Kiedy komornik zajmuje mieszkanie? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia29 czerwca, 2021

Kiedy komornik zajmuje mieszkanie?

kiedy-komornik-zajmuje-mieszkanie

Mieszkanie, samochód, wczasy czy nowy model telefonu, można kupić korzystając z pomocy kredytowych, pożyczek lub chwilówek. Wiele firm kredytowych, reklamuje się możliwością otrzymania szybkiej gotówki na dowolny cel, kusząc konsumentów atrakcyjnymi warunkami spłaty. Jednak zdarza się, że nieprzewidziane okoliczności wywracają nasz świat do góry nogami, a spłata zobowiązań – staje się niemożliwa. Kiedy komornik zajmuje mieszkanie? Czy zwykła pożyczka na wakacje, może stanowić zaczątek egzekucji komorniczej i sprzedaży mieszkania? Dowiedz się więcej o tym, za jaki dług komornik może zająć mieszkanie i co możesz zrobić, by uniknąć egzekucji z nieruchomości.

Za jaki dług komornik może zająć mieszkanie? 

Komornik sądowy to urzędnik państwowy, który ma prawo zająć mienie należące do dłużnika – także nieruchomość. Jednak nie każdy dług spowoduje zajęcie mieszkania. Komornik sądowy ma prawo wyegzekwować należności również w inny sposób, poprzez egzekucję z ruchomości oraz egzekucję z wynagrodzenia o pracę, świadczeń emerytalno-rentowych, rachunku bankowego i innych wierzytelności. Zatem, kiedy komornik zajmuje mieszkanie? Mieszkanie może zostać zajęte w wyniku niespłacania kredytu hipotecznego, lub innego kredytu, którego zabezpieczeniem będzie nasza nieruchomość. Również w przypadku innych zobowiązań prywatnych o większej wartości, komornik może zająć nieruchomość, aby odzyskać należne środki finansowe.

Kiedy komornik zajmuje mieszkanie – uciążliwość egzekucji

To wierzyciel określa sposób lub sposoby egzekucji, warto jednak wiedzieć, że organ egzekucyjny powinien zastosować ten najmniej uciążliwy dla dłużnika. Zatem jeśli we wniosku wierzyciela, wskaże on kilka sposobów egzekucji (np. egzekucja z rachunku bankowego, z wynagrodzenia i z nieruchomości), komornik wybierze ten, który powoduje najmniejsze szkody dla dłużnika. Jeśli np. egzekucja z rachunku bankowego wystarczy na całkowite zaspokojenie wierzyciela, dłużnik ma prawo żądać zawieszenia egzekucji komorniczej z pozostałych składników majątku. 

To kiedy komornik zajmuje mieszkanie, a kiedy ruchomości, zależy więc od sposobu wskazanego przez wierzyciela. Teoretycznie, nawet za stosunkowo niewielki dług, wierzyciel może żądać egzekucji z nieruchomości. Lecz jeśli dłużnik przez takie działanie poniesie szkodę, może on dochodzić odszkodowania. Obecne przepisy, nie pozwalają na dokonanie egzekucji z nieruchomości, jeśli wysokość ogólnego zadłużenia nie przekracza 5% szacowanej wartości nieruchomości. W takim wypadku urzędnik zaspokoi wierzyciela z innych składników majątku. W praktyce, zajęcie mieszkania przez komornika traktowane jest jako ostateczność, gdy wierzytelność opiewa na tak wysoką wartość, że nie sposób wyegzekwować jej z żadnego innego składnika majątku należącego do zadłużonego.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Kiedy komornik zajmuje mieszkanie – czym jest egzekucja z nieruchomości

To kiedy komornik zajmuje mieszkanie, jest skorelowane ze złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez wierzyciela. Aby móc dochodzić należności, wierzyciel powinien najpierw uzyskać tytuł wykonawczy – czyli tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności – a następnie, z nim, udać się do wybranego komornika. Wraz z zajęciem mieszkania, dokonuje się jego opisu i oszacowania w celu określenia wartości. Egzekucja z nieruchomości kończy się publiczną licytacją oraz sprzedażą mieszkania za kwotę ¾, lub podczas drugiej licytacji za kwotę ⅔ wartości oszacowanego mieszkania.

Warto podkreślić, że zajęcie nieruchomości przez komornika, nie jest równoznaczne z natychmiastowym jej “zabraniem” czy “przejęciem” przez urzędnika. Komornik wzywa dłużnika do zapłaty należności wierzycielowi, w terminie 2 tygodni, jednocześnie składając do sądu wniosek, o dokonanie stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości – wpisu o wszczętej egzekucji. W obliczu takiego stanu właściciel – dłużnik – może mieć trudności ze zbyciem swojej nieruchomości.

Jak zostało wspomniane komornik, działa na wniosek wierzyciela, zatem wszelkie próby porozumienia powinny być kierowane właśnie do niego. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, czyli, innymi słowy, wstrzymanie procesu egzekucji na pewien czas, jest możliwe gdy dłużnik przedstawi chęć i sposób spłaty zobowiązania. Jednak w tym wypadku zależy to od dobrej woli wierzyciela.

Co zrobić gdy komornik chce zlicytować mieszkanie?

Kiedy komornik zajmuje mieszkanie, nie jest jeszcze za późno na podjęcie działań w celu uniknięcia licytacji. Pozostaje, znalezienie sposobu na pokrycie zobowiązań – np. w formie kilku mniejszych kwot wpłacanych co miesiąc – i zaproponowanie ugody wierzycielowi. Wierzyciel może, lecz nie musi, wyrazić zgodę na ratalną spłatę zadłużenia – wszystko zależy od jego woli i życzliwości, dlatego nie warto ignorować wezwań do zapłaty i unikać kontaktu z komornikiem czy wierzycielem. Podjęcie rozmów i prób spłaty zobowiązania, dają dłużnikowi większe możliwości wypracowania wspólnej ugody, bez konieczności zajęcia i zlicytowania nieruchomości.

Kiedy komornik zajmuje mieszkanie lepiej podjąć próbę samodzielnej sprzedaży

W życiu zdarzają się jednak różne sytuacje, i może się zdarzyć, że zniecierpliwiony wierzyciel nie wyrazi zgody na rozłożenie spłaty w ratach, lub dłużnik stanie w obliczu tak trudnej sytuacji materialnej, że spłata należności w inny sposób niż poprzez zbycie nieruchomości, będzie niemożliwa.  Kiedy komornik zajmuje mieszkanie, a nad Twoim mieszkaniem “wisi” widmo licytacji nieruchomości, zawsze lepszym rozwiązaniem będzie samodzielna sprzedaż mieszkania – oczywiście przed uprzednim porozumieniem z wierzycielem. Pieniądze ze sprzedaży posłużą na spłatę zadłużenia, a Ty zostaniesz z większymi korzyściami. Dzięki temu nie stracisz pieniędzy na tym, że mieszkanie zostanie sprzedane za 60% swojej wartości, nie zapłacisz (niemałych) kosztów komorniczych, ale także ominie Cię eksmisja z mieszkania. Szybka reakcja pozwala ponadto na zaoszczędzenie części pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości. W obliczu dużych problemów finansowych taka opcja jest szczególnie warta rozważenia.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń