Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia30 sierpnia, 2021

Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu

odszkodowanie-za-bezumowne-zajmowanie-lokalu

Od lokatora, który zamieszkuje lokal bez tytułu prawnego, wynajmujący może egzekwować odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu. Gdy mija termin najmu, określony w umowie, najemca zobligowany jest do wydania lokalu właścicielowi. Niestety, jeśli trafimy na nieuczciwego najemcę, który mimo zakończenia umowy, nie wyprowadzi się z lokalu, co więcej, nie zapłaci za korzystanie z nieruchomości po ustaniu umowy – co zrobić w takiej sytuacji? Właściciele mieszkań, powinni wiedzieć, że mogą żądać od najemcy odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu. Jak je uzyskać? Jeśli wynajmujesz mieszkanie, koniecznie dowiedz się więcej.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu – podstawa prawna

Ustawa o ochronie praw lokatorów, określa uprawnienia wynajmującego w przypadku bezumownego korzystania z nieruchomości przez najemcę. Uprawnienia mają swoje źródło w treści ustawy: “Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie”.

Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu – przypadek nr 1

Gdy lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego lub socjalnego, jest on obowiązany płacić właścicielowi nieruchomości odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu. Roszczenie przysługuje w wysokości, odpowiadającej kwocie czynszu, jaki właściciel mógłby uzyskać z tytułu najmu lokalu. A gdy, odszkodowanie nie pokrywa w całości poniesionych start wynajmującego, może on żądać odszkodowania uzupełniającego od nieuczciwego lokatora. Dochodzenie odszkodowania, będzie wymagało opinii biegłego sądowego, który wyznaczy rynkową wartość czynszu i określi wysokość odszkodowania. Wysokość zasądzonego odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, nie jest uzależniona od wysokości umownego między stronami czynszu. Może być to kwota wyższa niż dotychczas otrzymywany czynsz. 

Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu – przypadek nr 2

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Gdy lokatorowi przyznano w wyroku eksmisyjnym, prawo do lokalu zamiennego, bądź prawo do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, lecz eksmisja została wstrzymana do czasu dostarczenia przez gminę odpowiedniego lokalu, właścicielowi przysługuje odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu w wysokości czynszu najmu oraz wysokości opłat, do których najemca byłby zobligowany gdyby umowa najmu była nadal aktualna. Ponadto wynajmujący może żądać od gminy dodatkowego odszkodowania, za niedostarczenie lokalu, do którego osoba bezumownie korzystająca z nieruchomości, uzyskała uprawnienie. 

Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu – odszkodowanie przeciwko gminie

Zdarza się, że gmina nie posiada w danym momencie, w swoich zasobach lokalu, który mogłaby zaproponować osobie uprawnionej, tym samym termin opróżnienia lokalu z osób i rzeczy się wydłuża. Jeśli gmina nie dostarczy lokalu socjalnego, właścicielowi przysługuje roszczenie, w wysokości szkody wynikającej z braku czerpania pożytków z nieruchomości. Dodatkowo jeśli lokator nie płaci właścicielowi mieszkania odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu, które wynika z treści ustawy o ochronie praw lokatorów, właściciel ma prawo żądać od gminy, tejże kwoty odszkodowania. 

Właściciel nieruchomości może egzekwować odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu zarówno od gminy jak i od lokatora. Jeśli lokator nie płaci należności, skierujmy żądanie do gminy, która nie dostarczyła lokalu socjalnego. Jeśli zaś, odszkodowanie zostanie zapłacone przez lokatora, gmina nie musi tego robić. W takim przypadku mamy do czynienia z odpowiedzialnością in solidum, czyli spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników, zwalnia z tego obowiązku drugiego dłużnika.

Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu – okres przedawnienia

Roszczenie o odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu jest okresowe. Oznacza to, że przedawnia się po upływie 3 lat. Należy wiedzieć, że odszkodowanie przedawnia się stopniowo. Zatem okres ten liczymy dla każdego miesiąca z zasądzonym odszkodowaniem – osobno.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń