Odrzucenie spadku po terminie - jak to zrobić? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia16 maja, 2024

Odrzucenie spadku po terminie – jak to zrobić?

odrzucenie-spadku-po-terminie-jak-to-zrobic

Spadkobierca zawsze ma wybór czy chce dziedziczyć. Może zadecydować o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, przyjęciu spadku wprost lub odrzuceniu spadku. Dwie ostatnie możliwości wymagają podjęcia dodatkowych czynności przez spadkobiercę, na które ma on określony czas.

Ile czasu ma spadkobierca na odrzucenie spadku? Co zrobić, gdy termin na odrzucenie spadku minął? Czy istnieje jeszcze sposób na uniknięcie dziedziczenia niechcianego majątku? 

Odrzucenie spadku po terminie jest możliwe, lecz tylko w pewnych przypadkach. Sprawdźmy kiedy i co może zrobić spadkobierca, dla którego odrzucenie spadku po terminie będzie nieosiągalne. 

Odrzucenie spadku po terminie – ile czasu ma spadkobierca na odrzucenie spadku

W ciągu 6 miesięcy od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule powołania do spadku, może on podjąć decyzję co zrobić z odziedziczonym majątkiem. Datą dowiedzenia się o powołaniu do spadku może być data śmierci spadkodawcy, data odrzucenia spadku przez spadkobiercę dziedziczącego w pierwszej kolejności czy data, w której spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku w testamencie sporządzonym przez spadkodawcę 

Polskie prawo przewiduje, że spadkobierca może podjąć 3 czynności odnośnie odziedziczonego majątku.

  • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, oznacza przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi osoby zmarłej, do wartości odziedziczonych w spadku dóbr. To bezpieczna opcja, w której w teorii spadkobierca nie traci na przyjęciu spadku. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza następuje automatycznie po upływie wspomnianych wcześniej 6 miesięcy, gdy spadkobierca nie podejmie żadnych czynności w celu przyjęcia spadku wprost lub jego odrzucenia.
  • Przyjęcie spadku wprost, oznacza przyjęcie spadku bez żadnego ograniczenia za długi osoby zmarłej.
  • Odrzucenie spadku spowoduje, że spadkobierca nie odziedziczy żadnych dóbr, ale też żadnych długów po spadkodawcy. Odrzucenie spadku może sprawić również, że do dziedziczenia zostaną powołane kolejne osoby według kolejności wskazanej w ustawie, np. dzieci osoby, która spadek odrzuciła.

Chęć odrzucenia spadku może być spowodowana trudnymi relacjami w gronie rodziny czy długami, jakie wchodzą w skład spadku. Ostateczna decyzja dotycząca przyjęcia czy też odrzucenia spadku powinna być dobrze przemyślana. Spadkobierca nie ma zbyt wiele czasu, aby podjąć odpowiednie działania. Półroczny termin na podjęcie decyzji wydaje się długi, lecz emocje, które towarzyszą utracie bliskiej osoby, najczęściej nie ułatwiają sprawnego działania w tym temacie.   

W przypadku wątpliwości co do decyzji związanej z przyjęciem i odrzuceniem spadku można zasięgnąć porady specjalisty prawa, który wytłumaczy konsekwencje każdej czynności. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Odrzucenie spadku po terminie – odrzucenie spadku przed sądem lub u notariusza

Zarówno spadkobierca dziedziczący z ustawy, jak i spadkobierca wskazany przez spadkodawcę w testamencie, ma prawo spadek odrzucić. Odrzucenie spowoduje, że spadkobierca będzie traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku po spadkodawcy – będzie wolny od wszelkich ewentualnych obciążeń pozostawionych przez spadkodawcę, lecz nie odziedziczy również po nim żadnego majątku.

Odrzucenie spadku będzie wiązało się z koniecznością podjęcia pewnych czynności przez spadkobiercę. 

W ciągu 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o powołaniu do spadku spadek można odrzucić:

  • u notariusza,
  • w sądzie.

Odrzucenie spadku u notariusza jest bardzo szybkie. Wystarczy skompletować wymagane dokumenty, wybrać dowolnego urzędnika i umówić wizytę. Podczas spotkania u notariusza spadkobierca składa oświadczenie o odrzucenie spadku w formie aktu notarialnego. Koszt powyższej czynności notarialnej wyniesie maksymalnie 50 zł (dodatkowo opłata za odpis aktu w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę). 

Odrzucenie spadku przed sądem, wymaga złożenia wniosku do właściwego Sądu Rejonowego. Warto wiedzieć, że złożenie wniosku może nastąpić nawet na dzień przed końcem 6-miesięcznego terminu na odrzucenie spadku, a termin zostanie zachowany. Również w tym przypadku, do sądu należy przedłożyć wymagane w sprawie dokumenty. Sąd wyznaczy termin posiedzenia, na które trzeba będzie się stawić i złożyć oświadczenie.

Czy odrzucenie spadku po terminie i upływie przepisowych 6 miesięcy może być skuteczne?

Odrzucenie spadku po terminie – czy da się odrzucić spadek po upływie 6-miesięcy? 

Odrzucenie spadku po terminie najczęściej dotyczy sytuacji, kiedy to po czasie okaże się, że w skład spadku wchodzą spore długi. Problem mogą stanowić długi przewyższające dziedziczony majątek, ale również niewielkie zobowiązania, gdy dochodzenie należności przez wierzycieli spadkodawcy będzie dla spadkobiercy po prostu uciążliwe.

Z pewnością, gdy termin na odrzucenie spadku minie, sytuacja staje się skomplikowana, natomiast nawet wtedy, można jeszcze spadek odrzucić. Co istotne, będzie to możliwe tylko w określonych sytuacjach. Kiedy?

Odrzucenie spadku po terminie będzie możliwe, w przypadku zaistnienia wad oświadczenia woli.

Jeżeli pod wpływem błędu lub groźby spadkobierca nie złożył oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, może uchylić się od skutków prawnych niezłożenia odpowiedniego oświadczenia.

  • Błąd. Błędne przeświadczenie o rzeczywistości może być podstawą do uchylenia się od skutków prawnych – np.  brak wiedzy o długach spadkodawcy wynikający z wprowadzenia w błąd przez innych spadkobierców czy błędne szacowanie wartości aktywów i pasywów. Błąd powinien być istotny, a spadkobierca powinien dochować należytej staranności przy ustalaniu składu spadku. Sąd będzie badał te kwestie. Spadkobierca ma rok, od momentu wykrycia błędu, aby uchylić się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku.
  • Groźba. Jeżeli spadkobiercy, jego rodzinie lub osobom bliskim grożono, i działając w obawie i niebezpieczeństwie, spadkobierca nie odrzucił spadku, to może starać się o odrzucenie spadku po terminie. Ma na to rok od ustania obaw związanych z groźbą.

Co dalej? Chcąc uchylić się od skutków prawnych braku złożenia oświadczenia w terminie, należy złożyć wniosek do sądu. Droga sądowa to jedyna możliwość w takiej sytuacji. W postępowaniu sądowym spadkobierca musi wykazać i udowodnić zaistnienie wady oświadczenia woli. Sąd po rozpoznaniu sprawy, rozsztrzygnie czy zatwierdzić wniosek. 

Odrzucenie spadku po terminie nie jest więc takie proste i wymaga odpowiedniego uargumentowania okoliczności, które miały wpływ na decyzję dotyczącą nieodrzucenia spadku. 

umowa-zbycia-spadku

Odrzucenie spadku po terminie – umowa zbycia spadku

Odrzucenie spadku po terminie może być trudne, jednak istnieje jeszcze jedna opcja, aby pozbyć się odziedziczonego spadku. Każdy spadkobierca może zbyć należącą do niego część spadku.

Za pomocą umowy zbycia spadku, można przekazać swoją część spadku wybranej osobie (sprzedać, darować, zamienić). W ten sposób można przenieść prawa do spadku na inną osobę. Zbycie udziału w spadku nie wymaga zgody pozostałych spadkobierców, a nabywcą udziału w spadku nie musi być drugi spadkobierca, a dowolna osoba, również niespokrewniona ze spadkobiercą.

Taka umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, aby była ważna. 

Odrzucenie spadku po terminie – kiedy można zdecydować się na zbycie spadku?

Jest wiele powodów, dla których spadkobierca może zdecydować się na odrzucenie spadku po terminie lub zbycie spadku.

 Takie działania mogą okazać się pożądane, gdy spadek jest obciążony pewnymi problemami lub zadłużeniem. Bardzo często zdarza się, że oprócz majątku dziedziczymy mniejsze lub większe zobowiązania finansowe. O ile kwota długu może niekiedy nie być przesadnie wysoka, to formalności i dochodzenie spłaty przez wierzyciela może okazać się uciążliwe dla spadkobiercy. 

Zbycie spadku lub jego odrzucenie może zagwarantować spadkobiercy uniknięcie kłopotów prawnych i sporów w gronie spadkobierców. Nie są rzadkie sytuacje, kiedy spadkobiercy kłócą się o własność dziedziczonego majątku. Postępowania sądowe mające na celu podział spadku, często są w takich sytuacjach długotrwałe (mogą trwać latami). Dziedzicząc niewielki udział w spadku, uczestnictwo w takim postępowaniu może okazać się dla spadkobiercy niewarte zachodu.

Spadkobierca może także po prostu nie być zainteresowany dziedziczeniem spadku i udziałem w postępowaniu spadkowym.

Jak zbyć spadek?

Kontrahentem spadkobiercy może być drugi spadkobierca, który chciałby zwiększyć posiadane udziały. Niestety nie zawsze zbycie udziału na korzyść innego spadkobiercy będzie możliwe np. ze względu na złe relacje panujące między dziedzicami. W takim przypadku warto poznać usługi, jakie oferuje Skup udziałów w spadku Skup.io.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Odrzucenie spadku po terminie – skup udziałów w spadku Skup.io

Skup.io to marka oferująca skup udziałów w spadku. Pomoc skupu może okazać się atrakcyjna dla osób, które z pewnych względów nie chcą dziedziczyć, jak i takich, które interesuje odrzucenie spadku po terminie. Jeżeli odrzucenie spadku nie będzie już możliwe, to warto sprawdzić, co ma do zaoferowania skup udziałów w spadku.

W związku z działalnością w dziedzinie nieruchomości, Skup.io kieruje swoje usługi szczególnie do tych spadkobierców, którzy odziedziczyli problematyczną nieruchomość (wielu spadkobierców, niewielki udział w nieruchomości, zadłużona nieruchomość lub spadek, spory między spadkobiercami o nieruchomość…).

Korzystając z usług Skup.io, można uniknąć formalności spadkowych i szybko pozbyć się problematycznej nieruchomości i udziałów w spadku bez konieczności wszczynania postępowań sądowych czy negocjacji ze spadkobiercami. Firma Skup.io zapewnia kompleksową obsługę transakcji oraz wsparcie na każdym etapie procesu.

Skup.io współpracuje z kancelariami prawnymi, aby zapewnić prawidłowy, zgodny z prawem oraz bezpieczny przebieg sprzedaży. Specjaliści nieruchomości doradzą i pomogą w formalnościach. Transakcja ze Skup.io nie obciąża sprzedającego żadnymi kosztami.

Skup udziałów w spadku to jedna z możliwości gdy poszukujemy szybkiego i bezproblemowego rozwiązania problemów związanych z dziedziczeniem spadku i nieruchomości. Skup.io to wartościowa pomoc dla tych, którzy szukają profesjonalnego wsparcia przy zbyciu udziałów w spadku.

Jeśli interesuje cię odrzucenie spadku po terminie, być może zainteresuje cię możliwość sprzedaży udziałów w spadku. Potrzebujesz więcej informacji? Chętnie udzielimy ci porady, odpowiemy na pytania, przedstawimy przebieg transakcji i bezpłatnie wycenimy Twój udział w spadku. Nasza oferta jest zupełnie niewiążąca i bezpłatna – zapraszamy do kontaktu ze specjalistami Skup.io.

Odrzucenie spadku po terminie – odrzucenie spadku po terminie nie zawsze będzie możliwe 

Odrzucenie spadku po terminie, czyli gdy minie 6-miesięczny termin, w którym spadkobierca może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku u notariusza lub w sądzie, może być trudne i angażujące dla spadkobiercy. Podstawą do odrzucenia spadku będzie zaistnienie wad oświadczenia woli – groźby lub błędu.

Spadkobierca, który chce odrzucić spadek po terminie, musi złożyć wniosek, odpowiednio go uargumentować i stawić się na wezwanie do sądu. Ostatecznie to do sądu będzie należała decyzja w powyższej sprawie. Często nieodzowna okazuje pomoc specjalisty prawa, który oceni szansę na uchylenie się od skutków prawych braku odrzucenia spadku oraz pomoże w kwestiach formalnych.

Może zdarzyć się tak, że odrzucenie spadku po terminie w naszej konkretnej sprawie będzie po prostu niemożliwe.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Odrzucenie spadku po terminie – podsumowanie

Spadkobierca ma ograniczony czas na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W ciągu 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o tytule powołania do spadku, ma prawo odrzucić spadek, niezależnie od tego czy dziedziczy na podstawie testamentu, czy ustawy.

Odrzucenie spadku po terminie sześciomiesięcznym jest możliwe, choć może być bardzo trudne. Spadkobierca może starać się odrzucić spadek po terminie gdy zaistniały wady oświadczenia woli – błąd albo groźba. W tej kwestii warto skontaktować się z prawnikiem, który oceni nasze szanse na odrzucenie spadku i pomoże zadbać o odpowiednie formalności.

Spadkobierca ma jeszcze możliwość, aby zbyć udział w spadku i przenieść prawa do spadku na inną, wybraną osobę. W ten sposób możemy pozbyć się niechcianego spadku nie tylko wtedy gdy jest on zadłużony, ale zawsze gdy mamy taką potrzebę, oraz uniknąć postępowania spadkowego. 

Skup udziałów w spadku Skup.io może być właściwym wyborem, gdy spadkobierca chce pozbyć się swojej części spadku oraz odziedziczonej nieruchomości. 

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń