Podział majątku dorobkowego po rozwodzie - podział nieruchomości - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia31 sierpnia, 2021

Podział majątku dorobkowego po rozwodzie – podział nieruchomości

podzial-majatku-dorobkowego

Ustanie wspólności majątkowej, prowadzi do konieczności dokonania podziału majątku dorobkowego. Najczęstszą przyczyną ustania wspólności majątkowej jest rozwód małżonków, jednak może do tego dojść, również na skutek separacji lub za porozumieniem obu stron poprzez ustanowienie rozdzielności majątkowej. Podział majątku dorobkowego, a w szczególności podział spornej nieruchomości to długotrwały i niełatwy proces, który wymaga zaangażowania. Na niekorzyść polubownemu rozwiązaniu takich spraw, stają złe relacje między małżonkami. Podział majątku dorobkowego – dowiedz się więcej o podziale nieruchomości.

Podział majątku dorobkowego po rozwodzie – jak podzielić majątek wspólny?

Dom, mieszkanie, działka – nieruchomości są zazwyczaj najbardziej wartościowym składnikiem majątku wspólnego. Podział majątku dorobkowego, w tym wspólnej nieruchomości, możemy przeprowadzić na dwa sposoby: złożyć wniosek do sądu lub dokonując podziału nieruchomości u notariusza. Oczywiście, druga metoda wybierana jest przez osoby, zgodne co do podziału wspólnego majątku. W przypadku spraw spornych, pozostaje tylko sądowy podział majątku wspólnego. Podziału majątku dorobkowego można dokonać zarówno przed (zawierając majątkową umowę małżeńską i wprowadzając rozdzielność majątkową) i jak i po rozprawie sądowej.

Podział majątku dorobkowego – majątek wspólny czy osobisty?

W praktyce, jeśli małżonkowie żyli we wspólności majątkowej, nabyte w tym okresie przedmioty (w tym nieruchomości) podlegają domniemaniu przynależności do majątku wspólnego. Jednak istnieje pewne odstępstwo od reguły. Możliwe jest, by rzecz nabyta podczas panowania wspólności majątkowej uznana została za majątek osobisty jednego małżonka – co musi udowodnić zainteresowany małżonek. Dzieje się tak, np. gdy mieszkanie zostało kupione podczas trwania wspólności majątkowej, lecz za pieniądze z majątku osobistego. W przypadku, gdy małżonek kupił mieszkanie przed ślubem, po ślubie je sprzedał, i za pieniądze ze sprzedaży kupił nowe mieszkanie (już podczas trwania wspólności majątkowej), wówczas nowo nabyte mieszkanie będzie stanowiło majątek osobisty jednego z małżonków – nastąpiła surogacja, nowe mieszkanie zastąpiło stare, które wcześniej należało do składników majątku osobistego. 

Pamiętajmy, że umowa o podział majątku dorobkowego, między małżonkami może przybrać formę zarówno pisemną jak i ustną, jednak gdy w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub użytkowanie wieczyste, umowa musi przybrać formę aktu notarialnego – wymaga wizyty u notariusza.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Podział majątku dorobkowego, może zostać dokonany na trzy sposoby:

  • podział fizyczny – odnosi się głównie do nieruchomości gruntowych, gdyż podział mieszkania czy domu może okazać się niemożliwy,
  • przyznanie nieruchomości jednemu małżonkowi, zobowiązując go do spłaty drugiego małżonka.
  • sprzedaż spornej nieruchomości na drodze licytacji komorniczej i podział uzyskanej kwoty pomiędzy małżonków – to opcja najmniej korzystna finansowo, niesie ze sobą dodatkowe koszty

Małżonkowie, mogą przedstawić organom sądowniczym swoją wolę podziału nieruchomości, a sąd ma obowiązek wziąć ją pod uwagę. Jednak wybór metody, na to jak wyglądać ma podział majątku dorobkowego, ostatecznie należy do sądu. Decyzja sądu, uzależniona jest przez wiele wytycznych, np.: który z małżonków będzie zajmował się dziećmi czy też bierze się pod uwagę możliwości finansowe stron – w tym możliwość spłaty drugiego małżonka.

Jeśli zaś małżonkowie są zgodni co do tego jak wyglądać ma podział majątku dorobkowego i wspólnej nieruchomości – załatwienie sprawy u notariusza, umożliwia stosunkowo krótszy i sprawniejszy przebieg procesu podziału.

Nakłady i wydatki – podział majątku dorobkowego

Jeśli małżonkowie, oprócz majątku wspólnego, posiadali również majątki odrębne, to przy podziale majątku dorobkowego możliwe jest rozliczenie nakładów i wydatków poczynionych z majątku odrębnego na zakup wspólnej nieruchomości. Tak więc małżonek, który pokrył część kwoty kupna mieszkania, z pieniędzy pochodzących z jego osobistego majątku  – ma prawo żądać zwrotu tej kwoty. Podczas podziału majątku dorobkowego, nie można żądać zwrotu nakładów i wydatków, które zostały użyte w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności majątkowej. 

Podział majątku dorobkowego a mieszkanie w kredycie

Bardzo często zdarza się, że małżeństwo planujące rozwód, posada mieszkanie z kredytem hipotecznym. Oczywiście, ustanie wspólności małżeńskiej i podział majątku wspólnego, nie powoduje ustania konieczności spłaty zobowiązań. W aspekcie spłaty rat kredytu małżonkowie powinni dojść samodzielnie do porozumienia. Możliwym rozwiązaniem, jest przejęcie kredytu oraz obowiązku spłat przez jednego z małżonków, tylko jeśli on sam posiada, stosowną zdolność kredytową. W takim przypadku niezbędne będzie podpisanie aneksu w siedzibie banku. Innym sposobem na to, by poradzić sobie z mieszkaniem w kredycie podczas rozwodu, jest sprzedaż mieszkania z kredytem i spłata zobowiązania bankowego. Jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym? Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy podjąć, jest rozmowa z bankiem i zorientowanie się, czy nasz bank nie pobierze od nas dodatkowej opłaty w związku z wcześniejszą spłatą kredytu. Jeśli zdecydujemy się na sprzedaż mieszkania z kredytem, wybierzmy firmę o ugruntowanej pozycji na rynku, np. skup nieruchomości Skup.io, która gwarantuje najszybszą sprzedaż nieruchomości oraz gotówkę od ręki. Szybkie rozwiązanie tak ważnej kwestii jak wspólna nieruchomość, w skomplikowanych sprawach rozwodowych jest na wagę złota. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń