Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza - czy warto? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia17 maja, 2024

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – czy warto?

przyjecie-spadku-z-dobrodziejstwem-inwentarza-czy-warto

Spadkobierca może zadecydować o dalszych losach dziedziczonego majątku na trzy sposoby. Jednym z nich jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Co oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Jak wobec takiego przyjęcia spadku wygląda odpowiedzialność za długi spadkowe? Czy warto decydować się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Sprawdzamy!

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – co może zrobić spadkobierca, który dziedziczy spadek 

Śmierć bliskiej osoby to trudny emocjonalnie czas, który dodatkowo wymaga od spadkobierców podjęcia ważnych decyzji dotyczących dysponowania majątkiem pozostawionym przez zmarłego. Każdy spadkobierca, ma do wyboru trzy drogi – przyjęcie spadku wprost, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenie spadku. Każda z tych dróg wiąże się z pewnymi konsekwencjami dla spadkobiercy. 

Przyjęcie spadku wprost cechuje się tym, że spadkobierca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za długi pozostawione w spadku przez spadkodawcę. Za długi te, spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem. Jeżeli wysokość długu przewyższa wartość dziedziczonych aktywów, to może okazać się, że spadkobierca będzie jeszcze musiał dołożyć do spłaty.

Inną opcją jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Takie przyjęcie spadku charakteryzuje się tym, że odpowiedzialność za ewentualne długi spadkodawcy jest ograniczona do wartości aktywów odziedziczonych przez spadkobiercę. W sytuacji, gdy długi przewyższają wartość spadku, spadkobierca będzie musiał spłacić maksymalnie tyle, ile wyniesie wartość dóbr uzyskanych przez niego w spadku. W teorii opcja ta chroni spadkobiercę przed długami spadkodawcy.

Ostatnią z możliwości jest odrzucenie spadku przez spadkobiercę. Odrzucenie spadku spowoduje, że w ogóle nie zostaniemy obciążeni żadnymi długami spadkodawcy, natomiast nie odziedziczymy również żadnych aktywów. Spadkobierca będzie traktowany, tak, jak gdyby nie dożył momentu otwarcia spadku. Odrzucenie spadku spowoduje również, że do dziedziczenia zostaną powołane dzieci spadkobiercy, lub następne osoby według kolejności dziedziczenia wskazanej w przepisach.

Wybór między powyższymi opcjami powinien być dokładnie przemyślany, uwzględniając wszystkie aspekty finansowe i prawne dziedziczenia. To strategiczna decyzja, która może mieć istotny wpływ na przyszłą sytuację osoby dziedziczącej.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – co oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to jedna z opcji, jaką może wybrać spadkobierca w momencie dziedziczenia majątku po zmarłym. Warto wiedzieć, że o ile przyjęcie spadku wprost lub odrzucenie spadku wymaga złożenia oświadczenia spadkobiercy w sądzie, lub u notariusza w terminie maksymalnie 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się on o tytule powołania do spadku, o tyle przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie wymaga składania żadnego oświadczenia.

Jeżeli spadkobierca nie złoży żadnego innego oświadczenia w powyższym terminie 6 miesięcy, to wedle aktualnych przepisów, automatycznie przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, spadkobierca może oczywiście złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza szybciej, przed upływem 6 miesięcy, jednak wtedy, takie działanie wymaga osobistego stawiennictwa w sądzie lub u notariusza.

Jak wiemy, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza w pewnym stopniu chroni spadkobiercę przed długami spadkodawcy. Przeanalizujmy to na przykładzie.

Przykład 1. Pan Jan odziedziczył po ojcu majątek wart 20 000 zł, jednak w skład spadku wchodziły również długi, których łączna wartość wynosiła 50 000 zł. Jeżeli Pan Jan zdecyduje się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to wierzyciele spadkodawcy będą mogli żądać od niego, spłaty jedynie do wysokości 20 000 zł. 

Przykład 2. Pan Dawid odziedziczył po matce nieruchomość, której wartość wynosi 150 000 zł, jak również długi w wysokości 25 000 zł. W takim przypadku wierzyciele spadkodawcy będą mogli dochodzić od Pana Dawida spłaty pełnej wysokości długu, czyli 25 000 zł.

Co istotne, w pewnych przypadkach przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza może nie ochronić spadkobiercy przed pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe. Będzie tak, gdy spadkobierca, składając wykaz inwentarza lub podając informacje do spisu inwentarza (w którym powinno się ujawnić cały majątek spadkodawcy oraz długi) zatai pewne przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku, lub wykaże długi, które w rzeczywistości nie istnieją. Jeżeli spadkobierca dopuści się powyższych działań, mimo przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza może zostać pociągnięty do spłaty pełnej kwoty długu, jak w przypadku przyjęcia spadku wprost.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza może być dobrą opcją dla osób obawiających się zadłużenia w odziedziczonym mieniu. To rozwiązanie minimalizuje ryzyko negatywnych skutków dziedziczenia.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – gdy w spadku są długi

Jakie długi możemy odziedziczyć w spadku? Długi spadkowe to między innymi koszty pogrzebu spadkodawcy czy pożyczki i kredyty, których nie spłacił spadkodawca. Po śmierci spadkodawcy, jego wierzyciele mogą odezwać się do spadkobiercy i żądać spłaty zobowiązań. 

Właśnie dlatego, dziedzicząc spadek po bliskich osobach, warto zweryfikować co wchodzi w skład majątku spadkowego, a jeżeli wiemy, że spadkodawca na pewno zostawił po sobie niespłacone zobowiązania, warto szczególnie uważnie i roztropnie podejść do kwestii przyjęcia spadku.

Bardzo ważne jest również to, że w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, wysokość długu jest co prawda ograniczona do wysokości wartości odziedziczonego majątku, natomiast wierzyciel może dochodzić spłaty z całego majątku spadkobiercy! Również z tych składników jego majątku, które posiadał już wcześniej, zanim otrzymał spadek.

Dla niektórych osób obecność długów w spadku może być aspektem całkowicie wykluczającym przyjęcie spadku, bez względu na wysokość pozostawionych zobowiązań. Dziedziczenie długów może być problematyczne i wiązać się z dodatkowymi formalnościami i kontaktem z wierzycielami. Odrzucenie spadku może w takiej sytuacji uchronić spadkobiercę przed takimi uciążliwościami.

Z drugiej strony, przyjęcie spadku z długami, wciąż może być dla spadkobiercy opłacalne, jeżeli wartość aktywów przewyższa wartość zadłużenia. Po spłacie zobowiązań spadkobierca wciąż może pozostawić dla siebie, chociaż część majątku jego bliskich. 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza daje więc spadkobiercy pewną ochronę, natomiast decyzja dotycząca przyjęcia spadku, zwłaszcza gdy w grę wchodzą długi, zawsze powinna być przemyślana i poparta analizą swoich finansów jak i należytą weryfikacją wysokości długu osoby zmarłej

czy-warto-przyjac-spadek-z-dobrodziejstwem-inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – czy warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – czy warto? Takie pytanie często pada od spadkobierców, którzy obawiają się długów spadkodawcy. W teorii jest to dobre rozwiązanie dla osób, które nie znają sytuacji finansowej zmarłego. Decyzja o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza ma swoje konsekwencje i zawsze wymaga rozważnej analizy sytuacji.

Wybór tej opcji, pozwala uniknąć odpowiedzialności za długi spadkowe ponad wartość majątku, jaki odziedziczyliśmy, natomiast przejęcie długów wciąż może sprawiać pewne trudności. Po pierwsze i najważniejsze, wierzyciel może dochodzić spłaty z całego majątku spadkobiercy, nie tylko tych składników, jakie spadkobierca odziedziczył po bliskim krewnym.

Jeżeli odziedziczone mienie należy do kategorii tych “trudno sprzedawalnych”, wierzyciel może wyegzekwować spłatę z innych składników majątku spadkobiercy. Spłata długów spadkodawcy może więc sprawić pewne problemy spadkobiercy.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza i co dalej?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie oznacza końca formalności spadkowych, jest właściwie ich początkiem. Spadkobierca po przyjęciu spadku musi bowiem potwierdzić swoje prawa u notariusza lub w sądzie, aby móc swobodnie rozporządzać odziedziczonym majątkiem.

Potwierdzenie praw do spadku pozwoli spadkobiercy wypłacić środki z konta bankowego spadkodawcy, czy też umożliwi przepisanie odziedziczonej nieruchomości na spadkobiercę (aktualizację danych w księdze wieczystej nieruchomości), po czym będzie on mógł nią rozporządzać np. sprzedać.

Potwierdzenie praw do majątku po zmarłej osobie, można przeprowadzić w sądzie, który wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, lub u notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Posiadając jeden z wymienionych dokumentów, można będzie swobodnie dysponować odziedziczonym majątkiem.

Powyższe dokumenty wyszczególniają dane osób, które odziedziczyły majątek po zmarłym i wskazują, jaki udział spadkowy posiada każdy z nich. Następnie spadkobiercy mogą podzielić odziedziczony spadek u notariusza lub w sądzie. Dział spadku polega na rozdzieleniu majątku pozostawionego przez zmarłego pomiędzy osoby uprawnione do dziedziczenia.

W zależności od postaw spadkobierców wszystkich powyższych czynności można dokonać sprawnie u notariusza. Jeżeli spadkobiercy nie potrafią się dogadać, lub wręcz toczą spory o pozostawiony przez spadkodawcę majątek, to pozostaje jedynie procedura sądowa, która niekiedy bywa długotrwała i bardzo angażująca. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – sprzedaż udziałów w spadku/odziedziczonej nieruchomości

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a następnie potwierdzenie praw do spadku pozwala spadkobiercy dysponować wedle uznania odziedziczonym mieniem. Spadkobierca może np. sprzedać udział w spadku lub sprzedać udział w nieruchomości odziedziczonej w spadku. 

Taka sprzedaż może okazać się bardzo korzystna i w praktyce spadkobiercy często dokonują sprzedaży odziedziczonych dóbr – szczególnie gdy spadkobierca nie chce/nie może zatrzymać spadku w swoim majątku, lub gdy jego utrzymanie stanowi problem.

Problemem mogą okazać się również długi pozostawione przez spadkodawcę, w takim przypadku spieniężenie majątku spadkowego może pomóc w spłacie zobowiązań. Często sprzedaż swojej części spadku może także uchronić spadkobiercę przed sporami o spadek i postępowaniami w sądzie.

Jak sprzedać swoją część spadku lub udział w nieruchomości odziedziczonej w spadku?

Warto poznać usługi Skup.io, marki, która pomaga w sprzedaży nieruchomości i udziałów w nieruchomości odziedziczonych w spadku jak i części spadku. 

Skup.io nabywa nieruchomości i spadki, które zawierają nieruchomości bezpośrednio, oferując szybką transakcję sprzedaży oraz wypłatę środków od ręki. To najszybszy sposób, aby pozbyć się niechcianego dziedzictwa jak i rozwiązanie różnorodnych problemów, które mogą spotkać osoby dziedziczące.

Wystarczy kontakt z firmą Skup.io, aby poznać wszystkie szczegóły dotyczące ekspresowej transakcji. Następnie firma przeprowadzi szybką wycenę nieruchomości lub udziałów i zaoferuje sprawiedliwą cenę. Po akceptacji oferty przez spadkobiercę transakcja zostanie szybko przeprowadzona, a środki finansowe zostaną przekazane na konto sprzedającego.

Korzyści ze sprzedaży udziałów w spadku/odziedziczonej nieruchomości do Skup.io:

  • Najszybsza transakcja sprzedaży na rynku.
  • Wypłata gotówki od ręki. Transakcja może zostać sfinalizowana nawet w kilka dni jeżeli sprzedający dysponuje niezbędnymi dokumentami.
  • Brak prowizji. Pomoc specjalistów w Skup.io jest bezpłatna, a wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem transakcji zawsze płaci skup.
  • Bezpieczeństwo prawne. Firma Skup.io posiada odpowiednie zaplecze prawne, co daje pewność, że transakcja zawsze jest dla sprzedającego bezpieczna i zgodna z prawem

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza daje spadkobiercy swobodę dysponowania nabytym mieniem. Jeśli z jakiegoś powodu spadkobierca chce lub musi sprzedać swoją część spadku, lub udział w nieruchomości odziedziczonej w spadku, warto skorzystać z usług firmy Skup.io, która zapewni szybką i bezpieczną transakcję.

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej wyceny już dziś!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – podsumowanie

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza może być korzystne dla spadkobiercy, który obawia się o długi pozostawione przez spadkodawcę. Dzięki temu rozwiązaniu spadkobierca może ograniczyć odpowiedzialność za długi spadkowe do wartości majątku, jaki odziedziczył.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza następuje automatycznie, gdy minie 6 miesięcy od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku, i gdy w tym czasie nie złożył żadnego innego oświadczenia dotyczącego spadku.

Decyzja o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza zawsze wymaga dokładnego przemyślenia i zapoznania się ze stanem spadku. Istotne jest ustalenie wysokości ewentualnych zobowiązań finansowych pozostawionych przez zmarłego. Jeżeli ich wysokość znacznie przewyższa wartość dziedziczonych dóbr, być może lepszym rozwiązaniem byłoby odrzucenie spadku.

Po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca może formalnie potwierdzić swoje prawa jako dziedzica, aby móc dowolnie dysponować odziedziczonymi dobrami. Jeżeli spadkobierców jest kilku, mogą również dokonać działu spadku, aby zlikwidować współwłasność powstałą przez spadkobranie. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń