Dobrowolna spłata długu u komornika - jak to zrobić? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia16 sierpnia, 2023

Dobrowolna spłata długu u komornika – jak to zrobić?

dobrowolna-splata-dlugu-u-komornika-jak-to-zrobic

Uregulowanie zaległych zobowiązań przed upływem ostatecznego terminu wyznaczonego przez komornika pozwala zniwelować negatywne następstwa związane z egzekucją komorniczą. Dobrowolna spłata długu u komornika jest lepszym rozwiązaniem niż bezczynne oczekiwanie na zajęcie i zlicytowanie naszego majątku przez komornika.

Na czym polega dobrowolna spłata długu u komornika? Jakie korzyści zyskuje dłużnik, który samodzielnie spłaci swój dług? W jaki sposób można spłacić komornika, zmagając się z problemami finansowymi?

W tym artykule podpowiadamy jak dogadać się z komornikiem i uwolnić od ciężaru zadłużenia w krótkim czasie. Jeśli chcesz uniknąć stresu i nieprzyjemności związanych z egzekucją komorniczą oraz ograniczyć koszty egzekucji komorniczej –  przeczytaj ten artykuł do końca!  

Dobrowolna spłata długu u komornika – jak działa komornik

Zadaniem komornika jest dochodzenie należności od dłużnika. Komornik podejmuje działania po tym jak wierzyciel złoży u niego wymagane dokumenty – tytuł wykonawczy oraz wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. O wszczęciu egzekucji informowany jest dłużnik oraz wierzyciel. 

Urzędnik może egzekwować spłatę różnymi metodami. Komornik dowiaduje się o zarobkach i oszczędnościach osoby, wobec której będzie prowadzona egzekucja. Może zająć wynagrodzenie za pracę (w określonej wysokości) czy środki zgromadzone na koncie bankowym. 

Komornik może zająć również świadczenia niepieniężne – ruchomości. W tym celu urzędnik złoży wizytę u dłużnika i zajmie przedmioty, które ze względu na wysoką wartość, mogą zostać sprzedane, a uzyskana w ten sposób kwota trafi do wierzyciela. 

Komornik może zająć i skutecznie zlicytować przedmioty takie jak np.: sprzęt RTV i AGD, rower, samochód czy biżuteria. Nie może jednak zająć przedmiotów niezbędnych dłużnikowi do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, pracy czy leczenia np. lodówka, pralka, laptop służący do pracy, sprzęt rehabilitacyjny.

Warto pamiętać, że komornik ma określone uprawnienia oraz obowiązki. Musi działać zgodnie z prawem i szanować Twoje prawa jako dłużnika. Nie może naruszać prywatności ani stosować przemocy w trakcie egzekucji.

Komornik ma również pełne prawo do zajęcia nieruchomości, jeżeli zaistnieją ku temu przesłanki i nie można wyegzekwować długu w żaden inny sposób. Mieszkanie dłużnika może zostać zajęte, oszacowane, a następnie zlicytowane podczas aukcji komorniczej. Kolejno, dłużnik powinien opuścić swoje dotychczasowe mieszkanie, a jeżeli tego nie zrobi, może zostać z niego eksmitowany.

Dobrowolna spłata długu u komornika – na czym polega i jakie niesie korzyści

Dobrowolna spłata długu u komornika to jedna z opcji, którą można rozważyć w przypadku zadłużenia i egzekucji komorniczej. Dobrowolna spłata długu u komornika oznacza nic innego niż uiszczenie kwoty zobowiązania przez samego dłużnika, zanim dojdzie do egzekucji komorniczej. 

Uiszczenie całej kwoty zobowiązania spowoduje zakończenie postępowania komorniczego wobec dłużnika. 

Przymusowa spłata zobowiązania następuje w wyniku egzekucji komorniczej z różnych składników majątku dłużnika. Wobec tego dobrowolna spłata długu u komornika to dużo lepszy pomysł. Dlaczego lepiej jest poddać się dobrowolnej spłacie, niż bezczynnie czekać na to aż komornik dokona egzekucji?

Główną zaletą dobrowolnej spłaty długu jest szybkość uregulowania należności. Dzięki temu możemy uniknąć wizyt komornika oraz długotrwałej i nieprzyjemnej procedury egzekucyjnej, która może trwać długi czas. W ten sposób możemy szybko zrzucić ze swoich barków stres związany z zadłużeniem i rozpocząć nowy etap życia wolny od jakichkolwiek zobowiązań.

Spłata długu przed licytacją pozwala definitywnie zakończyć postępowanie egzekucyjne wobec dłużnika. Po uregulowaniu długu nie ma już potrzeby kontynuowania postępowania egzekucyjnego. Oznacza to, że odsetki przestaną być naliczane, komornik przestanie obciążać nasze konto bankowe i nie zajmie kolejnych przedmiotów należących do majątku dłużnika. To zaś, wiąże się z odzyskaniem swobody finansowej przez dłużnika.

Niezwykle istotną z punktu widzenia dłużnika konsekwencją dobrowolnej spłaty długu u komornika jest ograniczenie kosztów egzekucji

Opłaty związane z egzekucją komorniczą ponosi dłużnik. Koszty te są różne i zależne od indywidualnej sytuacji. Natomiast, trzeba wiedzieć, że w większości przypadków, koszty egzekucji komorniczej wynoszą 10% wartości zadłużenia. Można zatem łatwo zauważyć, że nie jest to mała kwota. 

Jednakże można zmniejszyć te koszty. Koszty spadają do 3% wartości świadczenia do wyegzekwowania, jeżeli dłużnik ureguluje zadłużenie lub jego część w ciągu miesiąca od wszczęcia egzekucji. W jeszcze innym przypadku, gdy postępowanie zostanie umorzone – np. z powodu zawartej ugody – koszty wyniosą tylko 5% kwoty pozostałej do wyegzekwowania. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Dobrowolna spłata długu u komornika – jak dogadać się z komornikiem

Kiedy znajdujemy się w sytuacji, gdzie nasz dług został przekazany do egzekucji przez komornika, często szukamy sposobu na uregulowanie swoich zobowiązań w jak najkrótszym czasie. Dobrowolna spłata długu u komornika jest na to sposobem. Ale jak właściwie można się dogadać z tym urzędnikiem?

Po pierwsze, ważne jest, aby być otwartym i uczciwym w rozmowie z komornikiem. Przedstawić mu swoją sytuację finansową oraz możliwości spłaty zadłużenia. Komunikacja to kluczowy element dochodzenia porozumienia. Warto również wcześniej przemyśleć i zaproponować konkretny plan spłaty, który będzie dostosowany do twoich aktualnych warunków finansowych. Może to być ratalna spłata lub jednorazowa wpłata całej sumy pieniędzy.

Jeżeli chcielibyśmy jak najszybciej pozbyć się długów i komornika z naszego życia, niezbędna może okazać się samodzielna sprzedaż wartościowych składników majątku takich jak samochód czy nieruchomość – zależnie od tego, na jaką kwotę opiewa całe zadłużenie. Jeśli nie ma możliwości uregulowania całego zadłużenia na raz, można spróbować negocjować ustalenia dotyczące wysokości rat oraz terminów ich regulowania. 

splata-dlugu-przed-licytacja

Dobrowolna spłata długu u komornika – jak spłacić komornika

Dobrowolna spłata długu u komornika, choć niesie ze sobą wiele korzyści, najczęściej nie jest prostym zadaniem. Jednakże nawet w przypadku, gdy komornik pojawi się w naszym życiu, warto rozmawiać z nim jak i z wierzycielem w celu znalezienia najkorzystniejszego wyjścia z sytuacji zadłużenia. Jak więc spłacić komornika?

Podczas rozmowy z komornikiem, warto pozyskać informację dotyczącą całkowitej kwoty do zapłaty. Najlepszym rozwiązaniem dla dłużnika jest dobrowolna spłata całej kwoty długu – to szybka i korzystniejsza finansowo opcja spłaty niż spłata długu przez licytację majątku dłużnika. 

Jak spłacić komornika? Aby uzyskać niezbędne do spłaty środki, dłużnik może samodzielnie sprzedać wartościowe składniki majątku, zanim komornik doprowadzi do ich licytacji. Bardzo często jedynym wyjściem z trudnej sytuacji zadłużenia jest po prostu sprzedaż mieszkania. W ten sposób możemy pozbyć się długów nawet bardzo dużej wartości (mam 300 tys. długu, mam 100 tys. długu). Na pewno jest to dużo korzystniejsze wyjście dla tych osób, które nie mają już żadnej innej możliwości spłaty zobowiązania i uniknięcia egzekucji.

Inną opcją, która pozostaje dłużnikowi, jest negocjacja spłaty w inny sposób np. rozłożenie płatności długu na raty. Wierzyciel może, lecz nie musi przystać na spłatę zobowiązania w ratach. Jeżeli dłużnikowi uda się wynegocjować taki sposób spłaty całego zobowiązania, postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone. W ten sposób również możemy spłacić nawet duże kwoty zobowiązań.

Dobrowolna spłata długu u komornika – czy sprzedaż nieruchomości jest dobrym pomysłem?

Sprzedaż nieruchomości może być dla wielu osób bardzo emocjonalnym i trudnym doświadczeniem, natomiast jest to jeden ze skutecznych sposobów na umożliwienie dobrowolnej spłaty długu u komornika i zatrzymanie postępowania egzekucyjnego raz na zawsze.

Ze względu na dużą wartość, sprzedaż nieruchomości może być dobrym rozwiązaniem nawet gdy zadłużenie opiewa na bardzo duże kwoty – kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych. Dlaczego korzystniej jest sprzedać mieszkanie samodzielnie, zanim zostanie ono sprzedane podczas licytacji komorniczej?

Podczas licytacji nieruchomości, cena sprzedaży może osiągnąć 3/4 wartości oszacowanej nieruchomości. Podczas drugiej licytacji cena spada do 2/3 wartości nieruchomości – i za tyle może zostać skutecznie sprzedana. Niestety, dłużnik nawet jeżeli nie zgadza się z tak niską ceną sprzedaży, to nie ma wpływu na warunki transakcji. 

Podczas licytacji nieruchomości dłużnik nie ma już żadnego wpływu na jej przebieg i zakończenie. Gdy nieruchomość zostanie sprzedana, jest on zobowiązany opuścić nieruchomość w określonym terminie, a jeśli nie, może zostać eksmitowany.

Jak wskazaliśmy koszty egzekucji komorniczej potrafią być naprawdę wysokie, a co istotne, obciążają one dłużnika. Po zlicytowaniu nieruchomości, z uzyskanej kwoty regulowane są koszty postępowania egzekucyjnego, spłacane jest zadłużenie, a pozostała kwota (jeżeli jest) trafia do dłużnika. A więc, koszty egzekucji dodatkowo uszczuplają to, co pozostaje dłużnikowi ze sprzedaży.

Właśnie dlatego nie warto dopuszczać do przymusowej sprzedaży nieruchomości przez komornika. A jeśli sprzedaż nieruchomości jest nieunikniona, dużo lepiej przeprowadzić ją samodzielnie.

Dobrowolna spłata długu u komornika jest możliwa dzięki sprzedaży nieruchomości, jednak co w sytuacji gdy komornik dokonał jej zajęcia?

Dobrowolna spłata długu u komornika – jak może pomóc Ci skup nieruchomości 

Transakcja w obliczu toczącej się egzekucji może być trudnym zadaniem, jednak istnieje sposób, dzięki któremu osoby zadłużone mogą uzyskać niezbędną pomoc, sprzedać nieruchomość i spłacić swoje zobowiązania.

Skup nieruchomości Skup.io specjalizuje się w skutecznej sprzedaży nieruchomości, na których ciąży postępowanie egzekucyjne.

Nasi specjaliści poprowadzą cały proces sprzedaży. Pomagamy w negocjacjach i osiągnięciu ugody z wierzycielem i komornikiem, dopełnieniu wszystkich wymaganych formalności, oraz zabezpieczamy transakcję pod kątem prawnym.

Sprzedaż nieruchomości to nie tylko szansa na dobrowolną spłatę długu u komornika, ale także większy kapitał ze sprzedaży w kieszeni sprzedającego nieruchomość. Sprzedający ma realny wpływ na cenę sprzedaży, jej termin, a także termin wyprowadzki.

 To szansa na spłatę długu i jednocześnie odzyskanie dużo większej kwoty ze sprzedaży niż w przypadku egzekucji i licytacji nieruchomości. 

Profesjonalny zespół skupu nieruchomości Skup.io oferuje najszybszą, skuteczną sprzedaż nieruchomości w obliczu zadłużenia. Jeżeli grozi Ci licytacja komornicza, lecz wolałbyś zbyć nieruchomość samodzielnie – skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą Ci zrealizować sprzedaż.

Wycena nieruchomości oraz pomoc naszych specjalistów podczas transakcji jest całkowicie bezpłatna. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Dobrowolna spłata długu u komornika może stać się realna dzięki sprzedaży nieruchomości.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Dobrowolna spłata długu u komornika – ratalna spłata zobowiązania

Dobrowolna spłata długu u komornika, może również przybrać formę comiesięcznych rat. Jeżeli dłużnikowi wykaże wierzycielowi oraz komornikowi, że jest w stanie spłacić zobowiązanie w postaci kilku mniejszych transz, być może wierzyciel zgodzi się umorzyć postępowanie komornicze.

Często osoby zadłużone nie są w stanie uregulować całej kwoty na raz, lecz mogą uregulować zobowiązanie dzięki spłacie w ratach. To rozwiązanie może pozwolić na uratowanie majątku dłużnika, natomiast zobowiąże dłużnika do terminowej wielomiesięcznej spłaty.

 Co istotne, wierzyciel nie musi zgodzić się na taką formę spłaty, a jeżeli wcześniej współpraca dłużnika z wierzycielem nie była łatwa, to rozwiązanie może nie wchodzić w grę. Właśnie dlatego warto być w stałym kontakcie z komornikiem oraz wierzycielem i nie unikać spłaty zobowiązania. 

Wierzyciel może umorzyć postępowanie jeżeli wspólnie z dłużnikiem doszli do ugody w sprawie spłaty zobowiązania. Jednakże należy pamiętać, że umorzenie postępowanie nie jest tożsame, z tym że dług przestaje obowiązywać. Jeżeli dłużnik nie będzie wywiązywał się ze spłaty, egzekucja może zostać na powrót rozpoczęta.

Dobrowolna spłata długu u komornika – podsumowanie

Dobrowolna spłata długu u komornika może być korzystnym rozwiązaniem dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki temu można szybko uregulować swoje zobowiązania i uniknąć dalszych konsekwencji egzekucji komorniczej – narastających odsetek, odwiedzin komornika w naszym domu. Jest to także sposób na definitywne i szybkie zakończenie procesu egzekucyjnego oraz odzyskanie kontroli nad swoimi finansami.


Spłata długu przed licytacją pozwala uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika. Koszty te mogą być znaczne i mogą pomniejszać kwotę, jaka pozostanie do dyspozycji dłużnika po spłacie zobowiązań. Właśnie dlatego warto rozważyć możliwość wcześniejszego uregulowania należności.

Samodzielna sprzedaż nieruchomości to jeden ze sposobów na szybkie pozbycie się komornika i spłacenie długów, nawet tych o dużej wartości. To rozwiązanie dużo korzystniejsze niż, doprowadzenie do licytacji komorniczej nieruchomości. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń