Ustanowienie odpłatnej służebności mieszkania - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia12 września, 2022

Ustanowienie odpłatnej służebności mieszkania

ustanowienie-odplatnej-sluzebnosci-mieszkania

Ustanowienie służebności na nieruchomości może mieć charakter nieodpłatny jak i odpłatny. W tym drugim przypadku ustanowienie prawa służebności pociąga za sobą konsekwencje podatkowe. Jak ustanowić służebność odpłatną mieszkania? O czym należy pamiętać, decydując się na taki krok? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Służebność mieszkania – co daje?

Polskie prawo wyszczególnia instytucję służebności gruntowej, służebności osobistej oraz przesyłu. W odniesieniu do gruntów, prawo to polega na obciążeniu służebnością jednej nieruchomości na rzecz innej nieruchomości, zwanej władnącą. Celem takiego działania jest powstanie możliwości korzystania (w określonym zakresie) z nieruchomości obciążonej przez właściciela nieruchomości władnącej, lub ograniczenie zakresu działań właściciela nieruchomości obciążonej względem swojej nieruchomości. Służebność gruntowa może również polegać na tym, że właściciel obciążonej nieruchomości nie może wykonywać określonych uprawnień, które przysługują mu względem nieruchomości władnącej, i wynikają z przepisów o treści i wykonywaniu własności.

Prawo służebności osobistej odpowiada treścią służebności gruntowej, z tą różnicą, że to wskazana osoba fizyczna uzyskuje prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej w określonym zakresie. Różnicę między dwoma służebnościami lepiej obrazuje informacja, że służebność gruntowa daje określone uprawnienia każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości władnącej. Zaś służebność osobista – konkretnej osobie. W praktyce, wśród służebności osobistych, najczęściej mamy do czynienia ze służebnością mieszkania, która to polega uzyskaniu przez uprawnionego, prawa korzystania z nieruchomości w celach mieszkaniowych na określony lub nieokreślony czas.

Odpłatna służebność mieszkania – podatki

Odpłatna służebność mieszkania polega na ustanowieniu służebności na rzecz osoby trzeciej za wynagrodzeniem – np. aby uzyskać prawo do korzystania z nieruchomości na okres lat 10, uprawniony musi zapłacić właścicielowi nieruchomości 50 000 zł. Ważne są natomiast, konsekwencje podatkowe. Odpłatna służebność mieszkania nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, lecz podlega opodatkowaniu PCC. Podatek od czynności cywilnoprawnych w takim przypadku, pobiera się według stawki 1%. Podatek płaci uprawniony do odpłatnej służebności mieszkania.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Odpłatna służebność mieszkania może zostać ustanowiona na czas określony jak i nieokreślony. Gdy czas umowy jest nieoznaczony, podstawę opodatkowania może stanowić równowartość świadczeń za okres lat 10, lub wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy (z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji, kiedy to wartość świadczenia nie może zostać określona w momencie zawierania umowy podstawa opodatkowania, określana jest w miarę wykonywania umowy).

Odpłatna służebność osobista mieszkania – jak ustanowić

Aby ustanowić odpłatną służebność mieszkania, należy skorzystać z usług notariusza. Ustanowienie odpłatnej służebności mieszkania odbywa się poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego przez właściciela nieruchomości. Co istotne, nie jest wymagane by prawo służebności zostało ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości. Prawo to, jednak może zostać ujawnione na życzenie strony umowy, przez notariusza i za opłatą – 200 zł. W treści umowy, zawieranej u notariusza, znajdują się:

  • – dane stron umowy dotyczącej odpłatnej służebności mieszkania – dane właściciela nieruchomości obciążonej oraz uprawnionego,
  • – określenie służebności – rodzaj, zakres i sposób wykonywania,
  • – oznaczenie czy jest to służebność odpłatna mieszkania czy nieodpłatna,
  • – oznaczenie czy służebność ustanowiona jest na czas nieokreślony czy określony.

Odpłatna służebność osobista – ważne informacje

  1. Tego typu służebność jest niezbywalna, nie można jej dziedziczyć ani przenieść na inną osobę.
  2. Wygasa najpóźniej z chwilą śmierci osoby uprawnionej.
  3. Dokładna treść umowy dotyczącej ustanowienia odpłatnej służebności mieszkania, może być określona przez strony umowy.
  4. Służebnik może przyjąć na mieszkanie małżonka i małoletnie dzieci.

W przypadku rażących zachowań i uchybień ze strony uprawnionego właściciel nieruchomości może wnioskować o zamianę odpłatnej służebności mieszkania na rentę.

Jacek Kusiała
Doradca Nieruchomości at Skup.io | Website | + posts

Jacek Kusiała to doświadczony specjalista od nieruchomości, który zyskał uznanie w branży dzięki swojej ekspertyzie i pasji do swojej pracy. Jego wykształcenie i doświadczenie pozwoliły mu zdobyć szeroki zakres wiedzy na temat rynku nieruchomości, w tym trendów, wartości, prognoz i procesów transakcyjnych.

Jego podejście do klientów jest indywidualne i profesjonalne, a jednocześnie przyjazne i troskliwe. Jego priorytetem jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta, aby móc zaproponować najlepsze rozwiązania dopasowane do jego sytuacji.

Jako specjalista od nieruchomości, Jacek Kusiała jest znany z doskonałych umiejętności negocjacyjnych i zdolności do przeprowadzania skomplikowanych transakcji. Jego cierpliwość, determinacja i zdolność do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami pozwalają mu osiągać pozytywne wyniki dla swoich klientów.

W wolnym czasie Jacek Kusiała interesuje się sztuką, kulturą i sportem. Jest także aktywny w lokalnej społeczności, angażując się w różnego rodzaju inicjatywy charytatywne i społeczne.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń