Dwóch spadkobierców mieszkania - co warto wiedzieć - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia24 lipca, 2023

Dwóch spadkobierców mieszkania – co warto wiedzieć

dwoch-spadkobiercow-mieszkania

W momencie śmierci właściciela nieruchomość przechodzi na własność jego spadkobiercy. Niestety, nie zawsze właściciel jest jeden. Zdecydowanie częściej nieruchomość staje się przedmiotem współwłasności. 

W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej sytuacji, gdy dwóch spadkobierców mieszkania wspólnie dziedziczy nieruchomość. Jakie mają prawa? Do jakich problemów dochodzi najczęściej na tle współwłasności, i jak je rozwiązać? Jak uregulować spadek? Jak wygląda sprzedaż, gdy właścicieli jest dwóch? 

Dwóch spadkobierców mieszkania – współwłasność i jej prawa

Spadkobiercy dziedziczą majątek zmarłego z ustawy lub testamentu. W sytuacji, gdy spadkobierców jest więcej (tak jak w naszym przypadku – dwóch spadkobierców mieszkania) powstaje współwłasność majątku spadkowego. Wszystkie przedmioty wchodzące w skład spadku są własnością dwóch osób, które mają co do nich równe prawa i obowiązki – najczęściej posiadają po 1/2 udziałów w nieruchomości.

Może cię zainteresować: Sprzedaż nieruchomości ze spadku

Prawa współwłaścicieli są ściśle określone przez Kodeks cywilny. Spadkobiercy przysługuje prawo do współposiadania i korzystania z nieruchomości w takim zakresie, aby dało się to pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z nieruchomości przez drugiego spadkobiercę. Gdy zdecydują się na wynajem odziedziczonego mieszkania, zyski powinni dzielić stosownie do wysokości udziałów. Tak samo dzieli się koszty, jakie generuje nieruchomość – koszty napraw, remontów, rachunki czy podatki. 

Dwóch spadkobierców mieszkania, powinno wspólnie decydować o podjęciu ważnych czynności i zarządzać odziedziczoną nieruchomością – a to nie jest łatwe zadanie.

Niestety, czasami dochodzi do konfliktów pomiędzy spadkobiercami. Mogą mieć różne poglądy na to jak w przyszłości dysponować wspólnym mieszkaniem – inwestować pieniądze w jego remont, wynająć, zamieszkać w nim, a może zyskownie sprzedać? Nieruchomość odziedziczona po zmarłym bliskim, i związana z tym współwłasność może stwarzać wiele wyzwań dla obu stron.

Zacznijmy od tego, jak uregulować sprawy spadkowe, gdy jest dwóch spadkobierców mieszkania?

Dwóch spadkobierców mieszkania – formalności i postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe jest istotnym elementem procesu dziedziczenia, szczególnie gdy przedmiotem spadku jest mieszkanie. Kiedy jest dwóch spadkobierców mieszkania, powinni oni zadbać o to, aby potwierdzić swoje prawo do odziedziczonej nieruchomości, dzięki czemu mogą wpisać własne imiona i nazwiska do księgi wieczystej w miejsce poprzedniego właściciela. To zaś, umożliwia dysponowanie nieruchomością przez nowych właścicieli.

Sądowe postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, ma na celu wyszczególnienie spadkobierców zmarłego oraz ich udziałów w majątku spadkowym. Z wnioskiem do sądu może wystąpić każdy ze spadkobierców. Innym sposobem na potwierdzenie swoich praw do spadku jest akt poświadczenia dziedziczenia, który sporządza notariusz. Notarialny sposób jest szybszy (akt sporządza się już podczas jednej wizyty), natomiast wymogiem jest stawiennictwo obu spadkobierców jednocześnie podczas wizyty u notariusza. 

Bez względu na to, którą drogę wybierzemy musimy liczyć się z kosztami – notarialnym lub sądowymi, oraz opłatą za dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Co więcej, pamiętajmy, że odziedziczony majątek niekiedy będzie powodował konieczność zapłaty podatku od spadków. Jednakże nawet osoby, które są zwolnione z opłaty podatku, powinny złożyć odpowiednią deklarację do Urzędu Skarbowego. 

Powyższa czynność, jaką jest potwierdzenie praw do majątku spadkowego, nie jest obowiązkowa, natomiast będzie niezbędna gdy planujemy sprzedać odziedziczoną nieruchomość. Warto wiedzieć, że złożenie wniosku do sądu, jak i wizyta u notariusza są możliwe w każdym momencie po śmierci spadkodawcy, ponieważ prawo do nich się nie przedawnia. 

Dwóch spadkobierców mieszkania – sprzedaż odziedziczonego mieszkania

Dwóch spadkobierców mieszkania po uzyskaniu postanowienia sądu lub aktu notarialnego, może zdecydować się na sprzedaż odziedziczonego mieszkania. Jednym z najważniejszych pytań, które trzeba sobie postawić na początku, to czy obaj spadkobiercy są zainteresowani sprzedaniem nieruchomości.

W przypadku, gdy nieruchomość ma dwóch właścicieli, obaj muszą wyrazić zgodę na transakcję sprzedaży. Sprzedaż nieruchomości ze spadku może być dobrym rozwiązaniem, np. gdy:

  • mieszkanie wymaga większych nakładów finansowych, aby móc je użytkować, a spadkobiercy chcieliby uniknąć takiej inwestycji,
  • zarządzanie mieszkaniem jest kłopotliwe np. ze względu na położenie nieruchomości z dala od miejsca zamieszkania spadkobierców (gdy spadkobierca na stałe mieszka za granicą),
  • spadkobiercy chcą spłacić długi, które wchodzą w skład spadku,
  • spadkobiercy chcą uniknąć sporów lub postępowania sądowego o podział majątku,
  • spadkobiercy nie są zainteresowani wspólnym zarządzaniem, wynajmem czy zamieszkaniem w nieruchomości i wolą otrzymać gotówkę, którą przeznaczą według własnego uznania. 

Sprzedaż finalizuje się u notariusza. Spadkobiercy powinni zebrać wymagane przez urzędnika dokumenty oraz osobiście stawić się u notariusza. Możliwe jest także upoważnienie określonej osoby, do dokonania transakcji w imieniu drugiego spadkobiercy. 

jak-szybko-sprzedac-mieszkanie

Dwóch spadkobierców mieszkania – jak szybko sprzedać mieszkanie ze spadku

Często bywa tak, że spadkobiercy dążą do jak najszybszej sprzedaży odziedziczonego mieszkania. Powodów jest wiele: rosnące koszty utrzymania nieruchomości, którymi obciążeni są spadkobiercy, zadłużenie, czy po prostu chęć jak najszybszego załatwienia wszystkich formalności spadkowych.

Jak szybko sprzedać mieszkanie? Spadkobiercy, których celem jest szybka sprzedaż mieszkania, powinni zapoznać się z usługami Skupu nieruchomości Skup.io – nasza kadra, pomoże Ci przeprowadzić sprawną transakcję!

Wysłuchamy, doradzimy i pomożemy zrealizować bezpieczną sprzedaż nieruchomości. Skup nieruchomości to dobry wybór, gdy sprzedający zmagają się z różnego rodzaju problemami natury prawnej lub gdy nieruchomość jest w złym stanie technicznym. Dla nas nie stanowi to przeszkody w szybkiej sprzedaży. 

Również, gdy tylko jeden z dwóch spadkobierców mieszkania, jest zainteresowany sprzedażą, skup nieruchomości to właściwe rozwiązanie. Ze Skup.io możesz przeprowadzić skuteczną sprzedaż udziałów w nieruchomości, lub sprzedaż udziałów w spadku

Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy udzielą wszelkich informacji i dokonają bezpłatnej wyceny nieruchomości!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Dwóch spadkobierców mieszkania – gdy jeden ze spadkobierców nie chce sprzedać

Jeżeli zdarzy się tak, że jeden z dwóch spadkobierców mieszkania, nie wyraża zgody na sprzedaż całej nieruchomości, istnieją dwa rozwiązania takiej sytuacji. Każdy ze współwłaścicieli może sprzedać swój udział w nieruchomości lub w spadku, bądź też należy przeprowadzić postępowanie sądowe o dział spadku. Takie postępowanie zakończy współwłasność majątku spadkowego.

Dwóch spadkobierców mieszkania – dział spadku

Dwóch spadkobierców mieszkania, może zdecydować się przeprowadzić postępowanie o dział spadku. Takie postępowanie dokonuje się po potwierdzeniu praw do spadku. Nie jest ono bezwzględnie konieczne, lecz gdy spadkobiercy toczą spory o wspólny majątek, lub też chcą przejąć konkretne składniki majątku na wyłączną własność, to należy zdecydować się na ten krok.

W przypadku dwóch spadkobierców mieszkania, podział spadku może stwarzać różnego rodzaju problemy. Może to obejmować różnice zdań co do wartości nieruchomości lub tego, w jaki sposób nieruchomość powinna zostać podzielona. Niejednokrotnie dochodzi do sporów i konfliktów między współwłaścicielami, a to wpływa na wydłużenie postępowania sądowego. 

O tym, co stanie się ze wspólną nieruchomością zadecyduje w postępowaniu sąd. Bierze on pod uwagę wiele czynników, a między innymi to, czy jeden ze spadkobierców, a może dwóch z nich, wyraża zgodę na przyznanie mu nieruchomości. Taki spadkobierca powinien dysponować odpowiednimi możliwościami spłaty udziałów przejętych od drugiego spadkobiercy. 

Przyznanie mieszkania na własność jednemu ze spadkobierców to nie jedyny sposób na podział nieruchomości w toku działu spadku. W pierwszej kolejności sąd preferuje podział fizyczny, jednakże może on być niemożliwy w przypadku mieszkania. Rozwiązaniem stosowanym przez sąd w ostateczności jest sprzedaż nieruchomości na aukcji komorniczej i podzielenie uzyskanej sumy między spadkobierców. 

Dwóch spadkobierców mieszkania – spadkobiercy nie mogą się dogadać

Sytuacja, w której dwóch spadkobierców dziedziczy wspólnie mieszkanie, może być bardzo uciążliwa. Często dochodzi do nieporozumień, a nawet kłótni na tle finansowym. To zaś prowadzi do wzajemnych napięć i pogorszenia relacji między spadkobiercami, którymi nierzadko są osoby z najbliższego otoczenia rodziny.

Warto pamiętać, że współwłasność wymaga zgody obydwu właścicieli na podejmowane działania dotyczące mieszkania. Jeżeli spadkobiercy nie mogą się dogadać, co do dokonania pewnych czynności, do sprawy można zaangażować sąd, który po przeanalizowaniu faktów może wyrazić zgodę na daną czynność. 

Bardzo często zdarza się, że konflikty spadkobierców rozwiązywane są przez sąd, czy to poprzez zniesienie współwłasności, czy też w inny sposób. To, jakie rozwiązanie będzie najlepsze, jest zależne od przedmiotu sporu. 

Najpierw zawsze warto spróbować polubownego rozwiązania – rozmów z drugim spadkobiercą lub mediacji. Takie rozwiązania nie narażają na zbyt duże koszty w porównaniu z postępowaniem sądowym. 

jeden-ze-spadkobiercow-korzysta-z-mieszkania

 

Dwóch spadkobierców mieszkania – jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania

Częstym problemem, z jakim mają do czynienia współwłaściciele nieruchomości, jest sytuacja gdy tylko jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania. Zdarza się, że jedna osoba przejmuje władzę nad całym mieszkaniem, zaś druga nie ma możliwości wstępu do nieruchomości, ani korzystania z niej w jakikolwiek sposób. Wobec tego współspadkobierca nieruchomości może czuć frustrację i brak kontroli nad własnym udziałem.

Oczywiście, spadkobiercy mogą ustalić między sobą, że jeden z nich zamieszka w nieruchomości przez pewien czas, a w zamian za to zobowiąże się do zapłaty wszelkich opłat lub remontu lokalu. Jednakże powinno być to kwestią zgodnych ustaleń, nie zaś samowolnych działań jednego spadkobiercy.

W takiej sytuacji spadkobierca ma kilka możliwości poradzenia sobie z taką sytuacją, najczęściej, jednak gdy spadkobiercy nie mogą się porozumieć, nie obędzie się bez ingerencji sądu. Spadkobierca może żądać udostępnienia mieszkania czy odpowiedniego odszkodowania finansowego. Może również złożyć wniosek o dział spadku, lub po prostu sprzedać udział w nieruchomości, gdy współwłasność jest na tyle problematyczna, że najlepszym rozwiązaniem staje się jej zakończenie. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Dwóch spadkobierców mieszkania – współwłaściciel nie dba o nieruchomość

Dwóch spadkobierców mieszkania, może powodować także odwrotny problem, gdy jeden z nich w ogóle nie interesuje się odziedziczoną nieruchomością.

Współwłaściciel, który nie przejmuje się stanem mieszkania, może nastręczać kłopotów drugiemu spadkobiercy. Brak kontaktu, brak zainteresowania nieruchomością, nieuczestniczenie w opłatach to obciążenie dla spadkobiercy. Konsekwencjami takiego stanu rzeczy może być zadłużenie i pogorszenie stanu nieruchomości, co wpływa na zmniejszenie wartości lokalu. Nierzadko, spadkobiercy decydują się ponosić koszty za niepłacącego współwłaściciela.

Również w obliczu takich problemów, spadkobierca ma możliwość np. wezwać spadkobiercę do zapłaty swojej części kosztów, żądać zniesienia współwłasności czy zrealizować sprzedaż udziałów w nieruchomości. 

Dwóch spadkobierców mieszkania – ważne porozumienie

W sytuacji, gdy jest dwóch spadkobierców mieszkania, bardzo ważne jest nawiązanie porozumienia w celu sprawnego zarządzania nieruchomością. Współwłaściciele, jak najwcześniej powinni spotkać się i omówić swoje prawa oraz obowiązki w ramach posiadanej nieruchomości.

Ważnym punktem takiego porozumienia powinno być ustalenie optymalnego sposobu wykorzystania mieszkania, szczególnie jeśli jedna ze stron preferuje wynajem, druga zaś wolałaby zamieszkać w nieruchomości lub ją sprzedać. Kolejną kwestią do ustalenia może być podział kosztów utrzymania mieszkania, takich jak rachunki czy remonty. 

Poznanie praw i obowiązków spadkobierców mieszkania, jak i określenie zgodnego planu na przyszłość wspólnej nieruchomości pozwoli uniknąć nieporozumień i sporów, a w efekcie uczestniczenia w postępowaniach sądowych. 

Postępowania sądowe mające na celu dział spadku nierzadko trwają wiele miesięcy lub lat. Są żmudne i często wymagają zaangażowania prawnika. Porozumienie między spadkobiercami jest bardzo ważne, bo nawet gdy strony zadecydują o zniesieniu współwłasności, mogą zrobić to w komfortowych warunkach, o wiele szybciej i mniejszym kosztem (u notariusza), gdy dojdą do zgodnej decyzji samodzielnie. 

Dwóch spadkobierców mieszkania – podsumowanie

Dwóch spadkobierców mieszkania, powinno współdziałać w kwestii podejmowanych czynności i zarządu nad nieruchomością. Ważne jest, aby znać prawa i obowiązki współwłaścicieli wynikające z Kodeksu cywilnego, dzięki czemu można uniknąć większości problemów w przyszłości.

Podział majątku spadkowego można przeprowadzić w każdym momencie poprzez złożenie wniosku do sądu. W postępowaniu sąd wybierze najlepszy sposób podziału nieruchomości, gdy spadkobiercy nie mogą się w tej kwestii zgodzić. 

Aby zrealizować sprzedaż odziedziczonego mieszkania, oboje spadkobiercy muszą jednogłośnie zgadzać się na taką transakcję. W innym przypadku pozostaje możliwość sprzedaży indywidualnych udziałów w nieruchomości lub przeprowadzenie działu spadku. 

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń