Mieszkanie komunalne a mieszkanie socjalne - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia12 kwietnia, 2022

Mieszkanie komunalne a mieszkanie socjalne

mieszkanie-komunalne-a-socjalne

Według Kodeksu cywilnego jednym z obowiązków gminy jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej mieszkańców. Dotyczy to szczególnie osób lub rodzin generujących niskie dochody. Wśród lokali, którymi dysponują jednostki samorządu terytorialnego, znajdują się mieszkania komunalne oraz mieszkania socjalne. Komu i na jakich warunkach, są przyznawane takie lokale? Czy taką nieruchomość można odziedziczyć? Odpowiadamy!

Dla kogo lokal komunalny?

Mieszkania komunalne przeznaczone są dla osób, które nie mają własnego mieszkania, mają stały dochód, który nie przekracza wysokości określonej w uchwale rady gminy i nie pozwala na nabycie własnej nieruchomości w oparciu o kredyt (brak zdolności kredytowej). Taka osoba, może starać się o przyznanie lokalu komunalnego. Gmina dysponuje ograniczoną ilością takich lokali, dlatego ustalone zostały pewne warunki, po spełnieniu których, najbardziej potrzebujące osoby otrzymają lokal mieszkalny. Bierze się pod uwagę między innymi, metraż dotychczas zajmowanej nieruchomości (liczba metrów kwadratowych przypadających na jedną osobę), oraz kryterium dochodowe (dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny). Odstępstwem od reguły są jednak osoby uzyskujące emeryturę, rentę, świadczenia emerytalne czy niepełnosprawni – w ich przypadku, dochód może nieznacznie wykraczać poza przyjęte kryterium. Istotną kwestią dotyczącą wynajmu lokali komunalnych jest fakt, że umowa najmu zawierana jest na czas nieokreślony (chyba że najemca ubiega się o umowę na czas określony).

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Dla kogo lokal socjalny?

Mieszkania socjalne powstały z myślą o osobach pozostających bez dochodów lub o najniższych dochodach, i nie posiadają tytułu prawnego do żadnej nieruchomości. Często są to osoby poddane eksmisji, którym gmina ma za zadanie znaleźć lokal mieszkalny, lub osoby dotychczas zamieszkujące w schroniskach dla bezdomnych. Również w ich wypadku, obowiązuje kryterium dochodowe ustalane przez radę miasta lub gminy. Co istotne, umowa najmu lokalu socjalnego zawsze zawierana jest na czas określony – rok czasu. Po tym czasie, gdy sytuacja materialna lokatora nie zmieni się, można taką umowę przedłużyć na kolejny rok.

Lokal socjalny a lokal komunalny – różnice

Oba, powyższe typy lokali mieszkalnych stanowią zasób mieszkaniowy każdej gminy, i po spełnieniu odpowiednich kryteriów, dana osoba może starać się o przydział właśnie jednego z nich. Mieszkanie socjalne a mieszkanie komunalne – czym się różnią? Różnią się nie tylko wspomnianymi kryteriami przydziału, ale również standardem. Podczas gdy mieszkania komunalne obrazują podobny poziom co mieszkania, które znajdziemy na wolnym rynku, mieszkania socjalne mogą charakteryzować się niższym standardem, np. wymagają remontu, łazienka lub kuchnia może znajdować się poza lokalem i być wspólna z innymi osobami. Ponadto czynsz w mieszkaniu socjalnym będzie niższy niż ten wynikający z najmu lokalu komunalnego.

Dziedziczenie i wykup mieszkania komunalnego a socjalnego

Nieruchomość socjalna i komunalna nie jest własnością lokatora wynajmującego, nie wchodzi zatem do masy spadkowej gdy najemca lokalu umrze. Aczkolwiek, spadkobiercy zmarłego, mogą “przejąć” na siebie umowę najmu takiego mieszkania, pod warunkiem złożenia wniosku i udowodnienia, że mieszkali z tą osobą w nieruchomości aż do jej śmierci. Pozytywna odpowiedź gminy i spełnienie wymaganych kryteriów, oznacza, że wnioskodawca wstępuje w rolę najemcy (przejmuje prawa i obowiązki).

Kwestia wykupu, również różni się w przypadku obu form najmu. Lokal socjalny nie podlega wykupowi, zaś komunalny może zostać wykupiony, gdy gmina wyrazi na to zgodę. Co ważne, najemca lokalu komunalnego posiada prawo pierwokupu tejże nieruchomości. Aby tego dokonać, należy wystosować odpowiedni wniosek oraz niezbędne dokumenty do urzędu gminy.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń