Sprzedaż mieszkania ze służebnością - co trzeba wiedzieć - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia14 kwietnia, 2023

Sprzedaż mieszkania ze służebnością – co trzeba wiedzieć

sprzedaz-mieszkania-ze-sluzebnoscia

Poprzez zawarcie odpowiedniej umowy u notariusza, możemy ustanowić na nieruchomości służebność. Służebność, daje określonej osobie – innej niż właściciel – prawo do zamieszkania i korzystania z nieruchomości w wyznaczonym zakresie. Prawo to przysługuje dożywotnio. 

Mieszkanie ze służebnością to popularne rozwiązanie, wśród osób starszych, które podejmują decyzję o przekazaniu nieruchomości na rzecz swoich dzieci. Dzięki ustanowionej służebności mogą w dalszym ciągu korzystać z mieszkania, mimo tego, że nie są już właścicielem.

Służebność mieszkania a sprzedaż nieruchomości – co dokładnie oznacza ta forma własności i jak wpływa na transakcję sprzedaży? Czy można w jakiś sposób pozbyć się zapisu służebności z treści księgi wieczystej mieszkania

W tym artykule omówimy, czym jest służebność mieszkania oraz co trzeba wiedzieć przed podjęciem decyzji, jaką jest sprzedaż mieszkania ze służebnością. Dowiedz się więcej na ten temat!

Sprzedaż mieszkania ze służebnością – co daje służebność mieszkania

Służebność mieszkania powstaje na mocy umowy notarialnej, między właścicielem nieruchomości a przyszłym służebnikiem. Służebność mieszkania jest rodzajem służebności osobistej, a więc przysługującej konkretnie wskazanej osobie. W treści umowy strony zgodnie ustalają zakres prawa służebności, wyszczególnione zostają pomieszczenia, które będą do dyspozycji służebnika oraz wskazywany jest zakres korzystania z nich.

Dzięki służebności mieszkania osoba, która nabyła takie prawo może swobodnie korzystać z określonych pomieszczeń w granicach ustalonych w umowie, a ponadto może też korzystać z urządzeń oraz pomieszczeń wspólnych dla całego budynku. Obowiązkiem służebnika jest dokładanie się do opłat za korzystanie z lokalu – czynsz, media. 

Co więcej, przy ustanawianiu służebności warto wiedzieć, że służebnik może zamieszkać w nieruchomości razem z bliskimi osobami. Według przepisów prawo służebności daje uprawnionej osobie możliwość przyjęcia do mieszkania małżonka, małoletnich dzieci, ale też innych osób, które są potrzebne do prowadzenia gospodarstwa domowego lub tych, którym sam służebnik zapewnia utrzymanie.

Służebność osobista mieszkania nie podlega dziedziczeniu, jest niezbywalna i wygasa najpóźniej, gdy uprawniony ze służebności umiera.

Wiele osób zastanawia się, czy sprzedaż mieszkania ze służebnością jest możliwa do zrealizowania. Tak, właściciel nieruchomości może zdecydować się na sprzedaż mieszkania ze służebnością, jednak musi być przygotowany na pewne utrudnienia.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż mieszkania ze służebnością – kiedy ustanawiana jest służebność

Służebność mieszkania jest ustanawiana, gdy właściciel nieruchomości decyduje się na przekazanie określonego prawa do korzystania z jej części lub całości innej osobie. Służebność może polegać na korzystaniu z określonych pomieszczeń, pokoi, całego piętra lub całej nieruchomości – jest to kwestia indywidualna i zależna od stron umowy.

Jak ustanowić służebność mieszkania? Nie obędzie się bez wizyty u notariusza. W kancelarii notarialnej właściciel nieruchomości ustanawia ograniczone prawo rzeczowe, jakim jest służebność na rzecz określonej osoby. Niezbędna jest forma aktu notarialnego oraz osobiste stawiennictwo właściciela i przyszłej osoby uprawnionej.

Służebność mieszkania zostaje wpisana do treści księgi wieczystej. Wpis dotyczący służebności znajdziemy w Dziale III księgi wieczystej – Prawa, roszczenia i ograniczenia.

Prawo służebności może być ustanowione odpłatnie w formie ustalonej opłaty jednorazowej lub okresowej, lub też nieodpłatnie.

W przypadku sprzedaży mieszkania ze służebnością nowy właściciel będzie zobowiązany do respektowania praw wynikających z treści księgi.

Służebność mieszkania a sprzedaż nieruchomości – czy to możliwe

Służebność mieszkania to umowa pomiędzy właścicielem nieruchomości a osobą trzecią, na mocy której ta osoba ma prawo korzystania z określonych części nieruchomości. Najczęściej jest to prawo do użytkowania lokalu mieszkalnego lub domu, lub też jego części 

Czy możliwa jest sprzedaż mieszkania ze służebnością? Jak już wspomnieliśmy, jest to transakcja jak najbardziej dopuszczalna przez prawo. Właściciel nieruchomości może w dowolnym momencie sprzedać należące do niego mieszkanie, lecz nie spowoduje to wygaśnięcia służebności, a nowy właściciel będzie musiał się do tego prawa ustosunkować. Kupujący, stając się wówczas nowym właścicielem, zobowiązuje się przestrzegać postanowień umowy o służebności.

W przypadku gdy interesuje nas sprzedaż mieszkania ze służebnością, możemy napotkać trudności w momencie poszukiwania nabywcy. Nieruchomość obciążona prawem służebności nie jest tak atrakcyjna, jak ta wolna od zobowiązań. Należy pamiętać, że kupujący musi zaakceptować fakt istnienia służebności i jej warunki przed zakupem nieruchomości.

Służebność mieszkania, stanowi nie lada problem dla jego właściciela, który dąży do skutecznego zbycia. Kto zdecyduje się na zakup nieruchomości, z której ma prawo korzystać dożywotnio inna osoba? To zaś skutkuje tym, że chętnych na ogłoszenie sprzedaży mieszkania ze służebnością będzie bardzo niewielu.

Bardzo ważny jest również fakt, że sprzedaż mieszkania ze służebnością najprawdopodobniej będzie wiązała się z niską ceną sprzedaży nieruchomości. Sprzedający nie uzyska ceny rynkowej, a kwotę dużo mniejszą. Służebność wpływa na obniżenie wartości rynkowej nieruchomości.  

sluzebnosc-mieszkania-a-sprzedaz-nieruchomosci

Sprzedaż mieszkania ze służebnością – o czym trzeba wiedzieć

Jeśli planujesz sprzedaż mieszkania ze służebnością, musisz wiedzieć o kilku ważnych kwestiach, jakie wiążą się z taką transakcją.

  1. Zawsze należy poinformować kupującego o istnieniu służebności. Służebność wpisuje się do księgi wieczystej nieruchomości, którą nowy nabywca, ze względów bezpieczeństwa z pewnością zechce obejrzeć, przed przystąpieniem do transakcji. Nie ma możliwości, abyśmy zataili istnienie służebności przed kupującym, który dowie się o niej prędzej lub później. Nie poinformowanie kupującego o tak istotnym fakcie, spowoduje wycofanie się z transakcji.
  2. Sprzedaż mieszkania ze służebnością może powodować obawy kupującego. Dlatego też warto przedstawić mu wszystkie informacje i wyjaśnić szczegóły dotyczące warunków korzystania z nieruchomości przez osobę uprawnioną.
  3. Jeżeli decydujemy się na sprzedaż mieszkania ze służebnością, musimy wiedzieć, że nie potrzebujemy do skuteczności takiej transakcji zgody osoby uprawnionej – służebnika. O sprzedaży decyduje tylko i wyłącznie właściciel nieruchomości. Co więcej, nie ma obowiązku informować służebnika o sprzedaży i o tym, że zmienił się właściciel.
  4. Po sprzedaży mieszkania ze służebnością osoba uprawniona normalnie kontynuuje swoje uprawnienia – ma prawo korzystać z nieruchomości mimo zmiany właściciela. Nowy nabywca musi zaakceptować ten fakt.
  5. Służebnik nie musi być obecny podczas zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Obowiązkowe jest stawiennictwo sprzedającego oraz nowego nabywcy. Służebnik nie ma prawa do rozporządzania nieruchomością, a zatem nie dotyczy go transakcja zbycia.
  6. Jeżeli zależy nam na sprawnej sprzedaży mieszkania ze służebnością, możemy mieć pewne trudności przy znalezieniu nabywcy w tradycyjny sposób. Właściwym wyborem będą profesjonalne firmy, takie jak skup mieszkań ze służebnością Skup.io
  7. Na koniec warto jeszcze raz podkreślić, że nie powinniśmy zatajać przed kupującym informacji dotyczącej istnienia prawa służebności na nieruchomości.

Służebność mieszkania a sprzedaż nieruchomości do skupu nieruchomości

Sprzedaż mieszkania ze służebnością może przysporzyć kłopotów. Tradycyjna sprzedaż przez publikację ogłoszenia niekoniecznie będzie dobrym pomysłem. Zwyczajny kupujący, z dużym prawdopodobieństwem nie będzie zainteresowany kupnem nieruchomości, w której dożywotnie prawo zamieszkania ma obca osoba. Wspólne korzystanie z nieruchomości jest kwestią problematyczną, a taki stan może trwać długie, długie lata. 

Jeżeli w grę nie wchodzi zniesienie służebności czy zrzeczenie się tego prawa przez służebnika, pozostaje jedynie sprzedaż mieszkania ze służebnością

W przypadku chęci sprzedaży mieszkania ze służebnością warto skorzystać z usług skupu nieruchomości Skup.io. Interesują nas domy oraz mieszkania obciążone prawem służebności. Sprzedający może liczyć na opiekę prawną i pomoc przy wszystkich formalnościach związanych ze sprzedażą. 

Po skontaktowaniu się ze skupem mieszkań ze służebnością, analitycy dokonają bezpłatnej wyceny nieruchomości. Na wycenę nieruchomości wpływ ma wiele aspektów, m.in.: treść umowy służebności, wiek służebnika, stan nieruchomości i cena rynkowa. Gotową ofertę wykupu, sprzedający otrzyma w najkrótszym czasie – wystarczy jeden dzień. Wycena nie wiąże się z koniecznością sprzedaży do skupu. Właściciel może spokojnie zastanowić się nad ofertą, a gdy zdecyduje się na współpracę, nasi doradcy poinformują o dalszych krokach, doradzą w razie wątpliwości i chętnie pomogą z formalnościami.

Taka transakcja jest dla sprzedającego całkowicie bezpieczna. Nie musi on martwić się, że po sprzedaży czekają go jakiekolwiek nieprzyjemności natury prawnej. Nasi specjaliści kompleksowo zadbają o przebieg sprzedaży. W trudnych przypadkach oferujemy bezpłatne porady prawnicze.

Wiemy jak, trudna jest sprzedaż nieruchomości, której księga wieczysta zawiera wpis służebności. Pamiętaj, że nie musi być to sytuacja bez wyjścia! Porozmawiaj z ekspertami skupu nieruchomości i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc sprzedać problematyczną nieruchomość.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Sprzedaż mieszkania ze służebnością a zniesienie służebności

Wielu osobom, które chcą sprzedać mieszkanie ze służebnością, nie zawsze się to udaje. Poszukują więc możliwości, aby pozbyć się z treści księgi wieczystej prawa służebności, co ułatwiłoby transakcję sprzedaży. W kwestii zniesienia służebności trzeba wiedzieć, że to możliwe, jednak w praktyce bardzo trudne.

Sprzedaż mieszkania ze służebnością nie jest jedynym powodem, dla którego rozważa się zniesienie służebności. Bywa, że podczas wieloletniego wykonywania uprawnienia, właściciel i służebnik popadną w konflikt. Czasami zdarza się, że to służebnik zachowuje się w sposób naganny i np. narusza mir domowy.

Zniesienia służebności, właściciel może dochodzić drogą sądową. Według Kodeksu cywilnego, gdy służebnik dopuszcza się rażących uchybień korzystając ze swego prawa, właściciel może żądać zamiany służebności na rentę. W takim wypadku niezbędne będzie udowodnienie przed sądem powtarzającego się, nagannego zachowania służebnika.

 Innym powodem, dla którego zniesienie służebności staje się możliwe, jest zmiana stosunków między stronami – służebnikiem i właścicielem. Gdy nieruchomość stała się uciążliwa dla właściciela, w wyniku zmiany stosunków gospodarczych czy ekonomicznych, może za pośrednictwem sądu domagać się zniesienia służebności za wynagrodzeniem.

Jak widać właściciel nieruchomości, musi mieć realne i ważne powody, aby móc dochodzić zniesienia służebności przed sądem. Gdy jest to niemożliwe, jedynym wyjściem pozostaje sprzedaż mieszkania ze służebnością

Sprzedaż mieszkania ze służebnością a wygaśnięcie

Jeżeli nie chcemy przeprowadzać sprzedaży mieszkania ze służebnością, powinniśmy zapoznać się z przepisami dotyczącymi wygaśnięcia tego prawa. Jak zostało wspomniane, służebność mieszkania wygasa najpóźniej z momentem śmierci osoby uprawnionej. Należy jednak wiedzieć, że służebność wygasa wcześniej, gdy spełniona jest pewna przesłanka. 

Jeżeli uprawniony nie wykonuje swojego prawa przez 10 kolejnych lat, służebność wygasa. Zatem, jeżeli służebnik nie korzysta z nieruchomości, i jej nie zamieszkuje przez okres dziesięciu lat, właściciel może za pośrednictwem sądu, żądać ustalenia wygaśnięcia służebności.

Sprzedaż mieszkania ze służebnością a zrzeczenie się praw przez służebnika

Sprzedaż mieszkania ze służebnością nie musi mieć miejsca, gdy służebnik sam zrzeknie się swojego prawa. Możliwe jest, aby uprawniony z tytułu służebności dobrowolnie zrzekł się swojego uprawnienia, w wyniku czego prawo służebności wygasa. Dzieje się tak, gdy np. uprawniony nie korzysta już z nieruchomości, a właściciel chciałby ją korzystniej zbyć, czyli “oczyścić” z obciążeń. W tym celu, służebnik powinien zrzec się swojego prawa pisemnie, a dokument musi poświadczyć notariusz.

Stosowne oświadczenie służebnika powinno być co najmniej dokumentem z podpisem poświadczonym notarialnie. Taki dokument należy dołączyć do wniosku o wykreślenie wpisu służebności z księgi wieczystej nieruchomości (wniosek wystosowuje się do Wydziału ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego).

Zrzeczenie się służebności, może także przybrać formę aktu notarialnego (chociaż nie musi). W takim wypadku, w gestii notariusza leży poinformowanie sądu o konieczności dokonania zmian w treści księgi wieczystej. Ponadto zrzeczenie się służebności może zbiec się ze sprzedażą nieruchomości – wszystkie czynności można wykonać za jedną wizytą u notariusza. Wtedy do sprzedaży nieruchomości, będzie wymagane stawiennictwo służebnika, który zrzeknie się swoich praw.

Sprzedaż mieszkania ze służebnością – podsumowanie

Podsumowując temat dzisiejszego artykułu, sprzedaż mieszkania ze służebnością to dość skomplikowany proces, który wymaga ostrożnego podejścia i znajomości przepisów prawa. Służebność mieszkania może realnie wpłynąć na wartość nieruchomości oraz na chęć potencjalnych kupców do jej nabycia. Dlatego też przed podjęciem decyzji o sprzedaży mieszkania ze służebnością należy dokładnie przeanalizować sytuację i dobrać odpowiednią metodę.

W takiej sytuacji. Warto skorzystać z pomocy specjalisty w dziedzinie sprzedaży i prawa nieruchomości, jakim jest Skup mieszkań ze służebnością. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że transakcja przebiegnie bezproblemowo i bez ryzyka ewentualnych konsekwencji prawnych w przyszłości.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń