Jak sprzedać nieruchomość bez współwłaściciela? - Skup.io

BLOG SKUP.IO

Blog poświęcony artykułom o nieruchomościach

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi specjalistami!

Post z dnia21 lutego, 2022

Jak sprzedać nieruchomość bez współwłaściciela?

Jak sprzedać nieruchomość bez współwłaściciela?

Zniesienie współwłasności i późniejsza jej sprzedaż, w sytuacji gdy współwłaściciel jest nieznany lub na stałe przebywa poza granicami kraju stanowi nie lada przeszkodę, jednak nie jest barierą nie do przejścia. Z pewnością, taka czynność wymaga większych nakładów czasu i cierpliwości, ale jest wykonalna. Kluczową kwestią będzie skierowanie sprawy na drogę sądową i zadbanie o ochronę interesów nieobecnego współwłaściciela. Jak to zrobić? Jak sprzedać nieruchomość bez współwłaściciela?

Zniesienie współwłasności przez sąd

Każdy ze współwłaścicieli ma prawo żądać zniesienia współwłasności, a brak informacji o miejscu zamieszkania jednego ze współwłaścicieli, nie stanowi do tego przeszkody. Zniesienie współwłasności, może przebiegać na trzy sposoby:

  • przez podział rzeczy wspólnej,
  • przyznanie rzeczy wspólnej jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych,
  • sprzedaż rzeczy wspólnej i podział uzyskanej sumy pomiędzy właścicieli.

Skup nieruchomości w całej Polsce
Zadzwoń i porozmawiaj z naszym konsultantem
799... Pokaż numer

Jednak aby, mogło dojść do zniesienia współwłasności, interesy nieobecnego właściciela muszą zostać odpowiednio zabezpieczone. Do tego konieczne będzie ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej. Ustanawia się go, po wykazaniu przed sądem, że miejsce pobytu współwłaściciela nie jest nam znane.

Kurator osoby nieobecnej a sprzedaż nieruchomości

Według  art. 144 Kodeksu postępowania cywilnego “Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane”. Kurator pełni funkcję reprezentanta osoby nieobecnej i dba o ochronę jego interesów. Ponadto podstawowym obowiązkiem kuratora, jest ustalenie miejsca pobytu nieobecnego współwłaściciela nieruchomości, i poinformowanie go o bieżących sprawach dotyczących jego własności. Zakres uprawnień kuratora określa Sąd opiekuńczy. Zazwyczaj, dokonuje on czynności w zakresie zwykłego zarządu, jednak po uzyskaniu pozwolenia sądu, może zostać upoważniony do czynności wykraczających poza zwykły zarząd – w tym, sprzedaży nieruchomości wspólnej, której nieobecny jest współwłaścicielem. 

Sprzedaż mieszkania gdy współwłaściciel przebywa za granicą

W przypadku, gdy współwłaściciel na stałe przebywa poza granicami kraju, wyraża zgodę na zbycie nieruchomości, jednak nie może przybyć do kraju, aby zrealizować powyższą czynność, należy ustanowić jego pełnomocnika. Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości, uprawnia wyznaczoną osobę (np. krewnego) do dokonania określonych czynności np. sprzedaży i podpisania aktu notarialnego w imieniu współwłaściciela. Zawarta w taki sposób umowa, jest definitywnie ważna.

Sprzedaż udziału w nieruchomości

Mając do czynienia z własnością w częściach ułamkowych, oraz brakiem zgody wszystkich właścicieli co do sprzedaży całej nieruchomości, pozostaje nam również możliwość sprzedaży swojego udziału w nieruchomości. To alternatywa, do pozyskania korzyści finansowych płynących z posiadania nieruchomości, gdy nie mamy dość czasu i cierpliwości, aby przeprowadzić sądowe zniesienie współwłasności. Co niezwykle istotne, według zapisów kodeksu cywilnego, współwłaściciel ułamkowy ma prawo sprzedać swoją część bez informowania pozostałych. Zatem decyzja o sprzedaży, należy tylko i wyłącznie do niego. To dobre wyjście, gdy nie możemy uzyskać zgody wszystkich współwłaścicieli na zbycie nieruchomości w całości. 

Sprzedaż udziału w nieruchomości, bez względu na stan prawny oraz wysokość posiadanego udziału, oferuje Skup udziałów w nieruchomościach Skup.io. Nie bez powodu, pośród ogłoszeń internetowych, praktycznie nie znajdziemy ofert informujących o sprzedaży współwłasności. Zawarcie umowy z typowym, prywatnym nabywcą graniczy z cudem, ponieważ kupujący obawiają się komplikacji prawnych. W takiej sytuacji warto wybrać firmę, która posiada doświadczenie w tego typu transakcjach. 

agnieszka-czuba
+ posts

Absolwentka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, content writer i SEO copywriter. Jako ekspert Skup.io i autor ponad 200 artykułów z obszaru obrotu nieruchomościami, w przystępny sposób objaśnia przepisy oraz procedury panujące na rynku nieruchomości. Tworzy edukacyjne i pomocne treści, wykorzystując szeroką wiedzę w zakresie zbywania, nabywania oraz udostępniania nieruchomości. Porusza zarówno najważniejsze, jak i niszowe kwestie, przedstawiając praktyczne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się właściciele oraz sprzedający. Zawsze na bieżąco z aktualiami branży nieruchomości.

Kompetencje w powyższej tematyce zdobyła, współpracując z agencją nieruchomości, autorytetami prawa, a także odbywając profilowane kursy dotyczące m.in. wyceny nieruchomości, aspektów prawnych przy obrocie nieruchomościami czy sprzedaży nieruchomości zadłużonych.

Prywatnie interesuje się wszystkim, co związane z muzyką folkową - tańczy, śpiewa oraz uczy się gry na skrzypcach. Lubi spędzać czas aktywnie. Podróże, a w szczególności wędrówki po górach w towarzystwie przyjaciół i męża, są dla niej najlepszym sposobem na relaks.

Polub lub skomentuj artykuł

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Zadzwoń