Sprzedaż nieruchomości przewłaszczonej na zabezpieczenie - najważniejsze informacje - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia7 lutego, 2022

Sprzedaż nieruchomości przewłaszczonej na zabezpieczenie – najważniejsze informacje

sprzedaz-nieruchomosci-przewlaszczonej

Przewłaszczenie nieruchomości to jedna z form zabezpieczenia wierzytelności przez pożyczkodawcę. Choć taka forma, nie została oficjalnie uregulowana w przepisach prawa, jest stosowana w praktyce. Na czym polega przewłaszczenie nieruchomości na zabezpieczenie?  Co zrobić, aby taka umowa między dłużnikiem a wierzycielem, była bezpieczna? I wreszcie, jak dokonać sprzedaży przewłaszczonej nieruchomości? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym tekście!

Umowa przewłaszczenia – czym jest?

W krótkim tłumaczeniu umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie polega na przeniesieniu własności nieruchomości na wierzyciela, i równoczesne zobligowanie go do wtórnego przeniesienia własności na pierwotnego właściciela po dokonaniu spłaty zobowiązania. W przypadku,  gdy dłużnik nie dotrzyma warunków umowy i uchyli się od spłaty zobowiązań finansowych – straci możliwość odzyskania nieruchomości, a wierzyciel, będzie mógł ją legalnie sprzedać i zaspokoić swoje roszczenia. 

Zawarcie umowy u notariusza – zadbaj o zapisy w umowie

Gdy przedmiotem przewłaszczenia jest nieruchomość, wszelkie czynności związane z zawarciem umowy, winny zostać przeprowadzone przed notariuszem. Przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości polega na zawarciu dwóch umów – przeniesienia własności nieruchomości na nowego właściciela, oraz zobowiązania do zwrotnego przeniesienia własności po spłacie zadłużenia- w formie aktu notarialnego. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Co niezwykle istotne, w umowie, należy doprecyzować zapisy dotyczące: sposobu korzystania z nieruchomości przez dłużnika, podczas trwania umowy zabezpieczającej, nierozporządzania własnością przez wierzyciela, do momentu przekroczenia terminu spłaty przez dłużnika, oraz wskazać okoliczności obligujące wierzyciela do “zwrotu” nieruchomości. Należy tego dopilnować, aby umowa chroniła interesy obu stron. Warto również, zadbać, aby w księdze wieczystej nieruchomości znalazł się odpowiedni zapis – roszczenie o zwrotne przeniesienie własności na dłużnika. Ponadto, gdy wartość przewłaszczonej nieruchomości przewyższa wartość zobowiązania dłużnika, należy uściślić kwestię zwrotu nadwyżki do dłużnika, w przypadku przekroczenia terminu spłaty zobowiązania i sprzedaży lokalu przez wierzyciela. Ważne! W treści umowy powinna znaleźć się określona wartość nieruchomości.

Konsekwencje przewłaszczenia własności rzeczy – nieruchomości

Dopóki dłużnik, nie ma problemów z terminową spłatą zobowiązań-wierzyciel nie może sprzedać lokalu, ani wyrzucić z niego dłużnika (jeśli zgodnie z treścią umowy, mógł w nim nadal zamieszkiwać). Jednak w sytuacji, gdy uchyla się od spłaty zobowiązań – wierzyciel będzie miał prawo sprzedać nieruchomość bez przeprowadzania postępowania egzekucyjnego. 

Sprzedaż nieruchomości przewłaszczonej na zabezpieczenie – jak to zrobić?

Gdy dłużnik, mimo starań nie ma możliwości spłaty zaległego zobowiązania w terminie umowy, pozostaje mu możliwość sprzedaży nieruchomości przewłaszczonej na zabezpieczenie. Nie jest to jednak taka prosta sprawa, ponieważ jako właściciel widnieje wierzyciel dłużnika. Aby doszło do sprzedaży przewłaszczonej na zabezpieczenie nieruchomości i spłaty wierzytelności – należy zawrzeć trójstronną umowę sprzedaży. Taka umowa, pozwala: wierzycielowi -zaspokoić roszczenia, a dłużnikowi – w całości spłacić ciążące zobowiązania. Aby sprzedać przedmiot przewłaszczenia, należy zatem znaleźć odpowiedniego nabywcę, co również może być problematyczne, z uwagi na niestandardową transakcję, obarczoną ryzykiem. W tej kwestii doradzamy współpracę z profesjonalną firmą, zapewniającą wsparcie prawne – np. skup nieruchomości Skup.io.  Sprzedaż nieruchomości przewłaszczonej należy do skomplikowanych transakcji, jednak może być dobrą metodą na wyjście z długów, gdy pozostałe sposoby zawiodły. Dłużnik może uratować część majątku, gdy wartość nieruchomości przewyższa wartość wierzytelności. 

Umowa przewłaszczenia, a kwestie podatkowe

Nie zapominajmy, że umowa przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie, rodzi pewne konsekwencje podatkowe. Te, mogą być różne w zależności od efektu końcowego umowy. Podatku dochodowego unikniemy, gdy dłużnikowi uda się spłacić całość zobowiązania w wyznaczonym terminie i dojdzie do zwrotu własności. W przeciwnym przypadku dojdzie do trwałego przeniesienia własności – i opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jeśli chodzi o podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – umowa przewłaszczenia nie jest nim obciążona.

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń