Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia25 września, 2023

Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości?

czy-komornik-moze-cofnac-sprzedaz-nieruchomosci

Sprzedaż nieruchomości przed licytacją komorniczą, może być z wielu względów dużo korzystniejszą opcją dla dłużnika niż sprzedaż na licytacji. Sprzedaż mieszkania, zanim zrobi to komornik, budzi jednak wiele kontrowersji. Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości i podważyć transakcję?

W przypadku, gdy w wyniku sprzedaży dojdzie do pokrzywdzenia wierzyciela, może on złożyć powództwo ze skargi Pauliańskiej, a sprzedana nieruchomość, będąca własnością nowego nabywcy, może podlegać egzekucji komorniczej

Jak sprzedać nieruchomość bezpiecznie w przypadku zadłużenia? W tym artykule przedstawimy ważne informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości przed licytacją komorniczą

Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości – zajęcie nieruchomości przez komornika a sprzedaż 

Głównym zadaniem komornika jest spłata zobowiązań finansowych dłużnika poprzez zajęcie i sprzedaż jego majątku. W przypadku większych kwot zadłużenia i braku możliwości spłaty zobowiązania w inny sposób komornik może dokonać wpisu zajęcia nieruchomości, co następnie może doprowadzić do jej sprzedaży na licytacji. 

Ważne, że zajęcie nieruchomości jak i licytacja nie następują od razu. Wierzyciel musi wejść na drogę sądową i uzyskać tytuł wykonawczy. Następnie powinien udać się do komornika, który będzie prowadził egzekucję. Komornik da osobie zadłużonej szansę na dobrowolną spłatę długu,a jeżeli nie, podejmie kroki w celu przymusowego wyegzekwowania długu np. poprzez licytacyjną sprzedaż nieruchomości.


Jednakże właściciel nie traci możliwości sprzedaży nieruchomości, nawet gdy ta została zajęta przez komornika. Dłużnik może sprzedać swoje mieszkanie w obliczu długów. Najczęściej taka sprzedaż będzie polegała na tym, że w pierwszej kolejności spłacone zostanie zadłużenie, a następnie sfinalizowana zostanie sprzedaż. 

Wiele osób decyduje się na sprzedaż nieruchomości, zanim zrobi to komornik na licytacji, ponieważ samodzielna sprzedaż jest dużo korzystniejsza. Przede wszystkim, jest korzystniejsza finansowo, co dla osoby zmagającej się z długami ma szczególne znaczenie.

Jednak bywa, że niektóre osoby traktują sprzedaż jako sposób na uratowanie majątku przed komornikiem. Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości

Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości – zagrożenia związane z nabyciem zajętej przez komornika nieruchomości 

Nie bez powodu, osoby prywatne często nie są zainteresowane nabyciem nieruchomości od osób zadłużonych. I chociaż taka transakcja jest jak najbardziej możliwa i może być przeprowadzona w bezpieczny sposób, to nabywcy obawiają się ryzyka, jakie niesie ze sobą nabycie zadłużonej nieruchomości.

Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości? Komornik nie cofnie sprzedaży nieruchomości, ale wierzyciel może złożyć pozew do sądu jeśli sprzedaż była celowym działaniem dla uniemożliwienia spłaty długu i pokrzywdzenia wierzyciela.

W przypadku egzekucji nieruchomości istnieje ryzyko, że kupujący może zostać zaangażowany w taki proces. Jeżeli dłużnik po sprzedaży nieruchomości nie ureguluje zobowiązań wobec wierzyciela, sprzedana nieruchomość może podlegać egzekucji. 

Art 527 KC – “Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć”.

Wierzyciel może więc złożyć powództwo ze skargi Pauliańskiej, a sąd może uznać umowę za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela. To zaś oznacza, że wierzyciel może dochodzić egzekucji długu z nieruchomości, którą nabył nowy nabywca. Dla nabywcy taka sytuacja jest bardzo niepożądana. 

Jeżeli nie zaistniały wady prawne, kupujący nieruchomość praktycznie nie ma możliwości, aby cofnąć sprzedaż i odzyskać pieniądze. Nieruchomość, która została sprzedana może zostać wystawiona na licytację komorniczą, a nowy nabywca może ją stracić. To najgorszy scenariusz dla kupującego. 

Dlatego ważne jest, aby przed zakupem gruntownie zbadać sytuację prawno-finansową nieruchomości oraz sprawdzić wszelkie dostępne informacje dotyczące długu.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości – sprzedaż nieruchomości z wpisem komorniczym w praktyce

Sprzedaż nieruchomości z wpisem komorniczym może wydawać się skomplikowana i trudna do przeprowadzenia w praktyce. Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości? Komornik co prawda nie cofnie sprzedaży, natomiast pokrzywdzony w wyniku transakcji wierzyciel wciąż może dochodzić licytacji nieruchomości będącej własnością nowego nabywcy.

Warto również pamiętać o tym, że sam wpis komorniczy nie stanowi przeszkody dla dokonania sprzedaży. Niemniej jednak istnieją pewne ryzyka, związane z nabyciem zajętej przez komornika nieruchomości. Jednym z zagrożeń jest właśnie możliwość wniesienia skargi pauliańskiej przez wierzyciela dłużnika. 

Dlatego dłużnikom bardzo trudno jest znaleźć chętnego nabywcę na nieruchomość obciążoną długami. Nabywca musi zostać poinformowany o wysokości istniejącego zobowiązania. Tylko całkowita spłata zadłużenia spowoduje zakończenie egzekucji komorniczej, a nabywca nie będzie musiał obawiać się, o to, że w przyszłości utraci zakupione mieszkanie.

Sprzedaż zadłużonego mieszkania to transakcja korzystna dla dłużnika natomiast w praktyce może być trudna do zrealizowania, ze względu na to, że prywatni nabywcy nie będą zainteresowani ryzykownym nabyciem nieruchomości. Nawet obniżenie ceny sprzedaży nieruchomości może być niewystarczającą zachętą. 

Jak zatem sprzedać nieruchomość bezpiecznie i skutecznie w obliczu zadłużenia?

Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości – jak bezpiecznie sprzedać mieszkanie, które zajął komornik

Sprzedaż mieszkania, które zostało zajęte przez komornika, może być nieco bardziej skomplikowana niż standardowa transakcja. Jednak istnieją sposoby, aby sprzedać taką nieruchomość w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Aby nie obawiać się o to, czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości, należy odpowiednio podejść do transakcji.

Pierwszym rozwiązaniem jest podjęcie próby wykreślenia wpisu zajęcia nieruchomości z treści księgi wieczystej. W ten sposób łatwiej będzie znaleźć nabywcę na naszą nieruchomość. Sposobem na wykreślenie zajęcia komorniczego z księgi wieczystej jest cofnięcie wniosku o egzekucję nieruchomości.

Wniosek może cofnąć wierzyciel, a więc niezbędne będzie przeprowadzenie z nim rozmowy i przedstawienie planu sprzedaży. 

Wierzyciel musi jednak wyrazić zgodę na zawarcie ugody oraz cofnięcie wniosku o egzekucję. W tym celu warto przygotować solidne argumenty, które przekonają wierzyciela i pozwolą szybko znaleźć nabywcę na nieruchomość. 

Jeżeli wierzyciel nie wyrazi zgody na cofnięcie wniosku, dłużnik może dokonać sprzedaży nieruchomości z wpisem komorniczym. Oczywiście jak już wspomnieliśmy, taka sprzedaż może nie być łatwa. Jeżeli osoba zadłużona chce sprzedać nieruchomość w celu pozbycia się zadłużenia, może skorzystać z profesjonalnego skupu zadłużonych nieruchomości Skup.io.

Ryzyko związane z nabyciem zadłużonej nieruchomości może sprawić trudność w znalezieniu nabywcy. Zespół skupu nieruchomości zadłużonych doskonale wie, jak przeprowadzić sprzedaż zajętej przez komornika nieruchomości, aby była bezpieczna dla obu stron transakcji. 

Najpierw spłacane jest zadłużenie, dokonuje się wykreślenia wpisu zajęcia z nieruchomości, a następnie transakcja sprzedaży jest finalizowana. W ten sposób osoba zadłużona może pozbyć się długu i komornika w bezpieczny sposób, a także pozostawić sobie większy zysk ze sprzedaży, na start nowego etapu życia bez długów.

skup-zadluzonych-nieruchomosci

Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości – skup nieruchomości zadłużonych Skup.io

Skup nieruchomości zadłużonych Skup.io to skuteczna pomoc dla osób, które dążą bezpiecznej sprzedaży nieruchomości w celu pozbycia się długów. 

Skup.io umożliwia szybką sprzedaż nieruchomości za gotówkę. Błyskawicznie spłacamy zadłużenie, a pozostały zysk przekazujemy sprzedającemu od razu w dniu sprzedaży. Dzięki wsparciu kancelarii prawnej oraz specjalistów obrotu nieruchomościami transakcja przebiega sprawnie i zgodnie z przepisami prawa. 

Osoba zadłużona może sprzedać swoją nieruchomość i spłacić dług również wtedy, gdy doszło do zajęcia nieruchomości – nie jest na to za późno. Pomożemy Ci zrealizować wszystkie formalności i przeprowadzić rozmowy z komornikiem i wierzycielem. 

W przypadku, gdy sprzedający chce zawrzeć ugodę z wierzycielem, mocnym argumentem za będzie zdecydowany nabywca. Skup.io pomaga w negocjacjach, aby skutecznie zbyć nieruchomość, zanim zrobi to komornik na licytacji. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości – sprzedaż mieszkania przed komornikiem to dobre rozwiązanie dla dłużnika

Osoby, które zastanawiają się, czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości i unieważnić transakcję, powinny wiedzieć, że cofnięcie transakcji będzie niemożliwe, jednak jeżeli przed sądem okaże się, że sprzedaż miała na celu pokrzywdzenie wierzyciela, to może doprowadzić to do licytacji sprzedanej nieruchomości.

Sprzedaż mieszkania zajętego przez komornika może być jednak bardzo korzystnym rozwiązaniem dla dłużnika, który chce sumiennie spłacić zobowiązanie. Choć komornik ma prawo zająć nieruchomość w celu pokrycia zadłużenia, sprzedaż przed jego interwencją pozwala uniknąć wielu nieprzyjemności i zachować dla siebie większy kapitał.

Sprzedaż mieszkania przed licytacją, w wielu przypadkach pozwala całkowicie zakończyć egzekucję komorniczą, co oznacza, że osoba zadłużona nie będzie musiała dłużej obawiać się działań komornika. To szybki sposób na to, aby znaleźć pieniądze na spłatę długu, i nie martwić się dłużej o swoją sytuację finansową.

Sprzedaż mieszkania na licytacji najczęściej kończy się uzyskaniem dużo niższej ceny sprzedaży (nawet 2/3 wartości rynkowej) niż sprzedaż na wolnym rynku. Niższa cena sprzedaży oznacza mniejszy zysk sprzedającego po spłacie wszystkich zobowiązań. Dodatkowo dłużnik będzie obciążony kosztami przeprowadzonej egzekucji, co jeszcze bardziej uszczupli zysk. 

Egzekucja z nieruchomości to również duże obciążenie psychiczne dla dłużnika. Nieruchomość zostaje sprzedana na publicznej aukcji, a jej właściciel nie ma kontroli nad warunkami sprzedaży. 

Zdecydowanie lepiej jest zbyć nieruchomość samodzielnie, mieć wpływ na warunki transakcji, spłacić wierzyciela i nie martwić się o to, czy komornik nie zainteresuje się innymi składnikami naszego majątku. 

Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości – odwołanie licytacji komorniczej nieruchomości

Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości, którą przeprowadzono na licytacji komorniczej? Jeżeli doszło do skutecznej sprzedaży nieruchomości na licytacji w celu wyegzekwowania spłaty długu, to dłużnik straci swoją nieruchomość. 

Ważne, aby wiedzieć, że zajęcie nieruchomości, czy innych przedmiotów majątku dłużnika nie musi zakończyć się ich licytacją. Egzekucja komornicza może zostać wstrzymana, zanim dojdzie do publicznej licytacji majątku dłużnika. Najczęściej dzieje się tak, gdy między wierzycielem a dłużnikiem dojdzie do ugody, lub gdy dłużnik dokona spłaty długu u komornika, lub wierzyciela. 

Komornik nie może zadecydować sam o odwołaniu licytacji, wstrzymaniu egzekucji komorniczej czy cofnięciu sprzedaży nieruchomości. Komornik działa jako niezależny organ, na zlecenie wierzyciela. Jeżeli nie dojdzie do spłaty długu, nie stwierdzi się żadnych uchybień, dłużnik i wierzyciel nie sporządza ugody, to egzekucja z nieruchomości będzie toczyć się dalej. 

Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości – podsumowanie

Czy komornik może cofnąć sprzedaż nieruchomości? W wyjątkowych sytuacjach, gdy dojdzie do pokrzywdzenia wierzyciela poprzez sprzedaż nieruchomości, sąd może uznać umowę sprzedaży za bezskuteczną wobec wierzyciela i prowadzić egzekucję długu ze sprzedanej nieruchomości. 

Z umowy sprzedaży nieruchomości nie będzie można się wycofać, o ile nie zaistniały żadne wady prawne. 

Zakup zadłużonej nieruchomości wiąże się z pewnym ryzykiem, dlatego osoby zadłużone, które chcą sprawnie i bezpiecznie sprzedać nieruchomość, aby spłacić zobowiązania i pozbyć się komornika, mogą skorzystać z pomocy doświadczonej firmy, która skutecznie realizuje takie transakcje. 

Skup zadłużonych nieruchomości Skup.io pomoże Ci przeprowadzić sprzedaż mieszkania lub domu w obliczu zadłużenia. Porozmawiaj z nami i dowiedz się więcej!

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń