Wpis do księgi wieczystej. Jak złożyć wniosek? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia23 sierpnia, 2022

Wpis do księgi wieczystej. Jak złożyć wniosek?

wpis-do-ksiegi-wieczystej-2022

Księga wieczysta stanowi zbiór najważniejszych informacji dotyczących danej nieruchomości. W przypadku zmiany właściciela, ustanowienia służebności lub hipoteki, czy podziału nieruchomości dokonuje się aktualizacji danych za pomocą wpisu do księgi wieczystej. Jak złożyć wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej? Kto może dokonać wpisu do księgi wieczystej? Ile to trwa i z jakim kosztem musimy się liczyć? Te informacje znajdziesz w poniższym artykule – sprawdź!

Czego dotyczą wpisy dokonywane w księdze wieczystej?

Każda księga wieczysta (KW) zbudowana jest z 4 działów, a dotyczą one: oznaczenia nieruchomości oraz właściciela/właścicieli, ograniczonych praw rzeczowych. czy hipotek. Zapisy w KW odzwierciedlają stan prawny nieruchomości. Zmiany w informacjach zawartych w tychże działach, powinny zostać jak najszybciej zaktualizowane poprzez złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej. Kiedy dokonuje się wpisu? Dotyczy to m.in. sytuacji gdy:

Kto może dokonać wpisu w księdze wieczystej nieruchomości?

Wniosek o wpis w księdze wieczystej może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty ale również uprawniony wierzyciel. Ponadto, gdy dochodzi do przeniesienia własności nieruchomości na nowego nabywcę, wniosek o wpis do księgi wieczystej może złożyć notariusz, który prowadzi transakcję sprzedaży (także w przypadku innych czynności dokonywanych przez urzędnika, składa on wniosek o wpis w imieniu właściciela). Wpisu do KW może dokonać również sąd wieczystoksięgowy np. w sytuacji otrzymania spadku i konieczności aktualizacji właścicieli nieruchomości – dokonuje się wówczas wpisu ostrzeżenia o niezgodności informacji zawartych w księdze wieczystej z rzeczywistością.

Jak złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej?

Jak złożyć wniosek o wpis, samodzielnie? Najpierw należy wypełnić formularz KW-WPIS. Taki formularz, bez problemu znajdziemy w Internecie lub dostaniemy go, udając się do Sądu Rejonowego. Gotowy dokument należy złożyć do wspomnianego wydziału wieczystoksięgowego odpowiedniego Sądu Rejonowego. Do wniosku załącza się wymaganą dokumentację (np. akt notarialny, orzeczenie sądu) oraz dowód wniesienia opłaty za wpis. Opłacić wniosek można w kasie sądu lub przelewem na konto wskazane przez sąd rejonowy na stronie internetowej. Wniosek o wpis w księdze wieczystej można złożyć osobiście lub listem poleconym. Następnie do zadań sądu należy weryfikacja poprawności złożonych dokumentów. Gdy kontrola dokumentów przebiegnie pomyślnie, sędzia lub referendarz sądowy dokonuje wpisu – o czym wnioskodawca zostaje poinformowany.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Ile kosztuje złożenie wniosku o wpis do KW?

Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej jest zależna od tego, czego dany wniosek dotyczy. Na przykład, wpis prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, także ograniczonych praw rzeczowych wynosi 200 zł. Koszt wpisu do księgi wieczystej związany z własnością, której podstawą jest dział spadku, dziedziczenie czy zniesienie współwłasności wynosi 150 zł. Wniosek dotyczący wpisu udziału w prawie, to część opłaty stałej, pobieranej proporcjonalnie do wysokości udziału, jednak nie niższej niż 100 zł. Założenie księgi wieczystej to również koszt 100zł.

Może cię zainteresować: Olejek CBD

Ile czeka się na wpis w księdze wieczystej?

Czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej, w dużej mierze zależny jest od Sądu i ilości wniosków aktualnie przetwarzanych przez urzędników. Dochodzi do tego czas, potrzebny na weryfikację każdego wniosku. Z reguły w dużych miastach czas oczekiwania na wpis jest dłuższy niż w mniejszych miejscowościach. Na wpis poczekamy średnio 3-6 miesięcy. Czas oczekiwania może jednak skrócić się do kilkunastu dni, lub w skrajnych przypadkach wydłużyć nawet do roku.

Wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości

Bank który udziela kredytu hipotecznego wymaga potwierdzenia istnienia wierzytelności za pomocą wpisu do księgi wieczystej. Jest to zabezpieczenie – w razie gdyby kredytobiorca przestał spłacać kredyt, bank może dochodzić swoich należności z nieruchomości. Wpis hipoteki dokonuje kredytobiorca, składając do sądu rejonowego wniosek o wpis oraz załączając niezbędne dokumenty uzyskane z banku – dokumenty potwierdzające zaciągnięcie zobowiązania. Następnie kredytobiorca otrzymuje z sądu zaświadczenie o złożeniu wniosku o wpis hipoteki. Na tej podstawie bank upewnia się, że hipoteka zostanie należycie zabezpieczona.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń