Prawo pierwokupu nieruchomości - czyli gwarancja pierwszeństwa zakupu - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia5 kwietnia, 2022

Prawo pierwokupu nieruchomości – czyli gwarancja pierwszeństwa zakupu

prawo-pierwokupu-nieruchomosci

Prawo pierwokupu, stanowi utrudnienie w przypadku chęci nabycia niektórych nieruchomości. Na czym polega? Kto jest uprawniony do skorzystania z tego prawa? A co ważniejsze, czy można sprzedać nieruchomość z pominięciem prawa pierwokupu? Sprawdź!

Na czym polega prawo pierwokupu?

Regulacje dotyczące tego uprawnienia znajdziemy w kodeksie cywilnym. W prostych słowach, prawo pierwokupu  oznacza, że określona osoba posiada pierwszeństwo do zakupu nieruchomości, w przypadku gdy obecny właściciel będzie chciał ją sprzedać. Dotyczy ono jedynie sprzedaży nieruchomości, nie obowiązuje w przypadku np. darowizny, zmiany. Prawo to jest również niezbywalne i niepodzielne, lecz dopuszczalne jest jego częściowe wykonanie – jeśli tak stanowią przepisy. Pierwokup może wynikać z przepisów prawa lub umowy.

Pierwokup ustawowy – komu przysługuje?

Ustawa o gospodarce nieruchomościami precyzuje prawo pierwokupu ustawowego. Według ustawy gmina jest uprawniona do pierwokupu podczas:

  • sprzedaży niezabudowanej nieruchomości nabytej przez sprzedającego od Skarbu Państwa, bądź jednostek samorządu terytorialnego,
  • sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej ,
  • sprzedaży prawa wieczystego użytkowania lub nieruchomości, która według planu miejscowego, położona jest na obszarze przeznaczonym na cele publiczne, lub nieruchomości z wydaną decyzją o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • sprzedaży nieruchomości, która znajduje się w rejestrze zabytków, lub prawa użytkowania wieczystego takiej nieruchomości,
  • sprzedaży nieruchomości leżących na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
  • sprzedaży nieruchomości leżących na obszarze rewitalizacji, jeśli przewiduje to uchwała.

Warto wiedzieć, że oprócz sytuacji wynikających z zapisów prawa, prawo pierwokupu nieruchomości, można zastrzec na rzecz zwykłej osoby lub przedsiębiorstwa. Przysługujące prawo, może zostać zawarte w treści wpisów księgi wieczystej.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jak skorzystać z prawa pierwokupu?

Właściciel nieruchomości obciążonej pierwokupem, w pierwszej kolejności, powinien podpisać warunkową umowę sprzedaży z potencjalnym nabywcą. W umowie tej znajdą się zapisy mówiące m.in. o cenie nieruchomości oraz informacja, że właściciel dokona przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę, pod warunkiem że uprawniona osoba trzecia nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu. Następnie, właściciel powinien zawiadomić uprawnionego o treści umowy sprzedaży, a ten zaś, ma miesiąc, aby ze swojego prawa skorzystać. Jeśli zdecyduje się na wykonanie prawa pierwokupu, musi złożyć oświadczenie zobowiązanemu – właścicielowi. W przypadku nieruchomości, oświadczenie to wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Nieruchomość jest nabywana za cenę i według warunków umowy sprzedaży zawartej z uprzednim, niedoszłym nabywcą.

W przypadku, gdy osoba uprawniona nie skorzysta z pierwokupu w określonym terminie, właściciel nieruchomości, może zawrzeć umowę przyrzeczoną – czyli bezwarunkową – z dotychczasowym kupującym.

Pominięcie prawa pierwokupu – skutki

Co się stanie, gdy właściciel nieruchomości nie poinformuje osoby upoważnionej do prawa pierwokupu? To działanie wywołuje różne skutki w zależności od tego, kto był uprawniony do pierwszeństwa zakupu danej nieruchomości. Jeśli prawo pierwokupu ustanowione zostało na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, współwłaścicielowi albo dzierżawcy – taka bezwarunkowa sprzedaż nieruchomości będzie skutkowała nieważnością umowy. Gdy prawo pierwokupu przysługuje innej osobie niż wymienione powyżej, umowa sprzedaży będzie ważna, jednak mający pierwszeństwo zakupu, może w takiej sytuacji ubiegać się o odszkodowanie.

Prawo pierwokupu a prawo odkupu nieruchomości

Na koniec warto dodać, że oprócz prawa pierwokupu, istnieje również instytucja odkupu nieruchomości, i są to dwie różne kwestie. Prawo odkupu to zastrzeżenie w umowie sprzedaży, dzięki któremu sprzedający nieruchomość, może ją odzyskać za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz zwrotem nakładów, w okresie nie dłuższym niż 5 lat. Aby to zrobić, uprawniony, składa obecnemu właścicielowi oświadczenie, że korzysta ze swojego prawa odkupu, a właściciel (ówczesny kupujący) nie może odmówić zwrotu nieruchomości. Prawo odkupu, w przeciwieństwie do prawa pierwokupu, może zostać wykonane w każdej chwili podczas 5-letniego okresu, podczas gdy z prawa pierwokupu można skorzystać tylko w sytuacji sprzedaży.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń