Darowizna ze służebnością mieszkania - ważne informacje, zniesienie służebności, sprzedaż - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia20 maja, 2024

Darowizna ze służebnością mieszkania – ważne informacje, zniesienie służebności, sprzedaż

darowizna-ze-sluzebnoscia-mieszkania-wazne-informacje-zniesienie-sluzebnosci-sprzedaz

Darowizna ze służebnością to jeden z często wykorzystywanych sposobów przekazania cennych składników majątku między członkami bliskiej rodziny. W poniższym tekście znajdziesz przydatne informacje z punktu widzenia właściciela mieszkania ze służebnością jak i służebnika.

Co oznacza służebność i jakie prawa ma służebnik? Kiedy służebność wygasa i jak ją znieść? Jak wygląda sprzedaż mieszkania ze służebnością i w jaki sposób można sprawnie pozbyć się nieruchomości, gdy stanowi ona zbyt duże obciążenie?

Sprawdź, co warto wiedzieć o darowiźnie mieszkania ze służebnością!

Darowizna ze służebnością mieszkania – co oznacza służebność w akcie notarialnym

Darowizna ze służebnością mieszkania to forma przekazania nieruchomości, dzięki której osoba przekazująca nieruchomość (darczyńca) może zapewnić sobie lub innej osobie możliwość korzystania z przekazywanej nieruchomości. Zakres tak ustanowionej służebności może być bardzo różny, a wszelkie ustalenia związane ze służebnością powinny przybrać formę aktu notarialnego.

Służebność mieszkania to rodzaj służebności osobistej. Akt notarialny zawierający darowiznę ze służebnością mieszkania precyzuje dokładnie zakres oraz warunki korzystania z tych praw. Jest to istotne, aby uniknąć nieporozumień między stronami oraz ewentualnych sporów w przyszłości.

Służebność może polegać na tym, że służebnik będzie miał prawo korzystać z całej nieruchomości lub tylko jej części np. piętra domu, lub określonego pokoju oraz niezbędnych pomieszczeń takich jak kuchnia, łazienka, przedpokój. Służebność może być nieodpłatna, co oznacza, że służebnik będzie zwolniony z zapłaty czynszu za korzystanie z nieruchomości, powinien jednak regulować opłaty eksploatacyjne za zużyty prąd, gaz, wodę itp. 

Co więcej, służebność może zostać ustanowiona dożywotnio, czyli do końca życia służebnika, lub tylko na określony czas. 

Innym ważnym aspektem, o którym należy wiedzieć, jest fakt, że służebnik ma prawo przyjąć do mieszkania, z którego korzysta: małżonka, małoletnie dzieci oraz inne osoby potrzebne do prowadzenia gospodarstwa lub takie, które służebnik utrzymuje. Warto jednak wiedzieć, że służebność nie jest dziedziczna, zatem nie przejdzie na spadkobierców służebnika. Nie można jej również w żaden sposób przekazać innej osobie.

Dzięki dokładnemu opisaniu warunków służebności w akcie notarialnym, zarówno darczyńca jak i służebnik mogą mieć pewność co do swoich uprawnień oraz warunków korzystania z nieruchomości objętej darowizną. 

Darowizna ze służebnością mieszkania – służebność a umowa dożywocia

Darowizna ze służebnością mieszkania jest czym innym niż umowa dożywocia, choć oba pojęcia często są ze sobą mylone.

Służebność mieszkania uprawnia określoną osobę, do korzystania z nieruchomości lub części nieruchomości przez pewien oznaczony czas, lub do śmierci służebnika. W ten sposób służebnik ma zapewniony dach nad głową, podczas gdy właścicielem nieruchomości jest inna osoba. 

Umowa dożywocia, także zapewnia dach nad głową, bo nabywca nieruchomości powinien zapewnić dożywotnikowi mieszkanie, a właściwie przyjąć zbywcę jako domownika. Jednakże najważniejszą różnicę między służebnością a umową dożywocia stanowi to, że nabywca nieruchomości obciążonej umową dożywocia zobowiązuje się ponadto do dożywotniego utrzymania zbywcy, a więc oprócz mieszkania musi zapewnić również: wyżywienie, ubranie, światło, opał, pomoc i pielęgnację w chorobie, a po śmierci dożywotnika wyprawić mu pogrzeb.

Między służebnością a umową dożywocia istnieje więc diametralna różnica. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Darowizna ze służebnością mieszkania – darowizna ze służebnością mieszkania a zachowek

Darowizna ze służebnością może być więc doskonałym sposobem na przekazanie nieruchomości między rodzicem a dzieckiem. W praktyce bardzo często zawierane są umowy notarialne, w których rodzic przekazuje dziecku nieruchomość, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do dożywotniego korzystania z niej.

W przypadku darowizny mieszkania ze służebnością warto wspomnieć o temacie, jakim jest zachowek. Zachowek przysługuje małżonkowi, zstępnym lub rodzicom spadkodawcy, którzy zostali pominięci w testamencie lub otrzymali mniej niż gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego. Zachowek jest pewną rekompensatą pieniężną dla poszkodowanych spadkobierców, należących do grona najbliższej rodziny.

Zachowek może należeć się także od darowizny nieruchomości, dokonanej za życia spadkodawcy. Obciążenie nieruchomości służebnością spowoduje jednak zmniejszenie wartości nieruchomości, a co za tym idzie, zmniejszy ewentualną wartość zachowku. Zobowiązanym do wypłaty zachowku będzie osoba obdarowana.

Darowizna ze służebnością mieszkania – kiedy wygasa służebność i zniesienie służebności

Darowizna ze służebnością uprawnia osobę, której przysługuje służebność do korzystania z nieruchomości na określonych zasadach. Służebnik może korzystać z nieruchomości nawet do swojej śmierci. Relacje między właścicielem mieszkania ze służebnością a służebnikiem układają się bardzo różnie. Z biegiem lat, dochodzi czasami do konfliktów, a wtedy warto wiedzieć kiedy służebność wygasa i jakie są możliwości jej zniesienia. 

  • Służebność wygaśnie najpóźniej z momentem śmierci służebnika.  
  • Jeżeli służebnik nie korzysta ze swojego prawa przez co najmniej 10 lat (nie mieszka i nie korzysta z nieruchomości) służebność również wygasa.
  • Służebność ustanowiona na czas określony wygaśnie z końcem ustalonego terminu.
  • Służebnik może zrzec się przysługujących mu praw dobrowolnie u notariusza. 

Po wygaśnięciu służebności, właściciel nieruchomości powinien podjąć odpowiednie czynności w celu wykreślenia zapisu służebności z treści księgi wieczystej nieruchomości.

Czasami zdarza się, że między służebnikiem a właścicielem nieruchomości dochodzi do konfliktów. Jeżeli służebnik dopuszcza się rażących uchybień, wykonując przysługujące mu prawo, np. zakłóca spokój współmieszkańców czy sąsiadów, właściciel nieruchomości może zwrócić się do sądu z żądaniem zamiany służebności na rentę. Mowa tu o poważnych, powtarzających się u służebnika zachowaniach.

W sądzie należy udowodnić służebnikowi jego rażące zachowanie, i to sąd ustanowi wysokość renty.

Darowizna ze służebnością może być dla osoby obdarowanej zarówno korzystna jak i kłopotliwa. Pozbycie się problematycznej służebności z punktu widzenia właściciela nieruchomości, nie jest prostym zadaniem, o czym warto pamiętać.

sprzedaz-mieszkania-ze-sluzebnoscia

Darowizna ze służebnością mieszkania – śmierć służebnika a śmierć właściciela mieszkania ze służebnością

Warto wiedzieć o konsekwencjach wynikających ze śmierci służebnika jak również osoby obdarowanej, czyli właściciela nieruchomości ze służebnością. 

Jak zostało wspomniane, śmierć służebnika spowoduje wygaśnięcie służebności. Właściciel nieruchomości może w takim przypadku podjąć działania dążące do wykreślenia służebności z księgi wieczystej

W przypadku śmierci osoby obdarowanej darowizną ze służebnością (właściciela mieszkania) służebność nie wygaśnie. W takiej sytuacji właścicielami mieszkania ze służebnością stają się spadkobiercy zmarłego właściciela. Służebność jest kontynuowana wedle umowy, tak jak było to dotychczas, zmienia się jedynie właściciel nieruchomości.

Spadkobiercy, którzy nabyli spadek, powinni respektować prawa przysługujące służebnikowi, i to, że może on korzystać z nieruchomości we wskazanym zakresie. Dziedziczenie nieruchomości ze służebnością może być jednak problematyczne dla nowych nabywców. W takiej sytuacji warto wiedzieć, że właściciel mieszkania ze służebnością, może dokonać jego sprzedaży.

Darowizna ze służebnością mieszkania – sprzedaż mieszkania ze służebnością

Darowizna ze służebnością mieszkania może podlegać sprzedaży. Ciążąca na nieruchomości służebność, może być problematyczna dla właściciela nieruchomości lub jego spadkobierców. Osoba obdarowana mieszkaniem ze służebnością najczęściej zdaje sobie sprawę z konsekwencji takiej darowizny oraz tego, z czym wiąże się służebność natomiast niewykluczone, że z biegiem lat relacje między służebnikiem a właścicielem mieszkania zmienią się.

Właściciel nieruchomości nie ma łatwej drogi w pozbyciu się służebności, toteż rozwiązaniem może okazać się po prostu sprzedaż mieszkania ze służebnością.

W przypadku sprzedaży takiego mieszkania nowy nabywca musi poznać i respektować warunki zawarte w akcie notarialnym dotyczącym służebności. Jest to bardzo ważne, bo mimo sprzedaży nieruchomości służebnik zachowuje swoje prawa. Sprzedaż w żaden sposób nie powinna wpływać na prawo służebności. Służebnik kontynuuje wykonywanie swoich praw jak dotychczas.

Ważne! Służebnik nie decyduje o sprzedaży i nie może nie zgodzić się na sprzedaż! O transakcji decyduje tylko i wyłącznie właściciel nieruchomości. Mimo ewentualnych sprzeciwów służebnika nie ma on wpływu na dojście transakcji do skutku. Właściwie służebnik nie musi wiedzieć o zmianie właściciela.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż mieszkania ze służebnością niesie ze sobą pewne utrudnienia. Otóż ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości może nie spowodować, że szybko znajdziemy nowego nabywcę. Prywatni nabywcy, najczęściej chcą zakupić nieruchomość, aby samodzielnie z niej korzystać i w niej mieszkać, prawdopodobnie nie zainteresują się więc nieruchomością, z której ma prawo korzystać inna obca osoba. Właściwym rozwiązaniem, które zagwarantuje sprawną i bezpieczną sprzedaż jest w takim wypadku Skup nieruchomości ze służebnością.

Po drugie, jako właściciel mieszkania ze służebnością warto zdawać sobie sprawę, że sprzedaż mieszkania z takim obciążeniem będzie wiązała się z niższą ceną sprzedaży. 

Darowizna ze służebnością mieszkania – właściwe rozwiązanie wobec problemów ze służebnością

Sprzedaż nieruchomości jest względnie łatwym sposobem, na to, aby pozbyć się różnorodnych problemów związanych ze służebnością. Decydując się na transakcję warto postawić na skup nieruchomości wyspecjalizowany w transakcjach dotyczących nieruchomości obciążonych służebnością. Dzięki temu zapewnimy sobie pomoc specjalistów nieruchomości i prawa oraz bezpieczną i szybką sprzedaż. Jak to działa?

Skup nieruchomości ze służebnością Skup.io to zespół ekspertów, którzy rozwiązują problemy właścicieli poprzez umożliwienie im bezpiecznej prawnie i szybkiej sprzedaży nieruchomości. Nieruchomości są odkupowane bezpośrednio przez Skup, za gotówkę, co skraca czas sprzedaży do niezbędnego minimum.

Właściciel nieruchomości może liczyć na bezpłatną wycenę nieruchomości oraz wszechstronną pomoc podczas realizacji transakcji. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem transakcji również są po stronie Skup.io. 

Darowizna ze służebnością mieszkania podlega sprzedaży. Chciałbyś dowiedzieć się więcej o sprzedaży mieszkania ze służebnością lub wycenić swoją nieruchomość? Porozmawiaj z konsultantami Skup.io, którzy chętnie udzielą niezbędnych informacji!

Darowizna ze służebnością mieszkania – podsumowanie

Darowizna ze służebnością mieszkania to rozwiązanie wykorzystywane często między członkami bliskiej rodziny w celu przekazania cennej nieruchomości, jednocześnie zapewniając sobie (lub wybranej osobie) prawo do korzystania z niej. 

Służebność wymaga dokładnego zrozumienia praw i obowiązków obu stron – służebnika i nowego właściciela nieruchomości. Zakres służebności oraz jej warunki mogą być kształtowane według potrzeb i wymagają formy notarialnej. 

W pewnych przypadkach służebność może zostać zamieniona na dożywotnią rentę, a jej wygaśnięcie nastąpi w przypadku: śmierci służebnika, upływu terminu czasu określonego w umowie, niewykonywania prawa przez służebnika przez co najmniej 10 lat lub gdy służebnik dobrowolnie zrezygnuje ze służebności u notariusza.

Mieszkanie ze służebnością można sprzedać. Nowy właściciel nieruchomości ma wolną rękę co do przeprowadzenia transakcji. Służebnik nie decyduje o sprzedaży i nie ma na nią żadnego wpływu, lecz nawet po sprzedaży nieruchomości jego prawo nie wygasa i jest kontynuowane zgodnie z wcześniej zawartą umową. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń