prób wyrzucenia lokatora może on starać się o przywrócenie posiadania lokalu. 

sprzedaz-mieszkania-z-lokatorem

Lokator bez umowy najmu i zameldowania – usuwanie lokatorów firma

Firmy specjalizujące się w usuwaniu lokatorów to bardzo kontrowersyjny temat. Czy skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w usuwaniu niepłacących i dzikich lokatorów jest dobrym pomysłem? 

W Internecie możemy znaleźć kilka firm, które oferują bezsilnym właścicielom nieruchomości pomoc w usunięciu lokatorów z ich posiadłości. O ile firma, rzeczywiście oferuje profesjonalne mediacje i negocjacje prowadzone przez prawników, lub wykorzystuje inne narzędzia zgodne z prawem – niekiedy taka pomoc może realnie przyspieszyć wyprowadzkę lokatora, bez konieczności przeprowadzania postępowania sądowego. 

Jednakże bywa, że tego typu firmy posługują się kontrowersyjnymi metodami w walce z problemem, jakim jest lokator bez umowy najmu i zameldowania. Często są to siłowe próby wyrzucenia lokatorów, grożenie, zastraszanie, blokowanie dostępu do nieruchomości czy wprowadzanie do lokalu obcych osób. 

Takie metody, mogą narazić właściciela nieruchomości na niepotrzebne konsekwencje prawne. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Lokator bez umowy najmu i zameldowania – eksmisja

Eksmisja sądowa jest właściwym wyborem, gdy lokator bez umowy najmu i zameldowania przejął nasz lokal. Jak przeprowadza się eksmisję?

Po wezwaniu lokatora do opuszczenia nieruchomości, właściciel powinien złożyć pozew do sądu rejonowego o eksmisję lokatora. Do pozwu załącza się niezbędne dokumenty, które posłużą do rozpatrzenia sprawy. Sąd, nakazując wyrokiem opuszczenie lokalu, orzeka także o uprawnieniu lokatora do otrzymania lokalu socjalnego, lub o braku takiego uprawnienia.

W polskim prawie nie dopuszcza się do eksmisji na bruk. Eksmisja zostaje wstrzymana do momentu wskazania przez gminę lokalu socjalnego, gdy taki przysługuje osobie eksmitowanej. 

Po uzyskaniu orzeczenia sądu właściciel nieruchomości powinien skierować się do komornika, który dokona eksmisji. Komornik to jedyna osoba uprawniona do dokonania eksmisji. Może on skorzystać z pomocy policji i użyć środków przymusu, aby skutecznie eksmitować lokatora. 

 Właściciele nieruchomości, często niechętnie podchodzą do tematu eksmisji, z uwagi na fakt, że aby doprowadzić do skutecznego eksmitowania lokatora niekiedy potrzeba wielu miesięcy walki o swoją własność. Jak zostało wspomniane, eksmisji nie wykonuje się do czasu, gdy gmina przydzieli eksmitowanemu lokal socjalny – a tych, niestety gminy nie posiadają w swoich zasobach nieograniczonych ilości.

W związku z tym eksmisja często bywa długotrwałym i uciążliwym dla właściciela wyjściem z trudnej sytuacji, lecz niestety właściciel nieruchomości nie ma innej możliwości na odzyskanie lokalu, gdy próby samodzielnych pertraktacji z lokatorem okazały się fiaskiem. 

Lokator bez umowy najmu i zameldowania – sprzedaż mieszkania z lokatorem

Gdy lokator bez umowy najmu i zameldowania przysparza problemów, alternatywą może być sprzedaż mieszkania z lokatorem.

Właściciel ma prawo sprzedać nieruchomość, nawet jeżeli zamieszkuje w niej lokator, który jest problematyczny. Sprzedaż mieszkania z lokatorem pozwala pozbyć się problemu w krótkim czasie, bez konieczności przeprowadzania eksmisji. Sprzedający odzyskuje kapitał, oszczędza swój czas oraz eliminuje stres związany ze sprawą sądową.

Właściciele nieruchomości z lokatorem, często mają obawy o to, kto kupi od nich nieruchomość z takim obciążeniem, natomiast warto wiedzieć, że istnieją firmy wyspecjalizowane w nabywaniu tego typu nieruchomości. 

Lokator bez umowy najmu i zameldowania – skup mieszkań z lokatorem Skup.io

Jeżeli lokator bez umowy najmu i zameldowania stał się twoją udręką, skup mieszkań z lokatorem może Ci pomóc!

Skup mieszkań z lokatorem Skup.io to firma, która pomoże Ci sprzedać problematyczną nieruchomość. Działania firmy są w 100% bezpieczne. Firma kupuje nieruchomość, aby następnie przeprowadzić proces eksmisji. Sprzedający odzyskuje swój kapitał i zostaje odciążony z konieczności przeprowadzania długotrwałego procesu sądowego. Nie ma mowy o nielegalnych działaniach i narażaniu sprzedającego na jakiekolwiek ryzyko. 

Sprzedaż mieszkania z lokatorem jest czynnością zgodną z przepisami prawa. Skup.io zapewni Ci wsparcie prawne, tak aby transakcja przebiegła bezpiecznie i skutecznie.

Firma posiada szerokie doświadczenie w dziedzinie rynku nieruchomości i doskonale zdaje sobie sprawę z problemów wynikających z przejęcia nieruchomości przez lokatora bez umowy najmu i zameldowania. Decydując się na skorzystanie z usług skupu nieruchomości, masz pewność rzetelnego i profesjonalnego podejścia do procesu sprzedaży. 

Decyzja dotycząca sprzedaży lokalu mieszkalnego z pewnością jest trudna. Jednakże, dzięki takiemu posunięciu właściciel może w ekspresowym czasie pozbyć się problemu uciążliwego lokatora. Jednocześnie, w krótkim czasie zyskuje także dostęp do środków pieniężnych za sprzedaż. 

Zdecydowanie jest to rozwiązanie, które warto rozważyć, gdy przytłaczają nas problemy z lokatorem. 

Konsultacja dotycząca sprzedaży jest zupełnie bezpłatna. Zapraszamy do rozmowy z naszymi konsultantami, którzy doradzą i pomogą zrealizować bezpieczną i sprawną transakcję.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Lokator bez umowy najmu i zameldowania – podsumowanie

Podsumowując, lokator bez umowy najmu i zameldowania może stwarzać wiele problemów i zmusić właściciela do podjęcia kroków prawnych. Przepisy prawa stanowią jasno odnośnie takich sytuacji. Eksmisja jest jedynym legalnym sposobem, na usunięcie lokatora, natomiast jej przeprowadzenie może być czasochłonne i uciążliwe dla właściciela.

Alternatywą dla procesu sądowego i eksmisji komorniczej jest sprzedaż mieszkania z lokatorem. To opcja dla tych osób, które mają dość trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli, i chcą w szybki sposób pozbyć się problemu.

Odradza się przeprowadzenie ryzykownych czynności związanych z wyrzuceniem lokatora na własną rękę. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń