Czy można eksmitować osobę niepełnosprawną? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia20 marca, 2024

Czy można eksmitować osobę niepełnosprawną?

czy-mozna-eksmitowac-osobe-niepelnosprawna

Problemy z lokatorami dotykają wielu właścicieli nieruchomości na wynajem. Dewastowanie mieszkania, uciążliwe zachowania, nieterminowa zapłata czynszu lub całkowite zaniechanie zapłaty czynszu za wynajem, odmowa opuszczenia nieruchomości po zakończeniu umowy – to kilka z najpopularniejszych problemów z lokatorami.

Niepełnosprawny lokator, który sprawia problemy właścicielowi nieruchomości, to wyjątkowo delikatna sytuacja. Czy można eksmitować osobę niepełnosprawną

Sprawdź, jakie są możliwości oraz procedury związane z eksmisją osoby niepełnosprawnej. Dowiedz się, jak postępować w przypadku konfliktu i co zrobić, aby rozwiązać tę trudną sytuację.

Czy można eksmitować osobę niepełnosprawną – eksmisja osoby niepełnosprawnej 

Eksmisja osoby niepełnosprawnej z wynajmowanego lokalu może budzić wiele wątpliwości i obaw.

Czy można eksmitować osobę niepełnosprawną z mieszkania? Nie ma przepisów, które ograniczałyby możliwość przeprowadzenia eksmisji wobec konkretnych grup społecznych. Osoby niepełnosprawne podlegają pewnej szczególnej ochronie (o czym w dalszej części artykułu), lecz również takie osoby można poddać skutecznej eksmisji. Zatem, czy można eksmitować osobę niepełnosprawną z mieszkania – tak.

Istnieje możliwość eksmitowania takiej osoby, ale proces ten musi być przeprowadzony zgodnie z prawem oraz określonymi procedurami. Nie można samowolnie wyrzucić lokatora – konieczne jest respektowanie prawa.

Warto wiedzieć, że eksmisja osoby niepełnosprawnej może potrwać dłużej niż w przypadku innych osób.  Postępowanie eksmisyjne wymaga czasu, cierpliwości i zaangażowania. Należy przejść przez procedurę sądową, a następnie komorniczą.

Zarówno właściciele nieruchomości, jak i osoby niepełnosprawne powinny być świadome swoich praw i obowiązków w przypadku konfliktu. Dbanie o dialog i szukanie rozwiązań kompromisowych może pomóc uniknąć trudności oraz negatywnych skutków dla obu stron.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy można eksmitować osobę niepełnosprawną – właściciel nieruchomości musi przestrzegać procedur 

Czy można eksmitować osobę niepełnosprawną? Można, natomiast należy przede wszystkim dbać o zgodny z prawem przebieg procedury. To istotne z uwagi na prawa lokatora, które są chronione przez odpowiednie regulacje prawne.

Zdecydowanie odradzamy wszelkie działania na własną rękę, mające na celu pozbycie się lokatora z nieruchomości. Właściciel nieruchomości, nie może samodzielnie wyrzucić lokatora z mieszkania, ponieważ mogą czekać go konsekwencje prawne i karne. 

Wszelkie działania właściciela takie jak: odcięcie mediów, wprowadzenie osób trzecich do nieruchomości, utrudnianie korzystania z nieruchomości lub wejścia do nieruchomości, wymiana zamków w drzwiach, demontaż niezbędnych urządzeń, czy wyrzucenie rzeczy lokatora pod jego nieobecność, lub – co gorsza – wrzucenie siłą lokatora z mieszkania, jest niezgodne z prawem.

Eksmisją zajmuje się tylko komornik. Właściciel nie może dokonywać samosądu na lokatorze, nawet jeżeli jest on zdecydowanie winny problemów. Właściciel powyższymi działaniami naraża się na konsekwencje karne i prawne. Poszkodowany lokator może dochodzić swoich praw na drodze prawnej. W ten sposób właściciel może tylko pogorszyć swoją sytuację.

W sytuacji konfliktu między właścicielem a lokatorem ważne jest rozwiązanie sprawy z poszanowaniem norm prawnych. 

Czy można eksmitować osobę niepełnosprawną? Eksmisja lokatora niepełnosprawnego to temat trudny także pod kątem etycznym. Chociaż właściciel nieruchomości może doświadczać problemów związanych z lokatorem niepełnosprawnym, to warto w pierwszej kolejności podjąć próby rozmów z lokatorem, aby poznać jego sytuację i znaleźć możliwe rozwiązanie konfliktu poza murami sądu. 

Jeżeli polubowne próby zażegnania konfliktu nie powiodą się, to należy skorzystać z rozwiązania sądowego, aby odzyskać swoją nieruchomość. 

Czy można eksmitować osobę niepełnosprawną – eksmisja zgodna z prawem 

Eksmisja osoby niepełnosprawnej jest możliwa, ale musi być przeprowadzona zgodnie z prawem. Proces ten wymaga podjęcia odpowiednich czynności prawnych przez właściciela. 

Należy podkreślić także to, że w Polsce nie wykonuje się eksmisji na bruk. Prawo chroni lokatorów, którzy to powinni mieć zapewnione inne miejsce, do którego będą mogli przenieść się po opuszczeniu nieruchomości. Osoba niepełnosprawna ma takie same prawa jak każda inna, dlatego należy przestrzegać procedur przewidzianych przez prawo. 

Czy można eksmitować osobę niepełnosprawną? Tak. Od czego zacząć proces eksmisji? Eksmisja z mieszkania będzie możliwa tylko po przeprowadzeniu postępowania sądowego i uzyskaniu wyroku sądu.

Jeżeli lokator zachowuje się niezgodnie z umową, właściciel nieruchomości ma prawo wypowiedzieć umowę. Po wypowiedzeniu umowy najmu lub np. umowy użyczenia, a także, gdy umowa wygaśnie po upływie terminów jej trwania, lokator powinien opuścić nieruchomość. Jeżeli tak się nie stanie i lokator zajmuje lokal bez tytułu prawnego, to właściciel może złożyć wniosek do sądu o eksmisję. 

Podczas postępowania może okazać się konieczne wynajęcie prawnika, który zadba o prawidłowy przebieg procesu sądowego oraz o dopełnienie niezbędnych formalności w terminach. Jeżeli sąd wyda wyrok korzystny dla właściciela nieruchomości to zobowiąże w nim lokatora do opuszczenia lokalu.

Wydanie wyroku przez sąd nie oznacza jeszcze końca procedury eksmisji. W wyroku sąd orzeka również o prawie osoby eksmitowanej do przyznania lokalu socjalnego. 

Osoby niepełnosprawne podlegają tej szczególnej ochronie, że są jedną z kilku grup osób, wobec których sąd orzeknie o przyznaniu prawa do lokalu socjalnego. Do tego lokalu odbędzie się eksmisja lokatora oraz jego rzeczy z nieruchomości. Lokal socjalny ma obowiązek zapewnić gmina. Z reguły niestety, zanim gmina przyzna lokal socjalny, mogą minąć długie miesiące. Wszystko to z prostej przyczyny. Gminy nie dysponują zbyt wieloma lokalami socjalnymi, a kolejki osób oczekujących na taki lokal, są w wielu miastach bardzo długie.

Do czasu wykonania eksmisji, niepełnosprawny lokator może pozostać w nieruchomości. 

A więc, mimo wyroku sądowego nakazującego opuszczenie nieruchomości, właściciel nie może samodzielnie wyrzucić lokatora, nawet jeżeli po wyroku odmówi on wyprowadzki! Należy zaczekać, aż gmina przyzna odpowiedni lokal, a komornik dopełni formalności.

sprzedaz-nieruchomosci-z-lokatorem

Czy można eksmitować osobę niepełnosprawną – eksmisja osoby niepełnosprawnej może potrwać dłużej

Eksmisja osoby niepełnosprawnej może więc potrwać dłużej ze względu na konieczność uzyskania lokalu socjalnego od gminy. Procedura ta wymaga najczęściej czasu, co wpływa na wydłużenie procesu eksmisyjnego. Eksmisja może potrwać miesiące, a nawet lata w skrajnych przypadkach. 

W związku z powyższym wiele osób uważa, że osoby niepełnosprawnej podobnie jak kobiety z dzieckiem nie sposób jest pozbyć się z nieruchomości. Pojawia się więc tytułowe pytanie: czy można eksmitować osobę niepełnosprawną. Nie jest tak, że nie można eksmitować osoby niepełnosprawnej. Nie jest to w żadnym wypadku wykluczone, natomiast należy liczyć się z tym, że proces eksmisyjny może potrwać dłuższy czas.

Właściciel nieruchomości musi dopełnić niezbędnych formalności i cierpliwie czekać, aż eksmisja dobiegnie końca. 

Zdarza się, że nawet niepełnosprawny lokator, może znacznie uprzykrzyć życie właścicielowi nieruchomości. Wśród wszystkich grup osób możemy znaleźć nieuczciwych lokatorów, którzy mogą spróbować nadużywać gościnności właściciela. 

Niepożądana osoba w nieruchomości, może powodować ogromne problemy, w tym zadłużenie po stronie właściciela nieruchomości. Brak zapłaty czynszu, może sprawić, że właściciel z własnego portfela będzie musiał regulować należności, aby nie popaść w zadłużenie – którego obciąży jego, a nie nieuczciwego lokatora. Ponadto, gdy nieruchomość jest obciążona zobowiązaniem wobec banku, brak zapłaty czynszu może spowodować problemy w regulowaniu transz kredytu, co również jest bardzo trudną sytuacją. 

Jak poradzić sobie z problemem szybciej?

Czy można eksmitować osobę niepełnosprawną – co jeśli zależy nam na szybkim rozwiązaniu problemów z lokatorem

Jeśli zależy nam na szybkim rozwiązaniu kłopotów z lokatorem, i wtedy, gdy lokator jest przyczyną poważnych problemów finansowych, które dotykają właściciela, można skorzystać z rozwiązania stanowiącego alternatywę dla eksmisji lokatora – sprzedaży mieszkania z lokatorem. 

Sprzedaż mieszkania z lokatorem jest transakcją legalną i możliwą z punktu widzenia prawa. Wiele osób, które znalazły się w naprawdę trudnej sytuacji spowodowanej uciążliwym lokatorem, decyduje się na sprzedaż mieszkania, dzięki czemu można uniknąć wielu nieprzyjemności. Czynności sądowych, konieczności udziału w rozprawach, angażowania prawnika oraz kosztów z tym związanych, a przede wszystkim szybciej pozbyć się problemu lokatora.

Taka transakcja wymaga dokładnego rozważenia, ponieważ skutkuje utratą nieruchomości. Jednakże w wielu przypadkach jest to dużo lepsze rozwiązanie, niż wielomiesięczne oczekiwanie na eksmisję, które pogarsza sytuację właściciela nieruchomości, zmuszonego walczyć o swoje prawa.

Sprzedaż mieszkania z lokatorem, nie wymaga zgody lokatora, jest transakcją dokonywaną często na rynku obrotu nieruchomościami i przebiega w sposób standardowy – wymaga zgromadzenia niezbędnych dokumentów i znalezienia nowego nabywcy.

Znalezienie nabywcy może być niekiedy problemem. Kupujący musi zaakceptować fakt, że nieruchomość obciążona jest problemem lokatora, z którym nabywca będzie musiał sobie poradzić po zakupie. 

Co istotne, nieruchomość z lokatorem traktowana jest jako nieruchomość z problemem. Cena, za jaką sprzeda się taka nieruchomość, z pewnością będzie niższa, niż gdyby sprzedać taką samą nieruchomość bez problemu lokatora. W zamian za niższą cenę sprzedaży właściciel nieruchomości może uniknąć postępowania w sądzie i kosztów związanych z procesem, oraz ewentualnych długów spowodowanych brakiem zapłaty comiesięcznego czynszu lub rat kredytu. Jest to również istotną informacją, którą warto wziąć pod uwagę. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy można eksmitować osobę niepełnosprawną – sprzedaż mieszkania z lokatorem

Czy można eksmitować osobę niepełnosprawną? Można natomiast czasami, lepszym rozwiązaniem okaże się szybka sprzedaż mieszkania z lokatorem.  Może być to atrakcyjną alternatywą dla długotrwałego procesu eksmisji osoby niepełnosprawnej. Decydując się na tę opcję, właściciel nieruchomości może uniknąć formalności związanych z wyprowadzeniem lokatora i szybko znaleźć rozwiązanie problemu.

Komu sprzedać nieruchomość z lokatorem?

Osoby, które zastanawiają się “czy można eksmitować osobę niepełnosprawną z nieruchomości” mogą również zgłosić się do skupu nieruchomości, który zaproponuje uczciwą ofertę za odkupienie nieruchomości z problemem, odciążając właściciela z konieczności realizacji wszelkich czynności prawnych i sądowych.

Skup nieruchomości Skup.io to kadra specjalistów nieruchomości wspierana przez kancelarie prawne. To połączenie gwarantuje właścicielom nieruchomości najszybszą i najbezpieczniejszą sprzedaż mieszkania czy domu z problemem lokatora.

Zgłaszając się do Skup.io i przekazując najistotniejsze informacje dotyczące nieruchomości możemy skorzystać z usługi bezpłatnej wyceny nieruchomości dostosowanej do indywidualnej sytuacji sprzedającego i wykonywanej przez naszych specjalistów. Wycena nieruchomości jest zupełnie darmowa i niewiążąca, a sprzedający może spokojnie rozważyć, czy sprzedaż nieruchomości to w jego przypadku trafiony pomysł, czy może lepiej podjąć się eksmisji lokatora z nieruchomości.

Może cię zainteresować: Jak wyjść z długów w parabankach?

Skup.io oferuje najszybszą sprzedaż nieruchomości. Sprzedający nie musi obawiać się kwestii prawnych, ponieważ zapewnimy mu pełne wsparcie prawne oraz pomoc w formalnościach. 

Jesteś ciekaw, czy sprzedaż nieruchomości z lokatorem będzie w Twoim wypadku bardziej opłacalna niż procedura eksmisji? Zapraszamy do kontaktu i rozmów z naszymi ekspertami. Doradzimy, podpowiemy a przede wszystkim pomożemy Ci skutecznie pozbyć się problemu uciążliwego lokatora w krótkim czasie!

Czy można eksmitować osobę niepełnosprawną – podsumowanie

Czy można eksmitować osobę niepełnosprawną? Tak, właściciel nieruchomości może dokonać eksmisji również osoby niepełnosprawnej, która sprawia problemy i zajmuje nieruchomość bez tytułu prawnego. Jednak proces ten może potrwać dłużej w przypadku osób niepełnosprawnych, którym sąd najprawdopodobniej przyzna prawo do lokalu socjalnego. Dlatego warto rozważyć alternatywne metody rozwiązania problemu, takie jak sprzedaż mieszkania z lokatorem, aby pozbyć się problemu szybciej.

Ważne jest zachowanie empatii i szukanie kompromisów w tego rodzaju trudnych sytuacjach. Pamiętajmy o poszanowaniu godności każdego człowieka, także podczas procesów związanych z eksmisją osób niepełnosprawnych.

 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń