Stan prawny nieruchomości - kompendium wiedzy - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia4 kwietnia, 2022

Stan prawny nieruchomości – kompendium wiedzy

stan-prawny-nieruchomosci

Przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości na nowego nabywcę, kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na stan prawny nieruchomości. Dokumentem, jaki należy sprawdzić w pierwszej kolejności, jest księga wieczysta nieruchomości, jednak nie tylko w niej kupujący znajdzie cenne informacje. Sprawdź jak zweryfikować nieruchomość, aby transakcja sprzedaży była w pełni bezpieczna!

Czym jest stan prawny nieruchomości?

To oficjalny status nieruchomości, który wynika z treści wpisów oraz roszczeń zawartych w księdze wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. Umieszczenie w tym rejestrze danego prawa (np. własności), pozwala domniemywać, że prawo to jest zgodne ze stanem rzeczywistym, a wszelkie inne wykreślone prawa nie istnieją. Według rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych zaistniałe niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze, a rzeczywistym stanem prawnym, rozstrzygane są na korzyść właścicieli praw ujawnionych w rejestrze wieczystym. Innymi słowy, za decydujące uznaje się to, co znajdziemy w treści księgi.

Jak sprawdzić stan prawny mieszkania? Sprawdź księgę wieczystą

Aby poznać stan prawny nieruchomości, należy dobrze przyjrzeć się wpisom, umieszczonym w 4 działach księgi wieczystej danej nieruchomości.

  • dział I – “Oznaczenie nieruchomości” – obejmuje położenie oraz przeznaczenie nieruchomości,
  • dział II – “Własność” – informacje dotyczące właściciela/właścicieli oraz użytkowania wieczystego,
  • dział III – “Prawa, roszczenia, ograniczenia” – informacje mówiące o tym, czy dana nieruchomość jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi np. służebnością, dożywociem, użytkowaniem.
  • dział IV – “Hipoteka” – wpisy dotyczące hipotek

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Na co zwrócić szczególną uwagę? Zdarza się, że osoba która chce sprzedać nam lokal, nie jest jedynym właścicielem nieruchomości (mieszkania, działki, domu), a oprócz niej, w dziale dotyczącym własności, wpisani są pozostali współwłaściciele. Taka sytuacja, może znacznie utrudnić lub wręcz uniemożliwić nabycie całej nieruchomości. Ponadto należy zwrócić uwagę na każdy wpis dotyczący ograniczeń, roszczeń czy praw osób trzecich, a także postępowań upadłościowych, komorniczych, oraz hipotek. Niespłacona hipoteka, obciąża aktualnego właściciela nieruchomości. Służebność oraz dożywocie mogą uprawniać osobę trzecią do korzystania z nieruchomości, która planujemy nabyć. W praktyce zakup mieszkania, obciążonego prawami osób trzecich, bardzo często stanowi dla nowego właściciela utrudnienie. Niektóre, mogą zostać zniesione w toku ugody, a niektóre mogą zostać rozwiązane jedynie przez sąd, po spełnieniu odpowiednich przesłanek.

Do treści księgi wieczystej danej nieruchomości, ma dostęp każdy, kto dysponuje jej numerem. Analizy stanu prawnego nieruchomości, która nas interesuje, można dokonać z domu poprzez stronę internetową https://ekw.ms.gov.pl, lub udając się do Wydziału Ksiąg wieczystych, odpowiedniego Sądu rejonowego.

Brak księgi wieczystej nieruchomości – jak sprawdzić stan prawny?

W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, założenie księgi wieczystej nie jest obowiązkowe. W takiej sytuacji dowodem własności lokalu jest akt notarialny. Ponadto możemy poprosić sprzedającego o okazanie zaświadczenia ze spółdzielni, potwierdzającego przysługujące mu prawo.

Jak sprawdzić stan prawny gruntu?

W przypadku gruntów dokumentami, z którymi bezwzględnie warto się zapoznać, są:

  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – poznamy przeznaczenie działki,
  • zaświadczenie o rewitalizacji – potwierdzenie czy interesująca nas nieruchomość jest położona w strefie rewitalizacji,
  • zapisy w ewidencji gruntów i budynków – położenie, rodzaj oraz klasa gruntów.

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości – co to znaczy?

W obrocie nieruchomościami możemy spotkać się z wyrażeniem “nieuregulowany stan nieruchomości“. Co to oznacza? Przez to wyrażenie, rozumiemy nieruchomość, dla której przez brak księgi wieczystej, lub innych dokumentów, nie jest możliwe ustalenie praw własności. Taki stan rzeczy, może powstać na skutek nieprzeprowadzenia postępowania spadkowego, w wyniku czego nie ustalono praw własności do lokalu.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń