Sprzedaż nieruchomości, której właścicielem jest małoletni - jak to zrobić? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia4 listopada, 2021

Sprzedaż nieruchomości, której właścicielem jest małoletni – jak to zrobić?

sprzedaz-nieruchomosci-ktorej-wlascicielem-jest-nieletni

Sytuacja, w której małoletni staje się właścicielem całej nieruchomości, bądź udziału w nieruchomości nie jest rzadkością. Najczęściej jest to rezultatem otrzymania darowizny lub dziedziczenia majątku w spadku po zmarłym bliskim. Sprzedaż nieruchomości, której właścicielem jest małoletni jest legalna, jednak wymaga zaangażowania w sprawę sądu rodzinnego. Jak uzyskać zgodę sądu oraz jak wygląda proces sprzedaży takiej nieruchomości? Sprzedaż nieruchomości, której właścicielem jest małoletni – dowiedz się więcej.

Sprzedaż nieruchomości, której właścicielem jest małoletni to czynność wykraczająca poza zwykły zarząd mieniem

Małoletni właściciel nieruchomości jest posiadaczem zdolności prawnej, jednak zdolność do czynności prawnych nabywa z dniem ukończenia 18 urodzin. Oznacza to, że do dnia uzyskania pełnoletności, nie może on sam swobodnie zarządzać swoim majątkiem. Do tego czasu, majątkiem małoletniego (również nieruchomością) zarządzają jego opiekunowie prawni – najczęściej rodzice. Jednak również oni nie mają pełnej swobody w decydowaniu o losach nieruchomości małoletniego właściciela. Sprawują oni zwykły zarząd nad majątkiem, między innymi: utrzymują nieruchomość w należytym stanie, administrują, pobierają pożytki i dochody. Sprzedaż nieruchomości, której właścicielem jest małoletni wykracza poza zwykły zarząd majątkiem. 

Zgoda sądu na sprzedaż nieruchomości małoletniego

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
 

Czynności wykraczające poza zwykły zarząd majątkiem wymagają ingerencji odpowiedniego organu  – tak więc sprzedaż nieruchomości, której właścicielem jest małoletni, wymaga uzyskania zgody sądu rodzinnego. Wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości małoletniego, należy złożyć do odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka sądu. Wnioskodawcami mogą być oboje rodziców, lub jeden z nich, lecz w takim przypadku drugi rodzic staje się uczestnikiem postępowania. Wzór, takiego dokumentu uzyskamy między innymi w sądzie. Jakie informacje zawiera wniosek? Należy podać dane osobowe oraz adresowe, żądanie jakiego oczekujemy od sądu oraz jego uzasadnienie. Jeśli w trakcie składania wniosku, znany jest już kupujący, stosowne informacje, dotyczące również jego danych należy zawrzeć we wniosku. Opłata sądowa za złożenie wniosku wynosi 40 zł. 

Sprzedaż nieruchomości, której właścicielem jest małoletni, musi być spowodowana ochroną jego interesów majątkowych i dobrem np. sprzedaż ze względu na wysokie koszty utrzymania nieruchomości, sprzedaż i zabezpieczenie kapitału ze sprzedaży na specjalnym rachunku, który w przyszłości posłuży małoletniemu, trudna sytuacja finansowa rodziny, czy zakup większej nieruchomości. 

Sprzedaż nieruchomości, której właścicielem jest małoletni – jak wygląda postępowanie sądowe

W trakcie postępowania zadaniem sądu jest weryfikacja, czy czynność, jaką jest sprzedaż nieruchomości małoletniego, będzie dla niego korzystna. W związku z tym sąd przesłuchuje rodziców małoletniego właściciela nieruchomości, jak i samego małoletniego, na specjalnie wyznaczonej rozprawie. Sąd wysłucha małoletniego, jeśli jego stan zdrowia, rozwój umysłowy i stopień dojrzałości na to pozwalają.  Jeśli sąd uzna, że sprzedaż nieruchomości, której  właścicielem jest małoletni, jest zasadna, wydaje zgodę w formie postanowienia. Uprawomocnienie postanowienia, uprawnia do sprzedaży, a dokument należy zabrać ze sobą do notariusza. Reprezentantem małoletniego właściciela nieruchomości u notariusza jest jego przedstawiciel ustawowy, posiadający postanowienie sądu. Na podstawie postanowienia, notariusz sporządzi umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Sprzedaż nieruchomości, której właścicielem jest małoletni – oddalenie wniosku

Gdy sąd uzna, że sprzedaż nieruchomości, której właścicielem jest małoletni, krzywdzi jego interesy, może oddalić wniosek. W takim wypadku rodzicom lub opiekunom dziecka pozostaje możliwość wniesienia apelacji.

Sprzedaż nieruchomości, która należy do małoletniego – podsumowanie

Aby móc sprzedać nieruchomość, której właścicielem jest małoletni, rodzice lub opiekunowie muszą złożyć stosowny wniosek oraz wykazać przed sądem, że sprzedaż leży w interesie małoletniego właściciela. Oznacza to, że transakcja nie może wpłynąć negatywnie lub umniejszyć majątek dziecka. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń