Egzekucja komornicza z nieruchomości - co trzeba wiedzieć - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia19 września, 2023

Egzekucja komornicza z nieruchomości – co trzeba wiedzieć

egzekucja-komornicza-z-nieruchomosci-co-trzeba-wiedziec

Egzekucja komornicza z nieruchomości przeprowadzana przez komornika to najbardziej niepożądane zakończenie problemów z zadłużeniem. Jednakże wpis komorniczy w księdze wieczystej nie oznacza jeszcze, że nie można uniknąć licytacji. 

Poniższy artykuł zawiera ważne informacje na temat egzekucji komorniczej z nieruchomości. Kiedy grozi egzekucja komornicza, jak przebiega, i co trzeba o niej wiedzieć? Co w przypadku współwłasności nieruchomości, czy komornik może sprzedać połowę mieszkania? Dlaczego w przypadku zagrożenia egzekucją i licytacją nieruchomości lepiej jest sprzedać mieszkanie, zanim zrobi to komornik?

Zapraszamy do lektury!

Egzekucja komornicza z nieruchomości – kiedy następuje

Kiedy następuje egzekucja komornicza z nieruchomości? To pytanie, które wiele osób zadaje sobie, zmagając się z zadłużeniem.

Egzekucja komornicza ma miejsce wtedy, gdy inne sposoby wyegzekwowania należności przez komornika zawiodły, np. egzekucja z wynagrodzenia, konta bankowego, ruchomości. Jednak przed przystąpieniem do egzekucji konieczne jest, aby wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy, czyli sądowy wyrok lub nakaz zapłaty, który potwierdzi istnienie i wymagalność zobowiązania.


Warto wiedzieć, że egzekucja komornicza z nieruchomości, która służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, możliwa będzie wtedy gdy dług przewyższa 1/20 wartości sumy oszacowania nieruchomości. Jeżeli wierzycieli jest kilku niż jeden, dług sumuje się.

Egzekucja komornicza z nieruchomości jest ostatecznością i stosowana jest przez komornika najczęściej w przypadku sporych kwot zadłużenia. Zanim jednak podjęty zostanie tak drastyczny krok, najpierw musi spełnić się cała procedura prawna. W praktyce licytacja nieruchomości dłużnika nie odbywa się od razu. Zanim wierzyciel skieruje sprawę do komornika, a komornik podejmie odpowiednie czynności minie kilka – kilkanaście miesięcy (w zależności od okoliczności).

Oczywiście, to, że do egzekucji nie dojdzie od razu, nie oznacza, że dłużnik powinien lekceważyć zadłużenie. Wręcz przeciwnie, powinien wykorzystać ten czas, aby znaleźć najlepszy sposób na poradzenie sobie z problemem długów.

Egzekucja komornicza z nieruchomości – jak przebiega

Jak przebiega egzekucja komornicza z nieruchomości? Warto poznać podstawowe informacje na temat tego procesu, aby móc się odpowiednio przygotować i podjąć odpowiednie działania.

Po uzyskaniu tytułu wykonawczego wierzyciel składa niezbędne dokumenty u komornika, który będzie zajmował się procesem egzekucji wierzytelności. Dłużnik zostaje wezwany przez komornika do zapłaty długu w ciągu dwóch tygodni. W tym momencie dokonuje się również wpisu o prowadzonej egzekucji w księdze wieczystej nieruchomości.

Jeżeli dłużnik pozostanie bierny i nie będzie dysponował kwotą, dzięki której spłaci dług w wymaganym czasie, dokonuje się opisu i oszacowania nieruchomości (tych czynności dokonuje biegły). Muszą minąć 2 tygodnie, aby opis i oszacowanie uprawomocniły się, a wtedy można wyznaczyć termin licytacji. 

Licytacja ogłoszona jest przez komornika w odpowiednich miejscach: na internetowej stornie Krajowej Rady Komorniczej, na stronie sądu rejonowego, w budynku sądu zajmującego sie egzekucją jak i w budynku organu gminy.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Egzekucja komornicza z nieruchomości – licytacja 

Licytacja odbędzie się, gdy zgłosi się choćby jeden licytant. Licytacja jest publiczna. Pierwsza licytacja nieruchomości, wiąże się z ceną wywoławczą równą 2/3 ceny oszacowania. Nieruchomość może zostać zlicytowana poniżej wartości rynkowej, co nie jest dla dłużnika dobrą informacją. Licytację wygra ten, kto zaproponuje wyższa kwotę. 

Jeśli, pierwsza licytacja nie zakończy się sprzedażą, może zostać wyznaczona druga licytacja, która rozpoczyna się od 2/3 sumy oszacowania nieruchomości. Jeżeli nikt nie będzie zainteresowany nabyciem, po drugiej licytacji nieruchomość za 2/3 sumy oszacowania mogą przejąć wierzyciel lub współwłaściciel.  

Postępowanie egzekucyjne zostanie umorzone jeśli również druga licytacja zakończy się fiaskiem. Musi minąć pół roku, aby na nowo wszcząć egzekucję i ponownie przeprowadzić licytację. 

Po skutecznej licytacji, z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości zaspokaja się wierzycieli. Gdy wierzycieli jest kilku, wyegzekwowane środki są dzielone według kolejności wskazanej w przepisach prawa. Z uzyskanej kwoty spłacane są również koszty postępowania egzekucyjnego, które najczęściej obciążają dłużnika – jest to nawet 10% wartości długu. 

Egzekucja komornicza z nieruchomości – czy komornik może sprzedać połowę mieszkania

Zdarza się, że dłużnik nie posiada nieruchomości na wyłączność, a jest współwłaścicielem. Czy komornik może sprzedać połowę mieszkania? Tak licytacja 1/2 mieszkania jest jak najbardziej możliwa.

Przebieg licytacji 1/2 mieszkania jest podobny do standardowej procedury. Komornik ogłasza termin i miejsce przetargu, w którym mogą uczestniczyć potencjalni kupcy. Jednakże, w tym przypadku oferować można tylko tę część nieruchomości, która jest własnością dłużnika. 

Komornik ma prawo zająć tylko i wyłącznie udział w nieruchomości dłużnika. Współwłaściciele nie muszą obawiać się, że również ich udziały zostaną zajęte i sprzedane – tak się nie stanie. Komornik nie zajmie również całej nieruchomości. 

Licytacyjna sprzedaż udziałów w nieruchomości bywa problematyczna, z uwagi na to, że niewiele osób będzie zainteresowanych nabyciem przedmiotu współwłasności. Przede wszystkim, nowy współwłaściciel będzie musiał liczyć się z tym, że nie tylko on posiada prawo do nieruchomości. Wszyscy współwłaściciele mogą korzystać z nieruchomości, pobierać z niej pożytki, powinni opłacać koszty jej utrzymania stosownie do udziałów.

Sprzedaż udziału w nieruchomości na licytacji może być trudna, lecz jest jak najbardziej możliwa. Zadłużony współwłaściciel może stracić swój udział, a w jego miejsce wstąpi nowy nabywca.

sprzedaz-mieszkania-z-wpisem-komorniczym

Egzekucja komornicza z nieruchomości – egzekucja komornicza ile trwa

Egzekucja komornicza z nieruchomości to proces, który może trwać różnie w zależności od okoliczności. Często proces ten może się ciągnąć przez wiele miesięcy. Wiele czynników wpływa na czas trwania egzekucji, takich jak obciążenie sądów, komornika, sprawne działanie wierzyciela czy oporna postawa dłużnika.

Wierzyciel musi dopełnić wszystkich formalności związanych z przeprowadzeniem całej procedury egzekucyjnej. Nie pominie się skierowania sprawy do sądu, złożenia wniosku do komornika, wezwań do zapłaty. Wszystkie kroki procedury egzekucyjnej wymagają zachowania pewnych terminów, których trzeba przestrzegać. 

Czynności komornika mogą być przez dłużnika zaskarżane – ma on możliwość obrony. 

Jak wskazaliśmy wcześniej, to ile trwa egzekucja komornicza z nieruchomości, jest kwestią indywidualną, natomiast średnio, czas, jaki upłynie między rozpoczęciem postępowania a przysądzeniem nieruchomości nowemu nabywcy, wynosi co najmniej kilka miesięcy. 

Egzekucja komornicza z nieruchomości – jak uniknąć egzekucji z nieruchomości

Egzekucja komornicza z nieruchomości to sytuacja, której chciałby uniknąć każdy właściciel mieszkania czy domu. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej i obawiasz się o swoją nieruchomość, istnieje kilka sposobów, jak możesz próbować uniknąć egzekucji.

Pierwszym krokiem jest nawiązanie kontaktu z komornikiem i postaranie sie o wypracowanie lepszych warunków spłaty zobowiązania. Dłużnik może poprosić wierzyciela o możliwość spłaty zobowiązania w ratach, o zmniejszenie wysokości rat lub wydłużenie terminu spłaty. Może również wstrzymać egzekucję komorniczą z nieruchomości oraz cofnąć wpis zajęcia z księgi wieczystej, aby umożliwić dłużnikowi samodzielną korzystniejszą sprzedaż nieruchomości.

Ważne jest jednak pamiętać, że nie zawsze wierzyciel będzie skłonny do takiej współpracy. Wierzyciel musi wyrazić zgodę na modyfikację warunków spłaty, dlatego nie warto pozostawać biernym i nie należy unikać rozmów z wierzycielem. Jeśli dłużnik wyrazi szczerą chęć spłaty zobowiązania, wierzyciel będzie bardziej skłonny przystać na jego prośby.

Najprostszym, ale i najskuteczniejszym sposobem na to jak uniknąć egzekucji komorniczej z nieruchomości, jest całkowita spłata zobowiązania. Istnieje wiele metod, które mogą być bardzo pomocne przy spłacie zadłużenia. Wśród nich wymienia się, podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej, zredukowanie wydatków do minimum, sprzedaż ruchomości, czy samodzielna sprzedaż nieruchomości, zanim zrobi to komornik.

Dłużnik, który chciałby uzyskać merytoryczną i praktyczną pomoc, może skontaktować się z fundacjami, organizacjami czy specjalistami, którzy pomagają zadłużonym – mogą pomóc w opracowaniu realnego planu spłaty długu, w formalnościach prawnych czy nawet negocjacjach z wierzycielem. Niektóre podmioty oferujące powyższą pomoc robią to odpłatnie, a niektóre bezpłatnie – warto wziąć to pod uwagę.

Egzekucja komornicza z nieruchomości – korzystniejsza sprzedaż mieszkania przed komornikiem

Egzekucja komornicza z nieruchomości to sytuacja, której wielu ludzi stara się uniknąć za wszelką cenę. Egzekucja z nieruchomości skutkuje licytacją i utratą nieruchomości przez dłużnika. W przypadku, gdy zadłużenie opiewa na bardzo dużą kwotę, a dłużnik nie ma możliwości spłaty długu w inny sposób, znacznie lepiej podjąć się samodzielnej sprzedaży mieszkania przed komornikiem.

Sprzedaż mieszkania, zanim zrobi to komornik, również sprawi, że dłużnik straci prawo do nieruchomości, jednakże właśnie takie rozwiązanie jest dla dłużnika dużo korzystniejsze niż bierne oczekiwanie na to, aż komornik dokona czynności i sprzeda lokal na licytacji publicznej. Sprzedaż mieszkania przed egzekucją ma swoje zalety.

Po pierwsze, umożliwia uzyskanie dużo lepszej ceny sprzedaży niż w toku egzekucji komorniczej – cena i warunki transakcji są akceptowane przez samego dłużnika. W przypadku licytacji przez komornika istnieje ryzyko, że cena osiągnięta podczas aukcji będzie dużo niższa od rynkowej, ponadto dłużnik nie ma żadnego wpływu na cenę oraz warunki sprzedaży.

Po drugie, sprzedaż przed komornikiem pozwala również uniknąć uciążliwych konsekwencji egzekucji. Proces egzekucyjny może trwać długie miesiące, co prowadzi do niepewności i dodatkowego stresu dla dłużnika. Co więcej, samodzielna sprzedaż mieszkania pomoże ograniczyć lub całkowicie uniknąć kosztów postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli egzekucja komornicza z nieruchomości i jej licytacyjna sprzedaż jest prawdopodobna, warto rozważyć sprzedaż nieruchomości przed komornikiem, dzięki czemu można uniknąć procesu egzekucji i zostać z większym zyskiem po spłaceniu zobowiązań wobec wierzyciela. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Egzekucja komornicza z nieruchomości – sprzedaż mieszkania z wpisem komorniczym

Sprzedaż mieszkania w obliczu długów może stanowić korzystniejsze rozwiązanie. Sprzedaż możemy zreazliować wtedy gdy komornik nie zajął jeszcze nieruchomości, ale także gdy w księdze wieczystej widnieje wpis o prowadzonej egzekucji.

Sprzedaż mieszkania z wpisem komorniczym wciąż jest możliwym rozwiązaniem. Dłużnik może negocjować z wierzycielem cofnięcie wpisu z księgi wieczystej nieruchomości lub sprzedać nieruchomość mimo wpisu. Często bywa tak, że nabywca podejmuje się spłaty zadłużenia, po czym następuje wykreślenie wpisu z księgi wieczystej i finalizacja transakcji u notariusza.

Taka transakcja może być dla nabywcy ryzykowna, dlatego sprzedaż mieszkania z wpisem komorniczym można przeprowadzić do skupu nieruchomości Skup.io – firmy specjalizującej się w sprzedaży trudnych nieruchomości. 

Skup.io to profesjonalna pomoc w przypadku chęci sprzedaży mieszkania w obliczu zadłużenia. Zespół ekspertów nieruchomości oraz prawa zapewni bezpieczną i zgodną z przepisami sprzedaż. Pomagamy skutecznie i szybko zrealizować sprzedaż mieszkania z wpisem komorniczym, aby wcześniej zakończyć egzekucję z nieruchomości, nie dopuszczając do publicznej licytacji.

Skup.io posiada zaplecze prawne, które zapewnia sprzedającemu gruntowne wsparcie w formalnościach, procedurach i negocjacjach z wierzycielem. Jeżeli grozi Ci egzekucja komornicza z nieruchomości, i chcesz zbyć swoją nieruchomość, zanim zrobi to komornik, porozmawiaj z naszymi konsultantami i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc!

Egzekucja komornicza z nieruchomości – podsumowanie

Egzekucja komornicza z nieruchomości to poważna sytuacja, której nie wolno bagatelizować. Przebieg i zasady egzekucji komorniczej są ściśle określone przez prawo, dlatego warto wiedzieć, jakie są procedury i konsekwencje związane z tą formą egzekucji. 

Komornik może zająć, a następnie zlicytować całą nieruchomość jak również udział w nieruchomości należący do dłużnika. Sprzedaż nieruchomości na publicznej licytacji może być wyjątkowo niekorzystna dla osoby zadłużonej. Często wiąże się z niską ceną sprzedaży, zapłatą dodatkowych kosztów postępowania egzekucyjnego oraz dużym stresem.

Jeżeli egzekucji komorniczej z nieruchomości nie można uniknąć, warto rozważyć wcześniejszą samodzielną sprzedaż nieruchomości. Taką sprzedaż można zrealizować także wtedy, gdy komornik wkroczył w nasze życie, a nieruchomość została przez niego zajęta. 

Sprzedaż mieszkania z wpisem komorniczym możesz zrealizować skutecznie i szybko, korzystając z usług skupu nieruchomości Skup.io.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń