Zerwanie notarialnej umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania - konsekwencje - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia11 października, 2021

Zerwanie notarialnej umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania – konsekwencje

zerwanie-umowy-notarialnej-konsekwencje

Zdarza się, że z różnych przyczyn, sprzedający nieruchomość zdecyduje się na zerwanie notarialnej umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy sprzedający znajdzie innego nabywcę, który jest w stanie zaoferować mu większą cenę sprzedaży. Czy w ogóle możliwe jest zerwanie notarialnej przedwstępnej umowy sprzedaży mieszkania? Jeśli tak, jakie konsekwencje pociąga za sobą taka czynność? Dowiedz się więcej o rozwiązaniu umowy przedwstępnej sporządzonej w formie aktu notarialnego. 

Zerwanie umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania – zadatek a zaliczka

Przedwstępna umowa sprzedaży mieszkania, co to jest? Poprzez podpisanie takiej umowy, strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej, czyli finalnej umowy przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę. Taka umowa chroni interesy obu stron i zabezpiecza finalizację transakcji. Umowa przedwstępna może zostać zawarta w formie umowy cywilnoprawnej lub umowy notarialnej, i najczęściej zabezpieczona jest zadatkiem lub zaliczką. Zerwanie umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania pociąga za sobą różne konsekwencje w zależności od tego czy nabywca przekazał sprzedającemu zaliczkę, czy zadatek. Gdy nastąpiło rozwiązanie przedwstępnej notarialnej umowy sprzedaży, zaliczka wraca do osoby, która ją wpłaciła, czyli do kupującego. Zaś, gdy nastąpiło rozwiązanie przedwstępnej notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości zabezpieczonej zadatkiem, sprawy mają się zupełnie inaczej. Gdy zawini sprzedający, jest on zobowiązany zwrócić podwójną wartość zadatku na ręce niedoszłego kupującego. Jeśli zerwaniu umowy winny jest nabywca, kwota zadatku zostaje u właściciela mieszkania

Zerwanie notarialnej umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania a zerwanie umowy cywilnoprawnej

Warto podkreślić, że więcej konsekwencji prawnych wynika z zerwania notarialnej umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Oczywiście, obie formy umowy są dopuszczalne, jednak gdy podpisanie umowy następuje pod okiem urzędnika, jakim jest notariusz, strony mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Zerwanie umowy cywilnoprawnej, nie wiąże żadnych innych konsekwencji oprócz tych, związanych z przekazaniem zadatku lub zaliczki. Rozwiązanie umowy przedwstępnej cywilnoprawnej może nastąpić za porozumieniem stron lub jednostronnie. W sytuacji gdy w grę wchodzi zerwanie przedwstępnej notarialnej umowy sprzedaży mieszkania, warto dowiedzieć się o więcej o skutkach takiej czynności. W takim wypadku, oprócz roszczeń z tytułu zwrotu zadatku lub zaliczki, strony umowy mogą żądać zawarcia umowy przyrzeczonej na drodze sądowej. Daje to możliwość “przymuszenia” drugiej strony do zawarcia umowy finalnej, a do sprzedaży dojdzie na warunkach wyszczególnionych w umowie przedwstępnej. Ponadto strony mają możliwość uzyskania odszkodowania za zerwanie umowy przedwstępnej.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Rozwiązanie notarialnej umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania za porozumieniem stron

Zerwanie notarialnej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości za porozumieniem stron, nie powoduje żadnych konsekwencji. Jeśli podpisaliśmy przedwstępną umowę w formie aktu notarialnego, warto próbować polubownego rozwiązania z drugą stroną umowy. Czasem wystarczy szczera rozmowa, aby uniknąć przykrych konsekwencji rozwiązania notarialnej umowy przedwstępnej sprzedaży mieszkania w sądzie. Warto podkreślić, że podpisanie takiej umowy w formie aktu notarialnego bardzo dobrze zabezpiecza obie strony umowy, jednak należy dobrze przemyśleć zawarcie takiej transakcji.

Odszkodowanie za zerwanie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego

Strona pokrzywdzona w wyniku zerwania przedwstępnej notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, ma prawo dochodzić kompensaty. Odszkodowanie za zerwanie umowy przedwstępnej, strona może uzyskać w wyniku prawomocnego wyroku zasądzającego odszkodowanie, a także może je uzyskać gdy strona rozwiązująca umowę, zgodzi się dobrowolnie takie odszkodowanie przekazać. Bardzo ważny jest fakt, że gdy strona pokrzywdzona przyjmie odszkodowanie za zerwanie umowy przedwstępnej, nie może już dochodzić żądań o zawarcie umowy przyrzeczonej przed sądem. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń