Służebność mieszkania a śmierć właściciela lub służebnika - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia11 stycznia, 2024

Służebność mieszkania a śmierć właściciela lub służebnika

sluzebnosc-mieszkania-a-smierc-wlascicila-lub-sluzebnika

Służebność pozwala właścicielowi na przeniesienie własności nieruchomości na inną osobę, jednocześnie zapewniając sobie możliwość korzystania z nieruchomości lub jej części.

W tym artykule przeanalizujemy temat: Służebność mieszkania a śmierć właściciela. Co dzieje się ze służebnością po śmierci właściciela nieruchomości? Kto dziedziczy nieruchomość obciążoną służebnością? Czy sama służebność może być dziedziczona? Jak pozbyć się służebności ustanowionej na rzecz osoby trzeciej?

Jeżeli interesuje Cię sprzedaż mieszkania ze służebnością, możemy Ci pomóc! Skontaktuj się z nami i porozmawiaj o sprzedaży z kompetentnym doradcą już dziś. 

Służebność mieszkania a śmierć właściciela – czym jest służebność

Służebność mieszkania to rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego, które daje wskazanej osobie uprawnienie do korzystania z nieruchomości, lub wyznaczonej jej części w określonym umownie zakresie. Aby ustanowić służebność, właściciel nieruchomości powinien zawrzeć umowę ze służebnikiem, a następnie stawić się w kancelarii notarialnej celem ustanowienia prawa rzeczowego na nieruchomości.

Prawo służebności zostanie wpisane do księgi wieczystej nieruchomości. Informacje o tym, komu przysługuje służebność, znajdziemy w dziale III księgi wieczystej. 

Może cię zainteresować: Dział spadku nieruchomość

Umowa zawarta ze służebnikiem zawiera wszystkie szczegóły dotyczące zakresu korzystania z mieszkania np. to czy służebnik może korzystać z całej nieruchomości, czy też z wyznaczonych pomieszczeń. Należy podkreślić, że służebnik może zamieszkiwać wskazane pomieszczenie oraz korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych dla mieszkańców budynku.

Służebnik ma prawo przyjąć do mieszkania małżonka oraz małoletnie dzieci. Powinien także płacić koszty za media w takiej części, w jakiej z nich korzysta – ten aspekt może być ukształtowany inaczej, zależnie od zapisów w umowie. Poprzez umowę strony mogą ustalić również inne rzeczy np. to czy służebnik będzie uprawniony do remontu części mieszkania, z której korzysta. 

Służebność bywa bardzo atrakcyjną opcją dla właścicieli nieruchomości, którzy chcą przepisać nieruchomość na swoje dzieci, jednocześnie zachowując prawo do korzystania z niej do śmierci.

Służebność mieszkania a śmierć właściciela. Ten temat budzi wiele pytań związanych z dalszym przebiegiem korzystania ze służebności po śmierci właściciela. Sprawdźmy co stanie się ze służebnością, gdy umrze właściciel obciążonej nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Służebność mieszkania a śmierć właściciela – co ze służebnością po śmierci właściciela

Po śmierci właściciela mieszkania, służebność nie znika automatycznie. Zmiana osoby właściciela nieruchomości, nie spowoduje wygaśnięcia służebności. Służebność osobista obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Oznacza to, że nawet po śmierci właściciela, osoba posiadająca służebność w danym mieszkaniu może nadal z niego korzystać w zakresie wynikającym z umowy.

Służebność mieszkania a śmierć właściciela – co dalej? Nieruchomość obciążoną służebnością dziedziczą spadkobiercy zmarłego właściciela. Dziedzicami mogą być różne osoby, w zależności od tego, czy zmarły pozostawił testament, czy też nie.

Jeśli doszło do dziedziczenia ustawowego, to spadkobiercami w pierwszej linii zostaną dzieci zmarłego wraz z małżonkiem. Jeżeli zmarły nie miał dzieci, lub małżonka to dziedziczą albo małżonek z rodzicami zmarłego, albo sami rodzice zmarłego. Kolejno do dziedziczenia może zostać powołane rodzeństwo zmarłego, ich potomkowie, dziadkowie, potomkowie dziadków, pasierbowie a ostatecznie gmina lub Skarb Państwa.

Jeżeli zmarły wskazał dziedzica w testamencie, to on nabędzie nieruchomość ze służebnością.

Nowy właściciel nieruchomości musi respektować warunki wynikające z zawartej umowy ze służebnikiem. 

Służebność mieszkania a śmierć właściciela – śmierć służebnika 

W kontekście – służebność mieszkania a śmierć właściciela – należy podkreślić, że mimo zmiany właściciela mieszkania służebność nie wygasa. Co jednak stanie się w odwrotnej sytuacji, w przypadku śmierci samego służebnika? 

Według przepisów służebność wygasa najpóźniej z momentem śmierci służebnika, choć strony w umowie mogą zastrzec inny termin wygaśnięcia prawa służebności mieszkania. Dożywotnia służebność mieszkania oznacza, że prawo służebności przysługuje określonej osobie aż do jej śmierci. 

Prawo służebności jest niezbywalne, nie można przenieść go na inną osobę, ani też nie podlega ono dziedziczeniu!

Oznacza to, że jeśli służebnik umiera, to służebność wygasa i nie przechodzi na spadkobierców zmarłego.

Co ciekawe, służebnik i właściciel mieszkania mogą wspólnie uzgodnić, że po śmierci służebnika, służebność będzie przysługiwać najbliższej rodzinie zmarłego, czyli jego dzieciom, rodzicom czy małżonkowi. 

skup-nieruchomosci-ze-sluzebnoscia

Służebność mieszkania a śmierć właściciela – dziedziczenie mieszkania ze służebnością

Służebność mieszkania a śmierć właściciela. Wiemy już, że nie można odziedziczyć służebności, lecz można odziedziczyć mieszkanie ze służebnością. 

Spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, czyli dziedzice nieruchomości obciążonej służebnością powinni zapoznać się z umową zawartą pomiędzy poprzednim właścicielem a służebnikiem i respektować prawa wynikające z tej umowy.

Osoba korzystająca ze służebności (służebnik) nadal będzie miała prawo do dalszego korzystania z danego mieszkania nawet po zmianie jego właściciela w wyniku dziedziczenia. Innymi słowy, nowy właściciel nabywa własność nieruchomości razem z obowiązkami wynikającymi z istniejącej umowy o służebności.

Dla wielu osób mieszkanie ze służebnością może być problematyczną kwestią. W treści umowy ze służebnikiem może znaleźć się zapis, że opłaty za nieruchomość spoczywają na jej właścicielu! Służebnik może również wprowadzić do nieruchomości osoby bliskie – małżonka i dzieci, które zamieszkają wspólnie z nim. Co więcej, zniesienie służebności nie jest łatwe, a nowy właściciel musi tolerować to, że mieszkanie posiada domownika.

Służebność mieszkania a śmierć właściciela – zniesienie służebności 

Gdy nieruchomość obciążoną służebnością dziedziczą spadkobiercy, mogą się oni zastanawiać, w jaki sposób pozbyć się problematycznej służebności. Otóż trzeba wiedzieć, że zniesienie służebności jest skomplikowaną kwestią. Służebność mieszkania a śmierć właściciela – co mogą zrobić nowi właściciele nieruchomości?

Po pierwsze, służebność podlega zamianie na rentę, do której będzie zobligowany właściciel mieszkania. Aby zamienić prawo do korzystania z nieruchomości na rentę, konieczne jest spełnienie pewnych warunków i podjęcie odpowiednich działań prawnych. 

Taka zamiana będzie możliwa, tylko gdy służebnik dopuści się rażących uchybień. Uchybieniem może być naruszenie zasad umowy: niszczenie nieruchomość, wynajmowanie nieruchomości innym osobom, brak zapłaty kosztów eksploatacji nieruchomości, uciążliwe zachowanie, naruszanie porządku publicznego. 

Aby zamienić służebność na rentę, należy skierować sprawę do sądu, który orzeknie o wysokości przysługującej renty.

Po drugie, służebność wygasa, gdy służebnik nie wykonuje swojego prawa przez okres 10 lat. Właściciel musi jednak dysponować dowodami, że służebnik rzeczywiście nie korzystał ze swojego prawa w ciągu 10 lat. 

Po trzecie, służebnik może sam dobrowolnie zrzec się prawa korzystania z nieruchomości. Powinien on udać się do notariusza i złożyć stosowne oświadczenie woli. Bardzo często zdarza się, że właściciele nieruchomości znajdują porozumienie ze służebnikiem i są w stanie wynegocjować zrzeczenie się prawa służebności do danej nieruchomości np. w zamian za ustanowienie tego prawa na innej nieruchomości.

Po czwarte warto wiedzieć, że mieszkanie obciążone służebnością można sprzedać. To właściciel nieruchomości decyduje o sprzedaży swojej własności, i nie ma potrzeby, aby oczekiwać zgody służebnika na taką transakcję. Sprzedaż mieszkania ze służebnością to interesująca kwestia, której warto przyjrzeć się bliżej.

Służebność mieszkania a śmierć właściciela – sprzedaż mieszkania ze służebnością

Sprzedaż mieszkania ze służebnością jest prawem jego właściciela. Sprzedaż nieruchomości jest jednym ze sposobów na uniknięcie posiadania nieruchomości obciążonej prawem służebności. 

Jak zostało wspomniane, nowy nabywca powinien poznać treść umowy służebności i warunki korzystania z danego prawa przez służebnika. Należy wiedzieć, że w przypadku sprzedaży mieszkania ze służebnością, cena, jaką może uzyskać sprzedający na wolnym rynku nie będzie zbyt wysoka, co wynika z obciążenia, jakim jest prawo służebności. 

Dożywotnia służebność mieszkania pozwala służebnikowi korzystać z nieruchomości do jego śmierci, co jest dużym obciążeniem dla potencjalnego nabywcy, który np. nie będzie mógł samodzielnie w niej zamieszkać. To powoduje małe zainteresowanie tego typu nieruchomościami, a w konsekwencji wpływa na niską cenę sprzedaży. 

Służebność mieszkania a śmierć właściciela. Służebność nieruchomości może być dla spadkobierców, czyli nowych właścicieli mieszkania zbyt dużym obciążeniem stąd mogą być oni zainteresowani sprzedażą mieszkania ze służebnikiem.

Służebność mieszkania a śmierć właściciela – skup nieruchomości ze służebnością.

Niestety większość zwykłych nabywców nie będzie zainteresowana nabyciem nieruchomości z lokatorem, a wystarczającą zachętą nie jest niższa cena sprzedaży. Czy istnieje skuteczny sposób na sprzedaż mieszkania ze służebnością? 

Tak. Skup nieruchomości ze służebnością oferuje sprzedaż nieruchomości obciążonych umową służebności. Nasi specjaliści przeanalizują Twoją sytuację, i zaproponują odpowiednią kwotę za odkupienie nieruchomości. Wycena nieruchomości jest darmowa i szybka – informację z propozycją odkupienia nieruchomości otrzymasz od nas już w 24 godziny.

Pomożemy Ci we wszystkich formalnościach, i zapewnimy niezbędną pomoc prawną podczas procesu sprzedaży. Transakcję realizujemy w możliwie najszybszym czasie. Gotówkę ze sprzedaży wypłacamy niezwłocznie u notariusza. 

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy chętnie udzielą Ci wszelkich niezbędnych informacji dotyczących sprzedaży. Sprawdź, co możesz zrobić z mieszkaniem obciążonym służebnością!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Służebność mieszkania a śmierć właściciela – dożywotnia służebność a umowa dożywocia

Nieruchomość może zostać obciążona dożywotnią służebnością mieszkania, jak i umową dożywocia. Nie należy jednak mylić obu terminów, bo oznaczają co innego. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia właściciela nieruchomości, który odziedziczy obciążone mieszkanie. 

Dożywotnia służebność mieszkania a śmierć właściciela. Spadkobierca nieruchomości obciążonej umową służebności musi respektować to, że prawo do korzystania z nieruchomości lub jej części ma osoba trzecia. W zależności od brzmienia umowy za opłaty związane z nieruchomością odpowiedzialny będzie albo sam służebnik, albo właściciel nieruchomości. Właściciel NIE musi utrzymywać służebnika. 

Umowa dożywocia nakłada na właściciela nieruchomości o wiele więcej obowiązków. Właściciel zobowiązuje się do dożywotniego utrzymania i opieki nad osobą dożywotnika. To oznacza, że musi zapewnić jej mieszkanie, wyżywienie, ubranie, światło, opał, pomoc i pielęgnację w chorobie oraz wyprawić mu pogrzeb.

Służebność mieszkania a śmierć właściciela – podsumowanie

Służebność mieszkania a śmierć właściciela – o czym należy pamiętać? Po śmierci dotychczasowego właściciela nieruchomości, służebność nie wygasa. Nieruchomość obciążoną prawem służebności dziedziczą spadkobiercy zmarłego właściciela i muszą oni respektować prawo służebnika do korzystania z nieruchomości.

Dopiero śmierć służebnika jest ostatecznym momentem, w którym służebność wygasa. 

Należy wiedzieć, że zniesienie służebności nie jest proste, a całkowite wykreślenie wpisu służebności z księgi wieczystej nieruchomości może nastąpić w momencie, gdy sam służebnik zrzeknie się swoich praw u notariusza, lub wystarczająco długo nie będzie korzystał z przysługującego mu prawa.  

Alternatywą dla właścicieli mieszkań ze służebnością jest ich sprzedaż. Skup nieruchomości ze służebnością to skuteczna metoda na pozbycie się uciążliwej własności. Skup nieruchomości Skup.io może pomóc Ci wyjść z trudnej sytuacji, gdy zachodzi potrzeba sprzedaży obciążonej nieruchomości. Zadzwoń już dziś i sprawdź, co możemy Ci zaproponować!

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń