Ile trwa ściąganie długu przez komornika? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia26 września, 2023

Ile trwa ściąganie długu przez komornika?

ile-trwa-sciaganie-dlugu-przez-komornika

Ile trwa ściąganie długu przez komornika? Windykacja długu to proces, który może trwać miesiące lub lata. Jego długość zależna jest od wielu czynników m.in. wysokości zadłużenia, składników majątku dłużnika, obłożenia sądu czy skuteczności komornika.

Wierzyciel może dochodzić spłaty długu, dopóki dłużnik nie spłaci całego zobowiązania.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej procesowi egzekucji długów. Dowiemy się, jak wygląda egzekucja komornicza, jakie są jej etapy oraz jak długo trwają. Zanim długiem zajmie się komornik minie pewien czas, który dłużnik powinien wykorzystać na znalezienie sposobu na szybszą spłatę zobowiązania. Korzystniejsza dla osoby zadłużonej jest polubowna spłata zobowiązania lub ustalenie warunków spłaty z samym wierzycielem, bez ingerencji sądu i komornika.

Ile trwa ściąganie długu przez komornika – etapy egzekucji długów 

Brak terminowego wywiązania się ze zobowiązania finansowego, spowoduje, że wierzyciel może rozpocząć proces odzyskiwania swoich należności. Egzekucja długu to proces, który składa się z kilku etapów. Zanim jednak komornik dojdzie do działania, wierzyciel spróbuje skontaktować się z dłużnikiem i samodzielnie rozwiązać problem braku spłaty.

Najpierw, sam wierzyciel lub firma windykacyjna działająca na jego zlecenie spróbuje odzyskać należność pozasądowo. Na tym etapie, dłużnik i wierzyciel mogą samodzielnie ustalić bardziej dogodne warunki zapłaty, aby obie strony szybciej wyszły z problemu, jakim jest zadłużenie.

Jeżeli dłużnik i wierzyciel nie zdołają dojść do porozumienia, kolejnym etapem jest wszczęcie postępowania sądowego. Wierzyciel, który uzyska sądowy nakaz zapłaty, może następnie udać się do komornika, który z kolei rozpocznie postępowanie egzekucyjne, które ma na celu przymusowe ściągnięcie długu. 

Komornik ma prawo zająć różne składniki majątkowe, jakie posiada dłużnik, takie jak wynagrodzenie, samochody, konta bankowe, czy nieruchomości. 

Ile trwa ściąganie długu przez komornika? Windykacja należności trwa do momentu, gdy osoba zadłużona spłaci dług wobec wierzyciela. Poniżej przedstawiamy, ile mogą potrwać poszczególne etapy windykacji długu.

Ile trwa ściąganie długu przez komornika – działania wierzyciela i firm windykacyjnych

Ile trwa ściąganie długu przez komornika? Zanim komornik rozpocznie swoje działania w celu przymusowej spłaty, w pierwszej kolejności to sam wierzyciel będzie próbował skontaktować się z dłużnikiem i wyegzekwować spłatę zobowiązania.

Wierzyciel spróbuje porozmawiać z dłużnikiem, i dowiedzieć się, z czego wynika zaległość, kiedy może liczyć na spłatę, może również upomnieć dłużnika, o tym, że brak zapłaty poskutkuje podjęciem działań sądowych. Wierzyciel może kontaktować się mailowo, telefonicznie, za pośrednictwem poczty, czy wysyłać do dłużnika sms-y. 

Wierzyciele są często skorzy do negocjowania warunków spłaty. Również dla nich lepszym i szybszym rozwiązaniem jest, gdy dłużnik zacznie spłacać należność bez konieczności ingerencji sądu i komornika. Dlatego, na tym etapie, osoby zadłużone mogą poprosić wierzyciela, aby ten rozłożył dług na niższe raty czy odłożył w czasie wymagalność zobowiązania. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Wierzyciele często przystają na takie polubowne rozwiązania. W ten sposób można szybko rozwiązać kwestię braku spłaty i uniknąć drogi sądowej.

Otrzymanie od wierzyciela wezwania do zapłaty jest ostatnim momentem, na to, aby dokonać dobrowolnej spłaty i uniknąć postępowania sądowego oraz egzekucyjnego. 

Ile trwa ten etap windykacji? Już w momencie, gdy zobowiązany przekroczy choćby o jeden dzień termin zapłaty, powstaje dług. Oznacza to, że wierzyciel może skontaktować się z nami niemalże od razu. Może również skorzystać z pomocy firm windykacyjnych, które będą w imieniu wierzyciela kontaktować się z dłużnikiem i egzekwować spłatę. 

W zależności od postawy wierzyciela i dłużnika windykacja należności może rozpocząć się krótko po tym, gdy zobowiązany nie dokonał spłaty. Z pewnością brak kontaktu ze strony dłużnika, celowe unikanie rozmów z wierzycielem czy nieodpowiadanie na pisma przyspieszy podjęcie przez niego działań sądowych.

Ile trwa ściąganie długu przez komornika – postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe to jeden z kluczowych etapów w procesie ściągania długu przez komornika. To w tym momencie, gdy dłużnik nie spłaci zobowiązania, zostaną wszczęte odpowiednie procedury prawne, aby wyegzekwować przymusową spłatę z majątku dłużnika – wierzyciel może złożyć pozew do sądu.

W toku postępowania sądowego sąd zweryfikuje zasadność zobowiązania i po zapoznaniu się z wszystkimi szczegółami, zasądzi spłatę na korzyść wierzyciela. Niestety uzyskanie nakazu zapłaty nie zawsze sprawia, że dłużnik może od razu spłacić całe zadłużenie. Należy podkreślić, że nawet wtedy dłużnik może jeszcze podjąć próby negocjacji z wierzycielem.

Postępowanie sądowe może potrwać pewien czas. Na rozpoczęcie postępowania sądowego, oczekuje się średnio do kilku miesięcy. Następne kilka miesięcy, oczekuje się na sfinalizowanie postępowania i wydanie nakazu zapłaty. To, ile potrwa ten etap, zależy od wielu czynników, a głównie obłożenia sądu czy postawy samego dłużnika.

Dłużnik może bowiem np. wnieść sprzeciw wobec nakazu zapłaty wydanego przez sąd. Ma na to 2 tygodnie od dnia doręczenia my nakazu zapłaty. Takie działania dłużnika mogą dodatkowo wydłużyć postępowanie sądowe. 

Ile trwa ściąganie długu przez komornika? Przejście przez etap sądowy pozwoli wierzycielowi na kontakt z komornikiem i rozpoczęcie jego działań. Skierowanie sprawy do komornika jest możliwe tylko, gdy wierzyciel uzyska wyrok sądowy nakazujący zapłatę. 

jak-dlugo-komornik-moze-sciagac-dlug

Ile trwa ściąganie długu przez komornika – działania komornika

Prawomocny nakaz zapłaty stanowi tytuł egzekucyjny. Wierzyciel musi wystąpić do sądu o nadanie mu klauzuli wykonalności. Dopiero wtedy wierzyciel dysponuje tytułem wykonawczym, z którym następnie może udać się do komornika. 

Wierzyciel składa wniosek do komornika, a ten zawiadamia dłużnika o wszczęciu egzekucji komorniczej, często dołącza do pisma wezwanie do zapłaty. 

Ile trwa ściąganie długu przez komornika? To ile potrwa wyegzekwowanie należności, zależy w głównej mierze od stanu majątkowego dłużnika oraz wysokości zadłużenia. Jeżeli mowa o niskich kwotach długu, odzyskanie należności wierzyciela może trwać krótko. Komornik może np. zająć konto dłużnika oraz część kwoty wynagrodzenia za pracę. 

Ile trwa ściąganie długu przez komornika, gdy kwota zadłużenia jest  bardzo wysoka np. 100, 300 lub 500 tysięcy? Egzekucja długu może potrwać dużo dłużej – miesiące lub lata, aż do momentu całkowitej spłaty należności wobec wierzyciela. Przy tak wysokich kwotach, najczęściej komornik może dokonać egzekucji z nieruchomości dłużnika.

W ramach swoich działań komornik może prowadzić postępowanie mające na celu ustalenie majątku dłużnika. Komornik będzie dokładnie analizować sytuację majątkowo-finansową dłużnika, który ma obowiązek przedstawić komornikowi cały swój majątek, pod rygorem kary.

Działania komornika są ściśle regulowane przez prawo. Nie może on zająć wszystkich przedmiotów należących do dłużnika  i dokonać ich licytacji – istnieją pewne wyłączenia. 

Ile trwa ściąganie długu przez komornika – jak długo komornik może ściągać dług

Odpowiedź na pytanie, ile trwa ściąganie długu przez komornika, nie będzie dobrą wiadomością dla osób zadłużonych. Jak długo komornik może ściągać dług? Komornik może działać na zlecenie wierzyciela wiele wiele lat (nawet kilkadziesiąt!) do momentu aż dłużnik spłaci całą należność.

Dopóki istnieje dług, dopóty wierzyciel może egzekwować jego spłatę z pomocą komornika. Pewne rodzaje zobowiązań finansowych po śmierci dłużnika przechodzą na spadkobierców, którzy mają możliwość pozbycia się ich np., poprzez odrzucenie spadku. To jednak spowoduje utratę majątku po bliskim. Jedynie całkowita spłata długu pozwoli na definitywne zakończenie problemu zadłużenia. 

Dłużnik nie tylko zmaga się z zapłatą kwoty zadłużenia, ale także z rosnącymi odsetkami, kosztami postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego. Zostanie on obciążony kosztem postępowań, dlatego doprowadzenie do egzekucji komorniczej nie jest dla niego korzystnym rozwiązaniem.

Warto wiedzieć, że długi mogą się przedawnić. Zgodnie z przepisami prawa, termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lub 10 lat od momentu gdy uprawomocnił się tytuł egzekucyjny (czyli np. wyrok sądu). Oznacza to, że komornik po upływie powyższych 6 lub 10 lat może nie podjąć się czynności mających na celu egzekucję długu, lub dłużnik może złożyć powództwo przeciwegzekucyjne. 

Wierzyciel powinien uważać na powyższe terminy. Wszczęcie egzekucji przez wierzyciela przerwie bieg przedawnienia. Wobec tego ile trwa ściąganie długu przez komornika? Wierzyciel, który dba o to, aby nie doszło do przedawnienia długu, może właściwie bezterminowo egzekwować spłatę należności od dłużnika.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Ile trwa ściąganie długu przez komornika – dłużnik ma duży wpływ na szybsze zakończenie egzekucji

Na to, ile trwa ściąganie długu przez komornika, bardzo duży wpływ ma sam dłużnik. Długotrwałe unikanie kontaktu lub ukrywanie majątku jedynie opóźnia procedurę i może prowadzić do naruszenia prawa.

Kiedy dochodzi do egzekucji długu, istotną rolę odgrywa postawa samego dłużnika. Choć komornik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie procesu ściągania należności, to jednak działania i współpraca ze strony dłużnika mogą znacząco wpłynąć na tempo całego procesu.

Pierwszym krokiem dla osoby zadłużonej powinno być jak najszybsze skontaktowanie się z wierzycielem lub firmą windykacyjną w celu ustalenia warunków spłaty zadłużenia. Jeśli uda się uzgodnić dogodne rozwiązanie i uregulować swoje zobowiązania, można uniknąć konieczności interwencji komornika.

Niemniej jednak czasami nieuniknione staje się zaangażowanie komornika, który zajmie majątek dłużnika. W takiej sytuacji dłużnik nadal może podjąć negocjacje z wierzycielem i dążyć do samodzielnej sprzedaży majątku, która jest dużo korzystniejsza finansowo niż sprzedaż na licytacji. 

Warto pamiętać, że im szybciej podjęte zostaną odpowiednie kroki w celu uregulowania należności, tym krótszy będzie proces windykacji. Dłużnik ma możliwość uniknięcia formalnych procedur sądowych poprzez dobrowolne spłacenie zadłużenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem.

W przypadku dużych kwot zadłużenia, dłużnik może rozważyć samodzielną sprzedaż tych składników majątku, które może zająć i zlicytować komornik. Jeżeli chodzi o nieruchomości, sprzedając je samodzielnie, dłużnik może szybciej spłacić cały dług, tak aby komornik nie zajął kolejnych składników majątku i tym samym nie dopuścić do dalszych negatywnych konsekwencji egzekucji komorniczej.

Samodzielna sprzedaż to najlepsze rozwiązanie, gdy dłużnik stanął w obliczu sytuacji zagrożenia sprzedażą nieruchomości na licytacji komorniczej. W takim przypadku ososby zadłużone mogą zapoznać się z usługami Skup.io. Skup nieruchomości zadłużonych Skup.io to wsparcie prawne i pomoc w przeprowadzeniu formalności oraz skutecznej i bezpiecznej sprzedaży nieruchomości w sytuacji długów właściciela.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jeśli jednak nie dojdzie do ugody między stronami i konieczne będzie wszczęcie postępowania sądowego, proces egzekucyjny potrwa dłuższy czas. W takiej sytuacji komornik podejmie szereg działań mających na celu znalezienie majątku pozwalającego na zaspokojenie wierzytelności.

Ile trwa ściąganie długu przez komornika – dlaczego warto aby dłużnik podjął się spłaty i nie czekał aż komornik podejmie działania

Odpowiedź na pytanie, ile trwa ściąganie długu przez komornika nie jest korzystna dla osób zadłużonych. Komornik będzie ściągał dług tak długo, aż dojdzie do całkowitej spłaty wierzyciela. Najczęściej trwa to od kilku miesięcy do kilku lat, a bywa, że dużo dłużej.

Zdecydowanie nie warto, aby dłużnik bezczynnie czekał, aż jego majątek sprzeda na licytacji komornik. Nie powinien też oczekiwać, że dług magicznie zniknie i przestanie być wymagalny. Najlepsze co może zrobić osoba zadłużona, to podjęcie się spłaty, które może nastąpić w różny sposób.

Szybsza spłata zadłużenia daje korzyści takie jak:

  • Uniknięcie lub usunięcie danych dłużnika z rejestrów biur informacji gospodarczych, takich jak BIG, BIK czy KRD.
  • Uniknięcie naliczania odsetek.
  • Uniknięcie kosztów egzekucji oraz postępowań sądowych.
  • Pozbycie się komornika i zakończenie egzekucji komorniczej. 
  • Pozbycie się stresu i obaw związanych z wizytami komornika oraz zajęciem majątku.

Konsekwencje mogą być różne w zależności od tego, jak szybko dłużnik zdecyduje się na współpracę czy dobrowolną spłatę długu – zanim dojdzie do postępowania sądowego czy w czasie gdy komornik rozpocznie swoje działania. 

Spłata długu jest trudna. Aby spłacić dług, osoba zadłużona musi poświęcić wysiłek, pracę, a nawet swój majątek, lecz takie działania dają możliwość na skuteczne oddłużenie i życie bez codziennych zmartwień i stresu.

Ile trwa ściąganie długu przez komornika – podsumowanie

To, ile trwa ściąganie długu przez komornika jest indywidualną kwestią dla każdej osoby zadłużonej. Zanim do działania dojdzie komornik, wierzyciel musi przejść przez procedurę sądową. Często spłata należności trwa wiele lat, jednak jest to zależne od składników majątku dłużnika, jego współpracy z wierzycielem i komornikiem czy obłożenia sądów.

Ostatecznie, obawiając się nieprzyjemnych konsekwencji wynikających ze ściągania długu przez komornika, warto podjąć odpowiednie kroki wcześniej. Regularna spłata zadłużenia w ratach lub spieniężenie majątku na wolnym rynku, które pozwoli uzyskać większą kwotę sprzedaży niż na licytacji, mogą pomóc uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i zakończyć windykację długu.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń