Czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia20 września, 2023

Czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej

czas-na-opuszczenie-mieszkania-po-licytacji-komorniczej

Egzekucja komornicza z nieruchomości jest trudnym doświadczeniem, które rzutuje na nasze dotychczasowe życie. Gdy licytacja mieszkania zakończy się sprzedażą, były właściciel będzie zmuszony opuścić swoje miejsce zamieszkania. W teorii dłużnik, którego nieruchomość została zlicytowana, powinien dobrowolnie opuścić lokal w wyznaczonym przez nowego nabywcę terminie. 

Jaki jest czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej? Jak wygląda procedura egzekucyjna oraz opuszczenie lokalu po licytacji? Co jeśli dłużnik nie opuści dobrowolnie lokalu?

Samodzielna sprzedaż nieruchomości w obliczu zadłużenia daje dłużnikowi większą kontrolę nad warunkami i terminem wyprowadzki ze sprzedanego lokalu. Jednak jeśli dojdzie do egzekucji z nieruchomości i sprzedaży lokalu na licytacji, dłużnik musi stosować się do procedur i przepisów prawa.

Czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej – egzekucja komornicza z nieruchomości

Jeśli znajdujemy się w sytuacji zadłużenia i nie możemy poradzić sobie ze spłatą, to nasza nieruchomość może zostać sprzedana na aukcji komorniczej, a my zostaniemy zmuszeni do jej opuszczenia.

Warto mieć na uwadze, że egzekucja komornicza z nieruchomości jest procesem formalnym i wymaga pewnych etapów do przeprowadzenia. Komornik zajmie nieruchomość dłużnika, wtedy gdy nie będzie mógł wyegzekwować długu w żaden inny sposób, a wartość zadłużenia przekroczy 1/20 wartości nieruchomości. 

Egzekucja komornicza z nieruchomości jest rozwiązaniem bardzo dotkliwym dla dłużnika, stąd najpierw komornik będzie próbował ściągnąć dług z innych składników majątku. Egzekucja nie zostanie przeprowadzona natychmiast. Od wezwania do zapłaty do licytacji nieruchomości może minąć kilka miesięcy. To dobra wiadomość dla osób zadłużonych, bo ten czas mogą wykorzystać, aby poszukać sposobu na spłatę długów.

Egzekucja komornicza z nieruchomości odbywa się poprzez licytacyjną, publiczną sprzedaż lokalu. W licytacji nie mogą brać udziału m.in. komornik, dłużnik oraz ich rodziny, a także osoby, które uczestniczą w licytacji w charakterze urzędowym. Mieszkanie zostanie własnością tej osoby, która zaproponuje najwyższą cenę. Możliwe jest przeprowadzenie drugiej licytacji, jeśli pierwsza była nieskuteczna. 

Gdy licytant wygra przetarg na mieszkanie, z kwoty uzyskanej w wyniku sprzedaży opłaca się koszty prowadzonej egzekucji oraz zaspokaja wierzycieli według kolejności ustalonej w przepisach.

Wyprowadzka po licytacji komorniczej jest nieodzownym elementem, koniecznym do uregulowania formalności związanych z egzekucją z nieruchomości. Jaki jest czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej?

Czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej – wyprowadzka po licytacji komorniczej

Wygrany licytant nabywa prawa do nieruchomości. Odtąd jest ona jego własnością, a więc z pewnością będzie mu zależało na tym, aby jak najszybciej pozbyć się wcześniejszego właściciela z lokalu. Czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej nie jest zbyt długi.

Nowy właściciel nie może samodzielnie wyrzucić zamieszkującego tam lokatora. Może porozmawiać z byłym właścicielem, i wspólnie, polubownie mogą ustalić czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej. Czasami bywa tak, że dotychczasowy właściciel otrzymuje pomoc od nowego właściciela, w znalezieniu lokalu, do zamieszkania, lecz jest to tylko i wyłącznie kwestią dobrej woli, i porozumienia z nowym nabywcą.

Jeżeli mimo ustaleń lokator nie będzie chciał opuścić mieszkania, lub będzie stawiał opór i nie zechce opuścić mieszkania dobrowolnie. Właściciel skieruje się do komornika, który podejmie dalsze niezbędne kroki.

Na podstawie postanowienia o przysądzeniu własności, nowy nabywca składa wniosek do komornika. Komornik formalnie wzywa byłego właściciela do dobrowolnego opuszczenia lokalu. Czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej, jaki wyznaczy komornik, nie może być krótszy niż 14 dni. Czas ten może być dłuższy, gdy nabywca wyrazi na to zgodę

Jest to ostatnia możliwość na dobrowolną wyprowadzkę po licytacji komorniczej. Później komornik podejmuje dalsze kroki, aby doprowadzić do skutecznego przymusowego wyprowadzenia się byłego właściciela.

Opuszczenie własnego domu może być stresujące i emocjonalnie trudne dla osób dotkniętych procedurą egzekucyjną. Ważne jest jednak zachowanie spokoju i podjęcie działań w celu znalezienia nowego miejsca zamieszkania, inaczej byłego właściciela czeka niezbyt przyjemna procedura eksmisji. 

Warto zdawać sobie sprawę, że nieopuszczenie lokalu w wyznaczonym czasie może prowadzić do dodatkowych kosztów obciążających dłużnika. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej – procedura po licytacji komorniczej nieruchomości

Po dokonaniu skutecznej sprzedaży nieruchomości, dłużnik ma czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej. Zanim jednak dochodzi do przekazania nieruchomości nowemu nabywcy, musi dopełnić się cała procedura egzekucyjna. Co dokładnie dzieje się po aukcji komorniczej?

Osoba, która wygrała aukcję, nie staje się właścicielem nieruchomości automatycznie od razu po licytacji komorniczej. Po zakończeniu licytacji sędzia wydaje postanowienie o udzieleniu przybicia wygranemu licytantowi. Następnie wygrany jest wzywany pisemnie do zapłaty i musi dokonać wpłaty całej kwoty, za jaką wylicytował nieruchomość na aukcji. 

W kolejnym kroku sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu prawa własności, które uprawomocni się po 7 dniach. Następnie komornik dokonuje podziału sumy sprzedaży i spłaty wierzycieli. 

Gdy uprawomocni się postanowienie sądu o przysądzeniu prawa własności nieruchomości, nabywca staje się nowym właścicielem mieszkania. Może on wpisać siebie jako nowego właściciela w księgę wieczystą nieruchomości. Jest to czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej przez byłego właściciela. 

Powyższe prawomocne postanowienie jest tytułem wykonawczym, a więc w sytuacji gdy były właściciel nie będzie chciał opuścić nieruchomości, nowy nabywca może udać się z postanowieniem do komornika, który rozpocznie procedurę eksmisji (nowy właściciel nie musi nadawać klauzuli wykonalności postanowieniu, omija zatem procedurę sądową).

W przypadku, gdy dłużnik nie zgadza się na dobrowolne opuszczenie mieszkania, może zostać przeprowadzona eksmisja. Jak wygląda procedura eksmisji po licytacji komorniczej nieruchomości?

wymeldowanie-po-licytacji-komorniczej

Czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej – eksmisja z mieszkania własnościowego za długi

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi to prawdopodobny scenariusz. Gdy nieruchomość zostaje sprzedana na licytacji, nowy właściciel ma prawo żądać opuszczenia lokalu przez poprzedniego mieszkańca. To moment, gdy trzeba zmierzyć się z konsekwencjami zadłużenia i znaleźć nowe miejsce do zamieszkania.

Warto jednak pamiętać, że przepisy prawa chronią dłużników, a eksmisji nie dokonuje się na bruk. Jak zostało wspomniane, nabywca nie może również wyrzucić siłą dotychczasowego właściciela nieruchomości. Jeżeli nie opuści on lokalu dobrowolnie po licytacji, jedyną drogą jest komornicza eksmisja z nieruchomości. Jak przebiega?

Gdy nowy nabywca złoży wniosek do komornika, komornik jako pierwszy krok, wezwie mieszkańca do opuszczenia lokalu. Jaki jest czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej? Komornik wyznaczy dłużnikowi minimum 14 dni na opuszczenie lokalu.

Następnie, komornik sprawdzi, czy byłemu właścicielowi przysługuje prawo do innej nieruchomości, w której ten, mógłby zamieszkać, a jeśli tak, to do tej nieruchomości nastąpi eksmisja.

Jeżeli były właściciel nie ma prawa do innej nieruchomości, do której mógłby się przenieść, znaczące jest to, czy eksmitowanej osobie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Prawo do lokalu socjalnego otrzymają: kobiety w ciąży, dzieci, osoby niepełnosprawne i ubezwłasnowolnione, oraz osoby, które sprawują nad nimi opiekę i wspólnie zamieszkują lokal, emeryci i renciści, otrzymujący świadczenia społeczne, bezrobotni, obłożnie chorzy, a także inne osoby spełniające przesłanki określone przez gminę w uchwale.

Tym osobom, gmina ma obowiązek wskazać lokal socjalny, do którego nastąpi eksmisja. Do czasu wskazania lokalu, eksmitowany może pozostać w zlicytowanym lokalu. Jeżeli lokal socjalny nie przysługuje, gmina wskaże pomieszczenie tymczasowe dla eksmitowanego.

Często bywa tak, że wskazanie lokalu przez gminę trwa długi czas – miesiące lub lata. Jeżeli dłużnik nie ma gdzie się przenieść to czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej wydłuża się, bo lokator ma prawo pozostać w mieszkaniu do momentu przyznania lokalu socjalnego

Eksmisja jest jednak nieunikniona. Jeśli tylko znajdzie się odpowiednie pomieszczenie lub lokal, eksmisja zostanie wykonana. 

Czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej – dlaczego nie warto czekać na wykonanie eksmisji

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi nie jest dla byłego właściciela przyjemnym doświadczeniem. Często mimo licytacji i sprzedaży nieruchomości na poczet pokrycia długów, dłużnik nie chce opuszczać nieruchomości i robi wszystko, aby jak najdłużej w niej pozostać. Takie działanie nie jest dla niego korzystne z wielu przyczyn.

Jeśli dłużnik sam, dobrowolnie nie opuści zlicytowanego mieszkania, komornik zjawi się, aby opróżnić lokal z osób i rzeczy. Przy eksmisji komornikowi towarzyszy policja, firma przeprowadzkowa oraz bardzo często ślusarz. Policja przy takiej interwencji i oporze dłużnika może zastosować środki przymusu bezpośredniego.

To powoduje dodatkowe koszty (koszty pracy firmy przeprowadzkowej oraz ślusarza), którymi zostanie obciążony dłużnik.

Ponadto, pozostając w zlicytowanej nieruchomości i nie płacąc za zamieszkanie, były właściciel może zwiększyć swoje zadłużenie. 

Eksmisja jest przytłaczającym i kosztownym przeżyciem dla byłego właściciela. Lepiej jest gdy bierze on na poważnie czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej i dobrowolnie wyprowadzi się bez narażania na dodatkowy stres i koszty, a jeszcze lepszym i korzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest sprzedaż nieruchomości przez dłużnika, zanim zrobi to komornik. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej – sprzedaż mieszkania przed komornikiem a wyprowadzka

W przypadku dużego zadłużenia i groźby sprzedaży nieruchomości na licytacji komorniczej właściciel nieruchomości powinien rozważyć samodzielną sprzedaż mieszkania na wolnym rynku, zanim egzekucja stanie się rzeczywistością. 

Sprzedaż mieszkania przez dłużnika pozwala uzyskać lepszą cenę sprzedaży, co wiąże się z tym, że po spłacie zadłużenia więcej kapitału pozostaje w kieszeni sprzedającego.

Co istotne, sprzedający ma możliwość swobodnego ustalenia warunków transakcji – kwoty, ale także terminu wyprowadzki z nieruchomości. W ten sposób można wyprowadzić się na własnych warunkach, uniknąć postępowania eksmisyjnego i kosztów z nim związanych.

Jak najlepiej jest sprzedać nieruchomość w obliczu egzekucji z nieruchomości? Nieruchomość zajętą przez komornika można sprzedać do skupu nieruchomości Skup.io. Taka sprzedaż nie nastręczy problemów, bo czuwają nad nią eksperci prawa oraz nieruchomości.

Pomagamy osobom zadłużonym dopełnić formalności, które wymagane są do sprzedaży nieruchomości z wpisem komorniczym, uczestniczymy w rozmowach z wierzycielem, gdy zajdzie taka potrzeba, zapewnimy niezbędną pomoc w znalezieniu nowego lokum i przeprowadzce. 

Spłacamy zadłużenie, a nadwyżkę przekazujemy sprzedającemu w dniu sprzedaży. Transakcja realizowana jest sprawnie i bezpiecznie.

Jeżeli zmagasz się z zadłużeniem i myślisz nad sprzedażą nieruchomości w celu szybkiej spłaty długów i pozbycia się komornika, możesz liczyć na kompleksowe wsparcie naszych specjalistów. Zapraszamy do kontaktu i bezpłatnej wyceny nieruchomości!

Czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej – podsumowanie

Czas na opuszczenie mieszkania po licytacji komorniczej nie jest zbyt długi. Wyprowadzka byłego właściciela jest nieunikniona w przypadku gdy nieruchomość zostanie skutecznie sprzedana na licytacji.

Jeżeli były właściciel nie opuści lokalu dobrowolnie lub w wyznaczonym przez komornika czasie, zostanie eksmitowany.

Eksmisja z mieszkania własnościowego za długi może być bolesnym doświadczeniem dla każdego właściciela nieruchomości, jest też z wielu względów bardzo niekorzystna. W toku eksmisji, były właściciel stawiający opór może zostać wyprowadzony z domu w asyście policji. Czekają go również dodatkowe, niepotrzebne koszty związane z uczestniczeniem przy eksmisji firmy przeprowadzkowej czy ślusarza.

Korzystniej dla dłużnika, gdy opuści on lokal samodzielnie bez konieczności przeprowadzania eksmisji. Jeszcze lepiej, gdy w ogóle nie dojdzie do licytacji komorniczej z nieruchomości. Rozwiązaniem lepszym od licytacji nieruchomości jest samodzielna sprzedaż mieszkania, spłata zadłużenia i szybsze zakończenie egzekucji komorniczej. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń