Termin do zawarcia umowy przyrzeczonej - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia22 marca, 2022

Termin do zawarcia umowy przyrzeczonej

termin-do-zawarcia-umowy-przyrzeczonej

Następstwem zawarcia umowy przedwstępnej jest umowa przyrzeczona inaczej ostateczna, na skutek której, strony zobowiązują się do przeniesienia własności nieruchomości na nowego właściciela. Dokument przedwstępny, winien określać kluczowe postanowienia umowy ostatecznej ( art. 389 § 1 kodeksu cywilnego), takie jak: informacje dotyczące nieruchomości, dane stron umowy czy warunki sprzedaży. Co ważne, w kwestii terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, zapisy prawa nie przewidują konieczności wskazania dokładnej daty tego zdarzenia.

Co w przypadku gdy brak jest terminu zawarcia umowy przyrzeczonej na dokumencie przedwstępnym? Co na ten temat mówią przepisy prawa? Dowiedz się więcej!

Termin do zawarcia umowy przyrzeczonej – pożądany lecz nieobowiązkowy

Przed datą 25 września 2003, przepisy stanowiły jednoznacznie, że ważnym elementem umowy przedwstępnej jest określenie daty zawarcia umowy ostatecznej. Brak tego zapisu, skutkował wtedy nieważnością umowy! Wraz ze zmianą przepisów w roku 2003, w kodeksie cywilnym (art. 389 KC), znalazł się zapis, mówiący o braku konieczności wskazania konkretnej daty podpisania umowy ostatecznej przez strony. Jednakże odgórne określenie tej daty, w treści umowy jest niezwykle pożądane. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej może zostać wyrażony poprzez konkretną datę kalendarzową np. 24 stycznia 2022, lub np. poprzez wskazanie terminu ostatecznego bądź przedziału czasowego, np. w ciągu 6 miesięcy. 

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Brak wyznaczenia terminu zawarcia umowy przyrzeczonej

Po zmianie przepisów dopuszczalne stało się nieumieszczanie w treści umowy wzmianki o konkretnej dacie jej zawarcia. Co przewidują przepisy w takim przypadku? Według kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży nieruchomości, powinna zostać zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia tejże umowy. Przy czym, jeśli konkretna data zawarcia umowy ostatecznej została już wskazana w treści umowy przedwstępnej, możliwość wskazania innego terminu przez którąkolwiek ze stron – wyklucza się. Co istotne, jeśli obie strony umowy są uprawnione do żądania zawarcia umowy, i obie z tego prawa skorzystają wskazując różne daty, wiążący jest termin określony przez osobę, która pierwsza złożyła odpowiednie oświadczenie. 

Ważne! Sprzedający i kupujący, mają rok czasu, aby żądać zawarcia umowy przeniesienia własności w wyznaczonym przez siebie terminie. Jeśli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, termin do zawarcia umowy przyrzeczonej nie został wyznaczony – nie można już żądać jej zawarcia. 

Zasada “odpowiedniości” terminu zawarcia umowy – co oznacza?

W zapisach kodeksu cywilnego (art. 389 § 2 KC), znajdziemy informację, o tym, że zawarcie umowy ostatecznej powinno nastąpić w terminie tzw. “odpowiednim”. Wyznaczony termin nie powinien być ani zbyt krótki, ani zbyt odległy w czasie. Gdy jedna ze stron wyznaczy termin nieodpowiedni dla drugiej strony (np. zawarcie umowy miałoby nastąpić zbyt szybko, przez co strona, nie uzyska wymaganych dokumentów), może to świadczyć o nadużyciu prawa przez jedną ze stron. Zaś wyznaczenie terminu nieodpowiedniego, może nie wywołać zamierzonych skutków prawnych, w efekcie czego, powstaje obowiązek zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w terminie odpowiednim. Podsumowując – termin zawarcia umowy przyrzeczonej powinien być dostosowany do szczególnej sytuacji danej sprawy.

Może cię zainteresować: Unieważnienie aktu notarialnego

Termin zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości – ważne informacje

  • Brak wyznaczenia terminu zawarcia umowy przyrzeczonej w treści umowy przedwstępnej, nie wpływa na ważność umowy. 
  • Termin podpisania umowy, powinien być odpowiedni – czyli ściśle dopasowany do okoliczności poszczególnej sprawy.
  • Wyznaczony termin nie musi być konkretną datą w kalendarzu, lecz powinien być możliwie doprecyzowany.
  • Określenie terminu ma na celu umożliwienie żądania roszczeń z tytułu umowy przedwstępnej. Gdy nie dojdzie do zawarcia umowy definitywnej strony, mogą dochodzić roszczenia odszkodowawczego lub żądać zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem.
agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Redaktor naczelny wydawnictwa Skup.io. Ekspertka z zakresu prawa i rynku mieszkaniowego, autorka ponad 300 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób wyjaśnia przepisy oraz procedury prawne obowiązujące na w Polsce. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno popularne, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z nowościami i problemami spotykanymi w branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencjami nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń